Adevarul umbla cu capul spart.          -          Cine cuteaza sa spuna adevarul poate lesne umbla batut, ca marul.          -          Adevarul invinge orice.          -          Copiii ?i nebunii spun adevĂrul.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Agricultura Miercuri 19 Septembrie 2018 - 3644 vizitatori azi
Stabilirea pentru anul 2017 a cuantumul platii unice pe suprafata.

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza cu privire la faptul ca in data de 28.09.2017, s-a publicat in Monitorul Oficial nr. 771 Hotararea de Guvern nr. 701 privind stabilirea pentru anul 2017 a cuantumul platii unice pe suprafata, al platii redistributive si a intervalelor de suprafata pentru care se acorda aceasta, al platii pentru practici agricole benefice pentru clima si mediu, al platii pentru tinerii fermieri, precum si a plafoanelor aferente ajutoarelor nationale tranzitorii in sectorul zootehnic, pentru speciile bovine si ovine/caprine si a plafonului aferent schemei de sprijin cuplat pentru speciile ovine/caprine.
Cuantumurile platilor directe in sectorul vegetal, an de cerere 2017, sunt urmatoarele:
 Denumire scheme APIA Cuantum minim *)(euro/ha)    Schema de plata unica pe suprafata (SAPS) 97,2452    Schema de plata redistributiva Nivelul 1 (1- 5 ha, inclusiv) = 5,0000 Nivelul 2 (peste 5 si pana la 5 ha, inclusiv)  =  48,3251    Schema de plata pentru inverzire 57,1745    Schema de plata pentru tinerii fermieri 24,3113  *) Cuantumul minim se majoreaza pana la atingerea plafonului alocat, in baza suprafetelor determinate.
In ce priveste plafoanele aferente platilor pentru ajutoarele nationale tranzitorii in sectorul zootehnic pentru anul de plata 2017, acestea au fost stabilite astfel:- 24.081,014 mii euro pentru schema decuplata de productie, specia bovine, in sectorul lapte;- 101.200,897 mii euro pentru schema decuplata de productie, specia bovine, in sectorul carne;- 50.783,642 mii euro pentru schema decuplata de productie, speciile ovine/caprine.
Cuantumul ajutoarelor nationale tranzitorii in sectorul zootehnic prezentate mai sus se calculeaza prin raportarea sumelor prevazute la cantitatile de lapte livrate si/sau vandute direct eligibile, respectiv la efectivele de bovine sau femele ovine/caprine eligibile.
Pentru plata directa pentru schema de sprijin cuplat pentru speciile ovine/caprine s-a aprobat plafonul de 48.500 mii euro, iar cuantumul se calculeaza prin raportarea plafonului la efectivul de animale eligibile.
Mentionam ca incepand cu data de 16 octombrie 2017, Agentia de Plati si Interventii in Agricultura va acorda plati in avans in cadrul tuturor schemelor de plati, iar incepand cu data de 1 decembrie 2017, va efectua platile corespunzatoare diferentei intre cuantumul calculat si acordat in avans si plafonul financiar ar fiecarei scheme, in conditiile indeplinirii de catre beneficiari a tuturor criteriilor de eligibilitate.
Platile se acorda in limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale in anii 2017 si 2018 si se fac in lei, utilizand ultimul curs de schimb valutar stabilit de Banca Centrala Europeana anterior datei de 1 octombrie 2017.

 

.

 

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza potentialii beneficiari ca pe site-ul institutiei www.apia.org.ro, in conformitate cu alin. 15, art. 6 din OMADR nr.362/2016, s-a publicat Raportul de selectie preliminar, aprobat de catre directorul general al Directiei Generale Dezvoltare Rurala - Autoritatea de Management PNDR, pentru Schema de ajutor de stat "Sprijin pentru prima impadurire si crearea de suprafete impadurite", aferenta Masurii 8 "Investitii in dezvoltarea zonelor impadurite si imbunatatirea viabilitatii padurilor", Submasura 8.1  "Impaduriri si crearea de suprafete impadurite", din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014-2020, Sesiunea 1/2016.In termen de 3 zile lucratoare de la publicare, Centrele Judetene APIA vor notifica solicitantii cu privire la rezultatele selectiei cererilor de sprijin. Facem precizarea ca raportul de selectie preliminar nu reprezinta decizie de finantare.Rezultatele Raportului de selectie preliminar pot fi contestate de catre solicitanti pana la data de 12.10.2017, inclusiv. Elementele care pot fi contestate sunt urmatoare:- elemente legate de eligibilitatea cererii de sprijin;- punctarea unui/unor criterii de selectie;- valoarea estimata a sprijinului.Sesizarile care vizeaza alte elemente decat cele mentionate mai sus vor fi solutionate de structura competenta din cadrul CJ APIA, conform prevederilor legale ce reglementeaza regimul juridic aplicabil petitiilor si sesizarilor,cu termen de raspuns in 30 de zile calendaristice.Dupa incheierea perioadei de depunere a contestatiilor, APIA va publica Raportul de selectie final urmand ca beneficiarii sa fie notificati pentru prezentarea la Centrele judetene APIA in vederea semnarii contractelor de finantare.

SERVICIUL RELATII CU PUBLICUL SI COMUNICARE

0 comentarii2177 vizualizări02 octombrie 2017
rss 2.0
rss 2.0