Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Sambata 25 Septembrie 2021 - 14587
Sedinta ordinara a Consiliului local al municipiului Bistrita din data de 23 februarie 2012, ora 16,00.

D I S P O Z I T I E privind convocarea Consiliului local al municipiului Bistrita in sedinta ordinara, in data de 23 februarie 2012, ora 16,00.   Primarul municipiului Bistrita;

avand in vedere:

prevederile art.39 alin.1, alin.3, alin.5 si alin.6 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

prevederile art.39 alin.1 si alin.3, ale art.40 alin.1 din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului local al municipiului Bistrita aprobat prin Hotararea nr.250/26.11.2009 a Consiliului local al municipiului Bistrita;

in temeiul art.68 alin.1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

 D I S P U N E :

 ART.UNIC - Se convoaca Consiliul local al municipiului Bistrita in sedinta ordinara, in data de 23 februarie 2012, ora 16,00. Sedinta va avea loc in sala de sedinte a Primariei municipiului Bistrita, cu urmatoarea

 ordine de zi:

 1.       Proiect de hotarare pentru aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Bistrita pentru activitati nonprofit de interes local in anul 2012

-         initiator: Primarul municipiului Bistrita

 1. 2.       Proiect de hotarare privind aprobarea planului de lucrari de interes local aferent anului 2012 pentru persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare

-         initiator: Primarul municipiului Bistrita

 1. 3.       Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Piata Decebal" si a Regulamentului Local de Urbanism aferent, beneficiar Primaria municipiului Bistrita

-         initiator: Primarul municipiului Bistrita

 1. 4.       Proiect de hotarare privind atribuirea de denumire de strazi in municipiul Bistrita, UTR 12, zona str.Lucian Blaga

-         initiator: Primarul municipiului Bistrita

 1. 5.       Proiect de hotarare privind aprobarea Standardelor de cost, precum si alte masuri suplimentare pentru realizarea lucrarilor de reparatii la imobilele aflate in proprietatea publica si privata a Primariei municipiului Bistrita, finantate din bugetul local

-         initiatori consilieri locali: Rusu Andrei si Rus Constantin

 1. 6.       Proiect de hotarare privind conferirea titlului de Cetatean de onoare al municipiului Bistrita doamnei Cornelia Ardelean Archiudean

-         initiator: Primarul municipiului Bistrita

 1. 7.       Proiect de hotarare pentru aprobarea sustinerii financiare a activitatii sportive desfasurate de Asociatia Club Fotbal Gloria 1922 Bistrita

-         initiator: Primarul municipiului Bistrita

 1. 8.       Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de oportunitate in vederea concesionarii prin licitatie publica deschisa a terenului proprietatea publica a municipiului Bistrita, in suprafata de 1.157,52 mp, situat in Bistrita, str.Nicolae Balcescu nr.38, in vederea edificarii unui imobil cu destinatia de "gradinita privata"

-         initiator: Primarul municipiului Bistrita

 1. 9.       Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii nr.123/25.06.2009 a Consiliului local al municipiului Bistrita privind aprobarea administrarii si amenajarii parcarilor proprietatea publica a municipiului Bistrita, cu modificarile si completarile ulterioare

-         initiator: Primarul municipiului Bistrita

 1. 10.   Proiect de hotarare privind prelungirea duratei contractului de comodat incheiat cu Asociatia Handicapatilor Fizic Bistrita pentru spatiul in suprafata de 68,8 mp, situat in municipiul Bistrita, Piata Centrala nr.21, cu destinatia de "sediu"

-         initiator: Primarul municipiului Bistrita

 1. 11.   Proiect de hotarare privind aprobarea listei de prioritate pentru anul 2012 cuprinzand chiriasii evacuati sau care urmeaza sa fie evacuati din locuintele retrocedate in natura fostilor proprietari in baza legilor proprietatii, indreptatiti sa beneficieze de locuinta sociala

-         initiator: Primarul municipiului Bistrita

 1. 12.    Proiect de hotarare privind aprobarea listei de prioritate pentru anul 2012 cuprinzand persoanele indreptatite sa beneficieze de o locuinta sociala

-         initiator: Primarul municipiului Bistrita

 1. 13.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de Ordine si Siguranta Publica a municipiului Bistrita pe anul 2012

-          initiator: Primarul municipiului Bistrita

 1. 14.    Proiect de hotarare privind infiintarea Grupului de Lucru Local pentru Romii din municipiul Bistrita

-          initiator: Primarul municipiului Bistrita

 1. 15.    Plangerea prealabila nr.IID 19.619/23.01.2012 a Institutiei Prefectului Judetul Bistrita-Nasaud, inregistrata la Primaria municipiului Bistrita sub nr.9193/03.02.2012 cu privire la Hotararea consiliului local nr.190/24.11.2011 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si stabilirea unor masuri pentru amplasarea de locuinte de necesitate in municipiul Bistrita, localitatea componenta Viisoara si la Hotararea consiliului local nr.191/24.11.2011 privind stabilirea unor masuri pentru administrarea si repartizarea locuintelor modulare de necesitate.
 2. 16.    Diverse.

 

PRIMAR,

 OVIDIU TEODOR CRETU

 

 

    AVIZ DE LEGALITATE

            SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 GAFTONE FLOARE

 

 

 

Bistrita, la 16 FEBRUARIE 2012

Nr. 132

SA/ex.5

 

 

Foto - arhiva Bistritanews.ro

0 comentarii3717 vizualizări23 februarie 2012
rss 2.0
rss 2.0