Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Sambata 08 August 2020 - 6360 vizitatori azi
Rezultatele dezbaterilor din sedinta Consiliului Local al municipiului Bistrita. (15 poze)

1.Proiect de hotarare privind aprobarea sustinerii financiare a activitatii sportive desfasurate de Asociatia Club Fotbal Gloria 1922 Bistrita. Urmare a promovarii in Liga I de fotbal si a obtinerii licentierii FRF, Asociatia Club Fotbal Gloria 1922 Bistrita a solicitat, prin adresa inregistrata la Primaria municipiului Bistrita sub nr. 51.077/03.07.2012, sprijin financiar in vederea realizarii cresterii calitatii activitatilor sportive si valorificarea aptitudinilor intr-un sistem organizat de selectie, pregatire, competitie, pentru imbunatatirea rezultatelor fotbalistice, realizarea de noi performante sportive sau obtinerea de victorii. In vederea atingerii scopului, Asociatia Club Fotbal Gloria 1922 Bistrita si-a propus sustinerea activitatii fotbalistice de performanta din municipiul Bistrita prin promovarea fotbalului reprezentativ din cadrul asociatiei la toate nivelele lui. Pentru atingerea acestui obiectiv general, Asociatia Club Gloria 1922 Bistrita si-a propus urmatoarele obiective specifice: consolidarea performantelor echipei a I-a in fotbalul national, pregatirea, promovarea prin intermediul Centrului de Tineret (scoala de fotbal) a jucatorilor tineri spre marea performanta, selectia din judet si limitrof a celor mai valorosi tineri fotbalisti apti a fi integrati in echipele clubului, intretinerea bazei materiale a terenurilor de pregatire si competitie, reprezentarea municipiului Bistrita in competitii nationale si internationale de prestigiu.

Sustinerea activitatii sportive desfasurata de Asociatia Club Fotbal Gloria 1922 Bistrita este prevazuta in Strategia de dezvoltare a municipiului Bistrita pe perioada 2010-2030 - aprobata prin Hotararea nr. 208/15.12.2012 a Consiliului Local al municipiului Bistrita - respectiv in Capitolul IV pct. 9 Tineret si Sport, iar suma aferenta finantarii activitatilor asociatiei pe anul 2012 a fost cuprinsa in bugetul de venituri si cheltuieli al municipiului Bistrita pe anul 2012, aprobat prin Hotararea nr. 13/02.02.2012 a Consiliului Local al municipiului Bistrita.
Asociatia Club Fotbal Gloria 1922 Bistrita a reusit sa isi atinga obiectivele propuse pentru returul campionatului 2011 - 2012. Prima echipa a promovat in Liga I a fotbalului national, asa cum rezulta din Raportul privind activitatea si indeplinirea obiectivelor in semestrul I 2012, stabilite prin "Contractul de sustinere financiara nr. 20.220 din 13.03.2012" inregistrat la Primaria municipiului Bistrita cu nr. 53.140/11.07.2012, iar mentinerea acesteia in ierarhia valorilor fotbalistice necesita finantare de la bugetul local al municipiului Bistrita.
In acest context, prin proiectul de hotarare se propune finantarea Asociatiei Club Fotbal Gloria 1922 Bistrita in limita sumei de 1.000.000 lei, prevazuta in bugetul de venituri si cheltuieli al municipiului Bistrita pentru activitatile sportive desfasurate in turul campionatului 2012.
Hotararea a fost adoptata cu 17 voturi "pentru".


2. Proiect de hotarare privind aprobarea in anul 2012 a unui sprijin financiar de la bugetul local pentru unitatile locale de cult din municipiul Bistrita, care apartin cultelor religioase recunoscute din Romania.
Din bugetele locale se pot aloca fonduri pentru completarea fondurilor proprii necesare intretinerii si functionarii unitatilor de cult fara venituri sau cu venituri reduse, pentru construirea ori repararea lacasurilor de cult etc. in baza prevederilor art. 3 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 82 / 2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare. Mai mult, prin Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 82/2001 s-a instituit cadrul legal pentru alocarea fondurilor si justificarea cheltuirii acestora de catre unitatile de cult.
In bugetul de venituri si cheltuieli al municipiului Bistrita pe anul 2012, la cap. 67.02 "Cultura, recreere si religie" sunt aprobate fonduri in suma de 300 mii lei pentru unitatile de cult din municipiu, iar alocarea banilor din bugetul local se face prin hotarare a consiliului local ca urmare a cererilor formulate de catre unitatile locale de cult. Primaria municipiului Bistrita a primit astfel de solicitari, iar proiectul de hotarare propune repartizarea celor 300 mii lei, astfel:
- Parohiei Ortodoxe "Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril" / 30 mii lei pentru reparatii curente la biserica;
- Parohiei Ortodoxe "Biserica Subcetate" / 20 mii lei pentru instalatii termice, finisaje interioare, izolatie termica si realizare fatada;
- Parohiei Ortodoxe "Sf. Dumitru" / 15 mii lei pentru inlocuirea sistemului termic;
- Parohiei Ortodoxe "Sf. Ioan Botezatorul" / 30 mii lei pentru construire acoperis cupole;
- Parohiei Ortodoxe "Sf. Mucenic Gheorghe" / 30 mii lei pentru continuare constructie noua;
- Parohiei Ortodoxe "Sfantu Ilie" / 25 mii lei pentru continuare lucrari biserica, constructie agheazmatar;
- Comunitatii Evreilor Bistrita-Nasaud "Cultul Mozaic" / 50 mii lei pentru realizare sant colector, instalatii termice si pavaj curte;
- Parohiei Reformate Bistrita / 20 mii lei pentru reparatii curente, revizuire invelitoare, jgheaburi burlane, reparatii fatada;
- Parohiei Romana Unita Greco-Catolica "Bunavestire" / 30 mii lei pentru finalizare finisaje interioare si exterioare;
- Parohiei Romano Catolica Bistrita / 20 mii lei pentru reparatii curente, revizuire invelitoare, jgheaburi burlane, reparatii fatada;
- Cultul Crestin Penticostal - Biserica Penticostala Emanuel / 30 mii lei pentru reparatii curente fatada si acoperis.
Hotararea a fost adoptata cu 21 de voturi "pentru".

3. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Bistrita, pe anul 2012.
Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Bistrita s-a impus, in principal, datorita suplimentarii acestuia din doua directii, cu sume ce au destinatii precise: Contractul de finantare MDRT nr. 1.017/03.05.2012 prin care s-a alocat Municipiului Bistrita suma de 46 mii lei pentru lucrari de reabilitare termica (suma restanta din anul 2009), respectiv Adresa Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud nr. 2.577/15.05.2012 privind acordarea sumei de 63 mii lei pentru realizarea sistemului informational specific domeniului imobiliar-edilitar si bancilor de date urbane, inregistrata la Primaria municipiului Bistrita cu nr. 40.244/22.05.2012. Concret, proiectul de hotarare propune:
1. BUGETUL LOCAL
LA VENITURI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE:
Se suplimenteaza veniturile cu suma de 109 mii lei astfel:
- 46 mii lei pentru lucrari de reabilitare termica;
- 63 mii lei pentru realizarea sistemului informational specific domeniului imobiliar-edilitar si bancilor de date urbane.
LA CHELTUIELI -
A. SECTIUNEA DE FUNCTIONARE:
I. Se suplimenteaza cu suma de 1.751 mii lei astfel:
a. Cap. 51.02 "Autoritati publice" - 54 mii lei (47 mii lei cotizatie ADI deseuri; 7 mii lei cheltuieli intretinere instalatii de votare sala de consiliu);
b. Cap. 61.02 "Ordine publica si siguranta nationala" - 104 mii lei (60 mii lei pentru cheltuielile aferente personalului voluntar din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta - SVSU; 44 mii lei cheltuieli de functionare pentru ambulanta si autospeciala primite ca donatie in cadrul SVSU);
c. Cap. 65.02 "Invatamant" - 1.543 mii lei (704 mii lei chirii imobile stabilite prin hotarari de consiliu; 629 mii lei reparatii curente, conform anexei la prezentul raport; 210 mii lei naveta elevi din localitatile componente);
d. Cap. 68.02 "Asigurari si asistenta sociala" - 50 mii lei (cheltuieli de functionare aferente Centrului de noapte si cazare din str. I. L. Caragiale, finantat din fonduri europene (cu punere in functiune in anul 2012).
II. Se diminueaza Cap. 70.02 "Locuinte, servicii si dezvoltare publica" cu suma de 1.751 mii lei de la reparatiile curente prevazute in bugetul Directiei de Servicii Publice (DSP). Suma va fi utilizata conform destinatiei prevazuta la pct. I.
B. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE:
Se suplimenteaza cheltuielile de capital cu suma de 109 mii lei la Cap. 70.02 "Locuinte, servicii si dezvoltare publica":
- 46 mii lei pentru reabilitare termica;
- 63 mii lei pentru realizarea sistemului informational specific domeniului imobiliar-edilitar si bancilor de date urbane.
2. BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE
Se suplimenteaza atat la venituri, cat si la cheltuieli, cu suma de 15 mii lei, suma alocata de Fundatia Centrul Educatia 2000+ pentru Scoala Generala nr. 4 Bistrita, pentru proiectul "Pastreaza mostenirea Bistritei medievale".
Astfel, bugetul general rectificat de venituri si cheltuieli al municipiului Bistrita pe anul 2012 se suplimenteaza cu suma de 124 mii lei, ajungand la valoarea de 236.300 mii lei.
Prin vot s-au adoptat urmatoarele modificari la proiectul de hotarare: suma alocata pentru realizarea sistemului informational specific domeniului imobiliar-edilitar si bancilor de date urbane s-a diminuat cu 60.000 lei si a fost repartizata astfel:
- 40.000 lei pentru elaborarea expertizei tehnice in vederea reabilitarii cladirii in care isi desfasoara activitatea Directia Venituri (str. Alexandru Odobescu);
- 20.000 lei pentru elaborarea studiului de fezabilitate si a proiectului tehnic privind Gradinita "Casuta cu povesti" de pe strada Zimbrului.
Cu modificarile mentionate, hotararea a fost adoptata cu 15 voturi "pentru".

4. Proiect de hotarare privind preluarea in folosinta gratuita de catre Municipiul Bistrita a spatiului de la parterul imobilului situat in Piata Centrala, nr. 13, proprietatea Parohiei Evanghelice C.A. Bistrita.
Situat pe strada Nicolae Titulescu, la nr. 6, Centrul de informare turistica al municipiului Bistrita, administrat de Serviciul Educatie, Turism din cadrul Primariei municipiului Bistrita, nu asigura, prin amplasament si suprafata, necesitatile desfasurarii unei activitati de informare turistica in conditii optime. In consecinta s-a propus relocarea centrului intr-un spatiu situat in Piata Centrala, identificat la parterul imobilului cu nr. 13. Astfel, prin adresa nr. 47.109 / 19.06.2012 s-a propus Parohiei Evanghelice Bistrita un parteneriat de colaborare prin incheierea unui contract de comodat, pe o perioada de patru ani, pentru acest spatiu. Prin adresa nr. 90 / 04.07.2012 inregistrata la Primaria municipiului Bistrita cu nr. 51.223 / 04.07.2012, Parohia Evanghelica C.A. Bistrita a comunicat disponibilitatea de a incheia o conventie de parteneriat prin preluarea de catre municipalitate a spatiului in cauza pentru amenajarea si administrarea acestuia ca centru de informare turistica. La stabilirea clauzelor contractuale s-au avut in vedere prevederile Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice si prevederile Noului Cod Civil respectiv art. 2146 si urm.
Avand in vedere pozitionarea imobilului - in piata centrala a orasului si in imediata vecinatate a Bisericii Evanghelice - se considera ca este mai mult decat oportuna crearea unui centru de informare turistica in noua locatie si amenajarea unui spatiu adecvat pentru desfasurarea unor evenimente cultural-educative (expozitii de arta plastica, expozitii documentare privind istoria orasului, simpozioane etc.).
Hotararea a fost adoptata cu 19 voturi "pentru".


5. Proiect de hotarare privind desemnarea domnului Ovidiu Teodor Cretu, Primarul municipiului Bistrita, ca reprezentant al municipiului Bistrita in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru gestionarea integrata a deseurilor municipale in judetul Bistrita-Nasaud, precum si in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii de alimentare cu apa si canalizare in judetul Bistrita-Nasaud.
Municipiul Bistrita este membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru gestionarea integrata a deseurilor municipale in judetul Bistrita-Nasaud din anul 2008, precum si membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru servicii de alimentare cu apa si canalizare in judetul Bistrita-Nasaud din anul 2007.
Prin adresa comuna nr. 540/248/26.06.2012 inregistrata la Primaria municipiului Bistrita sub nr. 48.880/26.06.2012, Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru gestionarea integrata a deseurilor municipale in judetul Bistrita-Nasaud si Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii de Alimentare cu Apa si de Canalizare aduc la cunostinta faptul ca, in urma alegerilor locale din 10 iunie 2012, a incetat mandatul reprezentantilor numiti in Adunarea Generala a Asociatiilor. In consecinta s-a solicitat desemnarea unui reprezentant imputernicit pentru semnarea si votarea hotararilor Asociatiilor, pe seama si in numele municipiului Bistrita. In conformitate cu prevederile art. 62 alin. 1 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, Primarul municipiului Bistrita reprezinta unitatea administrativ-teritoriala in relatiile cu alte autoritati publice, cu persoanele fizice si juridice romane ori straine, precum si in justitie.
Primarul municipiului Bistrita va prezenta anual o informare asupra deciziilor luate in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru gestionarea integrata a deseurilor municipale in judetul Bistrita-Nasaud si in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii de alimentare cu apa si canalizare in judetul Bistrita-Nasaud si asupra pozitiilor pe care le-a avut in calitate de reprezentant al municipiului Bistrita in adunarile generale ale celor doua asociatii de dezvoltare intercomunitara.
Hotararea a fost adoptata cu 20 de voturi "pentru".

http://www.primariabistrita.ro
.
Foto - Marius Chiuzan.
.
12.07.2012
0 comentarii3794 vizualizări13 iulie 2012
rss 2.0
rss 2.0