Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Miercuri 23 Septembrie 2020 - 15226 vizitatori azi
Rezultatele dezbaterilor din sedinta Consiliului Local al municipiului Bistrita (II).

6.Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr. 18.792/815/E/12.10.2000 incheiat cu Casa de Asigurari de Sanatate pentru terenul in suprafata de 232 mp, situat in municipiul Bistrita, strada Granicerilor, nr. 5, aferent spatiului proprietate situat la etajul II.

Prin Hotararea nr. 126/26.09.2000, Consiliul Local al municipiului Bistrita a aprobat concesionarea directa a suprafetei de teren de 232 mp, situat in municipiul Bistrita, strada Granicerilor, nr. 5, Casei de Asigurari de Sanatate Bistrita. Prin urmare, s-a incheiat contractul de concesiune nr. 18.792/815/E/12.10.2000 intre Municipiul Bistrita si Casa de Asigurari de Sanatate Bistrita pe o perioada de 10 ani. Obiectul contractului de concesiune era cedarea si preluarea in concesiune a terenului proprietatea Statului Roman in suprafata de 232 mp, situat in municipiul Bistrita, strada Granicerilor, nr. 5, aferent imobilului constructie, proprietatea Casei de Asigurari de Sanatate Bistrita.
Pe durata contractului de concesiune, concesionarul si-a achitat redeventa, inclusiv cea aferenta anului 2010, iar prin cererea nr. 100.446, Casa de Asigurari de Sanatate a solicitat prelungirea contractului de concesiune pentru terenul mentionat.
Proiectul de hotarare propune prelungirea duratei contractului de concesiune nr. 18.792/815/E incheiat cu Casa de Asigurari de Sanatate Bistrita, pe o perioada de 5 ani: 01.10.2010 - 30.09.2015.
Proiectul de hotarare a fost adoptat cu 18 voturi "pentru", in forma prezentata de initiator.
 
7. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr. 18.791/816/E/12.10.2000 incheiat cu Casa de Asigurari de Sanatate pentru terenul in suprafata de 293 mp, situat in municipiul Bistrita, strada Granicerilor, nr. 5, pentru locurile de parcare amenajate, necesare activitatii proprii.
Prin Hotararea nr. 125/26.09.2000, Consiliul Local al municipiului Bistrita a aprobat concesionarea directa a suprafetei de teren de 293 mp, situat in municipiul Bistrita, strada Granicerilor, nr. 5, Casei de Asigurari de Sanatate Bistrita. Prin urmare, s-a incheiat contractul de concesiune nr. 18.791/816/E/12.10.2000 intre Primaria municipiului Bistrita si Casa de Asigurari de Sanatate Bistrita, pe o perioada de 10 ani. Obiectul contractului de concesiune era cedarea si preluarea in concesiune a terenului proprietatea Statului Roman, in suprafata de 293 mp, situat in municipiul Bistrita, strada Granicerilor, nr. 5, pentru amenajare locuri de parcare necesare activitatii proprii. Pe durata contractului de concesiune, concesionarul si-a achitat redeventa, inclusiv cea aferenta anului 2010, iar prin cererea nr. 100.446, Casa de Asigurari de Sanatate a solicitat prelungirea contractului de concesiune pentru terenul mentionat.
Proiectul de hotarare prevede prelungirea duratei contractului de concesiune nr. 18.791/816/E incheiat cu Casa de Asigurari de Sanatate Bistrita-Nasaud, pe o perioada de 5 ani: 01.10.2010 - 30.09.2015.
Proiectul de hotarare a fost adoptat cu 18 voturi "pentru", in forma prezentata de initiator.
 
8. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr. 483/847/E/10.01.2001 incheiat cu S.C. "HOTEL COROANA DE AUR" S.R.L. pentru terenul in suprafata de 6 mp, situat in municipiul Bistrita, Piata Petru Rares, pe care este amplasat obiectivul "Postament pentru drapele".
Prin Hotararea nr. 187/20.12.2000, Consiliul Local al municipiului Bistrita a aprobat concesionarea directa a suprafetei de teren de 6 mp, proprietatea Statului Roman, situat in municipiul Bistrita, Piata Petru Rares, nr. 4, in favoarea S.C. "HOTEL COROANA DE AUR" S.A. Prin urmare, s-a incheiat contractul de concesiune nr. 483/847/E/10.01.2001 intre Primaria municipiului Bistrita si S.C. "HOTEL COROANA DE AUR" S.A. pe o perioada de 10 ani, respectiv pana la data de 31.12.2010. Obiectul contractului de concesiune era cedarea si preluarea in concesiune a terenului proprietatea Statului Roman, in suprafata de 6 mp, situat in municipiul Bistrita, Piata Petru Rares, nr. 4, pentru realizarea obiectivului "Postament pentru drapele", amplasat in fata Hotelului "Coroana de Aur". Pe durata contractului de concesiune, concesionarul si-a achitat redeventa, inclusiv cea aferenta anului 2010.
Proiectul de hotarare propune aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr. 483/847/E/10.01.2001 pe o perioada de 5 ani, incepand cu data de 01.01.2011, cu drept de prelungire prin acordul partilor.
Proiectul de hotarare a fost adoptat cu 18 voturi "pentru", in forma prezentata de initiator.
 
9. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica deschisa a terenului in suprafata de 10 mp, proprietatea publica a municipiului Bistrita, situat in localitatea componenta Viisoara, aferent strazii secundare nr. 10, in vederea amplasarii unui chiosc mixt.
Prin cererea nr. 97.416/29.10.2010, d-na Conon Carmen Daniela, domiciliata in localitatea componenta Viisoara, nr. 160, a solicitat inchirierea terenului in suprafata de 10 mp, proprietatea publica a municipiului Bistrita, situat in localitatea componenta Viisoara, aferent strazii secundare nr. 10, in vederea amplasarii unui chiosc, avand ca obiect de activitate "comercializarea de produse alimentare si nealimentare, cu excluderea bauturilor alcoolice si tutunului". La cererea solicitantei, Serviciul Urbanism din Primaria municipiului Bistrita a eliberat Certificatul de urbanism nr. 21.056/647/27.04.2010, care specifica folosinta actuala a terenului, respectiv teren pavat, cu latimea de 12 m, aferent strazii secundare nr.10 din Viisoara.
Proiectul de hotarare propune inchirierea prin licitatie publica deschisa a terenului in vederea amplasarii unui chiosc mixt, avand ca obiect de activitate "comercializarea de produse alimentare si nealimentare, cu excluderea bauturilor alcoolice si tutunului". Chiria de pornire la licitatie este de 20 lei/mp/luna si pasul de licitatie este de 5 lei/mp/luna. Chiria rezultata in urma licitatiei se va indexa anual cu indicele de actualizare la inflatie. Contractul de inchiriere se incheie pe o perioada de 5 ani si poate fi prelungit, prin acordul partilor, pentru o perioada de cel mult jumatate din durata sa initiala.
Proiectul de hotarare a fost adoptat cu 18 voturi "pentru", in forma prezentata de initiator.
 
10. Proiect de hotarare privind imputernicirea Primarului municipiului Bistrita sa semneze actele notariale privind acordul de vointa al partilor prevazute de Ordinul nr. 634/2006 al directorului general al ANCPI pentru aprobarea Regulamentului privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara, cu modificarile si completarile ulterioare.
La Primaria municipiului Bistrita au fost inregistrate cateva adrese din partea unor experti tehnici in vederea intocmirii in forma autentica a unor declaratii autentice privind acordul modificarii limitelor de proprietate sau a modificarii suprafetei imobilului.
Proiectul de hotarare propune imputernicirea Primarului municipiului Bistrita sa semneze actele notariale privind acordul de vointa al partilor in vederea inscrierii in evidentele de carte funciara a modificarii limitelor de proprietate, precum si a modificarii suprafetei imobilului, prevazute de Ordinul nr. 634/2006 al directorului general al ANCPI pentru aprobarea Regulamentului privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara, cu modificarile si completarile ulterioare. De asemenea, actele notariale vor fi semnate pe baza referatului intocmit de catre comisia stabilita prin Dispozitia nr. 276/25.02.2010 a Primarului municipiului Bistrita privind constituirea comisiei care va proceda la recunoasterea si stabilirea limitei si vecinatatilor unor imobile situate in municipiul Bistrita.
Proiectul de hotarare a fost adoptat cu 18 voturi "pentru", in forma prezentata de initiator.
0 comentarii3591 vizualizări29 noiembrie 2010
rss 2.0
rss 2.0