Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Duminica 20 Septembrie 2020 - 26414 vizitatori azi
Consiliul Local Bistrita este convocat in 30 mai 2013.

Consiliul Local al municipiului Bistrita este convocat pentru ziua de joi, 30 mai 2013. Sedinta va incepe la ora 14.00, se va desfasura in sala mare de sedinte a Primariei municipiului Bistrita, iar pe ordinea de zi sunt inscrise 21 de proiecte de hotarare:

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului local al municipiului Bistrita pe anul 2012;

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

 2. Proiect de hotarare privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local pe anul 2011 a deficitului sectiunii de dezvoltare aferent anului 2012;

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

 3. Proiect de hotarare privind stabilirea unor masuri pentru stimularea si motivarea cetatenilor din municipiul Bistrita pentru participarea la actiunile de infrumusetare a municipiului Bistrita, in cadrul Programului "Bistrita verde" 2013;

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

 4. Proiect de hotarare privind aprobarea raportului de implementare la 2 ani a Planului de Actiune privind Energia Durabila (PAED) in municipiul Bistrita, elaborat in cadrul initiativei europene "Conventia Primarilor";

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

 5. Proiect de hotarare privind aprobarea listei de prioritate pentru anul 2013, cuprinzand persoanele indreptatite sa beneficieze de o locuinta sociala;

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

 6. Proiect de hotarare privind aprobarea listei de prioritate pentru anul 2013, cuprinzand chiriasii evacuati sau care urmeaza sa fie evacuati din locuintele retrocedate in natura fostilor proprietari, in baza legilor proprietatii, indreptatiti sa beneficieze de locuinta sociala;

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

 7. Proiect de hotarare privind stabilirea unor masuri cu privire la exercitarea dreptului de preemtiune la cumparare asupra imobilelor din municipiul Bistrita declarate ca monumente istorice;

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

 8. Proiect de hotarare privind prelungirea termenului contractelor de inchiriere pentru terenurile apartinand domeniului public al municipiului Bistrita, pe care sunt amplasate constructii provizorii cu destinatia de chioscuri;

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

 9. Proiect de hotarare privind prelungirea duratei contractului de comodat incheiat pentru spatiul situat in imobilul din municipiul Bistrita, str. Liviu Rebreanu nr. 2 - 4, in suprafata de 104,82 mp, in favoarea Asociatiei de Prietenie Romano - Franceza Bistrita, cu destinatia de "Biblioteca si sala multifunctionala";

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

 10. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica deschisa a imobilului cu destinatia de locuinta, situat in municipiul Bistrita, Aleea Fantanele, bl. 1, sc. B, ap. 19;

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

 11. Proiect de hotarare privind aprobarea cumpararii si a pretului de cumparare a spatiului comercial si al terenului aferent, situat in municipiul Bistrita, str. Liviu Rebreanu, nr. 18, proprietatea S.C. LEBADA PRODCOM S.R.L. in vederea realizarii proiectului "Reabilitarea si modernizarea Centrului Comunitar pentru Tineret - strada Liviu Rebreanu, nr.18"

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

 12. Proiect de hotarare privind aprobarea efectuarii unui schimb de spatii cu destinatia de locuinte situate in municipiul Bistrita, in vederea realizarii proiectului "Reabilitarea si modernizarea Centrului Comunitar pentru Tineret - strada Liviu Rebreanu, nr. 18", finantat prin Programul Operational Regional 2007-2013;

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

 13. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii directe a cotei de 31.333/2553891 parti teren, proprietate publica a municipiului Bistrita, situat in localitatea componenta Unirea, in vederea extinderii aerodromului existent si a constructiilor anexa;

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

 14. Proiect de hotarare privind aprobarea sustinerii financiare a Asociatiei "Gheorghe Muresan" pentru derularea proiectului "Educatie prin sport - Programe de baschet pentru copiii cu varste intre 7 - 12 ani, Liga nationala de baschet "Ghita Muresan";

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

 15. Proiect de hotarare privind aprobarea Contractului colectiv de munca la nivel de unitate "Directia Municipala de Sanatate Bistrita" pe perioada 2013-2014;

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

 16. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului si a Caietelor de sarcini pe activitati ale serviciului public de salubrizare al municipiului Bistrita;

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

 17. Proiect de hotarare privind aprobarea ajustarii si modificarii tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare, in municipiul Bistrita;

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

 18. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. BUSINESS PARK BISTRITA SUD S.R.L. pentru anul 2013;

- initiator: consilier local - Peteleu Ioan

 19. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Bistrita, nr. 109/20.09.2012 privind infiintarea societatii comerciale cu raspundere limitata S.C. "Business Park Bistrita Sud" S.R.L. - societate administrator pentru Parcul Industrial "Bistrita Sud";

- initiator: consilier local - Peteleu Ioan

 20. Proiect de hotarare privind realizarea lucrarilor de arhitectura si de amenajare a spatiilor publice importante din municipiul Bistrita prin concurs de solutii;

- initiator: consilier local - Seserman Alin

 21. Proiect de hotarare privind stabilirea unor masuri pentru imbunatatirea transparentei decizionale in domeniul achizitiilor publice;

- initiator: consilier local - Seserman Alin

 22. Diverse.

.

Foto - arhiva Marius Chiuzan.

24.05.2013

 

 

0 comentarii2940 vizualizări25 mai 2013
rss 2.0
rss 2.0