Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Miercuri 27 Mai 2020 - 5896 vizitatori azi
Sedinta ordinara a CJ BN in data de 26 august 2013.

D I S P O Z I T I E  privind convocarea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud in sedinta ordinara la data de 26 august 2013, ora 15ºº.   Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud; Avand in vedere:   Hotararea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud nr. 40/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud, cu modificarile si completarile ulterioare;

-         avizul de legalitate nr. IA/8729/20.08.2013 al Serviciului juridic, contencios, resurse umane.

In temeiul prevederilor art. 94 alin. (1) si art. 106 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

D I S P U N E:

        Art. 1. Se convoca Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud in sedinta ordinara la data de 26 august 2013, ora 15ºº, in sala de sedinte a Palatului Administrativ al judetului Bistrita-Nasaud, cu urmatorul proiect al ordinii de zi:

1.     Proiect de hotarare privind reorganizarea Directiei Judetene de Paza Bistrita-Nasaud in Serviciu de Paza a Obiectivelor de Interes Judetean Bistrita-Nasaud, in conformitate cu Ordonanta de Urgenta nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare.

Initiator: Emil Radu Moldovan - Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

 

2.     Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud si al institutiilor publice subordonate pe anul 2013.

Initiator: Emil Radu Moldovan - Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

 

 3.     Diverse.

-       Informare privind vizita delegatiei romane la Villa Nova Alguera, Spania.

 Art. 2. Prezenta dispozitie se aduce la cunostinta publica prin mass-media locala si pe site-ul www.portalbn.ro .

Art. 3. Prezenta dispozitie se comunica de catre Serviciul comunicare, relatii publice si relatii externe cu: 

                - Administratorul public

                - Directia administratie locala

                - Directia economica

                - Directia dezvoltare durabila, proiecte europene

                - Arhitect sef

                - Biroul audit public intern

                - Biroul achizitii publice

                - Compartimentul Cabinet presedinte

                - Institutiile si serviciile publice subordonate consiliului judetean

        - Institutia Prefectului judetul Bistrita-Nasaud.

 

 

PRESEDINTE,

EMIL RADU MOLDOVAN

 

                                                                         Aviz de legalitate:

 

          p. SECRETARUL JUDETULUI,

                DIRECTOR EXECUTIV

        MICA OPREA

 

 Nr. 210

Din 21.08.2013

MN / 2 ex.

0 comentarii2205 vizualizări25 august 2013
rss 2.0
rss 2.0