Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Agricultura Luni 28 Septembrie 2020 - 3732 vizitatori azi
BULETIN DE AVERTIZARE nr. 17 din 19 mai 2020.

La  MAR - se vor aplica doua  tratamente pentru combaterea rapanului, fainarii, moniliozei, bolilor de scoarta, viermelui merelor ( G1 ), paduchelui lanos, acarieni, afide, insecte defoliatoare si minatoare astfel:

  • tratamentul I -periaoda 19-24 mai 2020(cand fructul are diametrul de 1 cm - aluna);
  • tratamentul II - la interval de 9 - 14 zile de la efectuarea tratamentului anterior.

Se vor utiliza urmatoarele amestecuri de pesticide:

1. SCORE 250 EC - 0,01% sau TOPSIN 500 SC - 0,07% sau  SYSTHANE FORTE - 0,02%  + FASTER 10 CE- 0,03% sau CORAGEN - 100-175ml/ha

2. MICROTHIOL SPECIAL - 0,3% sau CHORUS 50 0,45 - 0,75kg/ha  +  DECIS 25 WG - 0,003% sau FASTAC 10 EC - 0,02%;

3.CHORUS 50 0,45 - 0,75kg/ha  sau  MERPAN 50 WP - 0,25%  + KARATE ZEON - 0,015% sau CALYPSO 480 SC - 0,02%

5. CAPTAN 80 WDG  - 0,15% sau DITHANE M 45 - 0,2% sau NOVOZIR MN 80 - 0,2% sau WINNER M 80 - 0,2% sau VONDOZEB - 0,2% + SULFOMAT 80 PU - 0,3% sau MICROTHIOL SPECIAL - 0,3% + KARATE ZEON - 0,015%;

            La  PAR - se vor aplica doua tratamente pentru combaterea fumaginei, rapanului, moniliozei, septoriozei, patarii brune, focului bacterian, purecelui melifer, viermelui perelor ( G1 ), acarienilor, afidelor, insectelor defoliatoare si minatoare, paduchelui lanos astfel :

  • tratamentul I - periaoda 19-24 mai 2020(cand fructul are diametrul de 1 cm - aluna);
  • tratamentul II - la interval de 9 - 14 zile de la efectuarea tratamentului anterior.

Se vor utiliza urmatoarele amestecuri de pesticide :

1. SYSTHANE FORTE - 0,02% sau MERPAN 50 WP - 0,25%  + MOSPILAN 20 SP - 0,02%  sau KARATE ZEON - 0,015%

2. DITHANE M 45 - 0,2% sau CAPTAN 80 WDG - 0,15% sau MERPAN 50 WP - 0,25% sau WINNER M 80 - 0,2% + KARATE ZEON - 0,015% sau MOSPILAN 20 SP - 0,02% sau FASTAC 10 EC - 0,02%;

 

In plantatiile de MAR si PAR unde este semnalat atac al focului bacterian al rozaceelor ( Erwinia amylovora) se vor utiliza urmatoarele produse: CHAMP 77 WG - 0,2% sau FUNGURAN OH 50 WP - 0,04%  + TOPAS 100 EC - 0,02% sau KARATHANE M 35 CE - 0,06% + DECIS 25 WG - 0,003%  sau FASTAC 10 EC - 0,02%.

In plantatiile pomicole unde se constata atac de acarieni peste pragul economic de daunare ( 3 - 5 acarieni pe frunzulita sau 5 - 10 acarieni pe inflorescenta ) se va folosi unul din produsele ENVIDOR 240 SC- 0,04% sau NISSORUN 10 WP - 0,03%  sau SANMITE 20 WP 0,05% - 0,075% alaturi de produsele recomandate in retetele de tratament.

 

Alte Recomandari importante : 

Luati masurile ce se impun pentru protectia  mediului inconjurator !

- produsele se solubilizeaza separat, se omogenizeaza si apoi se pulverizeaza ;

- resturile de solutii sau apa rezultata in urma spalarii echipamentelor de stropit nu trebuie sa ajunga in apropierea apelor de suprafata, santuri etc.

-este interzis pasunatul  sau folosirea ierbii in hrana animalelor din livezile tratate  timp de 14 zile.

- executarea tratamentului, pe timp linistit fara vant.  Nu aplicati tratamentul daca viteza vantului este mai mare

de 4-5 m /s.

- cititi cu atentie eticheta produsului pe care il folositi ;

- la realizarea amestecurilor se verifica compatibilitatea pesticidelor, fizica si chimica.

 

- Se vor utiliza doar produse de protectia plantelor recomandate de CODEX-PEST EXPERT, pentru testele avertizate, omologate de catre "COMISIA INTERMINISTERIALA DE OMOLOGARE A PRODUSELOR DE UZ FITOSANITAR", avizate pentru a fi folosite pe teritoriul ROMANIEI .

- Respectati  cu  strictete  normele  de  lucru  cu  produse  de  uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protectie a albinelor si a animalelor !, conform ORDINULUI COMUN (Ord. 45/1991 al MAA ; 68/05.02.1992 Min.Mediului ; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Admin. Locala si 127/1991 al ACA din Romania, 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor).

          Produsele fitosanitare trebuie sa fie utilizate in mod corespunzator.

Utilizarea lor corecta include aplicarea principiilor bunelor practici fito­sanitare si indeplinirea conditiilor stabilite in conformitate cu articolul 31 si specificate pe eticheta. Aceasta respecta, de asemenea, dispozitiile Directivei 2009/128/CE si, in special, principiile generale de combatere integrata a daunatorilor prevazute la articolul 14 si in anexa III la respectiva directiva.

In vederea protejarii sanatatii oamenilor si a animalelor, protectiei albinelor si a mediului  inconjurator, producatorii agricoli, persoane fizice sau juridice, care utilizeaza pe terenurile pe care le detin produse de uz fitosanitar din grupele a III-a si a IV-a de toxicitate, au obligatia sa le depoziteze, sa le manipuleze si sa le utilizeze in conformitate cu instructiunile tehnice care le insotesc, aprobate potrivit legii.

 

Constituie contraventii urmatoarele fapte:

- nerespectarea prevederilor art. 28 din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind introducerea pe piata si utilizarea produselor de protectie a plantelor autorizate;

nerespectarea de catre utilizatori a prevederilor art. 67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel putin 3 ani a produselor de protectie a plantelor pe care le utilizeaza:

 

Nume si prenume fermier/soc. comerciala.......................                                                                          

Domiciliu fermier/sediul social al societatii ......................

(Comuna, judetul)  

Ferma (nume/numar, adresa)..............................................                                                                             

 

REGISTRU

de evidenta a tratamentelor cu produse de protectie a plantelor

Data efectua-rii

tratam

(ziua luna, anul)

Cultu-ra si

locul unde

este

situat

terenul

Tim-pul apli

carii

 

Tratamentul efectuat

Numele, pre-numele pers.

Responsabile  de efectuarea tratamentu-lui, semnatura

Data

inceperii recoltarii produsului

agricol

Nr. si data

document prin care s-a dat  in consum populatiei

Agentul de daunare:

boli/

daunatori/

buruieni

Denu-

mire

ppp

folosit

Doza

Omolo-

gata

/doza folosita

Supra-

fata,

ha

Cantitati

utilizate

(kg, l)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1)

Producatorul agricol numeroteaza paginile registrului.

Pe spatele registrului (pe ultima pagina) se mentioneaza cate pagini contine registrul,

purtand semnatura (si stampila, dupa caz) fermierului sau administratorului societatii.

 

                                               INTOCMIT,

                                               ing. Dina VASILIU

 

 

 

 

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA

DIRECTIA FITOSANITARA

OFICIUL FITOSANITAR BISTRITA-NASAUD

 

BULETIN DE AVERTIZARE nr. 18 din 19 mai 2020

La PRUN - se vor aplica doua tratamente pentru combaterea moniliozei, ciuruirii frunzelor, patarii rosii a frunzelor, acarienilor, afidelor, insecte defoliatoare, viermelui prunelor ( G1 ), viespei samburilor astfel :

            - tratamentul I - periaoda 19-24 mai 2020 (cand fructul este de marimea unui bob de mazare);

            - tratamentul II - la 8 - 15 zile de la efectuarea tratamentului anterior.

Se vor utiliza urmatoarele amestecuri de pesticide :

1. CAPTAN 80 WDG  - 0,15% sau DITHANE NEOTEC 75 WG - 0,2% sau MERPAN 50 WP - 0,25% sau NOVOZIR MN 80 - 0,2% sau VONDOZEB 75 DG - 0,2% +  DECIS 25 WG - 0,003% sau FASTAC 10 EC - 0,01% ;

2. TOPSIN 70 WDG - 0,07% + KARATE ZEON - 0,015% sau DECIS 25 WG - 0,003%.

            La CIRES - se voar aplica doua tratamente pentru combaterea acarienilor, afidelor, insecte defoliatoare si minatoare, musca cireselor ( Rhagoletis cerasi ), antracnozei, moniliozei si ciuruirii frunzelor astfel :

  • tratamentul I - la intrarea in parga a soiului Ramon Oliva ( tratamentul nu se va aplica la soiurile cu

coacere timpurie si semitimpurie ( Timpurii de Mai, Ramon Oliva, Scorospelka etc. ) ;

  • tratamentul II - la 8 - 10 zile de la efectuarea tratamentului anterior ( se aplica la soiurile cu coacere tarzie

si foarte tarzie in situatia unei densitati mari de Rhagoletic cerasi ) si se vor folosi urmatoarele amestecuri de pesticide :

1. FOLICUR SOLO 250 EW - 0,1% sau SYSTHANE FORTE - 0,02% sau SCORE 250 EC - 0,015% + CALYPSO 480 CS - 0,02% sau LASER 240 SC - 0,06% sau DECIS 25 WG - 0,003% ;

2. TOPSIN 70 WDG - 0,07%  sau CHORUS 50 0,45 - 0,75kg/ha  + KARATE ZEON - 0,015% sau DECIS 25WG - 0,003%

3. TELDOR 500 SC - 0,08% sau  CHORUS 50 0,45 - 0,75kg/ha  + LASER 240 SC - 0,06%  sau FASTAC 10 EC - 0,01% sau VANTEX 60 CS - 0,007%.

            La PIERSIC si CAIS  - se va aplica 1 tratament  (caderea cosuletelor - fruct cat aluna) pentru combaterea moniliozei, basicarii frunzelor, ciuruirii, fainarii, moliei vargate, acarienilor, afidelor cu unul din urmatoarele amestecuri de pesticide:

-CHORUS 50 0,45 - 0,75kg/ha  sau TOPSIN 70 WDG - 0,07%  +  FASTAC 10 EC - 0,02% sau DECIS 25 WG - 0,003% sau CALYPSO 480 SC - 0,02%.

-TOPSIN 70 WDG - 0,07%  sau CAPTAN 80 WDG - 0,15% sau DITHANE M 45 - 0,2% sau NOVOZIR MN 80

0,2%  +  KUMULUS DF - 0,3% sau KARATHANE M 35 CE -  0,06% +  CALYPSO 480 SC - 0,02% sau FASTAC 10 EC - 0,01% sau DECIS 25 WG - 0,003% .

 

In plantatiile pomicole unde se constata atac de acarieni peste pragul economic de daunare ( 3 - 5 acarieni pe frunzulita sau 5 - 10 acarieni pe inflorescenta ) se va folosi unul din produsele ENVIDOR 240 SC- 0,04% sau NISSORUN 10 WP - 0,03%  sau SANMITE 20 WP 0,05% - 0,075% alaturi de produsele recomandate in retetele de tratament.

 

Alte Recomandari importante :

 

Luati masurile ce se impun pentru protectia  mediului inconjurator !

- produsele se solubilizeaza separat, se omogenizeaza si apoi se pulverizeaza ;

- resturile de solutii sau apa rezultata in urma spalarii echipamentelor de stropit nu trebuie sa ajunga in apropierea apelor de suprafata, santuri etc.

-este interzis pasunatul  sau folosirea ierbii in hrana animalelor din livezile tratate  timp de 14 zile.

- executarea tratamentului, pe timp linistit fara vant.  Nu aplicati tratamentul daca viteza vantului este mai mare de 4-5 m /s.

- cititi cu atentie eticheta produsului pe care il folositi ;

- la realizarea amestecurilor se verifica compatibilitatea pesticidelor, fizica si chimica.

 

- Se vor utiliza doar produse de protectia plantelor recomandate de CODEX-PEST EXPERT, pentru testele avertizate, omologate de catre "COMISIA INTERMINISTERIALA DE OMOLOGARE A PRODUSELOR DE UZ FITOSANITAR", avizate pentru a fi folosite pe teritoriul ROMANIEI .

- Respectati  cu  strictete  normele  de  lucru  cu  produse  de  uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protectie a albinelor si a animalelor !, conform ORDINULUI COMUN (Ord. 45/1991 al MAA ; 68/05.02.1992 Min.Mediului ; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Admin. Locala si 127/1991 al ACA din Romania, 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor).

          Produsele fitosanitare trebuie sa fie utilizate in mod corespunzator.

Utilizarea lor corecta include aplicarea principiilor bunelor practici fito­sanitare si indeplinirea conditiilor stabilite in conformitate cu articolul 31 si specificate pe eticheta. Aceasta respecta, de asemenea, dispozitiile Directivei 2009/128/CE si, in special, principiile generale de combatere integrata a daunatorilor prevazute la articolul 14 si in anexa III la respectiva directiva.

In vederea protejarii sanatatii oamenilor si a animalelor, protectiei albinelor si a mediului  inconjurator, producatorii agricoli, persoane fizice sau juridice, care utilizeaza pe terenurile pe care le detin produse de uz fitosanitar din grupele a III-a si a IV-a de toxicitate, au obligatia sa le depoziteze, sa le manipuleze si sa le utilizeze in conformitate cu instructiunile tehnice care le insotesc, aprobate potrivit legii.

 

Constituie contraventii urmatoarele fapte:

- nerespectarea prevederilor art. 28 din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind introducerea pe piata si utilizarea produselor de protectie a plantelor autorizate;

nerespectarea de catre utilizatori a prevederilor art. 67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel putin 3 ani a produselor de protectie a plantelor pe care le utilizeaza:

 

Nume si prenume fermier/soc. comerciala.......................                                                                          

Domiciliu fermier/sediul social al societatii ......................

(Comuna, judetul)  

Ferma (nume/numar, adresa)..............................................                                                                             

 

REGISTRU

de evidenta a tratamentelor cu produse de protectie a plantelor

Data efectua-rii

tratam

(ziua luna, anul)

Cultu-ra si

locul unde

este

situat

terenul

Tim-pul apli

carii

 

Tratamentul efectuat

Numele, pre-numele pers.

Responsabile  de efectuarea tratamentu-lui, semnatura

Data

inceperii recoltarii produsului

agricol

Nr. si data

document prin care s-a dat  in consum populatiei

Agentul de daunare:

boli/

daunatori/

buruieni

Denu-

mire

ppp

folosit

Doza

Omolo-

gata

/doza folosita

Supra-

fata,

ha

Cantitati

utilizate

(kg, l)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1)

Producatorul agricol numeroteaza paginile registrului.

Pe spatele registrului (pe ultima pagina) se mentioneaza cate pagini contine registrul,

purtand semnatura (si stampila, dupa caz) fermierului sau administratorului societatii.

 

                                               INTOCMIT,

                                               ing. Dina VASILIU

 

 

 

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA

DIRECTIA FITOSANITARA

OFICIUL FITOSANITAR BISTRITA-NASAUD

 

BULETIN DE AVERTIZARE nr. 19 din 19 mai 2020

 

La VITA DE VIE - se vor efectua doua tratamente  pentru combaterea manei, fainarii, patarii rosii a frunzelor, acarienilor cu unul din urmatoarele amestecuri de pesticide :

  • tratamentul I - cand lastarii au 20 - 25 cm si are loc degajarea ciorchinelui ;
  • taratamentul II - inceputul infloritului cu unul din urmatoarele amestecuri de pesticide :

1. ALCUPRAL 50 PU - 0,3% sau RIDOMIL GOLD MZ 68 WG - 0,25% sau NOVOZIR MN 80 - 0,2% + 

CALYPSO 480 SC - 0,02% + NISSORUN 10 WP - 0,03% ;

      2. SULFOMAT 80 PU - 0,3% sau MICROTHIOL SPECIAL - 0,3%  + DECIS 25 WG - 0,003% + ENVIDOR 240 SC - 0,04%.;

       3.   CURZATE MANOX - 0,15% sau VONDOZEB - 0,2% + SULFOMAT 80 PU - 0,3% + DECIS 25 WG - 0,003% sau CALYPSO 480 SC - 0,02% + ENVIDOR 240 SC - 0,04%.

 

Alte Recomandari importante :

 

Luati masurile ce se impun pentru protectia  mediului inconjurator !

- produsele se solubilizeaza separat, se omogenizeaza si apoi se pulverizeaza ;

- resturile de solutii sau apa rezultata in urma spalarii echipamentelor de stropit nu trebuie sa ajunga in apropierea apelor de suprafata, santuri etc.

-este interzis pasunatul  sau folosirea ierbii in hrana animalelor din livezile tratate  timp de 14 zile.

- executarea tratamentului, pe timp linistit fara vant.  Nu aplicati tratamentul daca viteza vantului este mai mare de 4-5 m /s.

- cititi cu atentie eticheta produsului pe care il folositi ;

- la realizarea amestecurilor se verifica compatibilitatea pesticidelor, fizica si chimica.

 

- Se vor utiliza doar produse de protectia plantelor recomandate de CODEX-PEST EXPERT, pentru testele avertizate, omologate de catre "COMISIA INTERMINISTERIALA DE OMOLOGARE A PRODUSELOR DE UZ FITOSANITAR", avizate pentru a fi folosite pe teritoriul ROMANIEI .

- Respectati  cu  strictete  normele  de  lucru  cu  produse  de  uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protectie a albinelor si a animalelor !, conform ORDINULUI COMUN (Ord. 45/1991 al MAA ; 68/05.02.1992 Min.Mediului ; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Admin. Locala si 127/1991 al ACA din Romania, 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor).

          Produsele fitosanitare trebuie sa fie utilizate in mod corespunzator.

Utilizarea lor corecta include aplicarea principiilor bunelor practici fito­sanitare si indeplinirea conditiilor stabilite in conformitate cu articolul 31 si specificate pe eticheta. Aceasta respecta, de asemenea, dispozitiile Directivei 2009/128/CE si, in special, principiile generale de combatere integrata a daunatorilor prevazute la articolul 14 si in anexa III la respectiva directiva.

In vederea protejarii sanatatii oamenilor si a animalelor, protectiei albinelor si a mediului  inconjurator, producatorii agricoli, persoane fizice sau juridice, care utilizeaza pe terenurile pe care le detin produse de uz fitosanitar din grupele a III-a si a IV-a de toxicitate, au obligatia sa le depoziteze, sa le manipuleze si sa le utilizeze in conformitate cu instructiunile tehnice care le insotesc, aprobate potrivit legii.

 

Constituie contraventii urmatoarele fapte:

- nerespectarea prevederilor art. 28 din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind introducerea pe piata si utilizarea produselor de protectie a plantelor autorizate;

nerespectarea de catre utilizatori a prevederilor art. 67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel putin 3 ani a produselor de protectie a plantelor pe care le utilizeaza:

 

Nume si prenume fermier/soc. comerciala.......................                                                                          

Domiciliu fermier/sediul social al societatii ......................

(Comuna, judetul)  

Ferma (nume/numar, adresa)..............................................                                                                             

 

REGISTRU

de evidenta a tratamentelor cu produse de protectie a plantelor

Data efectua-rii

tratam

(ziua luna, anul)

Cultu-ra si

locul unde

este

situat

terenul

Tim-pul apli

carii

 

Tratamentul efectuat

Numele, pre-numele pers.

Responsabile  de efectuarea tratamentu-lui, semnatura

Data

inceperii recoltarii produsului

agricol

Nr. si data

document prin care s-a dat  in consum populatiei

Agentul de daunare:

boli/

daunatori/

buruieni

Denu-

mire

ppp

folosit

Doza

Omolo-

gata

/doza folosita

Supra-

fata,

ha

Cantitati

utilizate

(kg, l)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1)

Producatorul agricol numeroteaza paginile registrului.

Pe spatele registrului (pe ultima pagina) se mentioneaza cate pagini contine registrul,

purtand semnatura (si stampila, dupa caz) fermierului sau administratorului societatii.

 

                                               INTOCMIT,

                                               ing. Dina VASILIU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA

DIRECTIA FITOSANITARA

OFICIUL FITOSANITAR BISTRITA-NASAUD

 

BULETIN DE AVERTIZARE nr. 20 din 19 mai 2020

CULTURILE DE LEGUME  (tomate, ardei, castraveti, vinete, varza) - se vor trata pentru combaterea manei, alternariozei, altor boli foliare, afide, altor daunatori astfel:

-        tratamentul 1 - in perioada 19 aprilie - 24 mai 2020;

-        tratamentul 2 - la un interval de 7 - 15 zile fata de tratamentul anterior,  in functie de regimul de

precipitatii.

1.MERPAN 80 WDG / (CAPTADIN 80 WDG - a doua denumire comerciala) -0,15 % sau DITHANE M 45 - 0,2% sau CURZATE MANOX  - 0,25%  sau EQUATION PRO - 0,4 kg/ha sau POLYRAM DF - 1,8 kg/ha + DECIS 25 WG - 0,003% sau MOSPILAN 20 SP - 0,06 kg/ha sau CALYPSO 480 SC - 0,08 l/ha. 

 2. DITHANE M 45 - 0,2%  sau ZEAMA BORDELEZA - 0,5% sau ORTIVA TOP 0,8-1,0 l/ha + DECIS 25 WG - 0,003%  sau  CALYPSO 480 SC - 0,02%  sau MOSPILAN 20 SP - 0,02%.  

 

CEAPA se va trata impotriva bolilor foliare, a daunatorului  musca cepei (Delia antiqua G1) si alti daunatori, cu: 

TOPSIN 70 WDG - 0,07%  sau ORTIVA TOP 0,8-1,0 l/ha sau  DITHANE M 45 - 0,2% sau CAPTAN 80 WDG - 0,15% sau NOVOZIR MN 80 - 0,2%  +  FASTAC 10 EC - 0,02% sau CALYPSO 480 SC - 0,02%  sau  KARATE ZEON - 0,015%.+ ARACET - 0,12%.

 

            La toate retetele de tratament se poate adauga ingrasamant foliar in concentratiile recomandate de producator.

            Alte Recomandari importante :

 

Luati masurile ce se impun pentru protectia  mediului inconjurator !

- produsele se solubilizeaza separat, se omogenizeaza si apoi se pulverizeaza ;

- resturile de solutii sau apa rezultata in urma spalarii echipamentelor de stropit nu trebuie sa ajunga in apropierea apelor de suprafata, santuri etc.

- executarea tratamentului, pe timp linistit fara vant.  Nu aplicati tratamentul daca viteza vantului este mai mare

de 4-5 m /s.

- cititi cu atentie eticheta produsului pe care il folositi ;

- la realizarea amestecurilor se verifica compatibilitatea pesticidelor, fizica si chimica.

 

- Se vor utiliza doar produse de protectia plantelor recomandate de CODEX-PEST EXPERT, pentru testele avertizate, omologate de catre "COMISIA INTERMINISTERIALA DE OMOLOGARE A PRODUSELOR DE UZ FITOSANITAR", avizate pentru a fi folosite pe teritoriul ROMANIEI .

- Respectati  cu  strictete  normele  de  lucru  cu  produse  de  uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protectie a albinelor si a animalelor !, conform ORDINULUI COMUN (Ord. 45/1991 al MAA ; 68/05.02.1992 Min.Mediului ; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Admin. Locala si 127/1991 al ACA din Romania, 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor).

          Produsele fitosanitare trebuie sa fie utilizate in mod corespunzator.

Utilizarea lor corecta include aplicarea principiilor bunelor practici fito­sanitare si indeplinirea conditiilor stabilite in conformitate cu articolul 31 si specificate pe eticheta. Aceasta respecta, de asemenea, dispozitiile Directivei 2009/128/CE si, in special, principiile generale de combatere integrata a daunatorilor prevazute la articolul 14 si in anexa III la respectiva directiva.

In vederea protejarii sanatatii oamenilor si a animalelor, protectiei albinelor si a mediului  inconjurator, producatorii agricoli, persoane fizice sau juridice, care utilizeaza pe terenurile pe care le detin produse de uz fitosanitar din grupele a III-a si a IV-a de toxicitate, au obligatia sa le depoziteze, sa le manipuleze si sa le utilizeze in conformitate cu instructiunile tehnice care le insotesc, aprobate potrivit legii.

 

Constituie contraventii urmatoarele fapte:

- nerespectarea prevederilor art. 28 din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind introducerea pe piata si utilizarea produselor de protectie a plantelor autorizate;

nerespectarea de catre utilizatori a prevederilor art. 67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel putin 3 ani a produselor de protectie a plantelor pe care le utilizeaza:

 

Nume si prenume fermier/soc. comerciala.......................                                                                          

Domiciliu fermier/sediul social al societatii ......................

(Comuna, judetul)  

Ferma (nume/numar, adresa)..............................................                                                                             

 

REGISTRU

de evidenta a tratamentelor cu produse de protectie a plantelor

Data efectua-rii

tratam

(ziua luna, anul)

Cultu-ra si

locul unde

este

situat

terenul

Tim-pul apli

carii

 

Tratamentul efectuat

Numele, pre-numele pers.

Responsabile  de efectuarea tratamentu-lui, semnatura

Data

inceperii recoltarii produsului

agricol

Nr. si data

document prin care s-a dat  in consum populatiei

Agentul de daunare:

boli/

daunatori/

buruieni

Denu-

mire

ppp

folosit

Doza

Omolo-

gata

/doza folosita

Supra-

fata,

ha

Cantitati

utilizate

(kg, l)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1)

Producatorul agricol numeroteaza paginile registrului.

Pe spatele registrului (pe ultima pagina) se mentioneaza cate pagini contine registrul,

purtand semnatura (si stampila, dupa caz) fermierului sau administratorului societatii.

 

                                               INTOCMIT,

                                               ing. Dina VASILIU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA

DIRECTIA FITOSANITARA

OFICIUL FITOSANITAR BISTRITA-NASAUD

 

BULETIN DE AVERTIZARE nr. 21 din 19 mai 2020

CULTURILE DE CEREALE  PAIOASE ( grau, orz, ovaz, secara ) se vor trata impotriva bolilor foliare si de spic cu:

 

ORIUS 25 EW - 0,5 l/ha  sau AMISTAR (MIRADOR 250SC - a doua denumire comerciala) 0,75-1,0 l/ha sau TOPSIN 70 WDG - 1 kg/ha  sau FALCON PRO 0,6-0,8l/ha.

 

            Tratamentul se va efectua pina  la faza de inspicare a cerealelor.

 

            Pentru combaterea gandacului balos ( Lema melanopa ) din culturile de cereale paioase se vor folosi unul din urmatoarele produse: CALYPSO 480 SC - 0,08 l/ha sau  FASTER 10 CE - 0,1 l/ha.

            Tratamentul se va efectua la aparitia larvelor si se va complexa cu tratamentul pentru  boli foliare si de spic.

 

Tratati SFECLA DE ZAHAR, SFECLA FURAJERA, GULII, VARZA, RIDICHI, IN si CANEPA impotriva puricilor cu:       KARATE ZEON - 0,015% sau CALYPSO 480 SC - 0,02% sau DECIS EXPERT 100 EC 62,5-75ml/ha.

Tratamentul se va efectua la aparitia puricilor pe plante.

 

Alte Recomandari importante :

 

Luati masurile ce se impun pentru protectia  mediului inconjurator !

- produsele se solubilizeaza separat, se omogenizeaza si apoi se pulverizeaza ;

- resturile de solutii sau apa rezultata in urma spalarii echipamentelor de stropit nu trebuie sa ajunga in apropierea apelor de suprafata, santuri etc.

-este interzis pasunatul  sau folosirea ierbii in hrana animalelor din livezile tratate  timp de 14 zile.

- executarea tratamentului, pe timp linistit fara vant.  Nu aplicati tratamentul daca viteza vantului este mai mare de 4-5 m /s.

- cititi cu atentie eticheta produsului pe care il folositi ;

- la realizarea amestecurilor se verifica compatibilitatea pesticidelor, fizica si chimica.

 

- Se vor utiliza doar produse de protectia plantelor recomandate de CODEX-PEST EXPERT, pentru testele avertizate, omologate de catre "COMISIA INTERMINISTERIALA DE OMOLOGARE A PRODUSELOR DE UZ FITOSANITAR", avizate pentru a fi folosite pe teritoriul ROMANIEI .

- Respectati  cu  strictete  normele  de  lucru  cu  produse  de  uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protectie a albinelor si a animalelor !, conform ORDINULUI COMUN (Ord. 45/1991 al MAA ; 68/05.02.1992 Min.Mediului ; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Admin. Locala si 127/1991 al ACA din Romania, 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor).

          Produsele fitosanitare trebuie sa fie utilizate in mod corespunzator.

Utilizarea lor corecta include aplicarea principiilor bunelor practici fito­sanitare si indeplinirea conditiilor stabilite in conformitate cu articolul 31 si specificate pe eticheta. Aceasta respecta, de asemenea, dispozitiile Directivei 2009/128/CE si, in special, principiile generale de combatere integrata a daunatorilor prevazute la articolul 14 si in anexa III la respectiva directiva.

In vederea protejarii sanatatii oamenilor si a animalelor, protectiei albinelor si a mediului  inconjurator, producatorii agricoli, persoane fizice sau juridice, care utilizeaza pe terenurile pe care le detin produse de uz fitosanitar din grupele a III-a si a IV-a de toxicitate, au obligatia sa le depoziteze, sa le manipuleze si sa le utilizeze in conformitate cu instructiunile tehnice care le insotesc, aprobate potrivit legii.

 

Constituie contraventii urmatoarele fapte:

- nerespectarea prevederilor art. 28 din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind introducerea pe piata si utilizarea produselor de protectie a plantelor autorizate;

nerespectarea de catre utilizatori a prevederilor art. 67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel putin 3 ani a produselor de protectie a plantelor pe care le utilizeaza:

 

Nume si prenume fermier/soc. comerciala.......................                                                                          

Domiciliu fermier/sediul social al societatii ......................

(Comuna, judetul)  

Ferma (nume/numar, adresa)..............................................                                                                             

 

REGISTRU

de evidenta a tratamentelor cu produse de protectie a plantelor

Data efectua-rii

tratam

(ziua luna, anul)

Cultu-ra si

locul unde

este

situat

terenul

Tim-pul apli

carii

 

Tratamentul efectuat

Numele, pre-numele pers.

Responsabile  de efectuarea tratamentu-lui, semnatura

Data

inceperii recoltarii produsului

agricol

Nr. si data

document prin care s-a dat  in consum populatiei

Agentul de daunare:

boli/

daunatori/

buruieni

Denu-

mire

ppp

folosit

Doza

Omolo-

gata

/doza folosita

Supra-

fata,

ha

Cantitati

utilizate

(kg, l)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1)

Producatorul agricol numeroteaza paginile registrului.

Pe spatele registrului (pe ultima pagina) se mentioneaza cate pagini contine registrul,

purtand semnatura (si stampila, dupa caz) fermierului sau administratorului societatii.

 

                                               INTOCMIT,

                                               ing. Dina VASILIU

0 comentarii1960 vizualizări19 mai 2020
rss 2.0
rss 2.0