Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Luni 26 Octombrie 2020 - 3500 vizitatori azi
Sedinta ordinara a Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud in data de 11 iulie 2012, ora 15.00.

R O M A N I A, JUDETUL BISTRITA-NASAUD,  CONSILIUL JUDETEAN, PRESEDINTE,  I N V I T A T I E - In temeiul dispozitiilor art. 94 alin. 1 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala, republicata, sunteti invitat la sedinta ordinara a Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud data de 11 iulie 2012, ora 15ºº, in sala de sedinte a Palatului Administrativ al Judetului Bistrita-Nasaud, cu urmatorul proiect al ordinii de zi: 

 1. Proiect de Hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara pe anul 2011.

Initiator: Emil Radu Moldovan - presedinte Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud 

           Proiect de Hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud nr. 61/2008 privind numirea reprezentantului judetului Bistrita-Nasaud in Adunarea Generala a "Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Gestionarea Integrata a Deseurilor Municipale in Judetul Bistrita-Nasaud".

Initiator: Emil Radu Moldovan - presedinte Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud  

 1. Proiect de Hotarare privind mandatarea Presedintelui Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud in functie, in Adunarea Generala si semnarea actelor aditionale privind modificarile Actului Constitutiv si al Statutului, in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Transilvania de Nord".

Initiator: Emil Radu Moldovan - presedinte Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud  

 1. Proiect de Hotarare privind numirea reprezentantului judetului Bistrita-Nasaud in Adunarea Generala a "Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii de Alimentare cu Apa si de Canalizare a Judetului Bistrita-Nasaud".

Initiator: Emil Radu Moldovan - presedinte Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud  

 1. Proiect de Hotarare privind modificarea bugetului judetean propriu pe anul 2012.

Initiator: Emil Radu Moldovan - presedinte Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud  

 

 1. Proiect de Hotarare privind atribuirea denumirii de LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL "SFANTA MARIA" Bistrita, actualului Grup Scolar "Sfanta Maria" Bistrita.

Initiator: Alexandru Pugna - vicepresedinte Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud  

 

 1. Proiect de Hotarare privind aprobarea modificarii statului de functii la aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud pe anul 2012.

Initiator: Emil Radu Moldovan - presedinte Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud  

 

 1. Proiect de Hotarare privind retragerea dreptului de folosinta gratuita pentru un imobil proprietate publica a judetului Bistrita-Nasaud.

Initiator: Emil Radu Moldovan - presedinte Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud  

 

 1. Proiect de Hotarare privind aprobarea Proiectului "Crearea Centrului German din Bistrita" prin reabilitarea cladirii istorice "Casa Argintarului".

Initiator: Emil Radu Moldovan - presedinte Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud  

 

 

 1. Proiect de Hotarare privind insusirea modificarii si completarii inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al judetului Bistrita-Nasaud, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud nr. 29 din 19.10.1999, modificata prin Hotararea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud nr. 30 din 30.08.2001.

Initiator: Emil Radu Moldovan - presedinte Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud  

 

 1. Proiect de Hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud in Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica.

Initiator: Emil Radu Moldovan - presedinte Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud  

 

 1. Proiect de Hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. "Lucrari Drumuri si Poduri" S.A. Bistrita.

Initiator: Emil Radu Moldovan - presedinte Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud  

 

 1. Proiect de Hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud in Consiliul de Administratie al Casei de Asigurari de Sanatate Bistrita-Nasaud.

Initiator: Emil Radu Moldovan - presedinte Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud  

 

 1. Proiect de Hotarare privind numirea reprezentantilor Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud in Consiliul de Administratie al Spitalului Judetean de Urgenta Bistrita.

Initiator: Emil Radu Moldovan - presedinte Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud  

 1. Diverse.

 

  

 

P R E S E D I N T E,

Emil Radu Moldovan 

 

 

 

Intocmit: Moldovan Nicoleta / 1 ex.

0 comentarii2877 vizualizări11 iulie 2012
rss 2.0
rss 2.0