Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Duminica 17 Ianuarie 2021 - 11772 vizitatori azi
Sedinta extraordinara a Consiliului local Bistrita in 19 octombrie 2012.

Se convoaca Consiliul local al municipiului Bistrita in sedinta extraordinara, in data de 19 octombrie 2012, ora 13,00. Sedinta va avea loc in sala de sedinte a Primariei municipiului Bistrita, cu urmatoarea  ordine de zi:  

  1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al municipiului Bistrita.
  2. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului local al municipiului Bistrita nr.107/29.07.2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a proiectului "Parc Industrial Bistrita Sud", in vederea solicitarii finantarii prin Programul Operational Regional 2007 - 2013.

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

  1. Proiect de hotarare privind pentru modificarea Hotararii Consiliului local al municipiului Bistrita nr.241/26.11.2009 privind aprobarea Proiectului "Modernizarea si extinderea infrastructurii turistice de agrement si a utilitatilor conexe in municipiul Bistrita - Padurea Schulerwald", in vederea solicitarii finantarii prin Programul Operational Regional 2007 - 2013.

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

 Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului municipiului Bistrita si ale serviciilor publice de interes local.

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

  1. Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si a statului de functii ale Politiei locale a municipiului Bistrita.

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

  1. Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si a statului de functii ale Directiei Municipale de Servicii Sociale Bistrita.

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

  1. Proiect de hotarare aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Bistrita si al serviciilor si intitutillor publice de interes local.

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul          Directiei Servicii Publice Bistrita

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

  1. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului local al municipiului Bistrita nr.89/23.08.2012 privind aprobarea sustinerii financiare a Clubului Sportiv Municipal Bistrita pentru activitatea desfasurata de echipele de handbal masculin si handbal feminin.

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

 

 

 

PRIMAR,

OVIDIU TEODOR CRETU

 

  

AVIZ DE LEGALITATE

                       SECRETAR,

GAFTONE FLOARE

 

Bistrita, la 16 OCTOMBRIE 2012

Nr. 782  SA/ex.5

 

Foto - Marius Chiuzan.

0 comentarii2485 vizualizări16 octombrie 2012
rss 2.0
rss 2.0