Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Agricultura Sambata 16 Ianuarie 2021 - 16190 vizitatori azi
STRUCTURA A.P.I.A. Centrul Judetean Bistrita-Nasaud.

Centrul Judetean Bistrita Nasaud raspunde de realizarea strategiei Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura in teritoriu, de aplicarea parghiilor si mecanismelor specifice platilor, in concordanta cu cerintele legislatiei in vigoare.

Activitatea Centrului Judetean Bistrita Nasaud se desfasoara la nivel judetean si la nivel local, in cadrul celor sase Centre Locale: Beclean, Bistrita, Lechinta, Nasaud, Rodna, Teaca.

A.P.I.A. Centrul Judetean Bistrita Nasaud are un numar de 62 comune arondate, pentru aceste comune se pot solicita Masuri de dezvolare rurala - AXA 2 dupa cum urmeaza: 39 comune Masura 10 "Agromediu si clima" si pentru 45 comune continuarea Masurii  214  "Plati pentru Agro-mediu" din PNDR 2007-2013, pentru 45 comune Masura 11 "Agricultura ecologica" iar pentru 37 comune Masura 13 "Plati pentru zone care se confrunta cu constrangeri naturale sau cu alte constrangeri specifice", repartizarea acestora pe centre locale este urmatoarea:

 

Centrul Local Beclean: - are un numar de 15 comune arondate,  pentru aceste comune se pot solicita Masuri de dezvolare rurala - AXA 2 dupa cum urmeaza: 6 comune Masura 10 "Agromediu si clima" si pentru 8 comune continuarea Masurii  214 "Plati pentru Agro-mediu" din PNDR 2007-2013, pentru 6 comune Masura 11 "Agricultura ecologica" iar pentru 6 comune Masura 13 "Plati pentru zone care se confrunta cu constrangeri naturale sau cu alte constrangeri specifice"

                                                               -  in anul 2016 activitatea s-a desfasurat cu un numar de 14 salariati: o functie publica de conducere si 13 functii publice de executie care au primit si instrumenteaza  7002 cereri unice de sprijin

UAT-uri arondate: Branistea, Caianu Mic, Chiochis, Chiuza, Ciceu Giurgesti, Ciceu Mihaesti, Negrilesti, Nuseni, Oras Beclean, Petru Rares, Sieu Odorhei, Sintereag, Spermezeu, Tarlisua, Uriu.

 

Centrul Local Bistrita: - are un numar de 11 comune arondate, pentru aceste comune se pot solicita Masuri de dezvolare rurala - AXA 2 dupa cum urmeaza: 7 comune Masura 10 "Agromediu si clima" si continuarea Masurii  214 "Plati pentru Agro-mediu" din PNDR 2007-2013, toate cele 11 comune Masura 11 "Agricultura ecologica" iar pentru 8 comune Masura 13 "Plati pentru zone care se confrunta cu constrangeri naturale sau cu alte constrangeri specifice"

                                            -  in anul 2016 activitatea s-a desfasurat cu un numar de  10 salariati: o functie publica de conducere si 9 functii publice de executie, care au primit si instrumenteaza  5504 cereri unice de sprijin

UAT-uri arondate: Bistrita, Bistrita Bargaului, Budacu de Jos, Cetate, Dumitra, Dumitrita, Livezile, Josenii Bargaului, Prundu Bargaului, Sieu Magherus, Tiha Bargaului.

 

Centrul Local Lechinta: -  are un numar de 7 comune arondate, pentru 4 dintre acestea se poate solicita continuarea Masurii  214 "Plati pentru Agro-mediu" din PNDR 2007-2013

                                                     -  in anul 2016 activitatea s-a desfasurat cu un numar de 8 salariati:  8 functii publice de executie, care au primit si instrumenteaza 3687 cereri unice de sprijin

UAT-uri arondate: Budesti, Lechinta, Matei, Micestii de Campie, Sanmihaiu de Campie, Silivasu de Campie, Urmenis.

Centrul Local Nasaud: - are un numar de 18 comune arondate, pentru aceste comune se pot solicita Masuri de dezvolare rurala - AXA 2 dupa cum urmeaza: pentru toate cele 18 comune Masura 13 "Plati pentru zone care se confrunta cu constrangeri naturale sau cu alte constrangeri specifice", iar pentru 17 comune Masura 10 "Agromediu si clima", Masura 11 "Agricultura ecologica" si continuarea Masurii  214 "Plati pentru Agro-mediu" din PNDR 2007-2013

                                                    -  in anul 2016 activitatea s-a desfasurat cu un numar de 17 salariati: o functie publica de conducere si 16 functii publice de executie, care au primit si instrumenteaza 9379 cereri unice de sprijin

UAT-uri arondate: Poiana Ilvei, Oras Nasaud, Runcu Salvei, Feldru, Ilva Mica, Salva, Parva, Rebra, Zagra, Cosbuc, Romuli, Telciu, Rebrisoara, Lesu, Nimigea, Lunca Ilvei, Ilva Mare, Magura Ilvei.

 

            Centrul Local Rodna: - are un numar de 4 comune arondate,  pentru toate cele 4 comune se pot solicita Masuri de dezvolare rurala - AXA 2:  Masura 10 "Agromediu si clima", Masura 11 "Agricultura ecologica", Masura 13 "Plati pentru zone care se confrunta cu constrangeri naturale sau cu alte constrangeri specifice" si continuarea Masurii  214 "Plati pentru Agro-mediu" din PNDR 2007-2013

                                                  -  in anul 2016 activitatea s-a desfasurat cu un numar de 5 salariati: 5  functii publice de executie, care au primit si instrumenteaza 2897 cereri unice de sprijin

UAT-uri arondate: Sant, Rodna, Maieru, Sangeorz-Bai.

 

            Centrul Local Teaca - are un numar de 7 comune arondate,  pentru aceste comune se pot solicita Masuri de dezvolare rurala - AXA 2 dupa cum urmeaza: 5 comune Masura 10 "Agromediu si clima" si continuarea Masurii  214 "Plati pentru Agro-mediu" din PNDR 2007-2013, toate cele 7 comune Masura 11 "Agricultura ecologica" iar pentru o comuna Masura 13 "Plati pentru zone care se confrunta cu constrangeri naturale sau cu alte constrangeri specifice"

                                                -  in anul 2016 activitatea s-a desfasurat cu un numar de 7 salariati: 7 functii publice de executie, care au primit si instrumenteaza 3295 cereri unice de sprijin

UAT-uri arondate: Galatii Bistritei, Milas, Mariselu, Monor, Sieu, Sieut, Teaca

 

Incepand cu data de 01 ianuarie 2008 Centrul Judetean Bistrita Nasaud are personalitate juridica si la aceasta data este reprezentat prin: Director Executiv si Directori Executivi Adjuncti.

 

La nivelul Centrului Judetean activitatea este structurata astfel:

 

Directorul Executiv coordoneaza intreaga activitate a Centrului judetean si reprezinta institutia in raporturile cu aparatul central, cu organele administratiei publice locale, celelalte institutii publice, unitati economice si cu alte persoane juridice si fizice, precum si in justitie.  Directorul executiv al centrului judetean  are calitatea de ordonator tertiar de credite, pentru fondurile de la bugetul de stat, cu exceptia cheltuielilor prefinantate si cofinantate prin schemele de plata FEGA si schemele de plata FEADR.

 

Compartimentul juridic are in principal atributii care vizeaza asigurarea apararii drepturilor si intereselor legitime ale centrului judetean in fata instantelor judecatoresti de toate gradele, a organelor de urmarire penala, precum si a tuturor autoritatilor si organelor administrative cu atributii jurisdictionale, in baza delegatiei de imputernicire; analizeaza si avizeaza pentru legalitate deciziile directorului executiv privind incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea raporturilor de serviciu si/sau a raporturilor de munca ale personalului centrelor judetene;  avizeaza pentru legalitate contractele care angajeaza fonduri din bugetul centrelor judetene si care  privesc activitatea proprie a acestora; acorda consultanta juridica pentru serviciile de specialitate si birourile centrului judetean, pe aspecte ce privesc dosarele de subventii sau alte forme de sprijin destinate sustinerii agriculturii finantate de la bugetul de stat si din fondurile europene.

 

Compartiment Inspectii si supracontrol, acesta  asigura functionarea eficienta a sistemului de inspectie si control al centrului judetean, in conformitate cu prevederile europene privind asigurarea asistentei financiare prin FEGA si FEADR. Compartiment Inspectii are atributii si responsabilitati  pentru inspectii si supracontrol pentru masurile de piata si interventie.

 

Directorul executiv adjunct pe probleme de autorizare plati si masuri specifice are in subordine:

Serviciul autorizare plati: cu atributii si responsabilitati legate de activitatea privind aplicarea masurilor de sprijin pe suprafata, coordonarea si instruirea centrelor locale in vederea respectarii prevederilor, specificatiilor tehnice si instructiunilor elaborate pentru masurile de sprijin pe suprafata, aplica prevederile manualelor de procedura privind depunerea, inregistrarea, controlul, supracontrolul, calcularea si aprobarea platilor pentru masurile de sprijin pe suprafata.

In cadrul Serviciului autorizare plati functioneaza Compartimentul IT-LPIS care are atributii legate de intretinerea echipamentelor si a retelei de transmisie date, precum si de asistenta tehnica tuturor utilizatorilor de echipamente de calcul in legatura cu folosirea aplicatiilor informatice, a pachetelor de programe standard si sistemelor de operare.

 

Serviciul masuri specifice -  are atributii legate de activitatea privind ajutoarele specifice comunitare, masuri de piata - interventie si are ca responsabilitati gestionarea cererilor de sprijin in vederea acordarii ajutoarelor de stat pentru renta viagera, motorina utilizata in agricultura, scheme de ajutor in sectorul cresterii animalelor pentru anii 2015-2020, masuri de sprijin exceptionale cu caracter temporar pentru producatorii din sectorul fructe si legume precum si de acordare a ajutoarelor specifice comunitare,  masura 215 - bunastare animale,  masurilor de piata acordarea sprijinului comunitar pentru furnizarea laptelui in institutiile scolare, ajutorul financiar comunitar pentru incurajarea consumului de fructe in scoli, programului national apicol, reconversia si restructurarea plantatiilor viticole.

 

 

Directorul executiv adjunct  pe probleme de controale pe teren, economic, recuperare debite are in subordine:

 

Serviciul Control pe teren - asigura si organizeaza activitatea de control pe teren la nivelul centrului judetean, urmareste respectarea tuturor prevederilor din manualele de procedura vizand efectuarea controlului pe teren pentru controlul SAPS, GAEC, zone defavorizate, agromediu.

 

Biroul Economic, recuperare debite si resurse umane: activitatea este organizata si functioneaza pe mai multe domenii, dupa cum urmeaza:

Activitate achizitii, administrativ, arhiva, parc auto - asigura buna derulare a contractelor de achizitii la nivelul Centrului Judetean, raspunde de mentenanta unitatilor de patrimoniu, retele, echipamente, gestionarea arhivei si asigura intretinerea si administrarea parcului auto.

Activitate financiar-contabila - urmareste incadrarea cheltuielilor in bugetul aprobat si asigura inregistrarea si evidenta  tuturor operatiunilor economico-financiare efectuate pe parcursul exercitiului financiar.

Activitate  resurse umane - raspunde de efectuarea tuturor lucrarilor de evidenta si miscare a personalului, actualizeaza, pastreaza si realizeaza evidenta dosarelor profesionale in conformitate cu legislatia in vigoare.

Activitate recuperare debite - primeste documentele constatatoare pentru debitele din buget national si fonduri europene, le inregistreaza si urmareste recuperarea acestora.

Activitate secretariat, registratura, relatii publice - asigura activitatea de primire, inregistare si distribuire a corespondentei, asigura liberul acces la informatiile de interes public si ofera informatii solicitantilor.

 

Centrele Locale - ca principala atributie a centrelor locale este primirea, inregistrarea, verificarea, controlul administrativ, calcularea si aprobarea platilor pentru masurile de sprijin pe suprafata. Centrele locale asigura informarea fermierilor privind drepturile si obligatiile pe care le au in vederea accesarii schemelor de plati directe pe suprafata finantate din fonduri europene sau nationale, inclusiv masurile de dezvoltare rurala specifice anexei II asumate conform Acordului cadru de delegare incheiat intre APIA si AFIR (APDRP) si notifica fermierii in vederea solutionarii tuturor neconcordantelor aparute pe cererile de sprijin ale acestora.

 

Structura personalului: Centrul judetean Bistrita Nasaud are aprobate in statul de functii un  total de 106 posturi toate functii publice din care:  96 functii publice de executie si 10 functii publice de conducere, in acest moment din totalul functiilor publice aprobate doar 103 sunt ocupate existand 2 functii publice de executie si o functie publica de conducere vacante. Repartizarea acestor posturi in cadrul institutiei este: 45  posturi nivel judetean si  61  posturi nivel local.

 

 

 

 

Structura organizatorica a Centrului Judetean Bistrita Nasaud:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director executiv

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Compartimentul inspectii / supracontrol

 

 

Compartimentul juridic

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director executiv adjunct

1

 

 

 

 

 

Director executiv adjunct

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviciul autorizare plati

8

 

 

 

Serviciul masuri specifice

10

 

 

Serviciul control pe teren

14

 

 

 

 

Birou economic, recuperare debite si resurse umane

6

 

 

1

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

7

 

 

 

9

 

 

13

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartiment IT - LPIS

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrul Local BISTRITA

10

 

 

Centrul Local BECLEAN

14

 

Centrul Local LECHINTA

8

 

 

Centrul Local TEACA

7

 

 

Centrul Local RODNA

5

 

 

Centrul Local NASAUD

17

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

9

 

 

13

 

8

 

 

7

 

 

5

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

 

BUGETUL INTERN al  A.P.I.A. Centrul Judetean Bistrita Nasaud 

 

Potrivit bugetului comunicat de ordonatorul secundar de credite, A.P.I.A. Centrul Judetean Bistrita Nasaud  a avut aprobate pentru anul 2016 urmatoarele prevederi bugetare:

 

Cheltuieli de personal - 10.371.480 lei, din care :

credite bugetare deschise -          10.303.780,00 lei

plati efectuate -                            10.303.779,00 lei

 

Bunuri si servicii  - 907.660 lei, din care:

credite bugetare deschise -          847.501,00  lei

plati efectuate -                            847.501,00 lei

 

Subventii - 1.886.230 lei, din care:

credite bugetare deschise -          1.886.219,00 lei

plati efectuate -                            1.886.218,88 lei

 

Active nefinanciare - 291.850 lei, din care :

credite bugetare deschise -           291.480,00 lei

plati efectuate -                             291.479,59 lei

 

 

 

Platile efectuate in cursul anului 2016 pentru subventii din buget national de catre Centrul judetean Bistrita Nasaud:

 

Masuri pentru care s-a acordat sprijin financiar

Plati 2016

HG Nr. 1174/2014

Acciza motorina trim. II si III 2016

1.033.617,00

TOTAL HG Nr. 1174/2014

1.033.617,00

HG Nr. 1179/2014

Ameliorare rase

852.601,88

TOTAL  HG Nr. 1179/2014

       852.601,88

TOTAL GENERAL

1.886.218,88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situatia comparativa a platilor efectuate in ultímele 3 exercitii financiare:

 

SPECIFICATIE

2014

2015

2016

CHELTUIELI DE PERSONAL

6,161,552.00

8,974,886.00

10,303,779.00

Cheltuieli salariale in bani

4,857,641.00

7,324,878.00

8,351,787.00

Salarii de baza

4,531,948.00

7,010,269.00

8,011,002.00

Sporuri pentru conditii de munca

325,459.00

313,565.00

340,262.00

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

0.00

848.00

251.00

Indemnizatii de delegare

234.00

196.00

272.00

Contributii

1,303,911.00

1,650,008.00

1,951,992.00

Contributii de asigurari sociale de stat

970,074.00

1,149,934.00

1,314,799.00

Contributii de asigurari  de somaj

24,284.00

36,516.00

41,672.00

Contributii de asigurari sociale de sanatate

252,581.00

379,873.00

434,278.00

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

7,277.00

10,922.00

 

12,503.00

 

Contributii pentru concedii si indemnizatii

49,692.00

72,763.00

148,740.00

BUNURI SI SERVICII

784,075.00

789,203.00

847,501.00

Bunuri si servicii

540,447.00

568,652.16

539,170.23

Furnituri de birou

28,787.41

13,499.92

2,831.98

Incalzit, iluminat si forta motrica

98,246.55

95,248.98

88,587.31

Apa, canal si salubritate

11,820.04

20,137.45

20,650.52

Carburanti si lubrifianti

114,915.63

78,045.90

74,701.40

Piese de schimb

1,057.00

198.00

8,066.16

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

59,242.65

55,501.41

45,217.23

Mat. si prest. de serv. cu caract. functional

89,459.16

120,109.23

128,980.00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

160,591.17

185,911.27

172,835.63

Reparatii curente

0.00

30,736.00

53,341.66

Bunuri de natura obiectelor de inventar

4,588.96

30,914.65

50,922.19

Uniforme si echipamente

0.00

0.00

10,159.30

Alte obiecte de inventar

4,588.96

30,914.65

40,762.89

Deplasari, detasari, transferari

13,613.07

38,442.03

47,251.96

Deplasari interne, detasari, transferari

13,613.07

38,442.03

47,251.96

Consultanta si expertiza

0.00

2,000.00

10,395.20

Pregatire profesionala

0.00

6,844.80

10,987.20

Protectia muncii

4,499.84

18,181.43

3,516.40

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

0.00

800.00

4,339.30

Alte cheltuieli

197,253.52

92,631.93

127,576.86

Prime de asigurare non viata

0.00

52,283.53

45,196.11

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

197,253.52

40,348.40

82,380.75

SUBVENTII

229,951.00

1,326,741.91

1,886,218.88

Actiuni de ecologizare

19,937.00

0.00

0.00

Sprijinirea producatorilor agricoli

210,014.00

1,326,741.91

1,886,218.88

ACTIVE NEFINANCIARE

33,966.29

412,864.59

291,479.08

Active fixe

33,966.29

412,864.59

291,479.08

Constructii

0.00

17,627.00

0.00

Masini, echipamente si mijloace de transport

0.00

0.00

249,515.08

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

33,966.29

334,237.59

41,964.00

TOTAL PLATI EFECTUATE

7,209,544.29

11,503,695.50

13,328,977.96

 

 

MASURI DE SPRIJIN

 

 

In conformitate cu legislatia europeana si nationala, a noii Politici Agricole Comune si a  PNDR 2014-2020, pentru anul 2016, in baza Legii nr. 1/2004, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (A.P.I.A) este institutia responsabila cu derularea si gestionarea fondurilor privind:

             a) platile directe, ca mecanisme de sustinere a producatorilor agricoli, si masurile de piata (pilonul I  P.A.C.);

             b) unele masuri finantate din fonduri europene pentru agricultura, dezvoltare rurala si pescuit, stabilite prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale (pilonul II  P.A.C.).

 

In anul 2016 au fost depuse cereri de sprijin in cadrul urmatoarelor scheme/masuri de sprijin:

 

 

A. Scheme de plati directe derulate de A.P.I.A. in perioada 2015-2020:

Schema de plata unica pe suprafata (SAPS)

Plata redistributiva

Plata pentru practici agricole benefice pentru clima, si mediu care cuprinde:

diversificarea culturilor

mentinerea pajistilor permanente existente

zone de interes ecologic (ZIE)

Plata pentru tinerii fermieri

Schema simplificata pentru micii fermieri

Schema de sprijin cuplat - in domeniul vegetal si zootehnic:

sprijin cuplat pentru cultura de soia;

sprijin cuplat pentru cultura de lucerna;

sprijin cuplat pentru prune destinate industrializarii;

sprijin cuplat pentru mere destinate industrializarii;

sprijin cuplat pentru cresterea bivolitelor de lapte;

sprijin cuplat pentru cresterea ovinelor;

sprijin cuplat pentru cresterea caprinelor;

sprijin cuplat pentru cresterea taurinelor din rase de carne si metisii acestora;

sprijin cuplat pentru vacile de lapte;

sprijin cuplat pentru vermi de matase.

Ajutoarele nationale tranzitorii (ANT) - in domeniul vegetal si zootehnic:

ANT 1 - culturi in teren arabil;

ANT 6 - sfecla de zahar;

ANTZ 7 - schema decuplata de productie, specia bovine, in sectorul lapte;

ANTZ 8 - schema decuplata de productie, specia bovine, in sectorul carne;

ANTZ 9   -  schema cuplata de productie, speciile ovine/caprine.

 

 

 

Plata redistributiva: Romania a optat, de asemenea, pentru acordarea platii redistributiva (din FEGA), o plata facultativa, posibil de acordat pentru primele 30 ha, indiferent de marimea exploatatiei. Cuantumul acestei plati suplimentare propus de Romania este de 5 euro/ha pentru primele 5 ha si cca. 48,85 euro/ha pentru restul de 25 ha. Cursul de schimb utilizat fiind de 4,4537lei/euro.

 

Zone accepate pentru inverzire: La capitoul inverzire, pentru a primi plata pentru inverzire (din FEGA), care reprezinta 30% din plafonul national anual, beneficiarii trebuie sa respecte anumite conditii: diversificarea culturilor, mentinerea pasunilor permanente, prezenta de zone de interes ecologic (ZIE) pe suprafata agricola. Incepand cu 2015, cel putin 5% (apoi 7%) din terenul arabil al fermelor care au mai mult de 15 ha teren arabil trebuie sa fie ZIE .

Lista ZIE propusa de Romania cuprinde terase, elemente de peisaj (garduri vii/fasii impadurite, arbore izolat, arbori in aliniament, grup de arbori/palcuri arbustive din zona de campie, margini de camp, iazuri, rigole), zone tampon de-a lungul cursurilor de apa, zone cu specii forestiere cu ciclu scurt de productie, zone impadurite (in arabil), zone cu culturi secundare sau strat vegetal, zone cu culturi fixatoare de azot.

Nici terenurile lasate parloaga, nici benzile de hectare eligibile de-a lungul marginilor de padure nu vor fi considerate ZIE. Romania va utiliza pentru calculul suprafetei ZIE factorii de conversie si de ponderare propusi in Anexa X a Regulamentului 1307/2013. Astfel, un arbore izolat cu diametrul coroanei de minimum 4 m este echivalentul a 30 mp aferenti ZIE.

 

Tinerii fermieri vor primi 22,87 euro/ha in plus:  2% din plafonul national anual FEGA (maximum prevazut de Reg. 1307/2013), va fi alocat pentru plata suplimentara de cca. 22,87 euro/ha catre tinerii fermieri, care au pana in 40 de ani in anul depunerii cererii si se stabilesc pentru prima data intr-o exploatatie ca sefi de ferma. Plata suplimentara se acorda pentru exploatatii de cel mult 60 ha, pentru maxim 5 ani de la instalare.

 

Schema pentru micii fermieri:  Pentru micii fermieri, care au intre 1 si 5 ha, schema de plata pentru care a optat Romania prevede ca acestia vor primi un cuantum al platii directe egal cu valoarea totala a platilor care urmeaza sa fie alocate fermierului in fiecare an la care acesta are dreptul, dar nu mai mult de 1.250 euro/ferma.

 

Sprijinul cuplat: Romania a decis sa aloce intre 13,708% (in 2015) si 14,996% (in 2020), din plafonul national anual FEGA, pentru acordarea de sprijin cuplat atat in sectorul vegetal, cat si in cel zootehnic.

Pentru sectorul vegetal, MADR a propus acordarea de sprijin cuplat pentru soia (232.3495 euro/ha campania 2016, in crestere anuala pana la 376 euro/ha in 2020), lucerna (65 euro/ha), mazare (48 euro/ha) si fasole boabe pentru industrializare (190 euro/ha), canepa (204 euro/ha), orez 460 euro/ha), samanta de cartof (970 euro/ha), cartofi de primavara (700-745 euro/ha), hamei (510 euro/ha), sfecla de zahar (610 euro/ha), tomate pentru procesare (1410 euro/ha), castraveti pentru procesare (510 euro/ha), legume din sere (6305 euro/ha), legume din solarii (3085 euro/ha), prune si mere pentru procesare (310 euro/ha) si ciuperci (100.000-100.015 euro/ha).

In sectorul zootehnic, propunerile MADR includ sprijinul pentru vaci de lapte (ANTB-8 19,2099 euro/cap in 2016 existente la 31.01.2013 sau exploatatii noi si CSZ-VL sprijin cuplat 732,877 euro/cap), bivolite de lapte ( SCZ-FB-186.7414  euro/cap, pentru maximum 100 capete/beneficiar), taurine de carne (SCZ_TC 690,6164 euro/cap), femele ovine si caprine si/sau berbeci si tapi de reproductie (ANTZ-9 5,5957 euro/cap) si viermi de matase (35-39 euro/cutia de 10 grame).

 

B. Masuri de dezvolare rurala - AXA 2 Perioada 2015-2020, cursul de schimb utilizat fiind de 4,524 lei/euro.

Masura 10 "Agromediu si clima" (cf. art. 28 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013) are ca scop incurajarea fermierilor (utilizatorilor de terenuri agricole) sa adopte, pe baze voluntare, practici agricole care sa asigure mentinerea valorii de mediu a zonelor rurale, mentinerea unor habitate specifice terenurilor agricole importante pentru speciile salbatice prioritare, precum si utilizarea durabila a resurselor naturale si pastrarea peisajelor traditionale.

Pachetul 1 - pajisti cu inalta valoare naturala (HNV) - 93 E/ha/an;

Pachetul 2 - practici agricole traditionale (poate fi aplicat doar aditional, in combinatie cu Pachetul 1), este  format din 2 scheme:

varianta 2.1 - lucrari manuale pe pajisti permanente utilizate ca fanete - 100 E/ha/an.

varianta 2.2 - lucrari cu utilaje usoare pe pajisti permanente utilizate ca fanete - 21 E/ha/an.  

 

 

Masura 11 "Agricultura ecologica" (cf. art. 29 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013) cu 2 submasuri:

Submasura 11.1 - Sprijin pentru conversia la metodele de agricultura ecologica:

Pachetul 1 - culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutret) aflate in conversia la agricultura ecologica - 293 E/ha/an,

Pachetul 2 - legume aflate in conversia la agricultura ecologica - 500 E/ha/an,

Pachetul 3 - livezi aflate in conversia la agricultura ecologica - 620 E/ha/an,

Pachetul 4 - vii aflate in conversia la agricultura ecologica - 530 E/ha/an,

Pachetul 5 - plante medicinale si aromatice aflate in conversia la agricultura ecologica - 365 E/ha/an,

Pachetul 6 - pajisti permanente aflate in conversia la agricultura ecologica - 124 E/ha/an (PACHET NOU).

 

Sprijinul se acorda anual ca suma fixa, pe unitatea de suprafata (ha) ca plata compensatorie pentru pierderile de venit si costurile suplimentare suportate de beneficiarii care incheie angajamente voluntare pentru o perioada de maximum 2 ani (pentru culturi anuale) si maximum 3 ani (pentru culturi perene) si care sunt fermieri activi cf. art. 9 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

 

Submasura 11.2 - Sprijin pentru mentinerea practicilor de agricultura ecologica:

Pachetul 1 - culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutret) certificate in agricultura ecologica - 218 E/ha/an,

Pachetul 2 - legume certificate in agricultura ecologica - 431 E/ha/an,

Pachetul 3 - livezi certificate in agricultura ecologica - 442 E/ha/an,

Pachetul 4 - vii certificate in agricultura ecologica - 479 E/ha/an,

Pachetul 5 - plante medicinale si aromatice certificate in agricultura ecologica - 350 E/ha/an,

Pachetul 6.1 - pajisti permanente certificate in agricultura ecologica, UAT eligibile - 111 E/ha/an

Pachetul 6.2 - pajisti permanente certificate in agricultura ecologica, UAT neeligibile - 58 E/ha/an

 

 

            Sprijinul se acorda anual ca suma fixa, pe unitatea de suprafata (ha) si reprezinta o plata compensatorie pentru pierderile de venit si costurile suplimentare suportate de beneficiarii care incheie angajamente voluntare pe o perioada de 5 ani si care sunt fermieri activi cf. Art. 9 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

 

Masura 13  "Plati pentru zone care se confrunta cu constrangeri naturale sau cu alte constrangeri specifice" (cf. art 31, 32 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013),  cu 3 submasuri:

Submasura: 13.1 - Plati compensatorii in zona montana - 86 E/ha;

Submasura: 13.2 - Plati compensatorii pentru zone care se confrunta cu constrangeri naturale semnificative - 54 E/ha;

Submasura: 13.3 - Plati compensatorii pentru zone care se confrunta cu constrangeri specifice - 70 E/ha.

 

Sprijinul acordat in cadrul acestei masuri este de tip compensatoriu, acordat anual, ca suma fixa pe ha si reprezinta o compensatie pentru pierderile de venit si costurile suplimentare suportate de fermierii care incheie angajamente voluntare anuale pentru continuarea activitatilor agricole in zonele (UAT-urilor) eligibile fiecarei submasuri conform anexelor din PNDR 2014-2020 si care sunt fermieri activi.

                                   Conform PNDR 2014-2020, la nivelul fiecarei submasuri, pentru fermele cu suprafete agricole mai mari de 50 ha, 100 ha si 300 ha se va aplica degresivitatea sprijinului financiar, valoarea platii scazand pentru acele suprafete agricole care depasesc valorile mentionate.

 

 

                                   In ceea ce priveste angajamentele Masurii 214 - PNDR 2007-2013, aflate in desfasurare, fermierii au putut accesa clauza de revizuie, in scopul adaptaprii acestor angajamente la noul cadru juridic, pana la termenul limita de depunere a cererilor unice de plata pe suprafata. In acest sens, fermierii au semnat un document aditional la angajamentul initial (Declaratie privind adaptarea/neadaptarea angajamentelor) prin care:           

inchid angajamentele in cazul neacceptarii cerintelor din noul cadru juridic;

accepta sa continue angajamentele cu respectarea cerintelor din cadrul juidic aferent noii perioade de programare 2014-2020, pe perioada ramasa pana la finalizarea celor 5 ani din angajamentul anterior.

 

Masura 214  "Plati de Agro-mediu"

Pachetul 1 - pajisti cu inalta valoare naturala

Pachetul 2 - practici agricole traditionale

Pachetul 3 - pajisti importante pentru pasari

varianta 3.1 - Crexcrex

Pachetul 4 - culturi verzi

Pachetul 5 - agricultura ecologica

varianta 5.1 - culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutret)

varianta 5.2 - legume (inclusiv cartofi si legume)

varianta 5.3 - livezi

varianta 5.4 - vii

varianta 5.5 - plante medicinale si aromatice

 

 

 

 

 

                                   Situatia cererilor depuse in campania 2016:

 

A.P.I.A Centrul Judetean Bistrita Nasaud

Numar total cereri 2016

Suprafata utilizata

Suprafata eligibila

Centrul Local BECLEAN

7002

32592,44

29756,29

Centrul Local BISTRITA

5513

25577,87

23738,64

SAP - Centrul Judetean Bistrita Nasaud

268

21598,91

31526,38

Centrul Local  LECHINTA

3488

21247,25

19904,82

Centrul Local  NASAUD

9382

42784,67

41378,81

Centrul Local  RODNA

2902

9591,23

9048,16

Centrul Local  TEACA

3285

19712,21

19061,16

TOTAL

31840

183105,28

174414,26

 

 

In functie de schemele/masurile solicitate situatia cererilor de sprijin pentru campania 2016 se prezinta astfel:

 

A.P.I.A Centrul Judetean Bistrita Nasaud

Total cereri 2016

Cereri numai in sector zootehnic

Centrul Local BECLEAN

7002

208

Centrul Local BISTRITA

5513

186

SAP - Centrul Judetean Bistrita Nasaud

268

1

Centrul Local  LECHINTA

3488

51

Centrul Local  NASAUD

9382

152

Centrul Local  RODNA

2902

115

Centrul Local  TEACA

3285

87

TOTAL

31840

800

 

Pentru a facilita accesul fermierilor la formele de sprijin pe suprafata aferente campaniei 2016, in urma incheierii de catre APIA Central a protocoalelor de finantare a capitalului de lucru cu diferite banci comerciale, centrul judetean Bistrita Nasaud a eliberat un numar total de  227 adeverinte pentru Schema de plata unica pe suprafata (SAPS) iar din acestea un numar de 127 adeverinte au fost eliberate si pentru masuri de dezvoltare rurala. Repartizarea acestora pe unitati bancare a fost realizata dupa cum urmeaza:

 

Banca

 SAPS

Dezvoltare rurala

BANCPOST

4

2

BCR

8

4

BRD

59

29

CEC

131

76

CREDITCOOP

3

2

OTP

1

1

PIRAEUS

1

1

TRANSILVANIA

19

12

RAIFFEISEN

1

0

TOTAL

227

127

Plati efectuate in cursul anului 2016 pentru cereri de sprijin depuse in cadrul A.P.I.A. Centrul Judetean Bistrita Nasaud:

 

Masura/schemea de  sprijin

Suma platita

Ajutor specific zona defavorizata C2014 - OVINE/CAPRINE

1,830.37

Ajutor specific zona defavorizata C2014 - BOVINE

6,878.64

Ajutor stat-producatorilor agricoli din sectorul cresterii animalelor C2015

135,978.52

Ajutor stat-producatorilor agricoli din sectorul cresterii animalelor C2016

716,623.36

Ajutor de adaptare exceptional - carne de porc 2016/2017

620,012.60

Ajutor exceptional - sector crestere animale

3,422,422.66

Certificat de Plata INTERVENTII

2,295,042.69

Decizie de plata masura 215 C2015 Sesiune 1

720,314.40

Decizie de plata masura 215 C2015 Sesiune 3

603,979.71

Plata Nationala Acciza Motorina 2015

519,247.15

Plata Nationala Acciza Motorina 2016

1,537,947.07

Renta viagera C2015

84,720.30

Nota avans SAPS C2011

3,133.90

Nota avans C2014

105.58

Nota avans C2015

296,257.86

Nota avans C2016

90,989,035.49

Decizie de plata SAPS C2009

51.21

Decizie de plata SAPS C2013

321.62

Decizie de plata SAPS C2014

1,899.56

Decizie de plata C2015

187,728,072.66

Decizie de plata C2016

19,634,371.45

Total general

309,318,246.80

 

 

 

Plati efectuate pana la aceasta data in cursul anului 2017,  pentru cereri de sprijin depuse in cadrul A.P.I.A. Centrul Judetean Bistrita Nasaud:

 

Masura/schemea de  sprijin

Suma platita

Certificat de Plata INTERVENTII

256,194.57

Decizie de plata masura 215 C2015 Sesiune 1

12,800.46

Nota avans C2014

1,537.25

Nota avans C2016

4,809,929.23

Decizie de plata SAPS C2007

2,646.82

Decizie de plata SAPS C2008

17,925.90

Decizie de plata SAPS C2009

28.64

Decizie de plata SAPS C2014

974.41

Decizie de plata  C2015

3,285,746.08

Decizie de plata C2016

83,903,969.50

Plata Nationala Acciza Motorina 2016

224,497.00

Total general

92,516,249.86

Campania de preluare a cererilor unice de plata 2017:

 

 

Pentru pregatirea Campaniei 2017 institutia a fost implicata in mai multe actiuni de promovare a masurilor de sprijin derulate de catre aceasta, atat din fonduri europene (Fondul European pentru Garantare Agricola, Fondul European pentru Dezvoltare Rurala), cat si de la bugetul national, precum si de informare a opiniei publice asupra rezultatelor inregistrate in decursul desfasurarii activitatii.

Actiunile la care au luat parte reprezentantii institutiei au vizat: participari la emisiuni de radio la posturile locale, participari la intruniri cetatenesti organizate de Primarii, sedinte organizate de Institutia Prefectului, actiuni de tip caravana, comunicate de presa, raspunsuri la solicitarile primite din partea presei.

 

Pentru a detalia activitatea desfasurata putem enumera:

-  2 interviuri/emisiuni radio la Radio Somes

-  64 actiuni tip caravana: UAT-urile din judet in perioada 19 - 27 februarie 2017

-  2 intalniri cu fermele mari peste 50ha

-  1 comunicat de presa cu tema "APIA sprijina fermierii activi! Depune Cererea unica de plata in perioada 1 martie - 15 mai 2017!",  preluat de presa locala.

 

 

 

 

Situatia cererilor depuse in campania 2017 pana la data de 24.04.2017:

 

A.P.I.A Centrul Judetean Bistrita Nasaud

Numar total cereri 2017

Suprafata utilizata

Centrul judetean Bistrita-Nasaud

33

3298.02

LECHINTA

2091

9442.19

BISTRITA

3539

12924.56

NASAUD

6035

23712.19

RODNA

1989

5418.56

TEACA

1955

9333.25

BECLEAN

4732

19383.38

TOTAL

20374

83512.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ACTIVITATI  LEGATE DE CONTROLUL PE TEREN

 

 

In cursul anului 2016 activitatea de control pe teren s-a desfasurat in conformitate cu prevederile manualelor de procedura si a vizat atat controale clasice cat si teledetectie, activitatile inteprinse fiind detaliate dupa cum urmeaza:

 

Activitate

UM

Exploatatii/BF

Parcele

Suprafata

 

Anexa 11 (post follow-up) Campania 2015

exploatatii

1045

*

*

 

Anexa 17b - Campania 2016

blocuri fizice

224

*

*

 

Esantion control clasic

exploatatii

767

11314

13600

 

Esantion control clasic dispersate

exploatatii

10

*

*

 

Esantion control TLD agromediu si ecoconditionalitate - vizite pe teren

exploatatii

18

*

*

 

Esantion GAEC 4

exploatatii

50

*

*

 

Esantion supracontrol Campania 2015

exploatatii

8

*

*

 

Introducere rapoarte de control in baza de date

rapoarte

1604

*

*

 

Arhivare rapoarte de control Campania 2015

rapoarte

1604

*

*

 

 

 

 

ACTIVITATEA IN DOMENIUL INSPECTIILOR

 

 

Compartimentul Inspectii a realizat in cursul anului 2016, urmatoarele actiuni:

 

Masura

Nr. inspectii /controale realizate

Nr. inspectori

A

Masuri de Piata

Reconversie/Reconfigurare

5

2

Lapte in scoli

55

2

Fructe in scoli

38

2

Retragere fructe si legume de pe piata

1

2

Cota de lapte

60

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MASURI DE PIATA

 

 

HG 1628/2008 Acordarea sprijinului comunitar pentru furnizarea laptelui in institutiile scolare, in judetul Bistrita Nasaud, au fost depuse urmatoarele dosare:

Cererea de plata pe sem. I an scolar 2015/2016 in valoare de 104.696,07 euro suma ce a fost achitata integral;

Cererea de plata aferenta sem. II an scolar 2015/2016  in valoare de 108.299,56  euro, dosar finalizat si transmis la A.P.I.A. Central  - Directia masuri de piata in vederea autorizarii la plata.

 

 

HG 905/2010 Ajutorul financiar comunitar pentru incurajarea consumului de fructe in scoli, au fost depuse 2 cerere de plata de catre Consiliul Judetean Bistrita Nasaud dupa cum urmeaza:

Cererea de plata pe sem. I an scolar 2015/2016 in valoare de 172.894,95 lei suma ce a fost achitata integral;

Cererea de plata aferenta sem. II an scolar 2015/2016 in valoare de 240.846,20 lei, dosar finalizat si transmis la A.P.I.A. Central  - Directia masuri de piata in vederea autorizarii la plata.

 

 

HG 1050/2013 pentru aprobarea Programului national apicol pentru perioada 2014-2016, a fost depus un singur dosar in anul 2016 cu o valoare de 97.827,41 lei - suma ce a fost achitata integral.

 

 

Reconversia si restructurarea plantatiilor viticole: in conformitate cu OMADR 1763/2014 cu modificarile si completarile ulterioare, au fost inregistrate, verificate  si autorizate la plata urmatoarele dosare:

 

Perioada depunere

Numar cereri

Cereri finalizate 2016

Suma solicitata (euro)

Suma autorizata (euro)

Suma achitata in 2016

(lei)

 

2014

2

1

54.100

54.100

238.299,68

2015

2

1

 

201.600

900.244,80

2016

2

-

37.230

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AJUTOARE DE STAT / AJUTOARE SPECIFICE

 

 

Lg. 247/2005 - Renta viagera, la nivelul judetului Bistrita Nasaud pentru anul 2016 au fost analizate si  vizate un numar de 51 carnete de rentier pentru o valoare de 60.816,81 lei.

 

HG 1174/2014 privind acordarea unui ajutor de stat pentru  motorina utilizata in agricultura,  in anul 2016 au fost inregistrate, verificate si aprobate un numar de:

89 cereri aferente trim. IV 2015 pentru  282.451,39 litri motorina si o valoare de 507.705,70  lei;

359  cereri de acord prealabil pentru anul 2017;

619 cereri de plata aferente trim I, II si III 2016 pentru 980.498,68 litri motorina cu o valoare de 1.762.439,18 lei.

 

OMADR 1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor in sectorul cresterii animalelor pentru anii 2015-2020.

Valoarea totala a schemei de ajutor pentru perioada  2015-2020 este de 881.100 mii lei din care: 267.000 mii lei pentru speciile taurine, bubaline, porcine si ecvine, respectiv 614.100 mii lei pentru speciile ovine si caprine.

In anul 2016 au fost depuse un numar de 2 cereri de acord initial pentru anul 2017 si au fost depuse, verificate si autorizate la plata un numar de 8 cereri trimestriale in valoare de 852.601,88 lei din care:

496.375,65 lei pentru speciile taurine, bubaline, porcine si ecvine

356.226,23 lei pentru speciile ovine si caprine

 

Masura 2.1.5. Platile in favoarea bunastarii animalelor:

pachet a)  porcine 

pachet b)  pasari

 

 La nivelul judetului Bistrita Nasaud in anul 2016 au fost depuse urmatoarele cereri:

 

Masura 2.1.5/

Pachet a si b

Nr. cereri depuse

Valoarea solicitata

Valoarea autorizata (lei)

Observatii

M. 2.1.5 a) porcine

2

301.939,95 euro

1.270.452,06

suma achitata

 M. 2.1.5 b) pasari

3

25.610,17 euro

53.842,06

 suma achitata

 

OMADR 909/2016 pentru stabilirea unor masuri de sprijin exceptionale cu caracter temporar pentru producatorii din sectorul fructe si legume, a fost depusa 1 cerere de solicitare a ajutorului specific pentru o cantitate de 4.600 kg fructe proaspete. Dosarul este transmis la APIA Central in vederea autorizarii la plata.

 

HG 160/2016  pentru distribuirea sumei stabilite in anexa la Regulamentul delegat (UE) 2015/1.853 al Comisiei din 15 octombrie 2015 de acordare a unor ajutoare exceptionale cu caracter temporar fermierilor din sectorul cresterii animalelor, in anul 2016 s-au primit, inregistrat, verificat si autorizat la plata urmatoarele cereri:

 

Nr. crt.

Sectorul

Nr. cereri depuse

Nr. cereri autorizate

Valoarea autorizata lei

Valoarea achitata

euro

1

Producatori de lapte

1994

1890

3.404.182,98

770.596,36

2

Producatori de carne

4

4

666.719,49

149.885,93

RECUPERARE DEBITE

 

In cadrul A.P.I.A. Centrul judetean Bistrita Nasaud au fost constituite, inregistrate si se urmareste recuperarea unui numar de 12920 debite, dintre acestea 1978 au fost constituite in cursul anului 2016.

 

Recuperare debite

Total

din care in 2016

Numar debite

12920

1978

Debitori

7732

1458

Constituit lei

29,962,662.98

2,122,609.37

Recuperat lei

24,045,489.62

681,487.40

Procent recuperare

80%

32%

 

 

Aceste debite sunt reprezentate valoric in tabelul urmator:

 

Perioada

Moneda

Nr. debite

Total constituit

Majorari intarziere

Stornari

Total recuperat

Rest de recuperat

2008-2016

LEI

12920

29,424,879.39

537,783.39

1,107,697.52

24,045,489.62

4,663,395.23

EURO

12920

7,210,656.35

143,764.16

272,293.45

5,927,574.02

1,117,844.76

2016

LEI

1978

2,121,514.93

1,094.44

4,683.52

681,487.4

1,436,354.52

EURO

1978

491,173.93

259.39

1,064.81

156,908.94

333,440.31

 

 

Dupa modalitatea de recuperare situatia debitelor se prezinta astfel:

 

Perioada

Moneda

Avans

Diverse

Banca

Compensare

Total recuperat

2008-2016

LEI

125,806.09

238,614.55

12,472,281.13

11,208,787.85

24,045,489.62

EURO

30,383.34

66716.04

67,236.28

2,746,412.48

5,927,574.02

Procent

0.52%

0.99%

51.87%

46.62%

100%

2016

LEI

275.39

929.63

280,861.96

399,420.42

681,487.4

EURO

61.93

213.34

63,775.69

92,857.98

156,908.94

Procent

0.04%

0.14%

41.21%

58.61%

100%

 

 

In functie de fondul pe care a fost constituit debitul,  situatia este urmatoarea:

 

Perioada

Moneda

BN

FEGA

FEADR

Total constituit

2008-2016

LEI

4,522,613.05

7,354,107.39

17,548,159.15

29,424,879.39

EURO

21,842

1,834,427.19

427,604.24

7,210,656.35

Procent

15.37%

25.00%

59.63%

100%

2016

LEI

438,071.94

1,413,395.33

270,047.66

2,121,514.93

EURO

105,493.97

324,361.02

61,318.94

491,173.93

Procent

20.65%

66.62%

12.73%

100%

 

NOUTATI  LEGISLATIVE  CU IMPACT  IN ANUL  2017

 

 

ORDIN Nr. 857 din 19 iulie 2016 privind aprobarea schemei de ajutor de stat "Sprijin pentru prima impadurire si crearea de suprafete impadurite"

ORDIN Nr. 905 din 7 septembrie 2016 privind aprobarea sistemului de sanctiuni pentru cererile depuse de beneficiarii masurii 215 "Plati privind bunastarea animalelor - pachetul a) - porcine si pachetul b) - pasari" din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2007 - 2013 in conformitate cu prevederile art. 44 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste Sistemul Integrat de Administrare si Control si conditiile pentru refuzarea sau retragerea platilor si pentru sanctiunile administrative aplicabile in cazul platilor directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurala si al ecoconditionalitatii

ORDIN Nr. 77 din 27 martie 2017 privind aprobarea sistemelor de sanctiuni pentru cererile de plata depuse incepand cu anul 2016 de beneficiarii masurii 215 "Plati privind bunastarea animalelor - pachetul a) - porcine si pachetul b) - pasari" din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2007 - 2013

ORDIN Nr. 1.000 din 21 decembrie 2016 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, conditiilor specifice si a modului de implementare a schemelor de plati prevazute la art. 1 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plati care se aplica in agricultura in perioada 2015 - 2020 si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura, precum si a conditiilor specifice de implementare pentru masurile compensatorii de dezvoltare rurala aplicabile pe terenurile agricole, prevazute in Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 - 2020

ORDIN Nr. 44 din 24 februarie 2017 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, conditiilor specifice si a modului de implementare a schemelor de plati prevazute la art. 1 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plati care se aplica in agricultura in perioada 2015 - 2020 si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura, precum si a conditiilor specifice de implementare pentru masurile compensatorii de dezvoltare rurala aplicabile pe terenurile agricole, prevazute in Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 - 2020

LEGE Nr. 212 din 9 noiembrie 2016 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 17/2016 privind modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plati care se aplica in agricultura in perioada 2015 - 2020 si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura, precum si pentru infiintarea functiei de atasat agricol

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 16 din 23 februarie 2017 privind modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plati care se aplica in agricultura in perioada 2015 - 2020 si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura

HOTARARE Nr. 727 din 5 octombrie 2016 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura

ORDIN Nr. 85 din 4 aprilie 2017 pentru aprobarea cantitatilor de motorina aferente perioadei 1 octombrie 2016 - 31 decembrie 2016, determinate la plata de catre Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, ce beneficiaza de ajutor de stat acordat sub forma de rambursare

HOTARARE Nr. 211 din 5 aprilie 2017  privind distribuirea unei sume pentru producatorii de lapte din suma stabilita in anexa la Regulamentul delegat (UE) 2016/1.613 al Comisiei din 8 septembrie 2016 de prevedere a unor ajutoare de adaptare exceptionale destinate producatorilor de lapte si fermierilor din alte sectoare de crestere a animalelor

ORDIN Nr. 18 din 3 februarie 2017 privind stabilirea modalitatii de coordonare a implementarii schemelor de plati directe si a ajutoarelor nationale tranzitorii care se aplica in agricultura, la nivelul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIFICULTATI  INTAMPINATE  IN  DESFASURAREA  ACTIVITATII

 

 

Dificultati de ordin intern/administrativ

In cursul anului 2016, principalul impediment cu care s-a confruntat Centrul judetean Bistrita Nasaud a fost  personalul insuficient raportat la volumul de activitate inregistrat in urma restrictionarii procesului de recrutare si selectie a personalului si a procesului de reorganizare/restructurare a institutiei din anul 2010 si 2013.

 

Pe de alta parte, fluctuatia personalului (incetarea raporturilor de serviciu si modificarea raporturilor de serviciu prin  transfer din/in institutie) a condus la un deficit de personal, impunandu-se astfel recurgerea la modalitati prevazute de legislatia in vigoare pentru a asigura, cu precadere, fluxul de activitati privind controlul, executarea si contabilizarea platilor.

 

Formele de motivare a personalului angajat sunt limitate de legislatia in vigoare; dezvoltarea carierei in functia publica nu este flexibila in sensul unei oportunitati atat pentru personalul de conducere in a stimula personalul din subordine in vederea obtinerii de performante profesionale, cat si pentru personalul de executie a carui atitudine se va reflecta in indeplinirea sarcinilor si in dorinta de stabilizare a locului de munca.

 

O dificultate specifica activitatii Agentiei este legata de functionalitatea sistemului informatic, ceea ce conduce la necesitatea imbunatatirii permanente a acestuia, in sensul adaptarii prin introducerea de noi functionalitati ca urmare a modificarilor legislative, precum si a aparitiei de situatii noi pe parcursul derularii fondurilor si pentru optimizarea comunicarii cu A.P.I.A. Central. Totodata, marimea latimii de banda pentru internet este un factor care ingreuneaza accesarea aplicatiilor informatice care sunt stocate pe serverele de la APIA Central.

 

Schimbarile legislative repetate in intervale scurte de timp chiar pe parcursul campaniilor de preluare a cererilor unice precum si prevederile legale ambigue au dus la interpretarea neunitara a acelorasi spete, au ingradit initial eligibilitatea iar ulterior au fost adaptate astfel incat toate categoriile de fermieri sa poata beneficia de subventii.

 

Totodata o alta problema semnalata in desfasurarea activitatilor specifice ale Agentiei este elaborarea intarziata a manualelor de proceduri de multe ori chiar in cursul procesului de primire cereri de sprijin sau modificarea acestora in timpul campaniilor precum si implementarea cu intarziere a anumitor functionalitati (schimbarea formei de organizare, transfer de exploatatie, modulul de plati necuvenite campania 2015, etc.) in aplicatiile informatice utilizate.

 

O problema care in anul 2016 a fost din ce in ce mai pregnanta este cea legata de echipamentele IT (calculatoare PC, copiatoare, imprimante, multifunctionale) utilizate, in proportie de 85% acestea au fost achizitionate in perioada 2006-2008 fiind intr-un avansat grad de uzura si avand performante reduse fata  de necesitatile actuale.

 

 

Dificultati in relatia cu beneficiarii formelor de sprijin

Ingreunarea si intarzierea procesului de preluare a cererilor unice de plata datorat dificultatilor avute de catre primarii in emiterea adeverintelor cu suprafata de teren aflata in utilizarea fermierului.

 

Nerespectarea de catre fermieri a programarilor facute de catre functionarii APIA, fapt care a determinat aglomerari in ultimele zile de depunere fara penalitati, sau depunerea cu penalizari de 1%/zi pentru cererile depuse dupa data de 31.05.2016 pana in data de 27.06.2016.

 

Lipsa planurilor cadastrale, care a dus la pozitionarea gresita a parcelelor, bazata doar pe afirmatia fermierilor, ceea ce a determinat un numar mare de suprapuneri si supradeclarari a blocurilor fizice si implicit ingreunarea controlului administrativ a cererilor de plata. Acest fapt determina si amanarea autorizarii la plata pentru cererile de sprijin.

 

Identificarea eronata a parcelelor agricole declarate de catre fermieri sau a unor parti din aceste parcele are ca rezultat neacordarea platilor pentru aceste suprafete identificate eronat pentru anul curent de cerere, deoarece in acest an una din conditiile accesarii sprijinul a fost

"identificarea fara echivoc".

Din cauza succesiunilor nedezbatute potentialii proprietari nu detin acte doveditoare ale dreptului de proprietate asupra terenului utilizat si nu pot pezenta documente care sa faca dovada utilizarii legale a terenului agricol.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIECTIVE

 

 

Ne propunem indeplinirea urmatoarelor obiective:

 

-  implementarea prevederilor noii Politici Agrare Comune PAC 2014-2020;

- simplificarea procedurilor administrative si cresterea calitatii serviciilor pe care le oferim;

- eliminarea barierelor administrative;

- cresterea gradului de informare a publicului cu privire la activitatea desfasurata;

- mentinerea unui dialog activ cu partenerii din societatea civila;

- utilizarea tehnologiilor informatice in cadrul desfasurarii activitatii;

- asigurarea accesului liber la informatiile de interes public (neingradirea accesului la informatiile publice prin taxe descurajatoare, amanari sine-die sau argumente nerelevante);

- asigurarea transparentei, a competitiei, corectitudinii si justificarii oportunitatii pentru fiecare cheltuiala din bani publici;

- cresterea gradului de responsabilizare a personalului propriu asupra riscurilor asociate activitatii desfasurate;

- gestionarea cu maxima seriozitate si interes a tuturor semnalelor privind incalcari ale legii la nivelul institutiei;

- informarea si instruirea permanenta a personalului propriu in vederea respectarii standardelor de integritate si etica profesionala;

- respectarea legislatiei privind  declaratiile de avere si de interese in spiritul si in litera legii;

- realizarea unui cadru de identificare, prevenire si descurajare a manifestarii conflictelor de interese si a incompatibilitatilor.

 

In vederea decongestionarii activitatii din zona de munte a judetului un obiectiv important de realizat ar fi reorganizarea centrelor locale din acea zona chiar  infiintarea unui nou centru local care sa preia o parte din UAT-urile arondate la aceasta data centrelor locale existente.

 

 

 

 

Director executiv,

Emil SCURTU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 comentarii8078 vizualizări27 aprilie 2017
rss 2.0
rss 2.0