Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Miercuri 08 Iulie 2020 - 7386 vizitatori azi
Sedinta extraordinara a Consiliului Judetean B-N in 3 iulie 2013, ora 15.00.

Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud, Avand in vedere:-         Hotararea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud nr.40/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud;-         avizul de legalitate nr.I/A/6567 din 1.07.2013 al Serviciului juridic, contencios, resurse umane; In temeiul prevederilor art. 94 alin. (2) si art. 106 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,D I S P U N E:

          Art. 1. Se convoca Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud in sedinta extraordinara la data de 3 iulie 2013, ora 15.00, in sala de sedinte a Palatului Administrativ al Judetului Bistrita-Nasaud, cu urmatorul proiect al ordinii de zi:

1.    Proiect de hotarare privind aprobarea Proiectului "Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca", Domeniul major de interventie 5.2, Axa prioritara 5 "Promovarea masurilor active de ocupare", in cadrul POS DRU 2007-2013, beneficiar Consiliul Judetean Sibiu, parteneri Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud, A.J.O.F.M. Bistrita-Nasaud, Camera de Comert Industrie si Agricultura Sibiu, A.J.O.F.M. Sibiu, S.C. Siveco S.A.Bucuresti. 

Initiator: Emil Radu Moldovan - presedinte Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud

 

2.    Proiect de hotarare privind aprobarea Proiectului Promovarea actiunilor integrate inclusive si sustenabile de ocupare in cadrul retelei "mediul rural - mediul profesional activ", Domeniul major de interventie 5.2, Axa prioritara 5 "Promovarea masurilor active de ocupare", in cadrul POS DRU 2007-2013, beneficiar Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud, parteneri Consiliul Judetean Suceava si Primaria Lechinta.

Initiator: Emil Radu Moldovan - presedinte Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud

 

3.    Proiect de hotarare privind aprobarea Proiectului "Sanse egale si respect", Domeniul major de interventie 6.3 "Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii", Axa prioritara 6 "Promovarea incluziunii sociale", in cadrul POS DRU 2007-2013, beneficiar Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud, parteneri Consiliul Judetean Sibiu, A.J.O.F.M. Bistrita-Nasaud, Camera de Comert, Industrie si Agricultura Sibiu, A.J.O.F.M. Sibiu, S.C. Siveco S.A.Bucuresti.

Initiator: Emil Radu Moldovan - presedinte Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud

 

4.    Diverse.

 

Art. 2. Prezenta dispozitie se aduce la cunostinta publica prin mass-media locala.

Art.3. Prezenta dispozitie se comunica de catre Serviciul comunicare, relatii publice si relatii externe cu:

- vicepresedintii consiliului judetean

                   - secretarul judetului

                   - administratorul public

                   - Directia administratie locala

                   - Directia economica

                   - Directia dezvoltare durabila,proiecte europene

                   - Arhitect sef

                   - Biroul audit public intern

                   - Biroul achizitii publice

                   - Compartimentul cabinet presedinte

                    - institutiile si serviciile publice subordonate consiliului judetean

          - Institutia Prefectului judetului Bistrita-Nasaud.

 

P R E S E D I N T E,

Emil Radu Moldovan

              

SECRETARUL JUDETULUI,

               Iosif Redl

 

Nr. 183

Din 2.07.2013

R.M./2ex.

0 comentarii2296 vizualizări02 iulie 2013
rss 2.0
rss 2.0