Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Agricultura Miercuri 08 Aprilie 2020 - 8546 vizitatori azi
APIA - Servicii de silvomediu, servicii climatice si conservarea padurilor.

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeazapotentialii beneficiari ca incepand de astazi,2 martie, se depun Cererile de sprijin pentru accesarea schemei de ajutor de stat"Servicii de silvomediu, servicii climatice si conservarea padurilor",sesiunea 3/2020, aferente Masurii 15, Submasura 15.1 "Plati pentru angajamente de silvomediu", din cadrul  Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 - 2020.

In conformitate cu prevederile Ordinului MADR nr.53/19.02.2020, Cererile se vor depunela Centrele judetene/locale APIA si al Centrului Municipiului Bucuresti, pana la data de 15 mai 2020 inclusiv.

Alocarea financiara pentru sesiunea 3/2020 este de 51.531.090 euro.

Pentru acordarea sprijinului financiar in cadrul schemei de ajutor de stat "Servicii de silvomediu, servicii climatice si conservarea padurilor",solicitantul depune o cerere de sprijin  - conform Anexei 1 din Ghidul solicitantului; cererea se depune online pe site-ul www.apia.org.ro, in aplicatia electronica M15, se tipareste, se semneaza si se depune impreuna cu documentele aferente. In cazuri exceptionale, cererea de sprijin se poate depune doar pe suport de hartie impreunacudocumenteleaferente.

Sprijinul financiar prin schema de ajutor de stat se acorda anual, ca suma fixa pe unitatea de suprafata (hectar), proprietarilor (inclusiv Unitatilor Administrativ Teritoriale) de paduri din fondul forestier national, in baza unui angajament incheiat pentru o perioada de 5 ani si vizeaza compensarea pierderilor de venit si a costurilor suplimentare suportate de beneficiar ca urmare a implementarii unuia sau a celor doua pachete ale schemei de ajutor de stat:

-      Pachetul 1 - Asigurarea de zone de liniste, pentru care beneficiarulprimeste38 euro/an/hapentruintreagasuprafatainclusainangajament;

-      Pachetul 2 - Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din rarituri, pentru care beneficiarul primeste137 euro/an/hapentru suprafata anuala pentru care se solicita sprijin in cadrul Pachetului 2 (Acest pachet poate fi accesat numai impreuna cu Pachetul 1).

Intensitatea sprijinului public nerambursabil acordat in baza schemei de ajutor de stat este de 100%.

Pentrusuprafete mai mari de 500 ha se aplicadegresivitateasprijinuluifinanciar, astfelcanivelulplatilor va fi ajustat.

Suprafataminimapentru care se incheie un angajamentpentrupachetul 1 este de 100 ha. Proprietarii de terenuriforestiere care detinsuprafete mai micisi/sau care nu indeplinescconditiile de accesare se pot asociapentru a aplicaincadrulschemei de ajutor de stat.

 

Pentru a fi eligibiliincadrulschemei de ajutor de stat beneficiariitrebuiesaindeplineasca  maimultecerinte, printre care enumeram:

-      sa detina amenajament silvic in vigoare pe toata suprafata din angajament,

-      sadetinacontract de administraresauprestariserviciisilvicecu un ocolsilvicautorizatpentruintreagasuprafatadinangajament,

-      sa participe incadrulangajamentuluicutoatasuprafata de teren forestier detinutaintr-o unitate de productiesi/sauprotectie (conformamenajamentuluisilvic),

-      sa delimiteze o zona de liniste compacta de cel putin 20% din totalul suprafetei pentru care se incheie un angajament, in cadrul careia nu se vor efectua taieri de masa lemnoasa pe intreaga perioada a angajamentului, cu exceptia situatiilor prevazute in Ghidul solicitantului (Pe suprafata din afara zonei de liniste, beneficiarul are dreptul sa efectueze lucrarile prevazute de amenajamentul silvic, avandu-se in vedere ca pe perioada angajamentului sa nu se intervina cu lucrari mai mult de o data pe aceeasi unitate amenajistica, cu exceptia situatiilor prevazute in Ghidul solicitantului),

-      sa contracteze si sa efectueze lucrari de colectare a materialului lemnos folosind exclusiv atelaje la operatiile de adunat, scos si apropiat, pana la platforma primara, pe suprafata parcursa cu rarituri care face obiectul angajamentului pentru pachetul 2,

-      sa respecte normele privind eco-conditionalitatea pe toate terenurile agricole apartinand exploatatiei agricole si pe toata perioada angajamentului, in cazul in care detin si suprafete agricole.

Padurile incadrate in tipul I functional (TI - conform prevederilor amenajamentului silvic) nu sunt eligibile in cadrul schemei de ajutor de stat, iar terenurile destinate impaduririi sau reimpaduririi trebuie sa nu reprezinte mai mult de 15% din suprafata angajata.

Cererile de sprijin pot fi depuse si dupa data de 15 mai, respectiv pana la data de 9 iunie 2020 inclusiv, cu o reducere de 1%, pentru fiecare zi lucratoare, a sumelor la care beneficiarul ar fi avut dreptul daca cererea de plata ar fi fost depusa pana in termenul de 15 mai 2020 inclusiv.

Formularele de modificare a cererilor de sprijin pot fi depuse, fara aplicarea de penalitati, pana la data de 2 iunie 2020 inclusiv, cu posibilitatea depunerii pana la data de 9 iunie 2020 inclusiv, cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucratoare a sumelor la care beneficiarul ar fi avut dreptul daca formularul de modificare ar fi fost depus in termenul de 2 iunie 2020 inclusiv.

Informatii detaliate pentru accesarea sesiunii 3/2020 aferenta Schemei de ajutor de stat "Servicii de silvomediu, servicii climatice si conservarea padurilor"se regasescpostate pe site-ul APIA www.apia.org.ro, la adresa: http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-sprijin-i-iasc/masuri-delegate-din-pndr.

***

Totodata, reamintim ca in intervalul 02 martie - 15 mai 2020inclusiv, se depun la Centrele judetene/locale APIA si al Centrului Municipiului Bucuresti,Cererile de plata aferente sesiunii 1/2017, anul 4 de angajament si sesiunii 2/2019, anul 2 de angajament pentru Schema de ajutor de stat "Servicii de silvomediu, servicii climatice si conservarea padurilor", aferenta Masurii 15, SubMasura 15.1, informatii relevante regasindu-se pe site-ul APIA.

 

SERVICIUL RELATII CU PUBLICUL SI COMUNICARE

 

APIA primeste Cereri de plata aferente anului 2020pentru schema de ajutor de stat "Sprijin pentru prima impadurire si crearea de suprafete impadurite"

 

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura(APIA) informeazapotentialii beneficiari ca incepand de astazi,2 martie, se depun Cererile de Plataaferenteanului 2020 pentruSchema de ajutor de stat "Sprijin pentru prima impadurire si crearea de suprafete impadurite"aferentaMasurii 8, Submasura 8.1 "Impaduriri si crearea de suprafete impadurite",din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014-2020.

In conformitate cu prevederile Ordinului MADR nr.51/19.02.2020, Cererile de plata se vor depunela Centrele judeteneAPIA si al Centrului Municipiului Bucuresti, pana la data de 15 mai 2020, de catre beneficiarii care au depus Cereri de sprijin in cadrul sesiunilor 1/2016, 2/2017 sau/si 3/2018.

Cererile de plata pot fi depuse si dupa data de 15 mai, respectiv pana la data de 9 iunie 2020 inclusiv, cu o reducere de 1%, pentru fiecare zi lucratoare, a sumelor la care beneficiarul ar fi avut dreptul daca cererea de plata ar fi fost depusa pana la data de 15 mai 2020 inclusiv.

Formularele de modificare a cererilor de plata pot fi depuse, fara aplicarea de penalitati, pana la data de 2 iunie 2020 inclusiv. Formularele de modificare a cererilor de plata pot fi depuse si dupa data 2 iunie 2020, dar nu mai tarziu de 9 iunie 2020, cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucratoare a sumelor la care beneficiarul ar fi avut dreptul daca formularul de modificare ar fi fost depus pana la data de 2 iunie 2020 inclusiv.

In functie de tipul platii solicitate, dosarul cererii de plata trebuie sa cuprinda documentele doveditoare privind efectuarea lucrarilor de infiintare, imprejmuire si intretinere, specificate in capitolul V din Formularul-tip de cerere de plata pentru anul 2020.

Informatii detaliate pentru accesarea Schemei de ajutor de stat "Sprijin pentru prima impadurire si crearea de suprafete impadurite"se regasescpostate pe site-ul APIA www.apia.org.ro, la adresa: http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-sprijin-i-iasc/masuri-delegate-din-pndr.

 

SERVICIUL RELATII CU PUBLICUL SI COMUNICARE


 

0 comentarii1267 vizualizări03 martie 2020
rss 2.0
rss 2.0