Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Vineri 10 Iulie 2020 - 7532 vizitatori azi
Raportul Presedintelui Consiliului Judetean B-N la un an de mandat (iunie 2012 - iunie 2013).

Potrivit dispozitiilor Legii administratiei publice locale, nr. 215/2001 republicata, Presedintele Consiliului Judetean in calitate de sef al administratiei publice de specialitate si al institutiilor subordonate, reprezinta judetul in raport cu celelalte autoritati publice, cu persoane fizice si juridice din tara si strainatate, precum si in justitie.

1. Activitatea in legislativul Consiliului Judetean:

Conform Art. 104 din aceeasi Lege, Presedintele Consiliului Judetean are rol de initiator pentru proiectele de acte normative (hotarari ale Consiliului Judetean) si tot el convoaca si conduce lucrarile sedintelor Consiliului Judetean. Presedintele Emil Radu Moldovan, a initiat incepand cu luna iunie 2012, 173 proiecte de hotarare, in 11 sedinte ordinare si 9 sedinte extraordinare si a emis 404 dispozitii ale presedintelui. Totodata, comisiile de specialitate ale Consiliului Judetean au fost realizate pastrand proportia in raport cu gradul de reprezentare al tuturor partidelor sau aliantelor politice prezente in legislativ.

Pentru o transparenta sporita a actului decizional si pentru o informare corecta si la timp a consilierilor judeteni, Presedintele Emil Radu Moldovan a dispus ca dosarele de sedinta complete sa fie comunicate in format electronic tuturor consilierilor judeteni in termenele prevazute de lege (lucru care nu s-a intamplat in mandatul 2008-2012). Tot prin dispozitia presedintelui, dosarele de presa au fost publicate pe site-ul institutiei si transmise catre reprezentantii mass-media cu cel putin 3 zile lucratoare inainte de fiecare sedinta ordinara si in cel mai scurt timp posibil in cazul celor extraordinare. Prin transmiterea informatiilor complete si la timp, activitatea deliberativului consiliului judetean a intrat in normal, iar sedintele Consiliului judetean s-au bucurat de mediatizare.  

Spre deosebire de conducerea Consiliului Judetean din mandatul anterior, care prin dispozitii ale Presedintelui se substituia deliberativului,  Presedintele Emil Radu Moldovan a supus deciziei legislativului Consiliului Judetean, toate hotararile importante ce vizau activitatea aparatului propriu si a institutiilor din subordine. Incepand de la aprobarea bugetelor detaliate, a organigramelor, statelor de functii, Regulamentelor de organizare si functionare si a proiectelor de management, pana la aprobarea investitiilor si a activitatilor de interes general. O alta premiera pentru Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud o constituie dezbaterea proiectului de buget pe anul 2013 (publicare pe site, stabilirea unei adrese de e-mail dedicate prin intermediul careia cetatenii au putut sa faca propuneri cu privire la proiectul de buget si organizarea unei dezbateri publice pe tema bugetului).  

Complementar cu aceste exemple, putem aminti doua initiative ale Presedintelui Emil Radu Moldovan care au suscitat atentia publicului in mod special:

1. Proiect de hotarare in baza Legii 350/2002, privind acordarea de finantare nerambursabila pentru proiecte de interes public, in domeniile tineret si sport, cultura, social, relatii internatioale si protectia mediului. Aceasta initiativa, care a reprezentat o premiera pentru Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud s-a bucurat de un real succes, fiind depuse spre finantare, un numar de 50 de proiecte.  

2. Proiectul de alegere a unui semn de intrare in judetul Bistrita-Nasaud, a atras atentia a peste 5500 de cetateni, care au votat online, proiectul cel mai reprezentativ pentru judetul Bistrita-Nasaud.

                  

2. Conducerea executivului Consiliului Judetean

2.1 Coordonarea activitatii aparatului de specialitate

Conform articolului 104 din Legea 215/2001, actualizata, Presedintele Consiliului Judetean coordoneaza activitatea aparatului propriu si a institutiilor aflate in subordinea Consiliului Judetean.

Pentru o eficienta crescuta a actului administrativ, Presedintele Emil Radu Moldovan a dispus revizuirea procedurilor operationale interne, actualizarea organigramelor, statelor de functii si fisele postului pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judetean. A fost elaborat un nou Regulament de organizare si functionare al Consiliului Judetean, cu scopul de a adapta activitatea institutiei la nevoile curente ale administratiei, de a reduce birocratia din cadrul aparatului de specialitate si pentru a scurta timpii de raspuns la solicitarile adresate Consiliului Judetean. Totodata, Presedintele Emil Radu Moldovan a dispus refacerea organigramelor, statelor de functii si a fiselor postului la institutiile din subordinea CJ si adoptarea lor prin Hotarare a Consiliului Judetean. Pana in acel moment, actele sus mentionate erau aprobate printr-o procedura ilegala (dispozitie a Presedintelul Consiliului Judetean la acea vreme, Liviu Rusu).

Complementar cu aceste actiuni, Presedintele Consiliului Judetean a dispus refacerea, actualizarea si armonizarea cu legislatia in vigoare a Regulamentului de organizare si functionare a aparatului Consiliului Judetean (depasit din punct de vedere legal). Aceeasi masura a fost dispusa si in cazul institutiilor din subordine ( Biblioteca Judeteana, Centrul Judetean pentru Cultura, Complexul Muzeal, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala, Serviciul Public Comunitar pentru Evidenta Persoanei Bistrita-Nasaud, Camera Agricola Bistrita-Nasaud, Spitalul Judetean de Urgenta Bistrita-Nasaud, Liceul Tehnologic "Sfanta Maria", Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva nr. 2,  Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Lacrima si Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva nr. 1). Au fost adoptate norme metodologice (care nu existau pana in acel moment), privind circuitul documentelor clasificate si neclasificate in cadrul institutiei, cu scopul de a scurta timpii de raspuns fata de mediul extern.

Imediat dupa preluarea mandatului, presedintele Emil Radu Moldovan a propus constituirea Biroului de Audit Public Intern. In perioada mandatului 2008-2012, presedintele Liviu Rusu a dispus ca persoanele responsabile cu procedura de auditare interna a CJ sa activeze in cadrul Directiei Programe, Integrare Europeana si Lucrari Publice, prin aceasta masura fiind eliminat practic controlul auditului.

De asemeni, Presedintele Emil Radu Moldovan a dispus initierea procedurii de auditare a intregii activitati a aparatului de specialitate al CJ, pentru perioada 2008-2014. Dat publicitatii in luna noiembrie 2012, raportul de audit al aparatului propriu al Consiliului Judetean a evidentiat angajarea de cheltuieli din bani publici fara respectarea legii, dar si numeroase nereguli referitoare la oportunitatea angajarii unor cheltuieli. In vederea corectarii derapajelor semnalate de raportul de audit, Presedintele Emil Radu Moldovan a dispus mai  multe masuri de indreptare a neregulilor, dintre care amintim:

- fundamentarea bugetului Consiliului Judetean si a institutiilor din subordine se realizeaza pe baza notelor de fundamentare, pe fiecare articol si capitol; a fost initiata planificarea bugetara multianuala (nu exista pana atunci);

- pentru o evidenta clara a achizitiilor publice a fost infiintat incepand cu 1 septembrie 2012, Biroul de achizitii publice

- a fost realizat Registrului unic de numere de contracte si pentru fiecare contract incheiat de CJ se numeste o persoana responsabila de ducerea la indeplinire a acestuia (nu exista pana atunci);

Pentru o mai buna organizare a activitatii aparatului propriu si pentru realizarea prioritatilor institutiei, Presedintele Emil Radu Molodvan a dispus mai multe masuri organizatorice interne:

- constituirea Comitetului de pilotaj pentru organizarea si monitorizarea activitatii de elaborare si implementare a proiectelor finantate din fonduri europene sau guvernamentale;

 - constituirea Colectivului de lucru pentru intocmirea proiectelor de Hotarare de Guvern in vederea atestarii domeniului public al Unitatilor Administrativ Teritoriale

- constituirea Colectivului de lucru privind actualizarea inventarului si inscrierea in Cartea Funciara a imobilelor ce alcatuiesc domeniul public si privat al judetului Bistrita-Nasaud. 

Inca de la inceputul mandatului sau, Presedintele Emil Radu Moldovan a promovat o viziune sustenabila si realista de dezvoltare a comunitatilor din judetul Bistrita-Nasaud, viziune care are ca pilon principal, atragerea de resurse europene nerambursabile. Pentru realizarea acestui deziderat, in urma reorganizarii si transformarii Directiei de Programe, Integrare Europeana si Lucrari Publice in Directia de Dezvoltare Durabila si Proiecte Europene, in cadrul directiei a fost organizat un departament denumit Unitate de Proiecte Europene. Rolul acestui departament este identificarea liniilor de finantare pe care Consiliul Judetean este eligibil, precum si realizarea documentatiilor pentru atragerea de finantare nerambursabila. 

In noua organigrama a Consiliului Judetean, pe langa Biroul de audit public intern si Unitatea de Proiecte, a fost infiintat si Compartimentul de turism (in cadrul Directiei de Dezvoltare Durabila si Proiecte Europene). Acest compartiment a fost constituit in conditiile in care activitatea de promovare a turismului in judetul Bistrita-Nasaud cadea in sarcina Serviciului Salavamont.  Pentru buna functionare a noilor departamente au fost integrate 13 noi posturi ( 10 la Unitatea de proiecte europene - 5 sunt scoase la concurs, urmand sa fie ocupate pana la finalul lunii iulie si 3 la compartimentul de turism).

Organizarea periodica a conferintelor de presa, transmiterea de informatii si comunicate, furnizarea informatiilor de interes public catre reprezentantii mass-media, precum si o politica de comunicare deschisa din partea institutiei Consiliului Judetean si a Presedintelui Emil Radu Moldovan, au facut din Consiliul Judetean o institutie publica aflata in continua legatura cu cetatenii si cu nevoile lor. Acest lucru este o experienta noua, tinand cont de modul de comunicare defectuos sau mai bine spus, inexistent al vechiului executiv al CJ din perioada 2008-2012.               

 

2.2 Proiecte si investitii realizate in perioada iunie 2012 - iunie 2013

2.2.1 Investitii in infrastructura:

2.2.1.1 Infrastructura rutiera

Primul pas in modernizarea drumurilor judetene il reprezinta intocmirea studiilor si a documentatiilor tehnice. Din cauza ca aceste documente au lipsit in cazul celor mai multe dintre drumurile judetene, reabilitarea lor din fonduri europene a fost ratata in exercitiul financiar 2007-2013. Pentru a putea accesa finantare europeana nerambursabila in exercitiul financiar 2014-2020, Presedintele Emil Radu Moldovan a dispus inventarierea tuturor tronsoanelor de drumuri judetene pentru care se pot intocmi, completa si actualiza documentatii tehnice.

In anul 2012, au fost initiate si realizate studii tehnice si de fezabilitate pentru 18,7 kilometri de drumuri judetene si pentru 3 poduri de importanta majora, in valoare totala de 412.410 lei, dupa cum urmeaza:

Modernizare  DJ 173 , km 54+100-60+300 , Ocnita-Milas;

Modernizare  DJ 162 , km 0+000-8+300 , Teaca-Archiud;

Modernizare  DJ 172 , km 6+440-10+636 , Agrisul de sus-DN 17;

Expertiza  tehnica pod pe DJ 173 , km 25+951 in Sieu;

Expertiza tehnica  pod  peste Ardan pe DJ 154 in  Sieu;

Expertiza tehnica pod  peste raul Tibles pe  DJ 172 in  Zagra.

          In bugetul pe anul 2013 a fost prevazuta pentru intocmirea documentatiilor tehnice, suma de 1.125.000 lei. In aceasta suma sunt prevazute servicii de realizare a studiilor tehnice si de fezabilitate pentru 113 de kilometri de drumuri judetene dupa cum urmeaza:

Modernizare  DJ 171 , km 0+000-39+520 , Uriu-Lim. Jud. Maramures - faza de expertizare

Pod pe DJ 172 C , km 17+235 ( Gura Lesului ) - faza de executie proiect tehnic

Amenajare si consolidare DJ 172 C , km 0+000-9+000 , Joseni-Ilva Mica - faza de pregatire documentatii pentru achizitie

Amenajare si consolidare DJ 172 C , km 17+222-21+227, Ilva Mica-Lesu - faza de pregatire documentatii pentru achizitie

 

Modernizare  Dj 172 , km 2+800-5+000 , Beclean - Figa - pregatire documentatii pentru achizitie

Modernizare DJ170 , km ,13+500-24+500  Negrilesti-lim. Jud. Maramures - pregatire documentatii pentru achizitie

Modernizare DJ 173 B , km 13+650-26+300, Tarpiu-Nimigea de Sus - pregatire documentatii pentru achizitie

Modernizare  DJ 162 , km 38+828-48+426 , Silivasu de Campie-DJ 173 - pregatire documentatii pentru achizitie

Reabilitare  DJ 173 A , Prundu Bargaului-Colibita (24 km) - pregatire documentatii pentru achizitie

10. Reabilitare  DJ 173 D , km0+000-5+000 , Muresenii  Bargaului-DJ 173 A (Colibita) - pregatire documentatii pentru achizitie

In ceea ce priveste lucrarile efective, s-au realizat lucrari de intretinere curenta pe timp de vara si de iarna (1 ianuarie - 31 ianuarie 2012)  pe o lungime de 650 km, in valoare totala de 7.076.058  lei  din  care  1.201.306 lei lucrari  accidentale  de  refacere  dupa  calamitati .

Pe drumurile judetene: DJ172D (Ilva Mica - limita judet Suceava - 42,5 km), DJ 172 C (Ilva Mica - 5 km), DJ 172 G ( 10 km - Nuseni-Feleac-Chirales), DJ 172 E ( 7 km Strugureni-Matei) si DJ 172 A (7 km de la Chiochis-limita judet Cluj), (2 km DJ 173 Soimus) si  (7 km pe DJ 173 - Milas - limita judet Mures), nu s-au executat lucrari de intretinere si reparatii. Asta in contextul in care aceste drumuri au fost in administrarea fostului MDRT, pana in luna aprilie 2013. Important de mentionat este faptul ca aceste drumuri aflate in stare avansata de degradare vor intra in reparatii, in cursul acestei luni (iulie 2013), licitatia pentru acordul cadru de intretinere curenta a drumurilor judetene fiind incheiata si stabilit castigatorul.

Conform programului anual de investitii si alocarilor bugetare prin intermendiul HG 577/1997, s-a aprobat continuarea lucrarilor de amenajare si consolidare pentru 62,8 km de drumuri, astfel:

1. Amenajare si consolidare DJ 173 -  km 54+100-60+300, Ocnita-Milas; *in faza finala a procedurii de licitatie publica;

2. Amenajare si  consolidare DJ 172 C -  Ilva Mica-Lesu; * in licitatie publica;

3. Modernizare DJ 154 C -  km0+000-6+400  - Sieut - Sebis; *in executie;

6. Amenajare si consolidare DJ 172 G , Satu Nou - Cusma-Livezile; * in executie pe sectorul Dorolea-Livezile;

7. Amenajare si consolidare DJ 172 K - Braniste-ciresoaia * lucrari in curs de finalizare;

8. Pod pe DJ 154 - km20+250 - limita judet Mures-Monor; * lucrari in curs de finalizare;

9. Pod pe  DJ 172 - km 44+093 - Poienile Zagrei-Suplai; * lucrari in curs de finalizare;

10. Asfaltare DJ 154 D - Brateni - DJ 151 - * lucrare in executie;

11. Asfaltare strada principala in Orosfaia - * lucrare in executie, finantata prin HG 577/1997;

12. Pietruire DC 39 - Piatra - Mires; * lucrare in executie, finantata prin HG 577/1997;

13. Asfaltare DC 18A - Brateni - Stupini; * lucrare in executie, finantata prin HG 577/1997;

14. Asfaltare drum in Pietroasa (Bistrita Bargaului); * lucrare in executie, finantata prin HG 577/1997;

15. Asfaltare strazi in comuna Cetate; * lucrare in executie, finantata prin HG 577/1997;

16. Asfaltare DC 31B  - Sieu Sfantu - Chintelnic; * lucrare in executie, finantata prin HG 577/1997;

17. Modernizare strada principala in comuna Romuli; * lucrare in executie, finantata prin HG 577/1997;

18. Modernizare strada principala in comuna Livezile; * lucrare in executie, finantata prin HG 577/1997;

19. Asfaltare DC 2F - Nasaud - Lusca; * lucrare in executie, finantata prin HG 577/1997;

20. Asfaltare DC 34 - Ciceu Mihaesti - Ciceu Corabia; * lucrare in executie, finantata prin HG 577/1997;

 

Complementar lucrarilor descrise anterior, sunt cuprinse in planul de lucrari pe anul 2013, investitii pentru amenajarea, modernizarea si consolidarea de drumuri judetene, in valoare totala de 17.449.000 lei, astfel:

imbracaminte bituminoasa usoara DJ  170 , km 9+300-13+600 , C. Giurgesti-Negrilesti; * contract in executie - mai trebuie realizati inca 2 km de imbracaminte bituminoasa;

modernizare  DJ 172 , km 2+800-5+000 , Beclean-Figa; * in executie

Modernizare DJ 172 , km , Agrisu de Sus-DN 17; * in licitatie

Pod  pe  DJ 173B , km 25+392 , in  Mintiu * faza finala de executie;

amenajare si consolidare DJ 172 H , km 14+043-25+593 , Matei DJ 151 * pregatire documentatie achizitie;

Modernizare  DJ 162 , km 0+000-1+500 , Teaca-Archiud * faza finala a procedurii de achizitie.

 

Alaturi de lucrarile de investitii au fost aprobate lucrari de intretinere curenta de vara si iarna pentru anul 2013 in valoare totala de 8.575.000 lei. Licitatia pentru acordul cadru privind intretinerea curenta a drumurilor judetene a fost incheiata, iar pana cel tarziu in 5 iulie va fi semnat contractul de lucrari.

In cadrul acordului cadru, vor fi realizate lucrari de intretinere curenta pentru:

-    61,556 km imbracaminte  din  beton

-    356,343 km imbracaminte  bituminoasa

-    249,693 km drumuri  pietruite

Cu toate ca reabilitarea drumurilor nationale nu intra in atributiile Consiliului Judetean, Presedintele Emil Radu Moldovan a insistat pe langa reprezentanti ai institutiilor abilitate (Guvernul Romaniei, MDRAP, Ministerul Transporturilor si CNADNR). In urma demersurilor sale, pentru judetul Bistrita-Nasaud a fost alocata suma de 91.000.000 lei, pentru modernizarea si reabilitarea drumurilor nationale. Astfel, pana la finalul lunii august, vor fi finalizate lucrarile la DN 15 A (Bistrita - Reghin) si exista promisiuni, privind finantarea documentatiilor tehnice si a studiilor de fezabilitate pentru DN 17 C ( Bistrita - Nasaud - limita judetul Maramures) si DN 17 D (Nasaud - pasul Rotunda).

O situatie delicata, care a fost rezolvata de catre executivul Consiliului Judetean este incheierea lucrarilor si inchiderea cererii de finantare pentru DJ 151. Proiectul de reabilitare a DJ 151 a fost initiat in anul 2006 (administratia Marinescu), iar pana in anul 2009 s-au realizat studiile de fezabilitate si documentatiile tehnice. Contractul de finantare a fost semnat in luna mai 2009, iar contractul de lucrari a fost semnat in decembrie 2009, avand ca termen de inchidere a lucrarilor luna noiembrie 2011.

In luna august 2011, constructorul si-a redus din varii motive activitatea, contrar prevederilor contractuale, nemaiputand sustine activitatea de constructie. In aprilie 2012, constructorul si-a reluat activitatea la capacitate redusa. In urma negocierilor purtate de Presedintele Emil Radu Moldovan cu firma constructoare, s-a refacut imbracamintea bituminoasa pe o distanta de aproximativ 7 kilometri.

Pentru a putea transmite ultima cerere de finantare si pentru plata lucrarilor, CJ trebuia sa intreprinda doua actiuni: 1 - incheierea lucrarilor si 2 - plata a 10.000.000 de lei catre constructor, (de care Consiliul Judetean nu dispunea in acel moment).

Pentru realizarea platii catre constructor a fost contractat un imprumut de trezorerie in suma de 10.000.000 lei. Dupa plata lucrarilor a fost trasmisa cererea de finantare catre ADR Nord-Vest, care a facut decontul catre CJ, iar acesta a rambursat creditul fata de Trezoreria de Stat in termenul de 30 de zile. Pentru a evita situatia in care Consiliul Judetean ar fi fost obligat sa plateasca penalitati pentru intarzierea finalizarii lucrarilor, dupa presiuni la adresa constructorului, a fost finalizata cea mai mare parte a lucrarilor, iar in luna august 2012 a fost organizata o comisie de receptie. Fara aceste etape premergatoare nu ar fi putut fi transmisa cererea de rambursare catre ADR Nord-Vest, netransmiterea ei in acest termen insemnand plata integrala a lucrarilor (29.000.000 euro) din resurse proprii ale Consiliului Judetean.

 In baza contractului incheiat cu constructorul, acesta a fost obligat sa constituie o garantie de buna executie, prin intermediul unei scrisori de garantie bancara in valoare de 10% din valoarea contractului fara TVA. Dat fiind faptul ca au fost constatate o serie de lucrari neconforme, scrisoarea de garantie bancara a fost executata, iar suma de 7.448.000 lei a fost transferata in conturile CJ, avand ca destinatie precisa, utilizarea acestora pentru lucrari de  remediere ale DJ 151.

 

2.2.1.2 Infrastructura de utilitati (apa si canalizare):

         

Cel mai important proiect de dezvoltare a infrastructurii de utilitati publice il reprezinta Master Planul de apa si canalizare al judetului Bistrita-Nasaud, finantat prin Programul Operational Sectorial Mediu 2007-2013 si derulat prin intermediul ADI Apa-Canal si SC Aquabis SA, al carui actionar majoritar este Consiliul Judetean.

In timpul administratie Marinescu (2006), judetul Bistrita-Nasaud a fost inclus in cadrul unui acord semnat intre Guvernul Romaniei si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), ce avea ca obiectiv furnizarea unor serviciilor de consultanta in pregatirea proiectelor din domeniul alimentarii cu apa si a retelelor de canalizare.  Prima varianta a Master Planului pentru judetul Bistrita-Nasaud a fost elaborata in martie 2008 (administratia Marinescu), iar finantarea pentru proiect a fost aprobata prin Decizia CE, nr. 1068 / 24.02.2010, contractul fiind semnat intre Aquabis si Ministerul Mediului in luna martie 2010.

Valoarea totala a investitiilor propuse prin intermediul proiectului este de 344.328.830 lei si presupune incheierea a trei contracte de asistenta tehnica si  a sapte contracte de lucrari. In perioada iunie 2012 - iunie 2013 au fost incheiate trei contracte de lucrari si un contract de servicii ( furnizarea serviciilor de audit in cadrul proiectului).

Valoarea totala a contractelor incheiate in aceasta perioada este de 52.204.390,94 lei si cuprinde realizarea urmatoarelor lucrari:

1. Bistrita: reabilitare retele de canalizare (8,67 km); racorduri canalizare si bransamente apa potabila (1,1 km); reabilitare retele de distributie (12.7 km);

2. Sintereag: reabilitare retele de distributie (8,91 km);

3. Sieu-Magherus - Saratel: constructie retea distributie apa potabila (2,94 km - realizat 470 m);

4. Sieu-Odorhei: aductiune apa potabila (5,58 km - realizat 1,71 km); constuctie retea distributie apa potabila (5,89 km - realizat 2,75 km); 

5. Nimigea: retea distributie apa potabila (21,214 km - realizat 14,36 km);

6. Beclean: extindere retele de canalizare (4,61 km); retea distributie apa potabila (573 m);    

7. Branistea - Malut: retele de canalizare (4,36 km); reabilitare statie de pompare ape uzate;

8. Bata - Reteag: retele de canalizare (1,79 km);

9. Uriu - Cristestii Ciceului: retele de canalizare (1,52  km);

10. Caianu Mic - Caianu Mare: retele de distributie a apei potabile (7,33 km); rezervor de captare nou;

 11. Feldru: extindere retele de distributie a apei potabile (2 km); extindere retele de canalizare (4,79 km). 

In total, in perioada iunie 2012 - iunie 2013, au fost contractate lucrari pentru realizarea a:

53,3 km  - retele distributie apa potabila;

5,59 km - retele aductiune apa potabila;

12,72 km - lucrari de reabilitare retele de distributie apa potabila;

25,76 km - constructie, reabilitare si extindere retele de canalizare;

Rezervor nou la Beclean si Caianu Mic-Caianu Mare;

Statie de pompare ape uzate la Branistea-Malut;

Statie de epurare ape uzate la Feldru.

Lucrarile contractate in perioada iunie 2012 - iunie 2013, vor deservi 4519 gospodarii. La o medie de 2,86 locuitori / gospodarie (date conforme cu rezultatele provizorii ale recensamantului din 2011),  beneficiari directi ai acestor proiecte, sunt circa 12.900 de persoane.

Complementar cu activitatea descrisa anterior, au fost continuate lucrarile la obiectivele contractate anterior lunii iunie 2012. In momentul de fata are loc pregatirea documentatiei tehnice pentru demararea procedurii de atribuire prin licitatie publica a unui contract de lucrari care va cuprinde:

1. Salva: retele de canalizare (11,36  km); doua statii de pompare;

2.Nasaud:  reabilitare conducte de aductiune (5,93 km); reabilitare conducte de distributie a apei potabile (8,03 km); reabilitare conducte de refulare (1,48 km) si reabilitarea a 3 rezervoare de apa potabila;

3. Telciu: reabilitare conducte de distributie (7,99 km) si reabilitarea a 3 rezervoare de apa potabila;

4.  Singeorz-Bai: extinderi retele de canalizare (17,49 km); reabilitare conducte de distributie (8,01 km); retele de distributie (2,04 km) si achizitia unei statii de pompare;

5. Maieru si Anies: retele de canalizare (9,29 km); reabilitare conducte distributie (350 m); reabilitare conducte aductiune (3,15 km) si reabilitarea unui rezervor de apa potabila si a statiei de clorhidrare.

                  

3. Proiecte cu finantare europeana aflate in implementare:

3.1  Proiectul Sistem de management integrat al deseurilor solide in judetul Bistrita-Nasaud;

Proiectul Sistem de Management integrat al deseurilor solide in judetul Bistrita-Nasasud, a fost initiat in anul 2006, in mandatul de Presedinte al Consiliului Judetean al domnului Gheorghe Marinescu. Incepand cu 2006, s-au realizat studii premergatoare transmiterii aplicatiei la Comisia Europeana precum: Masterplan, Studiu de prefezabilitate, Studiu de fezabilitate, etc. In luna mai 2009, a fost semnat de catre beneficiari, Consiliul Judetean si ADI Deseuri, contractul de finantare al proiectului in valoare de 144.622.507 lei (36.716.000 euro).

Proiectul prevede derularea unui numar de 12 contracte, dintre care 7 contracte servicii de asistenta tehnica, 3 contracte de lucrari si doua contracte de furnizare. In afara de suspiciunile de coruptie si conflict de interese intens mediatizate, pe parcursul derularii proiectului au fost intampinate mai multe probleme.

In lunile iunie-august 2011, in urma nemultumirii primarilor privind modalitatea de colectare a deseurilor, aprobata prin proiectul depus spre finantare, acestia au solicitat schimbarea ei.  In conditiile in care consiliile locale si primarii comunelor membre ale ADI Deseuri nu au fost de acord cu anumite prevederi din documentatia de selectare a operatorului de colectare, nu s-a putut demara procedura de licitatie publica privind selectia operatorului de transport si colectare a deseurilor (autoritatea contractanta ADI Deseuri). Prin prelungirea termenului de demarare a procedurii cu circa un an de zile, s-a pus in pericol implementarea proiectului in graficul stabilit si respectarea termenelor din contractul de finantare.

Data fiind amenintarea majora cauzata de aceasta tergiversare, Presedintele Emil Radu Moldovan a mediat si solutionat diferendele existente intre membrii ADI Deseuri (primarii celor 62 UAT-uri membre), si a reusit ca in luna august 2012, sa obtina consensul intre parti si sa se demareze procedurile de licitatie publica pentru administratorul centrului de la Tarpiu si pentru operatorul care va colecta si transporta deseurile produse in judetul Bistrita-Nasaud.  

Din cauza ca au existat foarte multe intarzieri in implementarea proiectului si din cauza mai multor neconcordante in buget, Presedintele Emil Radu Moldovan, a sustinut demersurile CJ privind realizarea unui act aditional la contractul de finantare prin care se modifica bugetul proiectului, in sensul transferului unor sume de bani pentru activitati care nu au fost prevazute initial in proiect si care sunt de stricta necesitate, dar si pentru prelungirea termenului contractului de finantare cu un an de zile.

Dupa tergiversari legate de procedura de achizitie publica, in luna ianuarie a fost incheiata procedura de licitatie publica privind selectia operatorului Centrului de Management Integrat al Deseurilor Tarpiu. Contractul de delegare prin concesiune, a fost semnat in ianuarie a.c. Prin semnarea acestui contract s-a deblocat o situatie foarte dificila si de o importanta stringenta a judetului din punct de vedere al deseurilor: in judetul Bistrita-Nasaud, toate depozitele de deseuri erau neconforme, iar deseurile erau depozitate de circa un an pe platforme temporare.

Este important de mentionat ca in urma incheierii acestei licitatii si atribuirii contractului catre compania SC Vitalia SRL, costurile suportate de populatia judetului pentru servicii de salubritate va scadea considerabil, valoarea de atribuire a contractului fiind de 36% din valoarea estimata a licitatiei ( de la suma estimata de 119 lei/tona, la 43 lei/tona). In urma delegarii prin concesiune a depozitului de deseuri solide din localitatea Tarpiu, Consiliul Judetean va incasa timp de 20 de ani, suma de 200.000 euro anual. Acesti bani vor fi alocati pentru intretinerea depozitului si dezvoltarea celulelor de depozitare II si III.

Rezultatul licitatiei publice pentru Achizitia de echipamente cu montaj si pubele aferente proiectului a fost contestat. Aceeasi situatie este si in cazul licitatiei de selectie a operatorului pentru precolectare, colectare si transport a deseurilor solide.  

                  

3.2 Reabilitarea Casei Argintarului si transformarea edificiului in Centrul German din Bistrita;

Un proiect indraznet initiat in perioada administratiei Marinescu (2008), depus pentru finantare in 9 ianuarie 2009 si reluat spre evaluare in anul 2011. Proiectul a fost respins in luna august 2012 in urma vizitei in teren a reprezentantilor Organismului Intermediar si ai MDRT. Motivul respingerii proiectului de la finantare il reprezinta neclaritatea privind regimul proprietatii unei suprafete de aproximativ 200 m2 din curtea imobilului, a carui statut juridic era incert.  

Aceasta problema a fost remediata in urma demersurilor Presedintelui Emil Radu Moldovan de a initia o Hotarare de Guvern care sa completeze HG 905/2002, privind atestarea domeniului public al judetului Bistrita-Nasaud si transferul automat al acestei suprafete in patrimoniul CJ.

Contractul de finantare al proiectului a fost semnat in luna aprilie 2013 de catre Vicepremierul Romaniei, Liviu Dragnea si presedintele Consiliului Judetean, Emil Radu Moldovan. Prin intermediul acestui proiect, vor fi investiti 2.458.680,75 de lei, din care 1.802.027,53 de lei reprezinta fonduri europene nerambursabile.

 

3.3 Reabilitarea Ambulatoriului Spitalului de Urgenta al judetului Bistrita-Nasaud

In anul 2009 a fost elaborat studiul de fezabilitate si proiectul tehnic pentru reabilitarea Ambulatoriului Spitalului de Urgenta al judetului Bistrita-Nasaud, iar in luna august 2009 a fost depusa cererea da finantare. Aceasta a fost depusa in termenul stabilit de catre ADR Nord-Vest, dar tardiv, fiind plasat pe lista de asteptare pentru evaluare. Daca proiectul ar fi fost depus mai devreme, ar fi avut foarte mari sanse sa fie supus evaluarii inca din 2009.  In situatia data, proiectul a fost inclus doar pe lista de asteptare privind finantarea.

In ianuarie 2012, ADR Nord-Vest a notificat Consiliul Judetean privind oportunitatea evaluarii tehnice si financiare a proiectului. In august 2012 Consiliul Judetean a initiat demersurile pentru evaluarea tehnico-economica a proiectului,  iar in luna septembrie 2012 acesta a fost reevaluat in urma solicitarii Consiliului Judetean de reactualizare a documentatiei tehnico-economice.

In octombrie 2012 a fost depusa documentatia actualizata iar in ianuarie 2013 s-a finalizat procesul de evaluare tehnica si financiara (DALI, analiza cost-beneficiu si cerere de finantare).  In luna aprilie  a.c. s-a finalizat analiza conformitatii proiectului tehnic si s-a trecut in etapa de revizuire a cererii de finantare, etapa premergatoare vizitei in teren de catre echipa de experti tehnici ai ADR Nord-Vest.

In 12 iunie a.c., dupa toate aceste demersuri, Consiliul Judetean a fost instiintat printr-o scrisoare de notificare de la ADR Nord-Vest ca proiectul a fost aprobat pentru finantare. Contractul de finantare a fost semnat in 1 iulie 2013. Valoarea totala a proiectului este de 36.133.011,70 lei, din care contributia de cheltuieli eligibile a Consiliului Judetean este de 496.986 lei.

Prin intermediul acestui proiect vor fi reabilitate 107 cabinete medicale, peste 50 de spatii administrative, retelele de utilitati, cabinetele vor fi dotate cu aparatura si tehnica medicala de ultima generatie si mobilier specific. Aceasta investitie urmareste sa creasca substantial calitatea actului medical, oferind acces pacientilor din Bistrita-Nasaud la servicii medicale similare celor din Tirgu-Mures sau Cluj-Napoca.

La ora actuala in ambulatoriu lucreaza 122 de persoane din care 40 de medici, iar in urma implementarii proiectului vor fi angajati alti 28 de specialisti. Un alt obiectiv al proiectului, pe langa dotarea cu tehnica medicala de ultima generatie si atragerea de specialisti, il reprezinta scaderea numarului de pacienti redirectionati catre alte unitati medicale. Exceptand cazurile speciale, diagnosticul pacientilor va putea fi stabilit in ambulatoriu fara ca pacientii sa fie trimisi pentru investigatii in alte centre medicale de la Cluj-Napoca sau Tirgu-Mures).

Imediat dupa preluarea mandatului, presedintia CJ a fost notificata de necesitatea stringenta a Spitalului Judetean de urgenta Bistrita-Nasaud de a achizitiona un aparat de radiologie Duo Diagnost Philips. In cursul lunilor septembrie si octombrie 2012, domnul Presedinte a facut demersuri in cadrul Ministerului Sanatatii, in vederea finantarii achizitiei unui astfel de aparat. Initiativa a avut succes, in luna decembrie 2012 alocandu-se suma de 1.000.000 lei pentru achizitia echipamentului. In momentul de fata are loc montarea aparatului, urmata de procedura de obtinere a autorizatiei de functionare. Cel tarziu in luna august 2013 acesta va fi functional.

Tot in urma unui demers al Presedintelui Consiliului Judetean, in cadrul Ambulatoriului Spitalului de Urgenta al Judetului Bistrita-Nasaud a fost atrasa o investitie privata de 1.500.000 euro, reprezentand dotarea cu un aparat de Rezonanta Magnetica Nucleara (RMN), primul de acest gen in judetul Bistrita-Nasaud.

         

3.4 Proiectul Sistem de management integrat al sitului de importanta comunitara si ariei protejate de interes natural Pestera Tausoare:

Proiect initiat in administratia Liviu Rusu (depunerea cererii de finantare in luna martie 2012). Proiectul a fost aprobat spre finantare in luna iulie 2012, contractul de finantare fiind semnate de catre Presedintele Emil Radu Moldovan.

Valoarea totala a proiectului este de 1.171.557 lei, din care contributia Consiliului Judetean este de 2%. Obiectul principal al proiectului il constituie conservarea biodiversitatii, a habitatelor naturale si a speciilor existente in areal, precum si imbunatatirea conditiilor de siguranta pentru persoanele care au acces in pestera.

In momentul de fata proiectul este implementat in proportie de 36%.

 

3.5 Proiectul "Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale pentru interventii in situatii de urgenta in Transilvania de Nord":

Judetele din regiunea de Nord-Vest au infiintat Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Transilvania de Nord" cu scopul elaborarii si depunerii spre finantare a proiectului "Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale pentru interventii in situatii de urgenta in Transilvania de Nord". In acest sens a fost depus un proiect in valoare de 49.868.560,79 lei, care s-a incheiat cu succes in luna noiembrie 2012, judetul Bistrita-Nasaud, prin intermediul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, beneficiind de 5 autospeciale dotate cu instalatii de apa si spuma, 3 ambulante de prim-ajutor si o autospeciala pentru descarcerari grele.

Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud, prin intermediul ADI Transilvania de Nord a depus o a doua cerere de finantare privind achizitia de echipamente pentru interventii de urgenta. Aceasta cerere a fost acceptata inspre finantare, iar in luna iunie 2012 a fost semnat contractul de finantare pentru proiectul "Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale pentru interventii in situatii de urgenta in Transilvania de Nord - etapa a II-a". Prin intermediul acestui proiect, judetul Bistrita-Nasaud va beneficia de o autospeciala pentru lucru cu apa si spuma si de o autospeciala complexa de interventie, descarcerare si acordarea asistentei medicale de urgenta. Este important de precizat faptul ca beneficiarul direct al acestor mobile este Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bistrita-Nasaud, iar Consiliul Judetean este finantatorul contributiei proprii a beneficiarului si a TVA-ului aferent cheltuielilor eligibile din proiect.

In luna iunie 2013 a fost semnat de catre Vicepresedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud, Alexandru Pugna cererea de finantare pentru depunerea unui nou proiect pe aceeasi axa de finantare, in urma caruia judetul Bistrita-Nasaud va beneficia de o autospeciala dotata cu instalatii de apa si spuma si de un ATV/UTV, pentru interventii dificile in mediul urban, pasuni sau suprafete forestiere. Valoarea achizitiilor din cadrul proiectului, la nivelul judetului Bistrita-Nasaud este aproximata la circa 850.000 lei.

 

4. Alte investitii bugetate pentru anul 2013 din bugetul propriu al Consiliului Judetean:

4.1 Reabilitarea Cinematografului Dacia

In urma a numeroase demersuri din partea Presedintelui Emil Radu Moldovan la nivelul Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor Romanesti RomaniaFilm (RADEF), in luna noiembrie 2012, Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud a preluat in concesiune pe o perioada de 20 de ani, salile A si C din Cinematograful Dacia.

Prelungirea contractului de concesiune pe o perioada de 20 de ani, s-a realizat in contextul in care Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud a alocat suma de 1.318.900 lei, pentru reabilitarii Salilor A si C a cinematografului si a transformarii acestora in Sala de Spectacole, respectiv in spatii multifunctionale pentru membrii ansamblului profesionist "Dor romanesc". Pentru faptul ca existenta unui cinematograf modern este imperios necesara in municipiul Bistrita, Presedintele Emil Radu Moldovan a facut demersuri catre RADEF, obtinand un angajament prin care, Regia de Film va amenaja o sala ultramoderna de cinema 3D in actuala Sala B a Cinematografului.

In momentul de fata are loc proiectarea lucrarilor de constructii pentru acest obiectiv, urmand ca in cel mai scurt timp dupa finalizarea documentatiilor tehnice sa fie demarata procedura de licitatie publica pentru selectia constructorului.

 

4.2. Reabilitarea si extinderea imobilului de birouri al Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor Bistrita-Nasaud:

In proiectul de buget al Consiliului Judetean pe anul 2013, a fost bugetata suma de 1.333.400 lei pentru realizarea de noi spatii pentru birouri in care sa functioneze Serviciul Public Comunitar de evidenta a populatiei. Conform estimarilor specilistilor din cadrul Consiliului Judetean, lucrarile vor fi esalonate intre trimestrul III al anului 2013 si trimestrul II al anului 2014. Prin realizarea acestui obiectiv cetatenii judetului Bistrita-Nasaud vor beneficia de servicii de calitate, toate birourile SPEC functionand in aceeasi cladire.

 

5. Activitatea de reprezentare in raport cu partenerii externi ai Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud:

Odata cu venirea Presedintelui Emil Radu Moldovan la conducerea CJ Bistrita-Nasaud, a fost initiata o politica de deschidere fata de actualii si potentialii parteneri externi ai Consiliului Judetean. Daca in cursul ultimului mandat, nu au avut loc intalniri notabile cu parteneri ai judetului Bistrita-Nasaud, incepand din iulie 2012 a avut loc relansarea relatiilor de colaborare externe, dupa cum urmeaza:

- judetul Kassel (Germania): depunerea in parteneriat a proiectului de cooperare internationala "Via fabula";

- judetul Kyffhauser (Germania): promovarea schimburilor de tineri cu rezultate scolare deosebite dar cu posibilitati materiale reduse intre cele doua judete. Au fost efectuate vizite bilaterale in luna august 2012, iar in momentul de fata se perfecteaza organizarea vizitelor bilaterale pentru anul 2013;

- judetul Harz (Germania): in urma unei intalniri cu reprezentanti ai judetului Harz in luna septembrie 2012, a fost lansata ideea organizarii unor misiuni economice bilaterale intre cele doua judete. Totodata a mai fost depus si un proiect de mobilitati prin intermediul programului Leonardo da Vinci, care presupune efectuarea de stagii de pregatire profesionala in Germania a unui grup de elevi ai Liceului Tehnologic de Servicii Bistrita - Sectia Alimentatie publica;

- Asociatia "Internationales Bildungs-und Sozialwerk e.V." (Germania): au fost donate paturi de spital pentru dotarea sectiei de oncologie a Spitalului Judetean, o ambulanta, un microbuz pentru transport persoane in valoare de 35.000 euro;

- Administratia locala judeteana Szabolcs - Szatmár - Bereg (Ungaria): in cadrul vizitei la Bistrita a omologului Presedintelui Emil Radu Moldovan, domnul Sestak Oskar a fost pusa in discutie posibilitatea de colaborare intre cele doua administratii judetene, pentru depunerea unor proiecte transfrontaliere cu finantare nerambursabila;

 In intervalul iunie 2012 - iunie 2013, Presedintele Emil Radu Moldovan a avut intrevederi oficiale cu ambasadorul Republicii Populare Chineze, Austriei, Frantei si Macedoniei. In urma tuturor acestor vizite au fost stabilite puncte comune de interes, fiecare dintre relatiile deschise de aceste vizite fiind in momentul de fata active.

 

7. Asigurarea unui climat de stabilitate politic la nivel local:

 

Una dintre cele mai importante prioritati a Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud o reprezinta asigurarea si pregatirea pemiselor necesare crearii de noi locuri de munca. Cel mai important atribut al Consiliului Judetean in aceasta problema il reprezinta asigurarea unui mediu stabil si atractiv pentru noi investitori.

 Datele Institutului National de Statistica arata ca judetul Bistrita-Nasaud a evoluat si detine un climat de afaceri mult mai stabil stabil si atractiv decat in perioada similara a anului trecut. Conform datelor obtinute de la Agentia Judeteana pentru ocuparea fortei de munca, in luna aprilie a anului 2013, rata somajului in judetul Bistrita-Nasaud este de 5,22%, mai mica decat media la nivel national (5,29%). Astfel judetul Bistrita-Nasaud este clasat in primele 14 judete din tara cu cea mai mica rata a somajului, aceasta fiind mai mica decat in judetele Mures sau Alba.

In luna iunie a anului 2013, in raport cu aceeasi luna din 2012, productia industriala a inregistrat o crestere de 1,9% iar cifra de afaceri in industrie a inregistrat o crestere de 6,7 procente. Efectivul de salariati din judetul Bistrita-Nasaud a fost cu 1,1% mai mare in februarie 2013, decat in iunie 2012. Un semn  ca economia judetului Bistrita-Nasaud este in continua dezvoltare este si faptul ca nivelul exporturilor este cu 3,5% mai mare in semestrul II al anului 2012, decat in semestrul I al aceluiasi an.

Un alt indicator foarte important este castigul salarial mediu net. Acesta a avut in judetul nostru o semnificativa crestere de 10,5% ( februarie 2013 / februarie 2012).

Ca parte a Strategiei Consiliului Judetean de a oferi sprijin pentru parteneriate internationale si de incurajare a investitiilor straine, Presedintele Emil Radu Moldovan a avut intrevederi oficiale cu ambasadorii si oficiali ai mai multor state care pot reprezenta parteneri viabili in dezvoltarea judetului Bistrita-Nasaud: Republica Populara Chineza, Austria, Franta, Polonia, USA, Germania, Ungaria sau Macedonia.

 .

Foto - Marius Chiuzan.

         

 

0 comentarii5411 vizualizări02 iulie 2013
[ Închide secţiunea de comentarii ]

Nu există comentarii

Adaugă un comentariu

rss 2.0
rss 2.0