Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Agricultura Miercuri 08 Aprilie 2020 - 6034 vizitatori azi
2014 - un an agricol bun pentru producatorii din judetul nostru.

Directia pentru Agricultura Bistrita-Nasaud este un serviciu public deconcentrat al MADR, responsabila cu implementarea la nivel judetean a strategiei si a programului de guvernare in domeniile agriculturii si productiei alimentare, imbunatatirilor funciare, precum si in domeniile conexe:fitosanitar, consevarea si mamagementul durabil al solurilor si al resurselor genetice vegetale si animale.

 Structura organizatorica:
Total functii publice - 25 din care:
    2 functii publice de conducere
    23 functii publice de executie
Total functii contractuale - 1 

In cadrul D.A.J. BN, functioneaza urmatoarele servicii si compartimente:

1. Serviciul inspectii, implementare politici si statistici agricole
2. Comp. oficiu de reglementare, agromediu, imbunatatiri funciare si fond funciar
3. Comp. inspectia de stat in zootehnie, licente si autorizare de depozitare
4. Comp. inspectia de stat pentru industria alimentara
5.  Comp. inspectia de stat pentru controlul tehnic vitivinicol
6.  Comp. inspectia de stat pentru controlul tehnic in producerea si valorificarea legumelor si fructelor
7.  Comp. inspectia de stat in agricultura ecologica, OMG si fertilizanti
8.  Comp. informatii de piata, statistica agricola, RPV si RICA
9.  Comp. autorizare, licentiere, recunoastere grupuri de producatori, produse traditionale, ecologice si OMG
10. Copm. financiar-contabil, administrativ, achizitii, resurse umane
11. Unitatea fitosanitara (comp. carantina fitosanitara si comp. tehnic si prognoza)
 
    Serviciul inspectii, implementare politici si statistici agricole
 Atributii indeplinite:
coordonarea implementarii legislatiei comunitare si nationale, a strategiilor si programelor de dezvoltare in domeniul agricol si fitosanitar
coordonarea activitatilor de inspectie in domeniile: producerii si valorificarii legumelor si fructelor, viti-vinicol, agricultura ecologica, OMG, fertilizanti, industrie alimentara, licentiere si autorizare depozite (filiera cerealelor), zootehnie, la nivelul judetului, in conformitate cu prevederile legislatiei comunitare si nationale in domeniu
coordonarea activitatilor de punere in aplicare a actelor normative care reglementeaza sprijinirea producatorilor privati in infiintarea si dezvoltarea exploatatiilor agricole performante si incadrarea lor in forme viabile de asociere si cooperare pe baza liberului consimtamant
asigurarea comunicarii catre MADR a informatiilor cu privire la eventualele fenomene naturale cu urmari negative asupra culturilor agricole si efectivelor de animale      Comp. oficiu de reglementare, agromediu, imbunatatiri funciare si fond funciar
    Atributii indeplinite:
coordonarea programelor privind amendarea solurilor acide si alcaline
 avizarea si urmarirea realizarii si fundamentarii finantarii programului privind executarea studiilor pedologice si agrochimice si a sistemului de monitorizare sol-teren pentru suprafetele cu destinatie agricola si a celor privind protectia solurilor
monitorizarea calitatii solurilor, analizarea si avizarea / aprobarea schimbarii categoriei de folosinta a terenurilor agricole, potrivit legii
receptionarea si admiterea la decontare a studiilor pedologice si agrochimice avizate favorabil de catre comisia numita in acest scop
participarea alaturi din primariile din localitatile declarate zone vulnerabile la poluarea cu nitrati din surse agricole, la elaborarea Planului de actiune la nivel local
implementarea prevederilor legislatiei nationale / europene cu privire la imbunatatirile funciare, fondul funciar si protectia mediului
analizarea / aprobarea documentelor privind scoaterea terenurilor din circuitul agricol

monitorizarea activitatilor cu privire la fondul funciar si imbunatatiri funciare, intocmirea periodica a balantei terenurilor si stadiului privind circulatia juridica a terenurilor (piata funciara), din extravilanul localitatilor, potrivit legii
controlarea modului in care sunt respectate normele privind evidenta, protectia, folosirea si ameliorarea fondului funciar de catre toti detinatorii de terenuri cu destinatie agricola, indiferent de forma de proprietate
Obiective realizate 
in prezent (2014) la D.A.J. au fost depuse si aprobate un numar de 25 de dosare pentru emiterea deciziilor de scoatere a terenurilor din circuitul agricol pentru o suprafata de 1,5 ha (destinate pentru anexe agricole,  ferme de vaci de lapte, ferme piscicole etc.) si 112 dosare (62,36 ha) pentru v-c terenuri din extravilan, conf. Leg. 17/2014
acordarea unui sprijin financiar, conform Leg. nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor in agricultura, in valoare de 216.158 lei  (achizitionare 50 de juninci din import - rasa Holstein Friza)
plati propuse pentru investitii  (2014) - studiu pedologic sistem de monitorizare sol-teren pentru agricultura, in valoare de 408.049 de lei (comunele Caianu Mic (3905 ha), Sieut (4739 ha), Mariselu (6188 ha), Monor (4267 ha), Beclean (3659 ha), Zagra (8187 ha)


    Comp. inspectia de stat in zootehnie, licente si autorizare de depozitare
    Atributii indeplinite:
executarea controalelor in sectorul cresterii animalelor si pasarilor, producerii, depozitarii, conservarii, importurilor, comercializarii si utilizarii furajelor, administrarii si imbunatatirii pajistilor
implementarea si respectarea legislatiei in sectorul cresterii si nutritiei animalelor si pasarilor care se refera la:
-    verificarea producerii, recoltarii, depozitarii, prelucrarii si valorificarii plantelor de nutret
verificarea fabricarii, comercializarii si utilizarii nutreturilor combinate si a altor preparate furajere din productia interna sau din import, destinate animalelor
controlul ratiilor si normelor furajere in functie de tehnologia de crestere si exploatare a animalelor 
verificarea implementarii si respectarii Strategiei privind organizarea activitatii de imbunatatire si exploatare a pajistior, pe termen mediu si lung
autorizarea spatiilor de depozitare pentru produsele agricole
verificarea in teren a documentelor privind indeplinirea conditiilor pentru functionarea depozitelor, a conditiilor tehnice si financiare in vederea eliberarii licentei de depozit 
Obiective realizate
Nr. agenti economici din baza de date - zootehnie (2014) - 220
Nr. de inspectii desfasurate in domeniul zootehnic (2014) - 45 (sanctiuni aplicate - 0)
Spatii de depozitare prod. agricole (cereale) autorizate (2014) - 4 (in curs de autorizare 3 agenti ecnom.); nr. controale efectuate la agentii econom. - 8   
    Comp. inspectia de stat pentru industria alimentara
    Atributii indeplinite:
verificarea si controlarea respectarii conditiilor care au stat la baza acordarii licentei de fabricatie precum si a calitatii produselor realizate de operatorii economici din industria alimentara, conform legislatiei
controlarea, in conditiile legii, a operatorilor economici care desfasoara activitati in domeniul productiei, depozitarii, transportului si comercializarii produselor alimentare
promovarea si realizarea colectarii, procesarii si disiminarii datelor statistice care privesc sectorul agroalimentar in conformitate cu normele, tehnicile si standardele statistice in materie
Obiective realizate
total agenti economici controlati (2014) - 236, d.c. magazine alimentare - 186 si total industrie alimentara - 50 (lapte, carne, panificatie, oua consum etc.  - aplicate 62 avertismente); - la produse trad. - controlati - 10 ag. ec.
     Comp. inspectia de stat pentru controlul tehnic vitivinicol
    Atributii indeplinite:
urmarirea respectarii legislatiei privind infiintarea si reconversia plantatiilor viticole, modul de intrtinere a acestora si de conservare a amenajarilor de combatere a eroziunii solului la producatorii de orice fel, indiferent de forma de proprietate sau de exploatare
avizarea cererilor intocmite pentru acordarea dreptului de plantare a vitei de vie pentru suprafete mai mari de 0,1 ha de familie sau operator economic, respectiv de defrisare
verificarea respectarii normelor de comercializare, ambalare si etichetare a produselor vitivinicole
urmarirea actualizarii RPV
prelevarea probelor din produsele controlate, pentru analizele efectuate in laboratoarele autorizate ale MADR
constarea, daca este cazul, savarsirii infractiunilor in sectorul productiei viticole   
propunerea, daca este cazul, retragerii licentei de fabricatie a unitatilor producatoare si de comercializare a produselor vinicole, necorespunzatoare calitativ si contrare legii    Obiective realizate
La 20 agenti economici (care comercializeaza vin in vrac si imbuteliat) (2014) - 53 inspectii, sanctiuni aplicate - 2 av.
Au fost solicitate  drepturi de plantare de vita de vie pentru 56 ha (total  159,92 ha - reconversie/restructurare -fond.com.); total judet - 488 ha.
     Comp. inspectia de stat pentru controlul tehnic in producerea si valorificarea legumelor si fructelor 
    Atributii indeplinite:
verificarea prin sondaj a respectarii conformitatii cu standardele de comercializare a fructelor si legumelor proaspete pe intreaga filiera de produs
eliberarea certificatelor de conformitate si certificatelor de destinatie industriala, pentru fructele si legumele proaspete provenite din import sau destinate exportului
verificarea documentatiilor si facturilor pentru loturile de legume si fructe care se supun standardelor de calitate pe filiera de comercializare
intocmirea bazei de date a operatorilor din sectorul de fructe-legume si asigurarea reactualizarii acesteia
asigurarea controlului de conformitate cu standardele de comercializare a fructelor si legumelor proaspete, care urmeaza procedura de retragere de la comercializare    Obiective realizate
Nr. total de operatori controlati (2014) - 139 (10 av. si 9 amenzi)
Nr. total de autorizatii de defrisare plantatii - 48
Nr. total de autorizatii de plantare - 18
Nr. total operatori controalati (de echipe mixte) in pietele agroalimentare din judet - 58 (d.c. 33 producatori agricoli si 25 persoane juridice) / 4 amenzi in valoare de 5000 lei si 4 avertismente
Nr. total operatori controlati (de echipe mixte) in depozite en-gross - 29 / 8 amenzi in valoare de 15000 lei si 6 avertismente
Spatii de depozitare fructe - 12; legume - 3; depoz. angro  (f-l) - 3
     Comp. inspectia de stat in agricultura ecologica, OMG, si fertilizanti
       Atributii indeplinite:
controlul si supravegherea activitatii organismelor de inspectie si certificare (OIC) in agricultura ecologica
constatarea de neconformitati si informarea autoritatilor de coordonare din cadrul MADR
realizarea inspectiilor la operatorii din agricultura ecologica   

asigurarea supravegherii aplicarii legislatiei in domeniul OMG
participarea la informarea si instruirea producatorilor agricoli, privind beneficiile si riscurile utilizarii plantelor modificate genetic si a produselor obtinute din acestea
intocmirea si actualizarea periodica a bazei de date a operatorilor autorizati care depoziteaza si comercializeaza ingrasaminte chimice
urmarirea modului de depozitare, ambalare, etichetare, precum si documentele de insotire a ingrasamintelor chimice
    Obiective realizate
Nr. total operatori controlati - agricultura ecologica  (2014) - 47
verificarea si aprobarea fiselor de inregistrare a producatorilor agricoli in agricultura ecologica  (2014) - 1663 operatori / subventii specifice
realizarea a 41 de inspectii la operatorii de ingrasaminte din judet (17)
acordarea de consultanta producatorilor care doresc sa practice agricultura ecologica
indrumarea tehnica a activitatii in domeniul gestionarii fertilizantilor dupa normele comunitare          Comp. informatii de piata, statistica agricola, RPV si RICA
    Atributii indeplinite:
publicarea preturilor la principalele produse agricole din piete si oboare
intocmirea situatiilor privind starea de vegetatie a culturilor agricole
efectuarea esimarilor privind productia principalelor culturi agricole
realizarea operativei privind stadiul lucrarilor agricole si a productiilor obtinute in domeniul vegetal si zootehnic
colectarea informatiilor contabile de la exploatatiile agricole si coordonarea activitatii RICA la nivelul judetului - 143 (esantion MADR)
monitorizarea modului de intocmire a fiselor tehnologice pe culturi si asigurarea implementarii de tehnologii, soiuri si hibrizi noi
verificarea si centralizarea documentatiilor depuse de producatorii agricoli privind suprafetele afectate de calamitati 


     Comp. Autorizare, licentiere, recunoastere grupuri de producatori, produse traditionale, ecologice si OMG 
     Atributii indeplinite:
verificarea respectarii si mentinerea conditiilor de recunoastere de catre grupurile de producatori recunoscute
analizarea caietului de sarcini depus de solicitanti pentru atestarea unor produse traditionale si inaintarea documentatiei catre MADR, pentru inscrierea in Registrul de atestare a produselor traditionale si eliberarea atestatului
realizarea unor actiuni in vederea promovarii vanzarilor de produse ecologice pe piata interna si externa
   Statistica
pe raza judetului nostru exista 5 grupuri de producatori si 7 procesatori atestati pe produse traditionale (in curs de atestare - 2 procesatori) UNITATEA FITOSANITARA
Obiectiv: Inregistrarea producatorilor, depozitelor colective, centrelor de expediere si a importurilor; eliberarea certificatelor fitosanitare pentru export
Actiuni pentru realizarea obiectivului:
inregistrarea agentilor economici in Registrul Oficial - 11
eliberare certificatelor de inregistrare pentru producatori, centre de expediere, depozite si importatori - 11
eliberarea certificatelor fitosanitare pentru export - 437
Obiectiv: Monitorizarea reziduurilorde pesticide in fructe, legume, cereale si alte produse vegetale
Actiuni pentru realizarea obiectivului:
prelevarea de probe din plante si produse vegetale conform Programului National de Monitorizare a Reziduurilor de Pesticide (analizarea acestora la laboratorul de specialitate) - 34 
Obiectiv: Monitorizarea calitatii pesticidelor si a tratamentelor fitosanitare
Actiuni pentru realizarea oviectivului:

prelevarea de probe din produse de protectia plantelor conform Programului National de Monitorizare a Pesticidelor - 2 
autorizarea agentilor economici si atestarea personalului care comercializeaza, utilizeaza si presteaza servicii cu produse pentru protectia plantelor - 24 certificate de inregistrare pt. comercializare si 8 atestate pentru comercializare
efectuarea inspectiilor la comercianti, utilizatori si prestatori de servicii conform programelor lunare de control - 160
redactarea si expedierea Buletinelor de Avertizare privind dozele ecologice de tratament si momentul optim de tratament - 6 (in numar de 3000 exemplare)
analize de laborator cu indicatia tratamentului specific - 1340
Obiectiv: Monitorizarea organismelor de carantina fitosanitara pe raza judetului
Actiuni pentru realizarea obiectivului:
efectuarea inspectiilor conform Programelor si Planurilor de monitorizare pentru 40 de organisme de carantina fitosanitara - 71 
prelevarea si expedierea probelor catre laborat. de specialitate - 83
    
- notificarea si raportarea inspectiilor si a analizelor de laborator - 83
- inspectii la agentii economici care fabrica si trateaza termic sau chimic ambalaje din lemn si eliberarea Certificatelor de atestare - I.S.P.M. 15 - 23
Obiectiv: Aactiuni de interes national conf. OM nr. 67/2008
Actiuni pentru realizarea obiectivului:
achizitionarea de produse de protectia plantelor
controlul executiei tratamentelor si intocmirea actelor de constatare 
Obiectiv: Monitorizarea situatiilor de urgenta in domeniul fitosanitar si transmiterea rapida a informatiilor in cadrul Sistemului Rapid de Alerta pentru alimente si furaje (conf. Ordinului comun nr.551/1475/2006 al MADR si MAI; Ordinul comun nr. 772/68/442/2005 al MADR, ANSVSA,MS si ANPC)
Actiuni pentru realizarea obiectvului:
urmarirea si monitorizarea permanenta a situatiilor de urgenta determinate de invaziile unor agenti de daunare si contaminarea culturilor agricole cu produse de protectia plantelor
transmiterea operativa si eficienta a informatiilor catre structurile locale si centrale prin Sistemul Rapid de Alerta 
Alte actiuni

Organizarea Zilei Fermierului - editia a XXII-a (24 iunie)
Participarea la Bucuresti (09. sept.) la prima editie a Fermierului Anului organizata de MADR unde au obtinut Diploma pentru rezultatele deosebite in campaniile agricole din anul 2014, pentru efortul depus zi de zi in a demonstra ca se poate face agricultura performanta in Romania cu titlul de Fermierul Anului 2014  5 entitati agricole din judetul nostru respectiv:
* la sectiunea TF - I.I. Onoe Adrian Cosmin, cu sediul in localitatea Dumitra - administrator - Onoe Adrian Cosmin
* la sectiunea FM - S.C. Platon Prodilact SRL, cu sediul in localitatea Budacu de Jos - administrator - Platon Florin Ioan (presedintele ACTJ BN)
* la sectiunea TOP - I.I. Buzan Vasile, cu sediul in localitatea Micestii de Cimpie - administrator - Buzan Vasile;
-  S.C. ITL Agrocomplex SRL, cu sediul in localitatea Lechinta - administrator - Ciurus Ovidiu;
- S.C. Pratosem SRL, cu sediul in localitatea Singiorzul Nou - administrator - Pasca Ilisie Traian.

 

 

.

Foto- arhiva Bistritanews.ro

0 comentarii5131 vizualizări06 octombrie 2014
rss 2.0
rss 2.0