Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Agricultura Sambata 11 Iulie 2020 - 3818 vizitatori azi
Termenul limita pentru depunerea cererilor de plata pentru masura de asigurare a recoltelor de struguri pentru vin.

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca termenul limita pentru depunerea cererilor de plata pentru masura de asigurare a recoltelor de struguri pentru vin este data de 30 noiembrie 2016, conform prevederilor art.5 (1) din OMADR 1329/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de punere in aplicare a masurii de asigurare a recoltei de struguri pentru vin, eligibila pentru finantare in cadrul Programului national de sprijin al Romaniei in sectorul vitivinicol 2014-2018.

 Beneficiarii, persoane fizice/juridice, trebuie sa depuna la Centrele Judetene si la Centrul Municipiului Bucuresti al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, o cerere de plata (conform modelului prevazut in anexa care face parte integranta din normele metodologice), insotita de urmatoarele documente:

    a) copia actului de identitate (buletin/carte de identitate), pentru persoane fizice, certificat de inregistrare eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului si certificat de inregistrare fiscala, pentru persoane juridice;

    b) copia actelor care sa dovedeasca dreptul de proprietate si/sau de exploatare pentru suprafata asigurata;

    c) fisa informatizata a suprafetelor viticole inscrise in R.P.V. pentru care se solicita sprijin financiar, eliberata de catre directiile pentru agricultura judetene ( D.A.J.) si al municipiului Bucuresti;

    d) copia politei de asigurare.

 Aceste documentele sunt prezentate in original si copie, in vederea certificarii de catre reprezentantul A.P.I.A. prin inscrierea pe copie a sintagmei "conform cu originalul", dupa care originalele se restituie beneficiarului.

       

  SERVICIUL RELATII CU PUBLICUL SI COMUNICARE.

0 comentarii5110 vizualizări14 noiembrie 2016




rss 2.0
rss 2.0