Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Miercuri 12 August 2020 - 31452 vizitatori azi
Rezultatele dezbaterilor din sedinta Consiliului Local al municipiului Bistrita (III)

11. Proiect de hotarare privind aprobarea Comisiei de verificare a situatiilor de lucrari si a stadiului fizic de executie pentru blocurile de locuinte sociale, Viisoara, municipiul Bistrita - blocurile 2, 3, 4, 5, 6, 7.

In baza prevederilor H.G. nr. 1.097 /18.09.2008, Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuinttelor, deruleaza programul de finantare a constructiilor de locuinte sociale, conform Legii nr. 114/1996, direct cu consiliile locale, fara delegarea de atributii consiliilor judetene, astfel ca ministerul va transmite listele de finantare, pe obiective si localitati, direct consiliilor locale. Din bugetul de stat s-au alocat fonduri pe anul 2010 pentru executia a sase blocuri de locuinte sociale - blocurile 2, 3, 4, 5, 6 si 7, cu 120 de locuinte sociale (unitati locative).
Conform prevederilor art. 26 si art. 27, alin. (2) din norme, completate si modificate prin H.G. 1.097/2008, finantarea construirii locuintelor sociale se asigura din bugetele locale si din transferuri de la bugetul de stat, stabilite anual cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului. Idem, constituirea, repartizarea si utilizarea sumelor la nivelul consiliilor locale, conform prevederilor programelor de investitii, sunt de competenta autoritatilor administratiei publice locale respective, care sunt obligate sa urmareasca si sa asigure respectarea prevederilor legale. Pentru aceste motive, consiliile locale au obligatia respectarii art. I, pct. 4 al H.G.R. nr. 1.097/2008, potrivit caruia verificarea situatiilor de lucrari, precum si a stadiului fizic de executie a locuintelor sociale si a celor de necesitate, se efectueaza de comisii stabilite prin hotarari ale consiliilor locale.
Astfel, proiectul de hotarare propune aprobarea Comisiei pentru verificarea situatiilor de lucrari si a stadiului fizic de executie pentru blocurile de locuinte sociale, Viisoara, municipiul Bistrita, in urmatoarea componenta:
a) pentru blocurile nr. 2, 3 si 4:
Gazdac Ioan Viorel - director executiv - Directia Tehnica - presedinte;
Marina Vasile - director executiv - Directia Patrimoniu - membru;
Ciobota George Arsag - diriginte de santier in domeniul constructii   civile, industriale, agricole, reprezentant al S.C. AITC CONSULTING S.R.L. Bistrita - membru;
Zapca Teodor - diriginte de santier in domeniul instalatii aferente constructiilor, reprezentant al S.C. AITC CONSULTING S.R.L. Bistrita - membru;
b) pentru  blocurile nr. 5, 6 si 7:
Gazdac Ioan Viorel - director executiv - Directia Tehnica - presedinte;
Marina Vasile - director executiv - Directia Patrimoniu - membru;
Pop Gheorghe - diriginte de santier in domeniul produse pentru constructii, reprezentant al S.C. AITC CONSULTING S.R.L. Bistrita - membru;
Zapca Teodor - diriginte de santier in domeniul instalatii aferente constructiilor, reprezentant al S.C. AITC CONSULTING S.R.L. Bistrita - membru.
Proiectul de hotarare a fost adoptat cu 18 voturi "pentru", in forma prezentata de initiator.
 
12. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Bistrita in Consiliile de Administratie si Comisiile pentru evaluarea si asigurarea calitatii, ale unitatilor de invatamant preuniversitar din municipiul Bistrita.
Potrivit Dispozitiei nr. 507/14.05.2010 privind reorganizarea retelei scolare la nivelul Inspectoratului Scolar Judetean Bistrita-Nasaud, gradinitele nr. 15, 16 si 18 s-au transformat din unitati cu personalitate juridica in structuri, dupa cum urmeaza: Gradinita cu program normal nr. 15 a trecut in subordinea Gradinitei cu program prelungit "Casuta cu povesti"; Gradinita cu Program normal nr. 16 a trecut in subordinea Gradinitei cu program prelungit nr. 12; Gradinita cu program normal nr. 18 a trecut in subordinea Gradinitei cu program prelungit "Trenuletul Veseliei". De asemenea, Gradinita cu program prelungit nr. 13 s-a transformat in unitate cu personalitate juridica, avand in subordine Gradinita cu program normal nr. 9.
Prin aceeasi dispozitie, unitatea cu personalitate juridica Scoala Generala Unirea, care avea in subordine Scoala Generala Unirea, Gradinita cu program normal Unirea si Scoala Generala "Dimitrie Cojocaru" Slatinita s-a desfiintat, unitatile mentionate fiind redistribuite: Scoala Generala Unirea si Gradinita cu program normal Unirea au trecut in subordinea Scolii Generale "Avram Iancu" Bistrita; Scoala Generala "Dimitrie Cojocaru" Slatinita a trecut in subordinea Scolii Generale nr. 4 Bistrita.
Pentru motivele sus mentionate se impune inlocuirea anexei la Hotararea Consiliului Local nr. 108/31.07.2008 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Bistrita in Consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar din municipiul Bistrita.
Pe de alta parte, doi consilieri municipali, Iustina - Mirela Morutan si Eugen - Dicones Curteanu au parasit anul acesta forul legislativ al Bistritei si au fost inlocuiti, pe rand, cu consilierii municipali Andrei - Ioan Kozuk si Mihai - Stefan Bilegan. Prin urmare, se propune ca cei doi consilieri nou-validati sa fie desemnati ca reprezentanti ai consiliului local in consiliile de administratie din care au facut parte cei pe care i-au inlocuit in componenta consiliului local, respectiv la Liceul cu Program Sportiv Bistrita si la Grupul Scolar Sanitar Bistrita.
La elaborarea propunerilor cuprinse in anexa la proiectul de hotarare s-a avut in vedere si faptul ca domnul consilier Rus Constantin cumuleaza doua calitati in Consiliul de Administratie al Colegiului National "Liviu Rebreanu": de reprezentant al consiliului local si de director general al unitatii de invatamant. Din aceste ratiuni se impune inlocuirea domnului consilier Rus Constantin cu un alt reprezentant al consiliului local in Consiliul de Administratie al Colegiului National "Liviu Rebreanu".
In concluzie, reorganizarea retelei scolare, modificarile recente ale componentei consiliului local, precum si prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului Romaniei nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei, cu modificarile si completarile ulterioare, constituie aspecte care determina atat necesitatea abrogarii Hotararii nr. 108/31.07.2008 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local al municipiului Bistrita in Consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar din municipiul Bistrita, cat si adoptarea unei hotarari care sa constituie un instrument de lucru unitar si adaptat noilor modificari, in relatia dintre membrii consiliului local si institutiile de invatamant preuniversitar din municipiu.
Astfel, propunerile sunt urmatoarele:
- Illyes Istvan / Colegiul National "Andrei Muresanu" Bistrita / Scoala Generala Viisoara / Gradinita cu Program normal Viisoara / Scoala Generala Sarata / Gradinita cu program normal Sarata (desemnare in consiliul de administratie si Comisia de evaluare a calitatii);
- Gaurean Florin Nicolae / Grupul Scolar "Grigore Moisil" Bistrita;
- Rusu Andrei / Colegiul Tehnic "Infoel" Bistrita;
- Bilegan Mihai Stefan / Grupul Scolar Sanitar Bistrita;
- Rad Aurora / Grupul Scolar de Servicii Bistrita / Scoala Generala nr. 1 Bistrita;
- Seserman Sorin Alin / Grupul Scolar Agricol Bistrita;
- Avram George / Grupul Scolar Forestier Bistrita;
- Kozuk Andrei Ioan / Liceul cu Program Sportiv Bistrita;
- Tarmure Gavrila / Liceul de Muzica "Tudor Jarda" Bistrita / Scoala Generala nr. 2 Bistrita / Scoala Generala Sigmir / Gradinita cu program normal Sigmir;
- Calo Viorica / Liceul de Arte Plastice "Corneliu Baba" Bistrita;
- Moisil Filip / Scoala Generala nr. 3 "Avram Iancu" Bistrita / Scoala Generala Unirea / Gradinita cu program normal Unirea;
- Molnar Laurentiu Danut / Scoala Generala nr. 4 Bistrita / Scoala Generala "Dimitrie Cojocaru" Slatinita / Gradinita cu program saptamanal "Dumbrava Minunata" Bistrita / Gradinita cu program normal nr. 8;
- Pasca Marius / Scoala Generala nr. 5 "Lucian Blaga" Bistrita;
- Bria Dumitru Alexandru / Scoala Generala nr. 6 "Stefan cel Mare" Bistrita / Scoala Generala Ghinda / Gradinita cu program normal Ghinda;
- Iliesi Cornel / Gradinita cu program prelungit nr. 2 / Gradinita cu program normal nr.10 / Gradinita cu program prelungit nr. 6 / Gradinita cu program normal nr. 17;
- Tuta Gheorghe / Gradinita cu program prelungit nr. 3 / Gradinita nr. 7;
- Benta Gavrila / Gradinita cu program prelungit "Raza de soare" / Gradinita cu program normal nr. 5;
- Tabara Camelia / Gradinita cu program prelungit "Casuta cu povesti" / Gradinita cu program normal nr. 15;
- Seica Marioara / Gradinita cu program prelungit nr. 12 / Gradinita cu program prelungit nr. 16 / Gradinita cu program prelungit "Trenuletul veseliei" / Gradinita cu program normal nr. 18;
- Cordovan Gabriel / Gradinita cu program prelungit nr. 13 / Gradinita cu program normal nr. 9.
Modificari: consilierii au fost desemnati doar in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant, urmand ca reprezentantii in comisile pentru evaluarea si asigurarea calitatii sa fie desemnati intr-o sedinta ulterioara. In plus, domnul consilier Tarmure Gavrila a fost desemnat in Consiliul de Administratie al Colegiului National "Liviu Rebreanu", iar domnul consilier Rus Constantin a fost desemnat in Consiliul de Administratie al Scolii Generale nr. 2.
Proiectul de hotarare a fost adoptat cu 18 voturi "pentru".
 
13. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Bistrita si din serviciile publice de interes local, pentru anul 2011.
Conform art. 11 din Ordinul nr. 7.660/2006 al Presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, consiliul local aproba in fiecare an Planul de ocupare a functiilor publice, iar modalitatile de ocupare a functiilor publice transmise de catre autoritatile si institutiile publice devin obligatorii. Prin adresa nr. 56.020/07.09.2010 s-a inaintat Agentiei Nationale a Functionarilor Publici Proiectul Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul Primariei municipiului Bistrita. Potrivit confirmarii de primire din data de 13.09.2010 Agentia Nationala a Functionarilor Publici, a luat act de propunerea Primariei municipiului Bistrita si nu a comunicat obiectiuni cu privire la aceasta.
Totodata s-a obtinut acordul de principiu din partea sindicatului cu privire la Proiectul Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul Primariei municipiului Bistrita pentru anul 2011, proiect care a fost inaintat in vederea consultarii prin adresa nr. 56.020/1/2010.
Proiectul de hotarare a fost adoptat cu 18 voturi "pentru", in forma prezentata de initiator.
 
14. Proiect de hotarare privind acordul Consiliului Local al municipiului Bistrita pentru preluarea in proprietatea publica a municipiului Bistrita si in administrarea Consiliului Local al municipiului Bistrita a constructiilor si a instalatiilor proprietatea publica a Statului Roman, aflate in administrarea Ministerului Apararii Nationale, existente pe terenul in suprafata de 56 ha, proprietatea publica a municipiului Bistrita, situat in municipiul Bistrita, localitatea componenta Unirea - Dealul Cocosului.
Prin adresa nr. A:8385 inregistrata la Primaria municipiului Bistrita cu nr. 78.322/28.09.2010, comandantul Unitatii Militare nr. 01331 Bistrita a comunicat municipalitatii acordul Ministerului Apararii Nationale de a transmite constructiile si instalatiile existente pe terenul in suprafata de 56 ha, proprietatea municipiului Bistrita, situat in municipiul Bistrita, localitatea componenta Unirea - Dealul Cocosului, din proprietatea publica a Statului Roman in proprietatea publica a municipiului Bistrita si in administrarea Consiliului Local al municipiului Bistrita. Terenul mentionat este detinut in folosinta gratuita de catre Ministerul Apararii Nationale, prin Unitatea Militara nr. 02110 Bistrita, in baza unui contract. Acordul Consiliului local al municipiului Bistrita este necesar pentru preluarea bunurilor mentionate mai sus, deoarece conform art. 9 alin. 1 din Legea nr. 213/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, trecerea unui bun din domeniul public al statului in domeniul public al unei unitati administrativ teritoriale se face la cererea consiliului local, prin hotarare a Guvernului.
Solicitarea are ca scop promovarea unui act normativ, respectiv hotarare de Guvern, pentru trecerea din domeniul public al Statului in domeniul public al municipiului Bistrita a constructiilor si instalatiilor existente pe terenul in suprafata de 56 ha pe care urmeaza a se edifica complexul de agrement "Wonderland".
Astfel, proiectul de hotarare solicita forului legislativ local acordul pentru preluarea in proprietatea publica a municipiului Bistrita si in administrarea Consiliului local al municipiului Bistrita a constructiilor si instalatiilor existente pe terenul in suprafata de 56 ha, proprietatea publica a municipiului Bistrita, situat in municipiul Bistrita, localitatea componenta Unirea - Dealul Cocosului. De asemenea, specifica faptul ca inventarul bunurilor ce urmeaza a fi preluate in proprietatea publica a municipiului Bistrita va fi intocmit prin grija administratorului actual al acestora si va cuprinde: codul de clasificare, denumirea bunului, elementele de identificare, anul dobandirii sau dupa caz al darii in folosinta, valoarea de inventar si situatia juridica actuala. Hotararea Consiliului Local al municipiului Bistrita va fi transmisa Guvernului Romaniei - Ministerului Apararii Nationale, in vederea promovarii proiectului de hotarare de Guvern. Predarea se va face pe baza de proces - verbal de predare - primire, incheiat intre reprezentanti ai U.M. nr. 01331 si ai Primariei municipiului Bistrita. La data incheierii procesului verbal de predare-primire a bunurilor, contractul de comodat nr. 7.100/1/04.04.2003 incheiat in baza Hotararii nr. 127/07.10.2002 a Consiliului Local al municipiului Bistrita isi inceteaza efectele.
Modificari: s-a eliminat articolul care prevede ca, "la data incheierii procesului verbal de predare-primire a bunurilor, contractul de comodat nr. 7.100/1/04.04.2003 incheiat in baza Hotararii nr. 127/07.10.2002 a Consiliului Local al municipiului Bistrita isi inceteaza efectele".
Proiectul de hotarare a fost adoptat cu 18 voturi "pentru".
 
15. Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii din proprietatea publica a municipiului Bistrita in proprietatea privata a municipiului Bistrita a imobilului constructie "Gradinita cu program prelungit nr. 2", situat in municipiul Bistrita, strada Nicolae Balcescu, nr. 38, in vederea demolarii.
In inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Bistrita este inscrisa si Gradinita cu Program Prelungit nr. 2 Bistrita, din strada Nicolae Balcescu, nr. 38, care are in componenta mai multe constructii: Corpul C1 in suprafata de 229 mp, corpul C2 in suprafata de 49 mp si teren aferent in suprafata de 1157,52 mp.
Pentru cladirea din strada Nicolae Balcescu, nr. 38, s-a intocmit expertiza tehnica de catre S.C.P DELTA S.R.L. Cluj Napoca, iar in concluzii este mentionat faptul ca imobilul in care functiona gradinita prezinta o stare tehnica complet necorespunzatoare, cu degradari mari ale elementelor structurale si nestructurale, neindeplinind cerintele pentru a fi utilizata in continuare cu destinatia de "gradinita". Drept urmare, s-au propus ca solutii fie demolarea cladirii si construirea uneia noi, fie reabilitarea in totalitate a cladirii, cu masuri de consolidare. Mai mult, procesul-verbal de inspectie din 30.03.2009, incheiat de Inspectoratul de Stat in Constructii Nord-Vest, Serviciul Control Calitate Lucrari de constructii nr. 3, judetul Bistrita Nasaud, descrie o serie de degradari si avarii ale constructiei si stabileste ca masuri interzicerea desfasurarii activitatii scolare in scopul evitarii pericolelor asupra utilizatorilor. In acest sens, Primaria municipiului Bistrita are obligatia de a face toate demersurile legale pentru desfiintarea constructiei sau reabilitarea si consolidarea acesteia, iar ca urmare a acestor constatari, in Lista obiectivelor de investitii pe anul 2010 au fost cuprinse fonduri pentru demolarea constructiei respective.
Astfel, proiectul de hotarare propune aprobarea trecerii, din proprietatea publica in proprietatea privata a municipiului Bistrita, a imobilului constructie, in vederea demolarii, valorificarea bunului conform legii, sumele rezultate facandu-se venit la bugetul local al municipiului Bistrita, respectiv radierea imobilelor constructii de la pozitia nr. 2 din CAP.V. "Terenurile si cladirile in care isi desfasoara activitatea Consiliul local si Primaria, precum si institutiile publice de interes local" - subcapitolul C. "Gradinite si crese" din Anexa la Hotararea nr. 187/30.09.2009 a Consiliului Local al municipiului Bistrita, cu modificarile si completarile ulterioare.
Proiectul de hotarare a fost adoptat cu 18 voturi "pentru", in forma prezentata de initiator.
 
16. Proiect de hotarare privind aderarea municipiului Bistrita la Asociatia Proprietarilor Fondurilor Cinegetice "Valea Bargaului".
Prin adresa nr. 17/05.11.2010 inregistrata la Primaria municipiului Bistrita sub nr. 101.413/05.11.2010, "Asociatia Proprietarilor Fondurilor Cinegetice Valea Bargaului" a depus o oferta de aderare a municipiului Bistrita la aceasta asociatie in vederea propunerii si alegerii prin atribuire directa a viitorului gestionar al fondurilor de vanatoare 22 Dumitra si 28 Simionesti.
Pentru a se putea obtine gestionarea fondului de vanatoare in aceste conditii, respectiv prin atribuire directa, trebuie ca proprietarii de terenuri, unitati administrativ teritoriale si persoane fizice, sa detina in proprietate minimum 51% din suprafata fondului de vanatoare. 
Municipiul Bistrita detine in proprietate suprafata de 1266 ha padure si pasune pe suprafata Fondului de vanatoare 22 Dumitra, respectiv 12% si 516 ha padure si pasune pe suprafata Fondului de vanatoare 28 Simionesti, respectiv 4%, neputand gestiona singur aceste fonduri, motiv pentru care este necesara aderarea la asociatia mentionata.
Aceasta oportunitate a aparut ca urmare a prevederilor legislative, respectiv Legea nr. 407/2006, cu completarile si modificarile ulterioare, dar si Ordinul 1.221/2010 al Ministrului Mediului si Padurilor, privind criteriile de atribuire in gestiune a fondurilor de vanatoare, avand in vedere faptul ca in toamna anului 2010 contractele de gestionare vechi expira.
In aceste conditii, se considera ca este util si necesar ca si municipiul Bistrita sa adere la "Asociatia Proprietarilor Fondurilor Cinegetice Valea Bargaului", asociatie deja constituita, cu suprafetele pe care le detine pe aceste fonduri de vanatoare. Dupa aderare, Primaria Municipiului Bistrita va avea reprezentant in Adunarea Generala a Asociatiei si va putea participa la luarea tuturor deciziilor cu privire la gestionarea cat mai buna a fondului cinegetic de pe suprafata fondurilor de vanatoare 22 Dumitra si 28 Simionesti.
Astfel, proiectul de hotarare propune aprobarea aderarii municipiului Bistrita la Asociatia Proprietarilor Fondurilor Cinegetice "Valea Bargaului", insusirea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei Proprietarilor Fondurilor Cinegetice "Valea Bargaului", contributia in suma de 1.000 lei la patrimoniul asociatiei, respectiv participarea municipiului Bistrita, in cadrul asociatiei, cu o suprafata totala de teren, de 1.782 hectare, din care: 1.162 hectare padure si 620 hectare pasune, conform amenajamentului silvic si pastoral din fondurile de vanatoare 22 Dumitra (1.266 ha) si 28 Simionesti (516 ha).
Proiectul de hotarare a fost adoptat cu 16 voturi "pentru", in forma prezentata de initiator.
2 commentarii3612 vizualizări30 noiembrie 2010




rss 2.0
rss 2.0