Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Agricultura Duminica 17 Ianuarie 2021 - 13162 vizitatori azi
SMR 9 - Introducerea pe piata a produselor de protectie a plantelor.
Conform : 1.  Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piata a produselor fitosanitare si de abrogare a Directivelor 79/117/CEE si 91/414/CEE ale Consiliului: art. 55 primele doua paragrafe

2. Hotararea Guvernului nr. 1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protectie a plantelor in vederea plasarii pe piata si a utilizarii acestora pe teritoriul Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare: art. 2, 4 si 9.

3. Ordonanta Guvernului nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea si utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, daunatorilor si buruienilor in agricultura si  silvicultura, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 85/1995, cu modificarile ulterioare: art. 15, 19 (2) si 27 (1).

4. Ordonanta Guvernului nr. 41/2007 pentru comercializarea produselor de protectie a plantelor si pentru modificarea si abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar, aprobata prin Legea nr. 28/2009, cu modificarile si completarile  ulterioare: art.7 lit. b) si d).

5. Hotararea Guvernului nr. 1.230/2012 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009.

 

 

          Produsele fitosanitare trebuie sa fie utilizate in mod corespunzator.

Utilizarea lor corecta include aplicarea principiilor bunelor practici fito­sanitare si indeplinirea conditiilor stabilite in conformitate cu articolul 31 si specificate pe eticheta. Aceasta respecta, de asemenea, dispozitiile Directivei 2009/128/CE si, in special, principiile generale de combatere integrata a daunatorilor prevazute la articolul 14 si in anexa III la respectiva directiva.

In vederea protejarii sanatatii oamenilor si a animalelor, protectiei albinelor si a mediului

inconjurator, producatorii agricoli, persoane fizice sau juridice, care utilizeaza pe terenurile pe care le detin produse de uz fitosanitar din grupele a III-a si a IV-a de toxicitate, au obligatia sa le depoziteze, sa le manipuleze si sa le utilizeze in conformitate cu instructiunile tehnice care le insotesc, aprobate potrivit legii.

Constituie contraventii urmatoarele fapte:

- nerespectarea prevederilor art. 28 din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind introducerea pe piata si utilizarea produselor de protectie a plantelor autorizate;

-  nerespectarea de catre utilizatori a prevederilor art. 67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel putin 3 ani a produselor de protectie a plantelor pe care le utilizeaza;

 

REGISTRU de evidenta a tratamentelor cu produse de protectie a plantelor  (Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1)

Data efectuarii

tratam

(ziua luna, anul)

Cultura si

locul unde

este

situat

terenul

Timpul apli

carii

 

Tratamentul efectuat

Numele, pre-numele pers.

responsabile  de efectuarea tratamentului, semnatura

Data

inceperii recoltarii produsului

agricol

Nr. si data

document prin care s-a dat  in consum populatiei

Agentul de daunare:

boli/

daunatori/

buruieni

Denu

mire

ppp

folosit

Doza

Omolo

gata

/doza folosita

Supra

fata,

ha

Cantitati

utilizate

(kg, l)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Producatorul agricol numeroteaza paginile registrului.

Pe spatele registrului (pe ultima pagina) se mentioneaza cate pagini contine registrul,

purtand semnatura (si stampila, dupa caz) fermierului sau administratorului societatii.

 

Pentru informatii suplimentare va atasam la adresa SMR 9 - Introducerea pe piata a produselor de protectie a plantelor.


 

 Cu stima,

Inspector Coordonator,                                                            Intocmit ,  

  ing. Silviu Griger                                                     dr. ing.  Georgeta Buciumas

 

Unitatea Fitosanitara Bistrita-Nasaud, Bistrita, str. Ioan Slavici nr. 2-4

Telefon/Fax:(004)0236231281

e-mail:fitobn@karmanet.ro

0 comentarii3745 vizualizări21 octombrie 2014
[ Închide secţiunea de comentarii ]

Nu există comentarii

Adaugă un comentariu

rss 2.0
rss 2.0