Administratie Duminica 27 Mai 2018 - 9040 vizitatori azi
ASIGURARE A PROTECTIEI UNITATILOR SCOLARE.

SISTEMUL-CADRU DE ASIGURARE A PROTECTIEI UNITATILOR SCOLARE, A SIGURANTEI ELEVILOR SI PERSONALULUI DIDACTIC SI NEDIDACTIC DIN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR AL JUDETULUI BISTRITA-NASAUD, IN ANUL SCOLAR 2012-2013. In conformitate cu prevederile Legii nr. 35/2007, modificata si completata prin Legea nr. 29/2010.  Siguranta in unitatile de invatamant se realizeaza sub coordonarea prefectului  si este in responsabilitatea administratiei publice locale, a Inspectoratului Scolar Judetean, a Inspectoratului Judetean de Politie, a Inspectoratului Judetean de Jandarmi si a unitatilor scolare.

Prefectii, impreuna cu reprezentanti ai Inspectoratului Scolar Judetean, Inspectoratului Judetean de Politie, Inspectoratului Judetean de Jandarmi si ai autoritatilor publice locale, analizeaza trimestrial modul in care este asigurata protectia unitatilor de invatamant, elaborand si deruland programe sau proiecte de prevenire a violentei in mediul scolar.

Consiliul Judetean, Consiliul Local al Municipiului Bistrita si consiliile locale, aloca in limita bugetelor aprobate,  resursele  financiare necesare pentru realizarea imprejmuirilor, securizarea cladirilor unitatilor de invatamant,  pentru iluminat si pentru alte masuri prin care creste siguranta unitatilor scolare, la solicitarea Consiliului de Administratie al unitatii scolare, cu sprijinul de specialitate acordat de politie, conform prevederilor Legii nr.333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare. Cheltuielile privind cresterea sigurantei unitatilor scolare nu pot fi puse pe seama acestora.

In fiecare unitate scolara, Consiliul Profesoral, cu consultarea Consiliului Reprezentativ al Parintilor/Asociatia Parintilor emite un Regulament de ordine interioara, cu precizarea conditiilor de acces in  scoala a profesorilor, elevilor si al vizitatorilor respectand prevederile prezentului Program-cadru.

Consiliile profesorale, cu acordul Consiliului Reprezentativ al Parintilor/Asociatia Parintilor si cu consultarea reprezentantilor elevilor, stabilesc pentru elevii unitatii respective un semn distinctiv (ecuson, uniforma, esarfa etc.).

In conformitate cu aceste prevederi, la nivelul judetului Bistrita-Nasaud, pentru anul scolar 2012 - 2013, se stabileste:                                                                                                      

SISTEMUL CADRU DE  ASIGURARE  A PROTECTIEI  UNITATILOR  SCOLARE,  A  SIGURANTEI  ELEVILOR  SI  A PERSONALULUI  DIDACTIC SI NEDIDACTIC DIN  INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR  AL JUDETULUI BISTRITA-NASAUD. 

CAPITOLUL I

 Dispozitii generale :

                ART. 1 Prezentul Sistem cadru este elaborat in conformitate cu prevederile Legii Educatiei Nationale,  Ordinul comun al Ministrului Administratiei publice nr.4703/2002, al Ministrului de interne nr.349/2002 si al Ministrului Educatiei si Cercetarii nr.5016/2002, Legii 550/2004, Legii nr.333/07.08.2003, Legii nr. 35/02.03.2007, modificata si completata prin Legea nr. 29/2010.

               ART. 2 Regulamentul  de ordine interioara al fiecarei unitati de invatamant va stabili regulile in baza carora se desfasoara toate activitatile specifice fiecarei unitati scolare (gradinita, scoala generala, liceu, colegiu, grup scolar, C.S.E.I., Palatul Copiilor/cluburile copiilor),  in vederea realizarii obiectivelor si finalitatilor din invatamantul preuniversitar de stat cf. Legii Nr.35/2007, art.3.

                           Conform  art. 5 alin. 1 din Legea Nr.35/2007,  fiecare Consiliu profesoral va stabili cel putin un semn distinctiv pentru elevii unitatii. In acest regulament, un capitol va fi destinat propriului sistem cadru  de protectie a unitatii scolare, a sigurantei elevilor si a personalului didactic si nedidactic. Regulamentul de ordine interioara, semnele distinctive si planul de masuri concrete privind siguranta in scoli, stabilite de unitatile de invatamant din muncipiul Bistrita, Nasaud, Beclean, Sangeorz-Bai, Rodna,Tiha-Bargaului si Bistrita-Bargaului vor fi  transmise Inspectoratului Judetean de Jandarmi Bistrita-Nasaud, iar din restul unitatilor scolare se vor transmite subunitatii de politie de pe raza comunei apartinatoare.

             ART. 3 Prevederile prezentului Sistem cadru se aplica elevilor, cadrelor didactice, personalului nedidactic, persoanelor straine ( oaspeti, vizitatori, persoane aflate intamplator in perimetrul si in preajma scolilor )  ce se afla  in incinta unitatilor de invatamant.

 

 

 

CAPITOLUL II  Organizarea unitatilor de invatamant

              ART. 4 Anul de invatamant preuniversitar, conform Legii educatiei nationale si Ordinului MECTS nr. 3794/2010, este structurat in doua semestre, dupa cum urmeaza: 

 • Semestrul I: 10 septembrie 2012 - 21 decembrie 2012.

            Vacante:

-    29 octombrie - 4 noiembrie 2012 - clasele din invatamantul primar si grupele din invatamantul prescolar;

-    22 decembrie 2012 - 13 ianuarie 2013 - vacanta de iarna.

 • Semestrul II: 10 septembrie 2012 - 21 decembrie 2012.

            Vacante:

-    6 - 21 aprilie 2013;

-    22 iunie - 8 septembrie 2013.

             ART. 5 Structurile organizatorice care asigura proiectarea, organizarea  si desfasurarea activitatilor de ordine publica, asigurarea protectiei scolilor, a sigurantei elevilor si a personalului didactic, cresterea sigurantei civice in zona unitatilor de invatamant sunt:

 • Consiliul Profesoral;
 • Consiliul de Administratie;
 • Comisia pentru Curriculum;
 • Comisia metodica a ariei curriculare "Consiliere si Orientare,  activitati educative’’;
 • Consiliul Reprezentativ al parintilor/Asociatia parintilor;
 • Comisia de prevenire si diminuare a violentei in mediul scolar ( Cf. Strategiei nationale, 2007 );
 • Consiliile clasei, Consiliul Scolar al Elevilor;
 • Comisia pentru situatii de urgenta;
 • Comisia  pentru sanatate si securitate in munca;
 • Comisia de disciplina;
 • Comisia de monitorizare a absentelor;
 • Colective pentru monitorizarea activitatilor in camine si cantine;
 • Comisia de securitate si siguranta ;
 • Nota :Toate comisiile sunt numite si functioneaza in baza deciziei directorului unitatii de invatamant! 

 

 

              ART. 6 La nivelul fiecarei unitati de invatamant, Regulamentul de ordine interioara se va reactualiza in conformitate cu prezentul Sistem Cadru si se va intocmi Planul de masuri pentru asigurarea protectiei unitatii scolare, a sigurantei elevilor si a personalului in incinta unitatilor de invatamant . Propriul Sistem Cadru si Planul de Masuri vor fi dezbatute si aprobate de catre Consiliul Profesoral cu consultarea Consiliului Reprezentativ al Parintilor/Asociatiei Parintilor si Consiliul Scolar al Elevilor.

 

CAPITOLUL III   Conducerea unitatilor de invatamant

 ART. 7 La nivelul conducerii unitatilor de invatamant, se va asigura permanenta prin directori/membrii Consiliului de Administratie.

ART. 8 Conducerea unitatilor de invatamant va elabora fisa cu sarcinile  ce-i revin profesorului de serviciu, elevului de serviciu, pedagogului de serviciu, supraveghetorului de serviciu si personalului de paza.

ART. 9 Conducerea unitatilor de invatamant va completa fisa personalului nedidactic si auxiliar cu atributiile  de control si supraveghere.

ART. 10 Conducerea unitatilor de invatamant, prin consultarea cu parintii si  elevii, recomanda  introducerea unei tinute specifice scolii sau un alt semn distinctiv pentru elevi, personal didactic, personal nedidactic, cf. Legii  Nr.35/2007

 

CAPITOLUL IV  Obligatiile elevilor

 ART. 11 Pe parcursul desfasurarii activitatilor scolare, elevii au obligatia sa aiba asupra lor carnetul de elev sau semnul distinctiv al unitatii de invatamant, si mai ales o tinuta decenta. Nepurtarea carnetului de elev sau a semnului distinctiv in incinta scolii se sanctioneaza conform prevederilor Regulamentului  de ordine interioara.

ART. 12 Parasirea, de catre elevi, a incintei unitatii, in timpul programului se va face numai in conditiile prevazute de Regulamentul propriu de ordine interioara.

ART. 13  Masuri de sanctionare se vor lua si pentru  elevii care fumeaza, consuma droguri, bauturi alcoolice, poarta asupra lor arme albe/ de foc, obiecte contondente  sau favorizeaza patrunderea persoanelor straine in incinta unitatii de invatamant .

ART. 14 Prin orice actiune intreprinsa, elevii nu trebuie sa prejudicieze prestigiul scolii in care isi desfasoara activitatea si trebuie sa manifeste loialitate fata de ea.

 

              CAPITOLUL V  Masuri de ordine interioara pentru  realizarea sigurantei elevilor si profesorilor  in zona unitatilor de invatamant  preuniversitar

 ART. 15 Masurile urmatoare au in vedere stabilirea regulilor de acces si realizarea securitatii obiectivului, in scopul inlaturarii riscurilor producerii unor fapte care pot aduce atingerea integritatii si demnitatii persoanei, avutului privat si public si vor face parte din Planul de masuri pentru intarirea sigurantei civice in zona unitatii de invatamant .

ART. 16 Masurile intreprinse sunt urmatoarele :

 • accesul persoanelor si autovehiculelor in incinta unitatilor de invatamant preuniversitar se face numai prin locul special destinat acestui scop (de regula, o singura intrare), pentru a permite organizarea supravegherii acestora la intrarea si iesirea din unitatea scolara;
 • este permis numai accesul autovehiculelor care apartin unitatii de invatamant, salvarii, pompierilor, politiei, salubrizarii, jandarmeriei, a personalului didactic cu ecuson , precum si a celor care asigura interventia operativa pentru remedierea unor defectiuni ale retelelor interioare (electrice, gaz, apa, telefonie) sau a celor care aprovizioneaza cu produse sau materiale contractate, cu consemnarea in  REGISTRUL DE ACCES IN  UNITATE: ora, marca, numar de inmatriculare, durata stationarii , scopul , precum si datele de identificare ale conducatorului auto;
 • accesul cadrelor didactice, personalului tehnico-administrativ si elevilor apartinand unitatii de invatamant, este permis numai in baza ecusonului, cu fotografie sau, dupa caz, a carnetului de elev emis de catre conducatorul unitatii sau a semnului distinctiv care se prezinta in mod obligatoriu la punctul de control;
 • accesul parintilor este permis in baza  verificarii identitatii acestora;
 • accesul altor persoane este permis numai dupa obtinerea aprobarii conducerii unitatii de invatamant, pe baza ecusonului care atesta calitatea de invitat/vizitator ce se pastreaza si elibereaza la punctul de control dupa efectuarea procedurilor de identificare si inregistrare de catre personalul care asigura paza  institutiei .
 • persoanele care au primit ecusonul au obligatia purtarii acestuia la vedere si restituirii lui la punctul de control in momentul parasirii unitatii;                       
 • ecusoanele de acces se vor executa prin grija conducatorului unitatii de invatamant care are obligatia de a asigura pastrarea ecusoanelor neinmanate si de a le viza semestrial;

           Planul de paza al unitatilor de invatamant se va intocmi de conducerea unitatii de invatamant, cu sprijinul organelor de specialitate ale politiei si avizat de catre acestea. Planul de paza va cuprinde numarul necesar de posturi de paznici, cat si modalitatea de cooperare cu politia in situatii deosebite.

ART. 17 Conducerea unitatii de invatamant :

 • stabileste atributiile profesorilor de serviciu in legatura cu supravegherea elevilor si insotirea, dupa caz, a persoanelor straine, mentinerea ordinii si disciplinei pe timpul desfasurarii programului, relatiile cu personalul de paza pentru preintampinarea si semnalarea oricarui caz de patrundere ilicita in incinta;
 • faciliteaza postarea in unitatile de invatamant, la Panoul de Afisaj (sau intr-un alt loc din scoala, cu asigurarea conditiilor de vizibilitate), a numarului unic pentru apeluri de urgenta "112" si a numelui si datelor de contact ale politistului responsabil de unitatea de invatamant;
 • informeaza organele abilitate de politie sau patrula de jandarmi despre producerea unor evenimente de natura sa afecteze ordinea publica, precum si despre prezenta nejustificata a unor persoane in scoli sau in imediata apropiere a acestora, prin SNUApU 112;
 • asigura accesul in unitatile de invatamant si va sprijini personalul politiei, pentru rezolvarea sesizarilor cu privire la evenimente din competenta sau pentru desfasurarea de activitati, actiuni sau campanii cu caracter preventiv;
 • faciliteaza prezenta reprezentantilor politiei la sedintele Comisiilor pentru prevenirea si combaterea violentei in mediul scolar;
 • informeaza Inspectoratul de Politie Judetean Bistrita-Nasaud, despre Situatia asigurarii cu paza si sisteme tehnice a unitatilor scolare;
 • organizeaza instruirea elevilor, cadrelor didactice, personalului tehnico-administrativ si parintilor pentru cunoasterea si aplicarea prevederilor regulamentului intern;
 •  initiaza sau colaboreaza la organizarea si desfasurarea de activitati, actiuni, proiecte sau campanii de prevenire a infractionalitatii in domeniul delincventei juvenile si a victimizarii minorilor;
 • asigura, impreuna cu dirigintii si comitetele de parinti, analize privind starea disciplinara si masurile educative sau administrative necesare;
 • aduce la cunostinta unitatii teritoriale de politie  deplasarile organizate, in grup, ale elevilor in alte orase sau zone turistice, precum si activitatile cultural-sportive din sector, la care participa un numar mare de elevi;
 • asigura conditii pentru ca, periodic, cadre ale politiei si jandarmeriei, ale Centrului Judetean de prevenire si combatere a consumului de droguri, sa desfasoare activitati pentru prevenirea comportamentelor de risc.

ART. 18 Personalul de paza este obligat sa cunoasca si sa respecte indatoririle ce ii revin, fiind direct raspunzator pentru paza si integritatea obiectivului, bunurilor si valorilor incredintate, precum si pentru asigurarea ordinii in incinta unitatii de invatamant;

 • Consemnul general al personalului de paza, va fi afisat in Sala profesorala si la postul de paza si cuprinde indatoririle celui care executa serviciul pe durata desfasurarii acestuia;

 

Capitolul VI Institutii cu atributii in domeniul ordinii publice

 ART. 19 Inspectoratul de Politie  Judetean  Bistrita-Nasaud, va intreprinde urmatoarele masuri:

 • desemneaza politistii responsabili de prevenirea si combaterea faptelor anti-sociale pentru fiecare unitate de invatamant din judetul Bistrita-Nasaud;
 • asigura mentinerea legaturii permanente intre politistii desemnati si factorii responsabili din unitatile de invatamant, pentru stabilirea de comun acord a modului de cooperare, procedurile de anuntare a evenimentelor, modul de actiune in situatii deosebite;
 • includerea unitatilor de invatamant pe itinerariile de patrulare ale efectivelor de politie, conform Planului Unic de ordine si siguranta publica, intocmit la nivelul judetului Bistrita-Nasaud pentru anul 2012, pentru acoperirea zonelor de risc si stapanirea situatiei operative;
  • analizeaza impreuna cu Inspectoratul Scolar Judetean Bistrita-Nasaud si cu conducatorii unitatilor de invatamant, gradul de siguranta al scolilor si identifica nevoile de imbunatatire, stabilindu-se necesitatile de realizare a imprejmuirilor, securizarea cladirilor, imbunatatirea iluminatului, necesarul semnalizarilor rutiere;
  • asigura prevenirea evenimentelor rutiere la afluirea si defluirea elevilor, la sosirea si plecarea  din unitatile scolare, in special zonele cu trafic intens din vecinatatea unitatilor de invatamant si informeaza administratorul drumului public pentru semnalizarea corespunzatoare cu marcaje si indicatoare rutiere in zona unitatilor de invatamant;
  • acorda sprijin de specialitate conducerii unitatilor scolare pentru asigurarea pazei, in concordanta cu prevederile Legii nr. 333/2003 si pentru identificarea unor solutii eficiente de organizare a controlului accesului in scoli;
  • consiliaza conducerea unitatilor scolare, privind asigurarea protectiei electronice si mecanice a cailor de acces in institutie, realizarea si avizarea planurilor de paza;
  • verifica unitatilor comerciale amplasate in zona unitatilor de invatamant, pentru  respectarea H.G. nr. 128/1994 - privind unele masuri pentru asigurarea conditiilor de dezvoltare fizica si normala a elevilor (comercializarea bauturilor alcoolice catre minori);
  • organizeaza dispozitivele de siguranta publica in cazul desfasurarii unor festivitati sau alte activitati cu public numeros, la cererea unitatilor scolare;
  • asigura participarea reprezentantilor sai la festivitatile prilejuite de deschiderea/inchiderea anului scolar (sau la solicitare, in diferite situatii) pentru transmiterea mesajului ce vizeaza prevenirea delincventei juvenile si a victimizarii;
  • organizeaza si desfasoara (in colaborare cu unitatile de invatamant si/sau cu alte institutii) activitati, actiuni, proiecte sau campanii de prevenire a infractionalitatii in domeniul delincventei juvenile si a victimizarii minorilor, al circulatiei rutiere sau in alte domenii de interes comun;
  • organizeaza si desfasoara impreuna cu Inspectoratul Scolar Judetean Bistrita-Nasaud si conducatorii unitatilor scolare actiuni de combatere a absenteismului scolar si informeaza conducerea unitatilor de invatamant despre rezultatul acestora;
  • asigura prezenta reprezentantilor sai la sedintele Comisiilor pentru prevenirea si combaterea violentei in mediul scolar ;
  • informeaza periodic Inspectoratul Scolar Judetean Bistrita-Nasaud, despre starea infractionala in unitatile de invatamant, activitatile si actiunile organizate pentru imbunatatirea sigurantei scolilor, eventualele probleme constatate;

 

ART. 20  Inspectoratul de Jandarmi Judetean Bistrita-Nasaud, va intreprinde urmatoarele masuri:

 • realizeaza o legatura permanenta cu factorii responsabili din cadrul Inspectoratului Scolar Judetean Bistrita-Nasaud;
 • include unitatile de invatamant pe itinerariile de patrulare ale efectivelor de jandarmi, conform Planului Unic de ordine si siguranta publica intocmit la nivelul judetului Bistrita-Nasaud pentru anul 2012;
  • patrulele de jandarmi aflate pe itinerariile de patrulare in zona unitatilor scolare vor lua legatura cu conducerile acestora cu scopul de a se informa cu privire la problemele din zona adiacenta acestora;
  • activitatile se vor desfasura in uniforma militara si dotarea prevazuta la nivelul acestei misiuni;
  • realizeaza un schimb permanent de date si informatii cu unitatile de politie pe raza carora se desfasoara activitatea;

 

ART. 21  Politia Locala, va intreprinde urmatoarele masuri:

 • participa intr-un sistem unitar, in baza unor planuri de cooperare cu Inspectoratul de Politie Judetean Bistrita-Nasaud, la masurile de ordine publica si de siguranta rutiera in zona scolilor ;

Capitolul VII Dispozitii finale

 ART. 22. Conducerile unitatilor de invatamant vor aduce la cunostinta personalului propriu, precum si  persoanelor care au inchiriat spatii de invatamant permanent sau temporar, obligatia respectarii Regulamentului intern si a dispozitiilor legale in vigoare.

ART. 23 Nerespectarea Regulamentului intern atrage sanctionarea persoanelor vinovate, conform prevederilor.

ART. 24 In termen de 30 de zile de la primirea prezentului Sistem Cadru, se va reactualiza Regulamentul intern propriu la nivelul fiecarei unitati de invatamant.

ART. 25 Prezentul Sistem-Cadru de asigurare a protectiei unitatilor scolare, a sigurantei elevilor si a personalului didactic este valabil pentru anul scolar 2012-2013 si va putea fi modificat sau completat prin acte aditionale incheiate de comun acord.

ART. 26 La solicitarea consiliilor de administratie ale unitatilor scolare si in limita bugetelor aprobate, Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud si consiliile locale aloca resurse financiare necesare pentru realizarea imprejmuirilor, securizarea cladirilor unitatilor de invatamant, pentru iluminat si pentru alte masuri prin care creste siguranta unitatilor scolare (conform prevederilor Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor).

ART. 27 Partile vor stabili modalitati de informare si promovare a activitatilor pe care le desfasoara.

ART. 28 Activitatile desfasurate pe aceasta linie vor fi analizate la sfarsitul fiecarui trimestru, cu participarea tuturor reprezentantilor institutiilor angrenate in aceasta activitate, care vor dispune elaborarea si derularea unor proiecte de prevenire a violentei in mediul scolar, vor stabili masuri ce se impun pentru mentinerea unui climat de siguranta civica in zona unitatilor scolare si inlaturarea deficientelor constatate.

 

oOOOo

0 comentarii4326 vizualizări14 septembrie 2012
rss 2.0
rss 2.0