Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Joi 15 Aprilie 2021 - 14587
Convocarea Consiliului local al municipiului Bistrita in 29 noiembrie 2012.

Se convoaca Consiliul local al municipiului Bistrita in sedinta ordinara, in data de 29 noiembrie 2012, ora 14,00. Sedinta va avea loc in sala de sedinte a Primariei municipiului Bistrita, cu urmatoarea ordine de zi:

 1. 1.       Proiect de hotarare privind aprobarea Cererii de finantare "Imbunatatirea eficientei energetice a blocurilor de locuinte - Bistrita 1" si a documentatiilor tehnico-economice aferente, in vederea solicitarii finantarii prin Programul Operational Regional 2007-2013

-          initiator: Primarul municipiului Bistrita

 1. 2.        Proiect de hotarare privind aprobarea Cererii de finantare "Imbunatatirea eficientei energetice a blocurilor de locuinte - Bistrita 2" si a documentatiilor tehnico-economice aferente, in vederea solicitarii finantarii prin Programul Operational Regional 2007-2013

-          initiator: Primarul municipiului Bistrita

 1. 3.        Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.3.022/40/E/13.02.2003 incheiat cu domnul Rusan Ovidiu Viorel pentru terenul in suprafata de 24 mp situat in municipiul Bistrita, str.C.R. Vivu bl.1, sc.C, pe care s-a realizat accesul la subsol si spatiu comercial

-         initiator: Primarul municipiului Bistrita

 1. 4.        Proiect de hotarare privind acceptarea donatiei terenului proprietate privata, in suprafata de 260 mp, situat in municipiul Bistrita, str.Ulmului, in vederea inscrierii in domeniul public al municipiului Bistrita, cu destinatia de "strada"

-         initiator: Primarul municipiului Bistrita

 1. 5.       Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de inchiriere incheiate cu unele asociatii si fundatii din municipiul Bistrita

-          initiator: Primarul municipiului Bistrita

 1. 6.       Proiect de hotarare privind prelungirea duratei contractului de comodat incheiat pentru spatiul situat in municipiul Bistrita, Piata Centrala nr.22, in favoarea Asociatiei Nevazatorilor din Romania - Filiala Judeteana Bistrita-Nasaud, cu destinatia de "sediu"

-          initiator: Primarul municipiului Bistrita

 1. 7.       Proiect de hotarare privind aprobarea reducerii cuantumului chiriilor pentru terenurile de sport amenajate in incinta unitatilor de invatamant preuniversitar din municipiul Bistrita, pentru perioada sezonului de iarna (decembrie 2012 - februarie 2013)

-         initiator: Primarul municipiului Bistrita

 1. 8.        Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica deschisa a terenului in suprafata de 20 mp, situat in municipiul Bistrita, Piata Mihai Eminescu, in vederea amplasarii unui chiosc - constructie provizorie, pentru vanzare alimente tip IMBISS (aperitive, minuturi)

-          initiator: Primarul municipiului Bistrita

 1. 9.        Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei contractului de inchiriere incheiat cu Damacus Maria Intreprindere Familiala, cu destinatia de "chiosc - alimentatie publica" situat in incinta sediului Primariei municipiului Bistrita, Piata Centrala nr.6.

-          initiator: Primarul municipiului Bistrita

 1. 10.    Proiect de hotarare privind stabilirea criteriilor in baza carora se repartizeaza locuintele sociale in municipiul Bistrita

-          initiator: Primarul municipiului Bistrita

 1. 11.    Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei contractului de inchiriere nr.50.497/167/E/03.08.2012 incheiat cu S.C. SIVA PRODCOM S.R.L. pentru terenul in suprafata de 136 mp, proprietatea publica a municipiului Bistrita, situat in incinta Strandului Municipal Bistrita, str.Codrisor nr.12

-          initiator: Primarul municipiului Bistrita

 1. 12.    Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei contractului de inchiriere nr.50.835/382/E/19.07.2007 incheiat cu S.C. SUISSE TRAIL S.R.L. Brasov pentru terenul in suprafata de 700 mp, situat in municipiul Bistrita, pentru amenajarea unui patinoar artificial demontabil

-          initiator: Primarul municipiului Bistrita

 1. 13.    Proiect de hotarare privind stabilirea zonelor pentru activitati de picnic in municipiul Bistrita si stabilirea unor masuri pentru amenajarea si intretinerea acestora

-          initiator: Primarul municipiului Bistrita

 1. 14.    Proiect de hotarare privind prelungirea prin act aditional a duratei contractelor de inchiriere pentru mesele din Piata Independentei Nord si Piata Decebal, in vederea comercializarii de produse

-          initiator: Primarul municipiului Bistrita

 1. 15.    Proiect de hotarare privind prelungirea prin act aditional a duratei contractelor de inchiriere, pentru terenurile pe care sunt amplasate chioscuri si tonete in pietele municipiului Bistrita

-          initiator: Primarul municipiului Bistrita

 16.    Proiect de hotarare privind acceptarea donatiei terenului, proprietate privata, in suprafata de 368 mp, situat in municipiul Bistrita, Calea Moldovei nr.40, in vederea inscrierii in domeniul public al municipiului Bistrita, cu destinatia de "strada"

-          initiator: Primarul municipiului Bistrita

 1. 17.    Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Canalizatie telecomunicatii, inclusiv instalare fibra optica si racordare imobile Primaria municipiului Bistrita"

-          initiator: Primarul municipiului Bistrita

 1. 18.    Diverse.

 PRIMAR,

OVIDIU TEODOR CRETU

                                                   AVIZ DE LEGALITATE

            PENTRU SECRETAR

DIRECTOR EXECUTIV,

PUNGOVSCHI BUCUR CECILIA

 Bistrita, la 22 NOIEMBRIE 2012

Nr. 938

SA/ex.5.

 

Foto - arhiva Marius Chiuzan.

0 comentarii3682 vizualizări22 noiembrie 2012
rss 2.0
rss 2.0