Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Agricultura Duminica 09 August 2020 - 22198 vizitatori azi
Compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de seceta severa in perioada aprilie-septembrie 2015.

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza potentialii beneficiari ca in data de 27 octombrie 2015 a fost publicata, in Monitorul Oficial nr. 797, Ordonanta de urgenta nr. 45 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de seceta severa in perioada aprilie-septembrie 2015.

Pot beneficia de ajutorul de stat producatorii agricoli care isi desfasoara activitatea in productie agricola primara, respectiv:

a)      producatorii agricoli persoane fizice care detin atestat de producator emis in baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol;

b)      producatorii agricoli persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, cu modificarile si completarile ulterioare;

c)      producatori agricoli persoane juridice, precum si orice forme asociative cu sau fara personalitate juridica, constituite conform legii.

Criterii de eligibilitate:

a)      sa detina proces-verbal de constatare si evaluare a pagubelor, incheiat in perioada cuprinsa intre 1 aprilie 2015 si 20 octombrie 2015, conform legislatiei pentru situatiile de urgenta, semnat de membrii comisiei si in care sa fie inscrise cel putin informatii privind cultura, suprafata calamitata, precum si procentul de calamitare de peste 30%;

b)      sa fie inregistrati in evidentele APIA cu cerere unica de plata aferenta anului 2015.

 

Nu sunt eligibili acestei scheme beneficiarii declarati, de APIA, neeligibili pentru schema de plata unica pe suprafata aferenta anului 2015, in urma controlului administrativ.

Platile compensatorii se acorda pentru pierderile de venit survenite la urmatoarele culturi: porumb boabe, floarea-soarelui, soia, cartof, sfecla de zahar, legume in camp, plante de nutret, pasuni si fanete.

Cererea de solicitare a ajutorului de stat se depune la centrele APIA locale sau judetene unde solicitantul a depus cererea unica de plata pentru anul 2015, insotita de urmatoarele documente:

a)      copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoana fizica sau, dupa caz, imputernicire/procura notariala si o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului mandatat;

b)      copie a atestatului de producator, dupa caz;

c)      copie a certificatului de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului/Registrul national al asociatiilor si fundatiilor sau a actului in baza caruia isi desfasoara activitatea, precum si copie a B.I./C.I. al/a imputernicitului/reprezentantului legal;

d)     copie a procesului-verbal de constatare si evaluare a pagubelor;

e)      document cont bancar deschis la institutii de credit pentru persoanele fizice;

f)       document aferent contului deschis la Trezoreria Statului pentru persoane juridice.

 Solicitantul va prezenta si documentele originale pentru copiile prevazute la punctele a-c.

 Termenul limita de depunere a cererii este 30 noiembrie 2015.

 

CUANTUMURILE MAXIME ale ajutorului de stat in functie de categoria beneficiarului

- lei/ha -

Cultura

Persoane fizice, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale

Persoane juridice, precum si orice forme asociative cu sau fara personalitate juridica

Porumb boabe

280

560

Floarea-soarelui

285

570

Soia

335

670

Cartof

1.130

2.260

Sfecla de zahar

600

1.200

Legume in camp

1.490

2.980

Plante de nutret*

222,5

445

Pasune

50

100

Faneata

75

150

 

Serviciul Relatii cu Publicul si Comunicare

0 comentarii5005 vizualizări31 octombrie 2015
rss 2.0
rss 2.0