Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Agricultura Joi 21 Ianuarie 2021 - 436 vizitatori azi
APIA primeste cererile de solicitare a platilor nationale directe complementare in sectorul zootehnic la specia bovine.

Agentia de Plati si Interventie pentru Agircultura (APIA) informeaza potentialii beneficiari ca, in perioada 17 septembrie - 28 octombrie 2013, primeste cererile de solicitare a platilor nationale directe complementare in sectorul zootehnic la specia bovine, astfel:

schema decuplata de productie in sectorul lapte;

schema decuplata de productie in sectorul carne.

Pot beneficia de aceste scheme de plata, o singura data pe an, producatorii agricoli, persoane fizice sau juridice, care detin, cresc si exploateaza animale de productie, identificate si inregistrate in sistemul national (art.9 alin.(3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.125/2006).

Solicitantii trebuie sa depuna o cerere de solicitare a primei aferenta fiecarei exploatatii cu cod ANSVSA la centrul local/judetean al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, respectiv al municipiului Bucuresti, unde este inregistrata exploatatia insotita de urmatoarele documente:

copie de pe buletinul de identitate/cartea de identitate/codul unic de inregistrare/ certificatul de inregistrare;

copie de pe pasaportul fiecarui animal pentru care se solicita prima/copie de pe documentele care atesta iesirile din efectiv, dupa caz, pentru schema decuplata de productie in sectorul carne;

copie de pe dovada de inregistrare a beneficiarilor in sistemul de administrare a cotelor de lapte precum si a cantitatilor de lapte livrate si/sau vandute direct in anul de cota 2012 - 2013, in cazul solicitarii primei in cadrul schemei decuplate de productie in sectorul lapte.

Depunerea cererilor se poate face individual sau prin reprezentant legal in baza documentelor notariale.

Prima pentru schema decuplata de productie in sectorul lapte se acorda producatorilor agricoli care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

exploatatia de bovine sa fie inregistrata in Registrul national al exploatatiilor la data solicitarii primei;

solicitantul sa fie inregistrat in sistemul de administrare a cotei de lapte in anul de cota 2012 - 2013;

solicitantul sa fi livrat si/sau vandut direct o cantitate de minim 3 tone lapte in anul de cota 2012 - 2013.

Prima pentru aceasta schema se acorda pe tona de lapte produs si inregistrat la livrari si/sau vanzari directe in Sistemul de administrare a cotelor de lapte in anul de cota 2012 - 2013.

Prima pentru schema decuplata de productie in sectorul carne se acorda producatorilor agricoli care indeplineasc cumulativ urmatoarele conditii:

 detin un efectiv minim de 3 capete bovine cu varsta de minim 16 luni, la data de referinta de 31 ianuarie 2013;

exploatatia de bovine este inregistrata in Registrul national al exploatatiilor la data de referinta 31.01.2013 si la data solicitarii primei.

Prima pentru aceasta schema se acorda pentru un efectiv de minim 3 capete bovine cu varsta de minim 16 luni, la care se poate adauga si tineret bovin mascul si/sau femel cu varsta de minimum 7 luni, existent in exploatatie la data de referinta.

Producatorii agricoli care solicita schemele de plati mentionate, vor depune la centrul local/judetean al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, respectiv al municipiului Bucuresti, unde au inregistrata exploatatia, odata cu cererea de solicitare a primelor sau in termen de 30 de zile calendaristice de la data limita de depunere a cererilor, urmatoarele documente:

adeverinta emisa, prin proceduri SNIIA, de catre medicul veterinar cu drept de libera practica imputernicit, care atesta ca bovinele existente in exploatatie la data depunerii cererii sunt cuprinse in Programul actiunilor de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si inregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor si caprinelor, iar actiunile prevazute sunt efectuate la zi;

adeverinta prin care se recunoaste statutul de crescator de bovine al solicitantului, eliberata de catre o organizatie a crescatorilor de bovine, legal constituita, cu reprezentativitate nationala sau de catre o asociatie a crescatorilor de bovine, legal constituita, afiliata la o organizatie a crescatorilor de bovine cu reprezentativitate nationala. Adeverinta se elibereaza gratuit, indiferent daca solicitantul este membru sau nu al organizatiei/asociatiei respective.

Cuantumul primelor pentru anul 2013 se stabileste de catre MADR, dupa data de 1 martie 2014, in baza situatiei centralizatoare intocmite de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, cu efectivele de bovine si cantitatile de lapte livrate  si/sau vandute direct in anul de cota 2012-2013 eligibile.

Nota: Orice cerere de solicitare a primelor pentru schemele de plati nationale directe complementare poate fi retrasa in scris de catre solicitant in orice moment, cu exceptia cazurilor in care Agentia a notificat deja solicitantul asupra unor nereguli identificate in urma verificarilor administrative efectuate.

 

Informatii suplimentare:

Organizatiile/asociatiile crescatorilor de bovine, legal constituite, care elibereaza adeverinta prin care se recunoaste statutul de crescator de bovine al solicitantului, trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

- sunt functionale, conform bilantului contabil anual depus pentru anul anterior solicitarii primei;

- sunt organizatii ale crescatorilor de bovine cu reprezentativitate nationala sau sunt afiliate la o organizatie a crescatorilor de bovine organizata la nivel national.

 

Organizatiile abilitate sa emita aceste adeverinte crescatorilor de bovine, legal constituite, cu reprezentativitate nationala, depun la centrul judetean al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, respectiv al municipiului Bucuresti, pe raza caruia au inregistrat sediul social, in termen de 3 zile lucratoare de la publicarea OMADR nr. 920 / 2013 in copie si in original, in vederea verificarii conformitatii, urmatoarele documente:

 - lista membrilor, din care sa reiasa ca reprezinta 50% +1 din judetele tarii sau acreditarea pentru infiintarea si mentinerea Registrului genealogic al unei rase de bovine;

- certificatul de inregistrare fiscala;

-bilantul contabil anual pentru anul anterior solicitarii primei, depus si inregistrat la administratia financiara.

 

Asociatiile afiliate la o organizatie cu reprezentativitate nationala, abilitata sa emita adeverinte crescatorilor de bovine, depun la centrul judetean al APIA, respectiv al municipiului Bucuresti, pe raza caruia au inregistrat sediul social, in termen de 3 zile lucratoare de la publicarea OMADR nr.920 / 2013 in copie si in original, in vederea verificarii conformitatii, urmatoarele documente:

- adeverinta eliberata de organizatia crescatorilor de bovine cu reprezentativitate nationala din care sa reiasa afilierea asociatiei;

- certificatul de inregistrare fiscala;

-bilantul contabil anual pentru anul anterior solicitarii primei, depus si inregistrat la administratia financiara.

 

Dupa expirarea termenului de 3 zile lucratoare de la publicarea prezentului ordin (prevazut in OMADR nr. 920 /2013 Art.8, alin. (2) si (3)), Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura afiseaza pe site-ul propriu lista cu organizatiile crescatorilor de bovine cu reprezentativitate nationala si asociatiile crescatorilor de bovine legal constituite afiliate la o organizatie a crescatorilor de bovine cu reprezentativitate nationala, care indeplinesc conditiile mai sus mentionate.

 

APIA verifica administrativ, conform procedurii elaborate, in Baza Nationala de date a ANSVSA, indeplinirea conditiilor de eligibilitate prevazute in OMADR nr.920/2013, Art.3 alin. (1) lit.a) si Art. 4.

 

 

SERVICIUL RELATII CU PUBLICUL SI COMUNICARE 

 

0 comentarii3276 vizualizări18 septembrie 2013
[ Închide secţiunea de comentarii ]

Nu există comentarii

Adaugă un comentariu

rss 2.0
rss 2.0