Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Vineri 05 Martie 2021 - 12076 vizitatori azi
Precizari privind Legea nr. 294/2011 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2012.

Avand in vedere prevederile Legii nr. 294/2011 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2012, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 913 din 22 decembrie 2011, coroborate cu dispozitiile cuprinse in:

-     Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

-    Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,

-     Legea nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar,

va comunicam urmatoarele:

Conform prevederilor art. 102 din Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu cele ale art. 16 de la art. II din Legea nr. 283/2011, in anul 2012 valoarea punctului de pensie este de 732,8 lei.

  1. In aplicarea prevederilor art. 2964 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2012, potrivit art. 17 din Legea nr. 294/2011, este de 2.117 lei.
  2. Potrivit prevederilor art. 33 si art. 34 din Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu cele ale art. 2964 alin. (2) si cele ale art. 2965 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, la stabilirea plafonului maxim al bazei de calcul a contributiei de asigurari sociale se are in vedere valoarea corespunzatoare a de cinci ori castigul salarial mediu brut, respectiv 10.585 lei.
  3. In conformitate cu prevederile art. 36 din Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, nivelul minim al venitului lunar asigurat inscris in declaratia individuala de asigurare sau in contractul de asigurare sociala este de 741 lei, iar nivelul maxim de 10.585 lei.
  4. Potrivit prevederilor art. 29618 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 19 alin. (1) din Legea nr. 294/2011, pentru anul 2012 cotele de contributii de asigurari sociale se stabilesc dupa cum urmeaza:

-   pentru conditii normale de munca:     31,3 %

-   pentru conditii deosebite de munca:   36,3 %

-   pentru conditii speciale de munca:     41,3 %.

Cota contributiei individuale de asigurari sociale este de 10,5%, indiferent de conditiile de munca.

5.1. Diferenta dintre cotele de contributie de asigurari sociale aprobate prin lege, functie de conditiile de munca, si cota de contributie individuala de asigurari sociale se suporta de catre angajator.

5:2. Conform prevederilor art. 19 alin. (2) din Legea nr. 294/2011, coroborate cu cele ale art. 43 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in cota de contributie individuala de asigurari sociale este inclusa si cota de 3,5% aferenta fondurilor de pensii administrate privat. 

6.Cuantumul ajutorului de deces prevazut de Legea nr. 263/2010, cu modificarile si
completarile ulterioare, in conformitate cu prevederile  art. 18 din Legea nr. 294/2011 se stabileste astfel:

a)    in cazul decesului asiguratului sau pensionarului: 2,117 lei;

b)    in cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului: 1.059 lei.

7.   Incepand cu data de 1 ianuarie 2012, cuantumul indemnizatiei
pentru insotitor, in cazul pensionarilor de invaliditate incadrati in gradul I de
invaliditate, drept ce se acorda potrivit prevederilor art. 77 alin. (1) din Legea nr.

263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, este in cuantum egal cu 80% din valoarea unui punct de pensie, stabilita in conditiile legii, respectiv 587 lei.

8. Indicele de corectie utilizat la determinarea punctajului realizat in sistemul public de pensii de catre participantii la fondurile de pensii administrate privat, pentru lunile in care acestia contribuie la aceste fonduri, stabilit conform dispozitiilor art. 151 din Legea nr. 411/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, este urmatorul:

- incepand cu luna ianuarie 2012 : (31,3 puncte procentuale - 3,5 puncte

procentuale) / 31,3 puncte procentuale = 0, 88818.

 

Casa Teritoriala de Pensii Bistrita-Nasaud

 Director Executiv Adjunct - Terente Ciui

3 commentarii2611 vizualizări28 decembrie 2011
rss 2.0
rss 2.0