Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Agricultura Miercuri 08 Aprilie 2020 - 6822 vizitatori azi
Obiective DSVSA 2013.

Directia Sanitara Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Bistrita Nasaud este organizata si functioneaza ca institutie publica cu personalitate juridica in subordinea Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, finantata din subventii acordate de la bugetul de stat si din venituri proprii, reprezinta autoritatea sanitar - veterinara si pentru siguranta alimentelor la nivelul judetului Bistrita Nasaud.

DSVSA este reprezentata la nivel local de circumscriptiile sanitar-veterinare zonale si de circumscriptiile sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, unitati subordonate, fara personalitate juridica.

DSVSA este condusa de un director executiv si de un director executiv adjunct, numiti prin ordin al presedintelui ANSVSA.

In cadrul DSVSA functioneaza:

- Laboratorul sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor;

- Serviciul sanatatea, bunastarea animalelor si monitorizare boli;

- Serviciul inspectie;

- Serviciul economic si administrativ;

- Biroul siguranta alimentelor de origine animala;

- Biroul siguranta alimentelor de origine nonanimala;

- Compartimentul juridic si resurse umane.

Personal angajat: 107, din care 81 functionari publici, 3 personal contractual pe perioada nedeterminata si 23 personal contractual pe perioada determinata.

 

DSVSA are urmatoarele atributii principale:

1. organizarea activitatilor sanitar-veterinare pe intregul teritoriul judetului in contextul epidemiologic national si mondial;

2. organizarea si aplicarea masurilor necesare pentru prevenirea si combaterea bolilor animalelor si a celor comune omului si animalelor;

3. diagnosticul si combaterea epidemiilor in randul animalelor, conform normelor Uniunii Europene;

4. organizarea, coordonarea, gestionarea si controlul activitatilor privind identificarea si inregistrarea animalelor si a exploatatiilor;

5. supravegherea si controlul privind siguranta si calitatea alimentelor, pe intreg lantul alimentar, de la producerea materiilor prime pana la comercializarea alimentelor catre consumatorul final,  dupa modelul existent in tarile din Uniunea Europeana;

6. controlul activitatilor de comert intracomunitar, import, export, tranzit, in domeniul sanatatii animalelor si sigurantei alimentelor;

7. controlul oficial la operatorii care produc, proceseaza, depoziteaza, transporta si comercializeaza alimente;

8. evaluarea riscului si stabilirea masurilor ce se impun atunci cand apare o problema majora ce poate periclita sanatatea oamenilor.

           

Obiective DSVSA 2013

           

1.  Autorizarea/inregistrarea sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor;

2.  Implementarea programelor aprobate prin hotarare de guvern;

3. Implementarea masurilor de management al riscurilor si notificarea unor situatii de criza prin SRAAF;

4. Controale oficiale in functie de rezultatul analizei de risc.

 

1. Autorizarea/inregistrarea sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor a unitatilor care indeplinesc cerintele conform legislatiei specifice.

 

1.1. Unitati autorizate/inregistrate: 3821, din care:

- 1758 ferme (de acvacultura, de animale: ovine, bovine, suine, exploatatii apicole);

                        - 4 targuri de animale;

            - 2 unitati de fabricare a hranei pentru animale;

- 1 unitate de procesare a hranei pentru animale;

- 1 unitate de comercializare a hranei pentru animale;

            - 24 farmacii veterinare;

- 3 depozite pentru produse farmaceutice veterinare;

            - 57 centre de colectare a laptelui;

                        - 7 centre colectare si prelucrare lapte;

                        - 6 fabrici de lapte;

- 2 abatoare;

                        - 4 fabrici de carne;

- 2 mori de cereale;

- 4 unitati de fabricare paste fainoase;

- 56 unitati de fabricare a painii si produselor de panificatie;

- 18 patiserii;

- 9 laboratoare patiserie cofetarie;

- 5 laboratoare cofetarie;

- 1 fabrica de pufuleti;

- 1 fabrica de inghetata;

- 1 unitate de fabricare ciocolata;

- 5 unitati de fabricare a vinurilor, bauturilor alcoolice distilate si alcoolului;

- 2 unitati de prelucrare legume fructe;

- 2 fabrici de bauturi racoritoare ;

- 3 fabrici suc fructe;

- 1 unitate de imbuteliere a apei minerale;

- 2 unitati de fabricare condimente;

- 191 unitati de vanzare directa a produselor primare de origine animala (oua, miere, lapte crud);

- 3 piete agroalimentare;

- 1245 unitati de comercializare a produselor alimentare;

- 62 depozite alimentare;

- 330 unitati alimentatie publica (cantine, restaurante, pensiuni turistice);

- 3 unitati de ambalare produse alimentare;

- 6 unitati de fabricare a materialelor care intra in contact cu alimentele.

1.2. Mijloace transport autorizate/inregistrate: 964, din care:

- 883 mijloace de transport produse alimentare;

- 71 mijloace de transport animale;

            - 10 mijloace de transport SNCU.

1.3. Evaluarea proiectelor finantate prin masuri PNDR, pentru certificarea conformitatii cu legislatia sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor nationala si comunitara.

 In anul 2013 au fost verificate si avizate/notificate ca nu sunt supuse avizarii, 59 proiecte pentru construirea, prin accesarea de fonduri europene, a unor obiective noi:

- 2 ferme piscicole;

- 1 ferma ovine;

- 1 ferma bovine;

- 1 ferma gaini ouatoare

- 2 centre colectare lapte;

- 6 pensiuni agroalimentare.

          - 46 proiecte pentru obiective care dupa finalizare nu sunt supuse autorizarii si controlului sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor, dar conform protocolului incheiat cu APDRP se verifica si se notifica ca nu sunt supuse avizarii .

 

2.         Implementarea programelor aprobate prin Hotararea de Guvern nr.341 din 2012.

 

2.1. Programul actiunilor de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si inregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor si caprinelor.

Focare de boli diagnosticate in anul 2013:

Tuberculoza 5 focare cu 84 bovine;

Turbare la vulpe 28 focare cu 38 vulpi;

Turbare la bovine 1 focar cu 2 bovine;

Turbare la caine 1 focar cu 1 caine;

Anemie infectioasa ecvina 31 focare cu 31 cai;

Paratuberculoza 6 focare cu 23 bovine.

Focare de boli stinse in anul 2013.

Toate animalele diagnosticate pozitiv au fost eliminate din efectiv si au fost luate masuri in conformitate cu prevederile legale pentru stingerea focarelor.

Focare de boli stinse in anul 2013:

Tuberculoza 3;

Turbare la vulpe 26;

Turbare la bovine 1;

Turbare la caine 1;

Anemie infectioasa ecvina 29;

Paratuberculoza 6 focare.

2.2. Expertiza reziduurilor de pesticide, a contaminantilor, substantelor interzise, radioactivitatii, detectia organismelor modificate genetic din furaje.

2.3. Supravegherea sanitar-veterinara a unitatilor care produc, depoziteaza si comercializeaza produse medicinale veterinare.

2.4. Programul national de supraveghere, control si eradicare a anumitor boli si zoonoze, aprobate si cofinantate de Comisia Europeana pentru anul 2013, in conformitate cu Decizia 2012/761/UE de punere in aplicare a Comisiei de aprobare a programelor anuale si multianuale si a contributiilor financiare din partea Uniunii pentru eradicarea, combaterea si monitorizarea anumitor boli ale animalelor si a anumitor zoonoze, prezentate de statele membre pentru 2013 si anii urmatori.

Vaccinarea aeriana antirabica la vulpi cu momeli vaccinale;

Supraveghere si control Pesta porcina clasica;

Supraveghere encefalopatii spongiforme transmisibile:

 - Encefalopatie spongiforma bovina;

 - Scrapie.

Supraveghere si control Gripa aviara;

Supraveghere si control Bluetongue.

 

2.5. Inregistrarea exploatatiilor, identificarea si inregistrarea animalelor.

Exploatatii la data de 01.01.2013: bovine 17.789; ovine: 5.318; caprine: 1.489; suine: 13.827.

Efectiv la data de 01.01.2013: bovine: 81.188; ovine: 401.634; caprine: 28.718; suine: 51931.

 

 

Exploatatii la data de 15.09.2013: bovine 18.076; ovine: 5473; caprine: 1499; suine: 11.465.

Efectiv la data de 15.09.2013: bovine: 80.098; ovine: 374.168; caprine: 29.306; suine: 43.378.

2.6. Programul de supraveghere si control in domeniul sigurantei alimentelor pentru anul 2013.

- Depistarea principalilor agenti zoonotici la animale si in alimente de origine animala.

- Monitorizarea unor agenti zoonotici in alimente de origine animala, in conformitate cu prevederile legislatiei europene, precum si conform cerintelor pentru certificarea unor produse de origine animala destinate exportului in tari terte.

- Expertiza sanitar-veterinara a alimentelor de origine animala si non animala introduse pe piata si aflate in perioada de valabilitate - criterii microbiologice de siguranta a alimentelor, la nivelul unitatilor de procesare.

- Controlul contaminantilor in alimentele de origine animala si non animala, in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.881/2006 de stabilire a nivelurilor maxime pentru anumiti contaminanti din produsele alimentare.

- Controlul oficial al reziduurilor de pesticide din si/sau de pe produse alimentare.

- Controlul oficial privind gradul de contaminare radioactiva a produselor alimentare.

- Controlul oficial privind tratarea cu radiatii ionizante a produselor alimentare si a ingredientelor alimentare de origine nonanimala.

- Controlul oficial al aditivilor/substantelor interzise in produse alimentare.

- Supravegherea si controlul alimentelor modificate genetic.

In cursul anului 2013 fost prelevate 822 probe produse alimentare de origine animala si non animala pentru expertiza contaminantilor, substantelor interzise, radioactivitatii, detectia OMG.

             

3. Implementarea masurilor de management al riscurilor si notificarea unor situatii de criza prin SRAAF

DSVSA reprezinta punctul judetean de contact si coordonatorul la nivel judetean al Sistemului rapid de alerta  pentru alimente si furaje - SRAAF, stabilit intre autoritatile competente in domeniul alimentar. 

Scopul:

- prevenirea patrunderii pe piata sau asigurarea returnarii de pe piata ori de la consumatorul final a alimentelor care prezinta un risc pentru sanatatea publica;

- prevenirea patrunderii  in consumul animalelor a unor furaje care pot afecta indirect sanatatea publica;

- prevenirea patrunderii pe piata a oricarui material sau produs care vine ori poate sa vina in contact cu alimentele si furajele si poate sa prezinte un risc pentru sanatatea publica;

Sistemul Rapid de Alerta pentru Alimente si Furaje (SRAAF) este implementat la nivel judetean, riscurile legate de alimente si furaje sunt notificate conform procedurilor aprobate.

Prin SRAAF in anul 3013 au fost solutionate 18 notificari de alerta:

- prezenta OMG - 1;

- contaminanti chimici - 5;

- medicamente - 2;

- contaminare microbiologica -  4;

- falsificare - 4;

- corpuri straine - 2.

Din cele 4 notificari privind contaminarea microbiologica, 1 notificare este referitoare la consumul produselor alimentare contaminate, preparate intr - un spatiu neautorizat, care au produs o toxiinfectie alimentara colectiva.

Pentru stabilirea cauzelor de producere a toxiinfectiei  alimentare colective, care a afectat  40 de consumatori prezenti la o nunta organizata in luna iulie la Ciresoaia, au fost prelevate probe din produsele alimentare servite, care au fost analizate in LSVSA BN. A fost detectata prezenta stafilococului coagulazo pozitiv. LSVSA Iasi a confirmat prezenta enterotoxinei stafilococice in probele de alimente.

 

4. Controale oficiale

Controlul oficial al produselor alimentare destinate consumului uman, in conformitate cu:

 

 - Regulamentul (CE) nr. 882/2004, pentru verificarea conformitatii cu legislatia privind hrana pentru animale si produsele alimentare si cu normele de sanatate animala si de bunastare a animalelor.

- Regulamentul (CE) nr 853/2004  de stabilire a unor norme specifice de igiena care se aplica alimentelor de origine animala.

- Regulamentul (CE) nr. 852/2004    privind igiena produselor alimentare.

- Regulamentul (CE) nr. 854/2004  de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animala destinate consumului uman.

- Regulamentul (CE) nr. 178/2002 de stabilire a principiilor si a cerintelor generale ale legislatiei alimentare, de instituire a Autoritatii Europene pentru Siguranta Alimentara si de stabilire a procedurilor in domeniul sigurantei produselor alimentare.

- Regulamentul (CE) nr. 2073/2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare

- Regulamentul (CE) nr. 1.881/2006 de stabilire a nivelurilor maxime pentru anumiti contaminanti din produsele alimentare.

Controalele oficiale se realizeaza cu regularitate, in functie de riscuri si cu frecventa corespunzatoare.

In  anul 2013 DSVSA a efectuat 2064 controale, din care:

- 176 la ferme de animale, targuri si in trafic;

     -1888 la unitati de productie, procesare, depozitare, comercializare produse alimentare.

Pentru neconformitatile constatate s-au aplicat 212 amenzi in valoare de 152.000 lei si 12 avertismente, s-au emis 5 Ordonante de suspendare/interzicere a activitatii si s-a dispus retragerea de pe piata si distrugerea cantitatii de 486,5 kg produse alimentare, in valoare de 4735,4 lei.

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

Dr. BOGOLIN IOAN

 

 

 

 

 

0 comentarii5509 vizualizări19 septembrie 2013
rss 2.0
rss 2.0