Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Luni 21 Septembrie 2020 - 7528 vizitatori azi
Joi, 25 noiembrie 2010 sedinta a Consiliului Local Bistrita.

Membrii Consiliului Local al municipiului Bistrita se vor reuni joi, 25 noiembrie 2010, de la ora 16.00, la sediul Primariei municipiului Bistrita, situat in Piata Centrala, nr. 6. Ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 25 noiembrie cuprinde 16 proiecte de hotarare:

 

1. proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construire cladire multifunctionala in regim de inaltime S+P+3E+ER cu destinatia de spatii comerciale si birouri" in municipiul Bistrita, strada 1 Decembrie, nr. 3. Beneficiar: S.C. CONSULT IMOBIL S.R.L.;

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

 

2. proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construire case de vacanta destinate odihnei si recreerii" in extravilanul municipiului Bistrita, localitatea componenta Viisoara - livada. Beneficiari: Stupinean Iusti, Stupinean Elisabeta si Valean Dorel;

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

 

3. proiect de hotarare privind aprobarea subventionarii serviciului de transport public local de persoane, efectuat prin curse regulate, in municipiul Bistrita si localitatile componente;

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

 

4. proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de inchiriere incheiate cu unele asociatii si fundatii din municipiul Bistrita;

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

 

5. proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei contractului de inchiriere nr. 851/E/03.11.2005 in favoarea I.F. DAMACUS Bistrita, cu destinatia de "chiosc - alimentatie publica";

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

 

6. proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr. 18.792/815/E/12.10.2000 incheiat cu Casa de Asigurari de Sanatate Bistrita-Nasaud pentru terenul in suprafata de 232 mp, situat in municipiul Bistrita, strada Granicerilor, nr. 5, aferent spatiului proprietate situat la etajul II;

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

 

7. proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr. 18.791/816/E/12.10.2000 incheiat cu Casa de Asigurari de Sanatate Bistrita-Nasaud pentru terenul in suprafata de 293 mp, situat in municipiul Bistrita, strada Granicerilor, nr. 5, pentru amenajare locuri de parcare necesare activitatii proprii;

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

 

8. proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr. 483/847/E/10.01.2001 incheiat cu S.C. "HOTEL COROANA DE AUR" S.R.L. pentru terenul in suprafata de 6 mp, situat in municipiul Bistrita, Piata Petru Rares, in vederea realizarii obiectivului "postament pentru drapele";

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

 

9. proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 10 mp, proprietatea publica a municipiului Bistrita, situat in localitatea componenta Viisoara, nr. 10, in vederea amplasarii unui chiosc mixt;

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

 

10. proiect de hotarare privind imputernicirea Primarului municipiului Bistrita sa semneze actele notariale privind acordul de vointa al partilor, prevazute de Ordinul nr. 634/2006 al directorului general al ANCPI, pentru aprobarea Regulamentului privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara, cu modificarile si completarile ulterioare;

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

 

11. proiect de hotarare privind aprobarea Comisiei de verificare a situatiilor de lucrari, precum si a stadiului fizic de executie pentru blocurile de locuinte sociale Viisoara, municipiul Bistrita (blocurile nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7);

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

 

12. proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Bistrita in Consiliile de Administratie si Comisiile pentru evaluarea si asigurarea calitatii ale unitatilor de invatamant preuniversitar din municipiul Bistrita;

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

 

13. proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Bistrita si din serviciile publice de interes local, pentru anul 2011;

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

 

14. proiect de hotarareprivind acordul Consiliului Local al municipiului Bistrita pentru preluarea in proprietatea publica a municipiului Bistrita si in administrarea Consiliului Local al municipiului Bistrita a constructiilor si a instalatiilor proprietatea publica a Statului Roman, aflate in administrarea Ministerului Apararii Nationale, existente pe terenul in suprafata de 56 ha, proprietatea municipiului Bistrita, situat in municipiul Bistrita, localitatea componenta Unirea - Dealul Cocosului;

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

 

15. proiect de hotarareprivind aprobarea trecerii din proprietatea publica a municipiului Bistrita in proprietatea privata a municipiului Bistrita a imobilului "Gradinita cu program prelungit nr. 2", situat in municipiul Bistrita, strada Nicolae Balcescu, nr. 38, in vederea demolarii;

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

 

16. proiect de hotarareprivind aprobarea aderarii municipiului Bistrita la Asociatia Proprietarilor Fondurilor Cinegetice "Valea Bargaului".

- initiator: Primarul municipiului Bistrita 

17. Diverse.

 

0 comentarii3213 vizualizări19 noiembrie 2010
rss 2.0
rss 2.0