Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Miercuri 12 August 2020 - 29728 vizitatori azi
Sedinta a Consiliul local al municipiului Bistrita in data de 12 iulie 2011.

D I S P O Z I T I E  privind convocarea Consiliului local al municipiului Bistrita in sedinta extraordinara, in data de 12 iulie 2012, ora 12,00 . Primarul municipiului Bistrita; avand in vedere: prevederile art.39 alin.2, alin.3, alin.5 si alin.6 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; prevederile art.39, alin.2 si alin.3, ale art.40, alin.1 din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului local al municipiului Bistrita aprobat prin Hotararea nr.250/26.11.2009 a Consiliului local al municipiului Bistrita; in temeiul art.68 alin.1, art. 115, alin.1, lit."a" din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

D I S P U N E : ART.1. - Se convoaca Consiliul local al municipiului Bistrita in sedinta extraordinara, in data de 12 iulie 2011, ora 12,00. Sedinta va avea loc in sala de sedinte a Primariei municipiului Bistrita, cu urmatoarea:   ordine de zi:

   

1. Proiect de hotarare privind aprobarea sustinerii financiare a activitatii sportive desfasurate de Asociatia "Club Fotbal Gloria 1922" Bistrita

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea in anul 2012 a unui sprijin financiar de la bugetul local pentru unitatile locale de cult din municipiul Bistrita, care apartin cultelor religioase recunoscute din Romania.

                                                                        - initiator: Primarul municipiului Bistrita

 

3. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Bistrita pe anul 2012.

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

   

          4. Proiect de hotarare privind preluarea in folosinta gratuita de catre Municipiul Bistrita a spatiului de la parterul imobilului situat in Piata Centrala nr.13, proprietatea Parohiei Evanghelice C.A. Bistrita.

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

         

5. Proiect de hotarare privind desemnarea domnului Ovidiu Teodor Cretu, Primarul municipiului Bistrita, ca reprezentant al municipiului Bistrita in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru gestionarea integrata a deseurilor municipale in judetul Bistrita-Nasaud, precum si in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii de alimentare cu apa si canalizare in Judetul Bistrita-Nasaud.

- initiator: Primarul municipiului Bistrita.

   

 

PRIMAR,

OVIDIU TEODOR CRETU

 

AVIZ DE LEGALITATE

  PENTRU SECRETARUL MUNICIPIULUI,

DIRECTOR EXECUTIV

PUNGOVSCHI BUCUR CECILIA

                                   

Bistrita, la 4 IULIE 2012

Nr. 440

SA/ex.5

 

 

Foto - arhiva Bistritanews.ro

0 comentarii2646 vizualizări10 iulie 2012
rss 2.0
rss 2.0