Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Agricultura Miercuri 20 Ianuarie 2021 - 19918 vizitatori azi
Plata celei de-a doua transe de plata a rentei viagere aferenta anului 2013.

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca in perioada 29 - 31.10.2014, efectueaza plata celei de-a doua transe de plata a rentei viagere aferenta anului 2013, pentru toti beneficiarii care si-au vizat carnetele de rentier in perioada 01 mai - 31 iulie 2014. Suma totala platita este de 13.974.753,10 lei, cu sursa de finantare de la bugetul national, pentru un numar de 14.502 beneficiari.

***

Renta viagera agricola este reglementata de Legea 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale si al ministrului finantelor publice nr. 1272/26503/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor titlului XI "Renta viagera agricola" din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Renta viagera agricola reprezinta suma de bani platita rentierului agricol care instraineaza sau arendeaza terenurile agricole extravilane aflate in proprietatea sa, ori incheie acord cu investitorul (se aplica persoanelor care au solicitat obtinerea calitatii de rentier pana la data de 31 decembrie 2009 inclusiv).

 

In cazul arendarii, renta viagera agricola se plateste daca terenul ce face obiectul rentei este arendat continuu, intreg anul calendaristic; In cazul in care contractul de arendare inceteaza, renta viagera agricola se va plati in anul urmator doar daca rentierul incheie, in maximum 30 de zile de la incetare, un nou contract, considerandu-se astfel continuitate in arendare; Renta viagera agricola inceteaza la data la care terenurile prevazute la art. 9 alin. (1) si (2) din Legea nr. 247/2005, insumate, depasesc 10 ha;

 

Pentru a intra in posesia rentei cuvenite, incepand cu data de 01 martie pana la data de 31 august a fiecarui an, rentierii se vor prezenta personal ori prin mandatar la oricare centru judetean al APIA in vederea solicitarii vizei anuale a carnetelor de rentier agricol, in baza carora se va plati renta viagera agricola.

 

Cuantumul rentei viagere agricole reprezinta echivalentul in lei a 100 de euro/an pentru fiecare hectar de teren extravilan instrainat/pentru care s-a incheiat acord cu investitorul si echivalentul a 50 de euro/an pentru fiecare hectar de teren extravilan arendat.

Pentru suprafetele mai mici de 1 ha suma platita va fi proportionala cu suprafata instrainata sau arendata, respectiv pentru care s-a incheiat acord cu investitorul.

 

Plata rentei viagere agricole se face in lei, prin raportarea la cursul mediu de schimb valutar calculat de BNR din anul pentru care aceasta se datoreaza. Plata se efectueaza prin mandat postal, virament bancar sau orice modalitate prevazuta de lege. Renta viagera se plateste intr-o singura rata anuala, pana la data de 30 noiembrie a anului urmator celui pentru care aceasta este datorata. Renta viagera agricola inceteaza la data decesului rentierului. In cazul decesului rentierului, renta datorata acestuia in anul respectiv poate fi incasata de mostenitorii sai pe baza actelor doveditoare privind calitatea de mostenitor.

 

SERVICIUL RELATII CU PUBLICUL SI COMUNICARE.

0 comentarii3640 vizualizări30 octombrie 2014
rss 2.0
rss 2.0