Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Agricultura Miercuri 20 Ianuarie 2021 - 19790 vizitatori azi
Deschiderea sesiunilor de primire a cererilor de finantare a investitiilor de utilitate publica.

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) si Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) lanseaza prima sesiune de depunere a proiectelor de investitii pentru  submasurile din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014 - 2020 care vizeaza infrastructura de baza si pentru drumuri agricole, dar si protejarea patrimoniului cultural din mediul rural.

                    Incepand de astazi, 24 septembrie 2015 si pana la data de 18 decembrie 2015, AFIR primeste cereri de finantare pentru: submasura 4.3 - Investitii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole si silvice, Componenta infrastructura de acces agricola; submasura 7.2 - Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica si submasura 7.6 - Investitii asociate cu protejarea patrimoniului cultural.

                    Contributia publica totala aferenta sesiunii anuale din 2015 alocata submasurii 7.2  Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica este in valoare de 552.000.000 euro. Aceste fonduri vor fi alocate diferentiat, astfel incat pentru investitii in infrastructura de apa/ apa uzata sunt alocate fonduri in valoare de 303.000.000 euro, din care 75.750.000 Euro pentru zona montana; pentru investitii in infrastructura rutiera de interes local sunt alocate fonduri in valoare de 194.000.000 Euro, din care 48.500.000 Euro pentru zona montana; pentru investitii in infrastructura educationala si sociala sunt alocate fonduri in valoare de 55.000.000 Euro, din care 13.750.000 Euro pentru zona montana.

Cei care doresc sa depuna cereri de finantare prin intermediul Submasurii 7.6 Investitii asociate cu protejarea patrimoniului cultural au la dispozitie fonduri europene nerambursabile de 97.000.000 euro pentru sesiunea de depunere din 2015.

Fondurile alocate sesiunii aferente anului 2015 pentru componenta infrastructura de acces agricola a submasurii 4.3 sunt in valoare de 25.000.000 euro.

                     Modalitatea de depunere a proiectelor de investitii, valabila pentru toate aceste submasuri este cea online. De asemenea, amintim tuturor celor interesati sa acceseze fonduri eurepene nermbursabile pentru infrastructura, ca pot consulta pe pagina oficiala de internet a Agentiei www.afir.info variantele finale ale Ghidului Solicitantului pentru toate submasurile deschise azi pentru finantare.

 Prin implementarea tuturor proiectelor de infrastructura, fie de baza sau de acces, dar si prin proiecte menite sa protejeze patrimoniu cultural, se urmareste diminuarea tendintelor de declin social si economic din mediul rural. In acest sens, obiectivul final este imbunatatirea nivelului de trai in zonele rurale si, in definitiv, stoparea fenomenului depopularii din mediul rural prin reducerea decalajelor rural-urban.

 

.

 

Noi oportunitati de finantare pentru investitii de utilitate publica in mediul rural

                     Autoritatile publice locale si ONG-urile pot solicita fonduri nerambursabile pentru investitii de utilitate publica avand la dispozitie 552.000.000 euro pentru investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica (submasura 7.2), 97.000.000 euro pentru investitii asociate cu protejarea patrimoniului cultural (submasura 7.2) si 25.000.000 euro pentru investitii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii de acces agricola (submasura 4.3 - componenta agricola).

                    Prin intermediul submasurii 4.3 (Investitii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole si silvice, componenta infrastructura de acces agricola, pot depunde cereri spre a primi finantare Unitatiile Administrativ - Teritoriale, dar si asociatii ale acestora. Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi 1.000.000 Euro/ proiect pentru drumurile agricole de acces. Cheltuielile eligibile pentru sprijinul FEADR sunt limitate la cheltuieli pentru constructia, extinderea si/ sau modernizarea drumurilor de acces agricole catre ferme (cai de acces din afara exploatatiilor agricole). Proiectele cu punctaj egal se vor departaja dupa lungimea drumului realizat prin proiect, in sensul prioritizarii celor cu lungime mai mare.

                    Proiectele de investitii depuse in cadrul submasurii 7.2 (Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara) pot avea beneficiari publici (comunele si asociatiile acestora conform legislatiei nationale in vigoare) si ONG-uri pentru investitii in infrastructura educationala (gradinite) si sociala (crese si infrastructura tip after-school).

Sprijinul public nerambursabil acordat in cadrul acestei submasuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele depuse de autoritatile publice locale si ONG-uri care sunt negeneratoare de venit sau in cazul proiectelor pentru apa sau apa uzata. Finantarea nu va depasi 1.000.000 euro/ comuna, pentru investitii care vizeaza un singur tip de sprijin (infrastructura de drumuri, apa sau apa uzata).

Pentru investitiile care vizeaza infiintarea infrastructurii de apa si apa uzata, finantarea nu va depasi 2.500.000 euro/comuna, iar pentru extinderea acestei infrastructuri, nu mai mult de 1.500.000 euro. Pentru proiectele colective (ADI din care fac parte exclusiv comune sau proiecte care vizeaza mai multe comune) valoarea finantarii nu va fi mai mare de 4.000.000 euro, fara a depasi valoarea maxima per comuna pentru fiecare tip de sprijin. In cadrul submasurii 7.2 se acorda sprijin pentru proiectele de infrastructura educationala/ sociala, iar valoarea acestora va fi de maxim 500.000 euro.

De asemenea, sprijinul public nerambursabil acordat in cadrul acestei submasuri va fi de maxim 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit aplicate de ONG-uri si care vizeaza infrastructura educationala (gradinite) si sociala (crese si infrastructura de tip after-school) si nu va depasi 100.000 euro. Proiectele cu punctaj egal se vor departaja in functie de capacitatea constructiei aferente infrastructurii educationale/sociale pentru care se realizeaza investitia.

Cei care pot beneficia de fonduri europene nerambursabile prin interemediul submasurii 7.6 (Investitii asociate cu protejarea patrimoniului cultural) sunt: comunele, ONG-urile, unitatile de cult si persoane fizice autorizate sau societati comerciale care detin in administrare obiective de patrimoniu cultural de utilitate publica, de clasa B.

Intensitatea sprijinului public nerambursabil acordat in cadrul acestei submasuri este 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publica, negeneratoare de venit si nu va depasi 500.000 euro. Totodata, sprijinul public nerambursabil acordat in cadrul acestei submasuri este 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit si nu va depasi 200.000 euro. Aceasta submasura va oferi sprijin financiar pentru protejarea, prin intretinere, restaurare si modernizare a obiectivelor de patrimoniu cultural de interes local, asezaminte monahale inclusiv a asezamintelor culturale - camine culturale.          

  Pentru componenta Infrastructura de acces agricola a submasurii 4.3, pentru Submasura 7.2 si pentru Submasura 7.6, cheltuielile de consultanta si pentru managementul proiectului sunt eligibile daca respecta conditiile prevazute de Regulamentul Uniunii Europene nr. 1305/2013 si se deconteaza proportional cu valoarea fiecarei transe de plata aferente proiectului. Exceptie fac cheltuielile de consultanta pentru intocmirea dosarului cererii de finantare se pot deconta integral in cadrul primei transe de plata.

  Amintim tuturor celor interesati sa acceseze fonduri eurepene nermbursabile pentru infrastructura si nu numai, ca pot consulta pe pagina oficiala de internet a Agentiei www.afir.info variantele finale ale Ghidului Solicitantului pentru submasurile de finantare din cadrul PNDR 2020 lansate azi si ca AFIR primeste proiecte online pana la data limita, 18 decembrie 2015.

 

                     AFIR - Directia Relatii Publice - 004 031 860.11.00  

                       birou.presa@afir.info; www.afir.info

 

0 comentarii4256 vizualizări25 septembrie 2015
[ Închide secţiunea de comentarii ]

Nu există comentarii

Adaugă un comentariu

rss 2.0
rss 2.0