Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Agricultura Joi 09 Iulie 2020 - 1308 vizitatori azi
BULETIN DE AVERTIZARE Fitosanitara nr. 2-7 din 19 martie 2020.

La MAR se vor aplica 3 tratamente astfel:- Tratamentul I - pentru combaterea gargaritei florilor de mar (Anthonomus pomorum), insectelor minatoare, oualor de afide si acarieni, paduchelui din San-Jose, paduchelui lanos, fainarii cu unul din urmatoarele amestecuri de pesticide:

  1. CALYPSO 480 SC - 0,02% + MICROTHIOL SPECIAL  - 0,3% + KUMULUS DF - 0,3% sau KARATHANE M 35 CE - 0,06% sau SULFOMAT 80 PU -0,3% sau  SULFOLAC 80 WG - 0,3% ; 
  2.  POLECI - 0,03% - 0,05% + KUMULUS DF - 0,3% sau KARATHANE M 35 CE - 0,06%  sau SULFOLAC 80 WG - 0,3%; 

               Tratamenul  se va efectua in perioada 19 martie - 25 martie 2020 - atunci cand 10 - 15 % din mugurii florali sunt dezmuguriti (bracteele sunt distantate si la varf se vede usor culoarea verde-argintiu)

 

ATENTIE - Tratamentul se va incepe pe versantii sudici si cu  soiurile timpurii  iar perioada de avertizare se va prelungi cu numarul de zile cu ploi, temperaturi scazute si vant puternic.

 

- Tratamentul II - se va efectua la inceputul infrunzitului mugurilor florali (urechiusa de soarece) daca  ploua cel putin 0,3 mm si temperatura atmosferica este mai mare de 6 grade celsius. Tratamenul se va incheia in 4 - 6 zile. In cazul in care lipseste unul din criteriile de mai sus tratamentul nu se efectueaza.

 

- Tratamentul III - se va efectua intre fazele de rasfirarea inflorescentei si infoierea corolei (perioada se poate prelungi  pana  cand 0,5% din inflorescente au cate un boboc inflorit- acest tratament trebuie efectuat fiind considerat tratament cheie in prevenirea si combaterea rapanului.

 

 Pentru combaterea rapanului, fainarii, focului bacterian, moniliozei, bolilor de scoarta si muguri, insectelor minatoare si defoliatoare, gargaritei mugurilor (Sciaphobus squalidus)(tratamentul II si III) se va interveni cu:

  1. 1.      ZEAMA BORDELEZA TIP "MIF"- 0,5% sau CHAMP 77 WG- 0,2 % sau FUNGURAN OH 50 WP -0,3% sau KOCIDE  2000 - 0,25% sau ALCUPRAL 50 PU - 0,3% + SHAVIT 25 EC - 0,05% (Retras de la data de 20.11.2019 deoarece notificatorul, compania Bayer, nu a mai sustinut reinnoirea aprobarii substantei active triadimenol la nivelul UE. Se acorda o perioada de gratie de 6 luni pentru comercializare si distribuire (pana la data de 20.05.2020) si de 6 luni pentru eliminare, depozitare si utilizare stocuri existente la utilizator (pana la data de 20.11.2020).) sau SERCADIS - 0,25 l/ha se aplica de la faza de buton floral  sau KUMULUS DF - 0,3% sau KARATHANE M 35 CE - 0,06%  + CALYPSO 480 SC - 0,02% sau MOSPILAN 20 SG  0,025% - 0,03 %;
  2. 2.     MERPAN 50 WP- 0,25% sau FLOWBRIX - 3.750 L/ha+ KARATHANE M 35 CE - 0,06% + DECIS 25 WG - 0,003%; 
  3. 3.     CLARINET  - 0,1% + DECIS 25 WG - 0,003% 

 

Luati masurile ce se impun pentru protectia  mediului inconjurator ! 

- Se vor utiliza doar produse de protectia plantelor recomandate de CODEX-PEST EXPERT, pentru testele avertizate, omologate de catre "COMISIA INTERMINISTERIALA DE OMOLOGARE A PRODUSELOR DE UZ FITOSANITAR", avizate pentru a fi folosite pe teritoriul ROMANIEI .

- Respectati  cu  strictete  normele  de  lucru  cu  produse  de  uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protectie a albinelor si a animalelor !, conform ORDINULUI COMUN (Ord. 45/1991 al MAA ; 68/05.02.1992 Min.Mediului ; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Admin. Locala si 127/1991 al ACA din Romania, 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor).

          Produsele fitosanitare trebuie sa fie utilizate in mod corespunzator.

Utilizarea lor corecta include aplicarea principiilor bunelor practici fito­sanitare si indeplinirea conditiilor stabilite in conformitate cu articolul 31 si specificate pe eticheta. Aceasta respecta, de asemenea, dispozitiile Directivei 2009/128/CE si, in special, principiile generale de combatere integrata a daunatorilor prevazute la articolul 14 si in anexa III la respectiva directiva.

In vederea protejarii sanatatii oamenilor si a animalelor, protectiei albinelor si a mediului

inconjurator, producatorii agricoli, persoane fizice sau juridice, care utilizeaza pe terenurile pe care le detin produse de uz fitosanitar din grupele a III-a si a IV-a de toxicitate, au obligatia sa le depoziteze, sa le manipuleze si sa le utilizeze in conformitate cu instructiunile tehnice care le insotesc, aprobate potrivit legii.

Constituie contraventii urmatoarele fapte:

- nerespectarea prevederilor art. 28 din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind introducerea pe piata si utilizarea produselor de protectie a plantelor autorizate;

nerespectarea de catre utilizatori a prevederilor art. 67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel putin 3 ani a produselor de protectie a plantelor pe care le utilizeaza;

 

 

REGISTRU 

de evidenta a tratamentelor cu produse de protectie a plantelor

 

Data efectua-rii

tratam

(ziua luna, anul)

Cultu-ra si

locul unde

este

situat

terenul

Tim-pul apli

carii

 

Tratamentul efectuat

Numele, pre-numele pers.

Responsabile  de efectuarea tratamentu-lui, semnatura

Data

inceperii recoltarii produsului

agricol

Nr. si data

document prin care s-a dat  in consum populatiei

Agentul de daunare:

boli/

daunatori/

buruieni

Denu-

mire

ppp

folosit

Doza

Omolo-

gata

/doza folosita

Supra-

fata,

ha

Cantitati

utilizate

(kg, l)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1)

 

Producatorul agricol numeroteaza paginile registrului.

Pe spatele registrului (pe ultima pagina) se mentioneaza cate pagini contine registrul,

purtand semnatura (si stampila, dupa caz) fermierului sau administratorului societatii.

 

 

CONSILIER COORDONATOR,                                                         INTOCMIT,

ing. Silviu Vasile GRIGER                                                   ing. Dina VASILIU

 

.

 

OFICIUL FITOSANITAR BISTRITA-NASAUD

 BULETIN DE AVERTIZARE nr. 3 din 19 martie 2020

 

 La PAR  se vor aplica 2 tratamente pentru combaterea focului bacterian al rozaceelor, arsurii bacteriene comune,  puricelui melifer, paduchelui din San-Jose si alti paduchi testosi, oua de afide, acarieni, insecte defoliatoare si minatoare astfel :

- tratamentul I - se va efectua la inceputul infrunzitului mugurilor florali (urechiusa de soarece) daca  ploua cel putin 0,3 mm si temperatura atmosferica este mai mare de 6 grade celsius. Tratamenul se va incheia in 5 - 6 zile. In cazul in care lipseste unul din criteriile de mai sus tratamentul nu se efectueaza.

 

- tratamentul II - se va aplica intre faza de rasfirarea inflorescentei si infoierea corolei (perioada se poate prelungi pana cand 0,5% din mugurii florali au cate o floare desfacuta) - acest tratament trebuie efectuat fiind considerat tratament cheie in prevenirea si combaterea rapanului.

 

Se va folosi unul din urmatoarele amestecuri de pesticide :

  1. ZEAMA BORDELEZA TIP "MIF"- 0,5% sau CHAMP 77 WG- 0,2 % sau FUNGURAN OH 50 WP - 0,3% + MOSPILAN 20 SG  0,025% - 0,03 %;

     2.   ALCUPRAL 50 PU - 0,3% sau  KOCIDE  2000 - 0,25% + CALYPSO 480 SC - 0,02%;

     3.   CLARINET  - 0,1% + DECIS 25 WG - 0,003%

               La  PRUN se vor aplica 2 tratamente pentru combaterea moniliozei, hurlupilor , bacteriozelor, paduchelui din San-Jose, oualor de afide si acarieni astfel:

               - tratamentul I - se va aplica la umflarea mugurilor ( buton verde ) si se va incheia in 5 - 6 zile;

 

               - tratamentul II - se va aplica incepand de la faza de buton alb pana la deschiderea primelor flori cu:

                                             

ZEAMA BORDELEZA TIP "MIF"- 0,5% sau ALCUPRAL 50 PU - 0,3% sau CHAMP 77 WG - 0,3% sau  KOCIDE  2000 - 0,25% sau FUNGURAN OH 50 WP - 0,3% +  MOSPILAN 20 SG  0,025% - 0,03 %;

 

Luati masurile ce se impun pentru protectia  mediului inconjurator ! 

- Se vor utiliza doar produse de protectia plantelor recomandate de CODEX-PEST EXPERT, pentru testele avertizate, omologate de catre "COMISIA INTERMINISTERIALA DE OMOLOGARE A PRODUSELOR DE UZ FITOSANITAR", avizate pentru a fi folosite pe teritoriul ROMANIEI .

- Respectati  cu  strictete  normele  de  lucru  cu  produse  de  uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protectie a albinelor si a animalelor !, conform ORDINULUI COMUN (Ord. 45/1991 al MAA ; 68/05.02.1992 Min.Mediului ; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Admin. Locala si 127/1991 al ACA din Romania, 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor).

          Produsele fitosanitare trebuie sa fie utilizate in mod corespunzator.

Utilizarea lor corecta include aplicarea principiilor bunelor practici fito­sanitare si indeplinirea conditiilor stabilite in conformitate cu articolul 31 si specificate pe eticheta. Aceasta respecta, de asemenea, dispozitiile Directivei 2009/128/CE si, in special, principiile generale de combatere integrata a daunatorilor prevazute la articolul 14 si in anexa III la respectiva directiva.

In vederea protejarii sanatatii oamenilor si a animalelor, protectiei albinelor si a mediului

inconjurator, producatorii agricoli, persoane fizice sau juridice, care utilizeaza pe terenurile pe care le detin produse de uz fitosanitar din grupele a III-a si a IV-a de toxicitate, au obligatia sa le depoziteze, sa le manipuleze si sa le utilizeze in conformitate cu instructiunile tehnice care le insotesc, aprobate potrivit legii.

Constituie contraventii urmatoarele fapte:

- nerespectarea prevederilor art. 28 din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind introducerea pe piata si utilizarea produselor de protectie a plantelor autorizate;

nerespectarea de catre utilizatori a prevederilor art. 67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel putin 3 ani a produselor de protectie a plantelor pe care le utilizeaza;

 

 REGISTRU de evidenta a tratamentelor cu produse de protectie a plantelor

 

Data efectua-rii

tratam

(ziua luna, anul)

Cultu-ra si

locul unde

este

situat

terenul

Tim-pul apli

carii

 

Tratamentul efectuat

Numele, pre-numele pers.

Responsabile  de efectuarea tratamentu-lui, semnatura

Data

inceperii recoltarii produsului

agricol

Nr. si data

document prin care s-a dat  in consum populatiei

Agentul de daunare:

boli/

daunatori/

buruieni

Denu-

mire

ppp

folosit

Doza

Omolo-

gata

/doza folosita

Supra-

fata,

ha

Cantitati

utilizate

(kg, l)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1)

 

Producatorul agricol numeroteaza paginile registrului.

Pe spatele registrului (pe ultima pagina) se mentioneaza cate pagini contine registrul,

purtand semnatura (si stampila, dupa caz) fermierului sau administratorului societatii.

 

CONSILIER COORDONATOR                                INTOCMIT,

 ing. Silviu Vasile GRIGER                               ing. Dina VASILIU

 

 

 

 


OFICIUL FITOSANITAR BISTRITA-NASAUD 

BULETIN DE AVERTIZARE nr. 4 din 19 martie 2020

 

               La CIRES, VISIN, CAIS si PIESIC se vor aplica 2 tratamente pentru combaterea moniliozei, ciuruirii bacteriene si micotice, paduchelui din San-Jose, oualor de afide astfel :

- tratamentul I - se va aplica la umflarea mugurilor ( buton verde ) si se va incheia in 5 - 6 zile;

 

               - tratamentul II - se va aplica incepand de la faza de buton alb pana la deschiderea primelor flori cu unul din urmatoarele amestecuri de pesticide:

 

1. ZEAMA BORDELEZA TIP "MIF"- 0,5% +  DECIS 25 WG - 0,003%;

2. CHAMP 77 WG - 0,2% sau ALCUPRAL 50 PU - 0,2% + FASTAC 10 EC - 0,015%.

3. FOLICUR SOLO - 0,075%  + DECIS 25 WG - 0,003% sau KARATE ZEON - 0,015%.

 

Luati masurile ce se impun pentru protectia  mediului inconjurator ! 

- Se vor utiliza doar produse de protectia plantelor recomandate de CODEX-PEST EXPERT, pentru testele avertizate, omologate de catre "COMISIA INTERMINISTERIALA DE OMOLOGARE A PRODUSELOR DE UZ FITOSANITAR", avizate pentru a fi folosite pe teritoriul ROMANIEI .

- Respectati  cu  strictete  normele  de  lucru  cu  produse  de  uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protectie a albinelor si a animalelor !, conform ORDINULUI COMUN (Ord. 45/1991 al MAA ; 68/05.02.1992 Min.Mediului ; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Admin. Locala si 127/1991 al ACA din Romania, 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor).

          Produsele fitosanitare trebuie sa fie utilizate in mod corespunzator.

Utilizarea lor corecta include aplicarea principiilor bunelor practici fito­sanitare si indeplinirea conditiilor stabilite in conformitate cu articolul 31 si specificate pe eticheta. Aceasta respecta, de asemenea, dispozitiile Directivei 2009/128/CE si, in special, principiile generale de combatere integrata a daunatorilor prevazute la articolul 14 si in anexa III la respectiva directiva.

In vederea protejarii sanatatii oamenilor si a animalelor, protectiei albinelor si a mediului

inconjurator, producatorii agricoli, persoane fizice sau juridice, care utilizeaza pe terenurile pe care le detin produse de uz fitosanitar din grupele a III-a si a IV-a de toxicitate, au obligatia sa le depoziteze, sa le manipuleze si sa le utilizeze in conformitate cu instructiunile tehnice care le insotesc, aprobate potrivit legii.

Constituie contraventii urmatoarele fapte:

- nerespectarea prevederilor art. 28 din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind introducerea pe piata si utilizarea produselor de protectie a plantelor autorizate;

nerespectarea de catre utilizatori a prevederilor art. 67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel putin 3 ani a produselor de protectie a plantelor pe care le utilizeaza;

  

REGISTRU

de evidenta a tratamentelor cu produse de protectie a plantelor

 

Data efectua-rii

tratam

(ziua luna, anul)

Cultu-ra si

locul unde

este

situat

terenul

Tim-pul apli

carii

 

Tratamentul efectuat

Numele, pre-numele pers.

Responsabile  de efectuarea tratamentu-lui, semnatura

Data

inceperii recoltarii produsului

agricol

Nr. si data

document prin care s-a dat  in consum populatiei

Agentul de daunare:

boli/

daunatori/

buruieni

Denu-

mire

ppp

folosit

Doza

Omolo-

gata

/doza folosita

Supra-

fata,

ha

Cantitati

utilizate

(kg, l)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1)

Producatorul agricol numeroteaza paginile registrului.

Pe spatele registrului (pe ultima pagina) se mentioneaza cate pagini contine registrul,

purtand semnatura (si stampila, dupa caz) fermierului sau administratorului societatii.

 

 

CONSILIER COORDONATOR                                                                                     

ing. Silviu Vasile GRIGER                                                                                                  ing. Dina VASILIU

 

 

                                                  OFICIUL FITOSANITAR BISTRITA-NASAUD

BULETIN DE AVERTIZARE nr. 5 din 19 martie 2020

 

 

               RASADURILE DE LEGUME ( tomate, ardei, vinete, varza, gulii ) - se vor stropi impotriva bolilor foliare si de tulpina, afidelor, musculitei albe, acarienilor cu:

1.  RIDOMIL GOLD PLUS 42,5 WP - 3 0,3% (3,0 kg/ha) sau FOLPAN 80 WDG - 0,2% sau MERPAN 50 WP - 0,2% + DECIS 25 WG - 0,003% sau KARATE ZEON - 0,015%;

2. DITHANE M 45 - 0,2% + DECIS 25 WG - 0,003% sau KARATE ZEON - 0,015%.

               Produsele care se folosesc pentru prevenirea si combaterea bolilor se vor aplica saptamanal iar produsele care se folosesc pentru combatrea daunatorilor se vor utiliza doar la aparitia atacului.

               Tratati USTUROIUL - pentru combaterea atacului produs de musca usturoiului (Suillia lurida Meig. ) la culturile infiintate in toamna cu unul din produsele :

ACTARA 25 WG - 0,02% (Retras de la data de 20.11.2019 deoarece notificatorul, compania Syngenta, nu a mai sustinut reinnoirea aprobarii substantei active tiametoxam la nivelul UE. Se acorda o perioada de gratie de 6 luni pentru comercializare si distribuire (pana la data de 20.05.2020) si de 6 luni pentru eliminare, depozitare si utilizare stocuri existente la utilizator (pana la data de 20.11.2020).) sau DECIS 25 WG - 0,003% sau NOVADIM PROGRESS - 0,2%.(Se retrage la data de 31.12.2019 ca urmare a aplicarii prevederilor Rectificarii la Reg. (UE) nr. 1090/2019 privind nereinnoirea aprobarii substantei active dimetoat, cu precizarea ca omologarea la cultura de cires se retrage de la data 30 septembrie 2019 si se acorda pentru aplicarea pe alte culturi decat pe cultura de cires o perioada de gratie pana la 30.06.2020. Pentru stocurile existente pe teritoriul Romaniei se acorda, din momentul retragerii omologarilor 3 luni pentru comercializare si distribuire (pana la data 31.03.2020) la care se adauga 3 luni pentru depozitare, utilizare si eliminare stocuri la utilizatori (pana la data 30.06.2020).)

               Tratamentul se va efectua cand usturoiul are 2 - 3 frunze formate si se va repeta la un interval de 8-12 zile fata de primul.

 

 

Luati masurile ce se impun pentru protectia  mediului inconjurator ! 

- Se vor utiliza doar produse de protectia plantelor recomandate de CODEX-PEST EXPERT, pentru testele avertizate, omologate de catre "COMISIA INTERMINISTERIALA DE OMOLOGARE A PRODUSELOR DE UZ FITOSANITAR", avizate pentru a fi folosite pe teritoriul ROMANIEI .

- Respectati  cu  strictete  normele  de  lucru  cu  produse  de  uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protectie a albinelor si a animalelor !, conform ORDINULUI COMUN (Ord. 45/1991 al MAA ; 68/05.02.1992 Min.Mediului ; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Admin. Locala si 127/1991 al ACA din Romania, 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor).  

          Produsele fitosanitare trebuie sa fie utilizate in mod corespunzator.

Utilizarea lor corecta include aplicarea principiilor bunelor practici fito­sanitare si indeplinirea conditiilor stabilite in conformitate cu articolul 31 si specificate pe eticheta. Aceasta respecta, de asemenea, dispozitiile Directivei 2009/128/CE si, in special, principiile generale de combatere integrata a daunatorilor prevazute la articolul 14 si in anexa III la respectiva directiva.

In vederea protejarii sanatatii oamenilor si a animalelor, protectiei albinelor si a mediului

inconjurator, producatorii agricoli, persoane fizice sau juridice, care utilizeaza pe terenurile pe care le detin produse de uz fitosanitar din grupele a III-a si a IV-a de toxicitate, au obligatia sa le depoziteze, sa le manipuleze si sa le utilizeze in conformitate cu instructiunile tehnice care le insotesc, aprobate potrivit legii.

Constituie contraventii urmatoarele fapte:

- nerespectarea prevederilor art. 28 din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind introducerea pe piata si utilizarea produselor de protectie a plantelor autorizate;

nerespectarea de catre utilizatori a prevederilor art. 67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel putin 3 ani a produselor de protectie a plantelor pe care le utilizeaza;

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRU

de evidenta a tratamentelor cu produse de protectie a plantelor

 

Data efectua-rii

tratam

(ziua luna, anul)

Cultu-ra si

locul unde

este

situat

terenul

Tim-pul apli

carii

 

Tratamentul efectuat

Numele, pre-numele pers.

Responsabile  de efectuarea tratamentu-lui, semnatura

Data

inceperii recoltarii produsului

agricol

Nr. si data

document prin care s-a dat  in consum populatiei

Agentul de daunare:

boli/

daunatori/

buruieni

Denu-

mire

ppp

folosit

Doza

Omolo-

gata

/doza folosita

Supra-

fata,

ha

Cantitati

utilizate

(kg, l)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1)

 

Producatorul agricol numeroteaza paginile registrului.

Pe spatele registrului (pe ultima pagina) se mentioneaza cate pagini contine registrul,

purtand semnatura (si stampila, dupa caz) fermierului sau administratorului societatii.

 

 

CONSILIER COORDONATOR,                                                                                                                       INTOCMIT,

 

ing. Silviu Vasile GRIGER                                                                                                       ing. Dina VASILIU

 

 

 

                                                               OFICIUL FITOSANITAR BISTRITA-NASAUD

 

BULETIN DE AVERTIZARE nr. 6 din 19 martie 2020

 

 

 

 

               Tratati CAPSUNUL pentru combaterea putregaiului pielos al fructelor si coletului, patarea alba si purpurie a frunzelor cu unul din fungicidele :

ALCUPRAL 50 PU - 0,2% sau CHAMP 77 WG - 0,3% sau ZEAMA BORDELEZA TIP "MIF"- 0,5%.

               Tratamentul se va efectua la aparitia primelor frunze.

 

               Tratati ZMEURUL pentru a combate septorioza, antracnoza, arsura lastarilor, patarea cenusie a frunzelor cu unul din produsele :

ALCUPRAL 50 PU - 0,2% sau CHAMP 77 WG - 0,3% sau ZEAMA BORDELEZA TIP "MIF"- 0,5%.

               Tratamentul se va efectua la umflarea mugurilor .

Luati masurile ce se impun pentru protectia  mediului inconjurator ! 

- Se vor utiliza doar produse de protectia plantelor recomandate de CODEX-PEST EXPERT, pentru testele avertizate, omologate de catre "COMISIA INTERMINISTERIALA DE OMOLOGARE A PRODUSELOR DE UZ FITOSANITAR", avizate pentru a fi folosite pe teritoriul ROMANIEI .

- Respectati  cu  strictete  normele  de  lucru  cu  produse  de  uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protectie a albinelor si a animalelor !, conform ORDINULUI COMUN (Ord. 45/1991 al MAA ; 68/05.02.1992 Min.Mediului ; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Admin. Locala si 127/1991 al ACA din Romania, 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor).

          Produsele fitosanitare trebuie sa fie utilizate in mod corespunzator.

Utilizarea lor corecta include aplicarea principiilor bunelor practici fito­sanitare si indeplinirea conditiilor stabilite in conformitate cu articolul 31 si specificate pe eticheta. Aceasta respecta, de asemenea, dispozitiile Directivei 2009/128/CE si, in special, principiile generale de combatere integrata a daunatorilor prevazute la articolul 14 si in anexa III la respectiva directiva.

In vederea protejarii sanatatii oamenilor si a animalelor, protectiei albinelor si a mediului

inconjurator, producatorii agricoli, persoane fizice sau juridice, care utilizeaza pe terenurile pe care le detin produse de uz fitosanitar din grupele a III-a si a IV-a de toxicitate, au obligatia sa le depoziteze, sa le manipuleze si sa le utilizeze in conformitate cu instructiunile tehnice care le insotesc, aprobate potrivit legii.

Constituie contraventii urmatoarele fapte:

- nerespectarea prevederilor art. 28 din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind introducerea pe piata si utilizarea produselor de protectie a plantelor autorizate;

nerespectarea de catre utilizatori a prevederilor art. 67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel putin 3 ani a produselor de protectie a plantelor pe care le utilizeaza;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRU

de evidenta a tratamentelor cu produse de protectie a plantelor

 

Data efectua-rii

tratam

(ziua luna, anul)

Cultu-ra si

locul unde

este

situat

terenul

Tim-pul apli

carii

 

Tratamentul efectuat

Numele, pre-numele pers.

Responsabile  de efectuarea tratamentu-lui, semnatura

Data

inceperii recoltarii produsului

agricol

Nr. si data

document prin care s-a dat  in consum populatiei

Agentul de daunare:

boli/

daunatori/

buruieni

Denu-

mire

ppp

folosit

Doza

Omolo-

gata

/doza folosita

Supra-

fata,

ha

Cantitati

utilizate

(kg, l)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1)

Producatorul agricol numeroteaza paginile registrului.

Pe spatele registrului (pe ultima pagina) se mentioneaza cate pagini contine registrul,

purtand semnatura (si stampila, dupa caz) fermierului sau administratorului societatii.

 

CONSILIER COORDONATOR,                                                                                                                       INTOCMIT,

 

ing. Silviu Vasile GRIGER                                                                                                       ing. Dina VASILIU

 

 

OFICIUL FITOSANITAR BISTRITA-NASAUD

 

BULETIN DE AVERTIZARE nr. 7 din 19 martie 2020

 

ALINIAMENTELE, PARCURILE si  ARBORETELE,se vor trata impotriva Omidei paroase a buxusului --- Cydalima perspectalis cu:

 

KARATE ZEON - 0,015 % sau FASTER 10 CE - 0,02% sau NOVADIM PROGRES - 0, l % Se retrage la data de 31.12.2019 ca urmare a aplicarii prevederilor Rectificarii la Reg. (UE) nr. 1090/2019 privind nereinnoirea aprobarii substantei active dimetoat, cu precizarea ca omologarea la cultura de cires se retrage de la data 30 septembrie 2019 si se acorda pentru aplicarea pe alte culturi decat pe cultura de cires o perioada de gratie pana la 30.06.2020. Pentru stocurile existente pe teritoriul Romaniei se acorda, din momentul retragerii omologarilor 3 luni pentru comercializare si distribuire (pana la data 31.03.2020) la care se adauga 3 luni pentru depozitare, utilizare si eliminare stocuri la utilizatori (pana la data 30.06.2020).)

 sau PYRINEX QUIK - 1,5 l/ha Se retrage la data de 16.02.2020 ca urmare a aplicarii prevederilor Reg. (UE) nr. 18/2020, privind nereinnoirea aprobarii substantei active clorpirifos. Se acorda, o perioada de gratie pana la 16.04.2020, pentru eliminarea stocurilor existente pe teritoriul Romaniei (inclusiv la utilizatori).

Tratamentul se poate repeta la un interval de 7-14 zile.

 

                

   

 

 

 

Alte Recomandari importante :

Luati masurile ce se impun pentru protectia  mediului inconjurator ! 

- produsele se solubilizeaza separat, se omogenizeaza si apoi se pulverizeaza ;

- resturile de solutii sau apa rezultata in urma spalarii echipamentelor de stropit nu trebuie sa ajunga in apropierea apelor de suprafata, santuri etc.

-este interzis pasunatul  sau folosirea ierbii in hrana animalelor din livezile tratate  timp de 14 zile.

- executarea tratamentului, pe timp linistit fara vant.  Nu aplicati tratamentul daca viteza vantului este mai mare

de 4-5 m /s.

- cititi cu atentie eticheta produsului pe care il folositi ;

- la realizarea amestecurilor se verifica compatibilitatea pesticidelor, fizica si chimica.

- Se vor utiliza doar produse de protectia plantelor recomandate de CODEX-PEST EXPERT, pentru testele avertizate, omologate de catre "COMISIA INTERMINISTERIALA DE OMOLOGARE A PRODUSELOR DE UZ FITOSANITAR", avizate pentru a fi folosite pe teritoriul ROMANIEI .

- Respectati  cu  strictete  normele  de  lucru  cu  produse  de  uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protectie a albinelor si a animalelor !, conform ORDINULUI COMUN (Ord. 45/1991 al MAA ; 68/05.02.1992 Min.Mediului ; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Admin. Locala si 127/1991 al ACA din Romania, 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor).

          Produsele fitosanitare trebuie sa fie utilizate in mod corespunzator.

Utilizarea lor corecta include aplicarea principiilor bunelor practici fito­sanitare si indeplinirea conditiilor stabilite in conformitate cu articolul 31 si specificate pe eticheta. Aceasta respecta, de asemenea, dispozitiile Directivei 2009/128/CE si, in special, principiile generale de combatere integrata a daunatorilor prevazute la articolul 14 si in anexa III la respectiva directiva.

In vederea protejarii sanatatii oamenilor si a animalelor, protectiei albinelor si a mediului  inconjurator, producatorii agricoli, persoane fizice sau juridice, care utilizeaza pe terenurile pe care le detin produse de uz fitosanitar din grupele a III-a si a IV-a de toxicitate, au obligatia sa le depoziteze, sa le manipuleze si sa le utilizeze in conformitate cu instructiunile tehnice care le insotesc, aprobate potrivit legii.

Constituie contraventii urmatoarele fapte:

- nerespectarea prevederilor art. 28 din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind introducerea pe piata si utilizarea produselor de protectie a plantelor autorizate;

nerespectarea de catre utilizatori a prevederilor art. 67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel putin 3 ani a produselor de protectie a plantelor pe care le utilizeaza:

 

 

 

Nume si prenume fermier/soc. comerciala.......................                                                                          

Domiciliu fermier/sediul social al societatii ......................

(Comuna, judetul)  

Ferma (nume/numar, adresa)..............................................                                                                             

 

REGISTRU

de evidenta a tratamentelor cu produse de protectie a plantelor

Data efectua-rii

tratam

(ziua luna, anul)

Cultu-ra si

locul unde

este

situat

terenul

Tim-pul apli

carii

 

Tratamentul efectuat

Numele, pre-numele pers.

Responsabile  de efectuarea tratamentu-lui, semnatura

Data

inceperii recoltarii produsului

agricol

Nr. si data

document prin care s-a dat  in consum populatiei

Agentul de daunare:

boli/

daunatori/

buruieni

Denu-

mire

ppp

folosit

Doza

Omolo-

gata

/doza folosita

Supra-

fata,

ha

Cantitati

utilizate

(kg, l)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1)

Producatorul agricol numeroteaza paginile registrului.

Pe spatele registrului (pe ultima pagina) se mentioneaza cate pagini contine registrul,

purtand semnatura (si stampila, dupa caz) fermierului sau administratorului societatii.

 

CONSILIER COORDONATOR,                                   INTOCMIT,

ing. Silviu Vasile GRIGER                                   ing. Dina VASILIU

0 comentarii2219 vizualizări19 martie 2020
rss 2.0
rss 2.0