Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Vineri 05 Iunie 2020 - 5268 vizitatori azi
Consiliul Local al municipiului Bistrita se reuneste miercuri, 31 iulie 2013.

Consiliul Local al municipiului Bistrita este convocat pentru ziua de 31 iulie 2013. Sedinta va incepe la ora 14.00, se va desfasura in sala mare de sedinte a Primariei municipiului Bistrita, iar pe ordinea de zi sunt inscrise 12 proiecte de hotarare:

 1. Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea anuala a Burselor de Merit "Nosa" unor studenti cu domiciliul in municipiul Bistrita;
- initiator: Primarul municipiului Bistrita
 
2. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii nr. 17/28.02.2013 a Consiliului Local al municipiului Bistrita privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local aferent anului 2013 pentru persoanele apte de munca, beneficiare de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare;
- initiator: Primarul municipiului Bistrita
 
3. Proiect de hotarare privind atribuirea de denumiri de strazi nou create in municipiul Bistrita si localitatea componenta Unirea, beneficiari Primaria municipiului Bistrita si proprietarii terenurilor din zona;
- initiator: Primarul municipiului Bistrita
 
4. Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului municipiului Bistrita si ale serviciilor publice de interes local;
- initiator: Primarul municipiului Bistrita
 
5. Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si a statului de functii ale Directiei Municipale de Sanatate Bistrita;
- initiator: Primarul municipiului Bistrita
 
6. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Impadurirea a 5,7 ha de teren in compensarea terenului scos din fondul forestier in Padurea Schulerwald", municipiul Bistrita;
- initiator: Primarul municipiului Bistrita
 
7. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Bistrita, nr. 148/20.12.2012 privind aprobarea Cererii de finantare "Imbunatatirea eficientei energetice a blocurilor de locuinte - Bistrita 2" si a documentatiilor tehnico-economice aferente, in vederea solicitarii finantarii prin Programul Operational Regional 2007-2013;
- initiator: Primarul municipiului Bistrita
 
8. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 64/26.03.2009 a Consiliului Local al municipiului Bistrita, privind infiintarea Regiei Publice Locale "Ocolul silvic al municipiului Bistrita" R.A. - structura cu specific silvic, prin reorganizarea Serviciului public municipal "Ocolul Silvic al municipiului Bistrita";
- initiator: Primarul municipiului Bistrita
 
9. Proiect de hotarare privind aprobarea in anul 2013 a unui sprijin financiar de la bugetul local pentru unitatile locale de cult, din municipiul Bistrita, care apartin cultelor religioase recunoscute din Romania;
- initiator: Primarul municipiului Bistrita
 
10. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului local si bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local al municipiului Bistrita pe trimestrul II 2013;
- initiator: Primarul municipiului Bistrita
 
11. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Bistrita pe anul 2013;
- initiator: Primarul municipiului Bistrita
 
12. Proiect de hotarare privind aprobarea sustinerii financiare multianuale a C.S.M. Bistrita pentru activitatea desfasurata de echipele de handbal masculin si handbal feminin in anii competitionali 2013 - 2014, 2014 - 2015 si 2015 - 2016;
- initiator: Primarul municipiului Bistrita
 
13. Diverse.
.
Foto - arhiva Marius Chiuzan.
24.07.2013
0 comentarii2338 vizualizări26 iulie 2013
rss 2.0
rss 2.0