Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Agricultura Joi 06 August 2020 - 23752 vizitatori azi
BULETIN DE AVERTIZARE fitosanitar nr. 35 din 07 iulie 2020.

GRADINILE DE LEGUME, PLANTATIILE POMICOLE, ALINIAMENTELE, PARCURILE si  ARBORETELE, se vor trata impotriva melcului fara cochilie (limax) (Agriolimax agreste) cu:

 AGROSAN B- 15 kg/ha sau ALLOWIN-5 kg/ha  sau META GOLD 3 % / (ARION PRO 3G - a doua denumire comerciala) - 7 kg/ha sau METALDEHYDE 5 - 10 kg/ha sau  OPTIMOL - 5 kg /ha sau

 SLIMAX - 7 kg/ha sau AXCELA - 7kg/ha sau IRONMAX PRO - 7kg/ha.

Aceste produse se vor aplica seara cand activitatea melcilor este intensa, si se va avea in vedere ca sansele de precipitatii sa fie reduse.

Alte metode de combatere:

-        Prafuirea solului cu oxid de calciu sau clorura de sodiu sau superfosfat in doza de 150-200 kg / ha

-        Ca varianta alternativa la tratamentele chimice clasice, se poate utiliza capcana cu bere.

 O farfurie cu bere care datorita aromei maltului si a hameiului este o atractie deosebita pentru melcii fara cochilie.  Se umple aceasta capcana cu bere proaspata pentru ca in timp isi pierde aroma, iar in scurt timp ii veti gasi inecati.

            Melcii fara cochilie, se intalnesc frecvent in tara noastra in anii ploiosi si in zonele umede. Ierneaza ca ou, mai rar ca adult si poate avea 2-3 generatii pe an. Verile racoroase si ploioase sunt favorabile inmultirii in masa.

 

 

 

 

 

 

                

                                     

Alte Recomandari importante :

Luati masurile ce se impun pentru protectia  mediului inconjurator ! 

- resturile de produs sau apa rezultata in urma spalarii echipamentelor, nu trebuie sa ajunga in apropierea apelor de suprafata, santuri etc.

- cititi cu atentie eticheta produsului pe care il folositi ;

- Se vor utiliza doar produse de protectia plantelor recomandate de CODEX-PEST EXPERT, pentru testele avertizate, omologate de catre "COMISIA INTERMINISTERIALA DE OMOLOGARE A PRODUSELOR DE UZ FITOSANITAR", avizate pentru a fi folosite pe teritoriul ROMANIEI .

- Respectati  cu  strictete  normele  de  lucru  cu  produse  de  uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protectie a albinelor si a animalelor !, conform ORDINULUI COMUN (Ord. 45/1991 al MAA ; 68/05.02.1992 Min.Mediului ; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Admin. Locala si 127/1991 al ACA din Romania, 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor).

          Produsele fitosanitare trebuie sa fie utilizate in mod corespunzator.

Utilizarea lor corecta include aplicarea principiilor bunelor practici fito­sanitare si indeplinirea conditiilor stabilite in conformitate cu articolul 31 si specificate pe eticheta. Aceasta respecta, de asemenea, dispozitiile Directivei 2009/128/CE si, in special, principiile generale de combatere integrata a daunatorilor prevazute la articolul 14 si in anexa III la respectiva directiva.

In vederea protejarii sanatatii oamenilor si a animalelor, protectiei albinelor si a mediului  inconjurator, producatorii agricoli, persoane fizice sau juridice, care utilizeaza pe terenurile pe care le detin produse de uz fitosanitar din grupele a III-a si a IV-a de toxicitate, au obligatia sa le depoziteze, sa le manipuleze si sa le utilizeze in conformitate cu instructiunile tehnice care le insotesc, aprobate potrivit legii.

Constituie contraventii urmatoarele fapte:

- nerespectarea prevederilor art. 28 din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind introducerea pe piata si utilizarea produselor de protectie a plantelor autorizate;

nerespectarea de catre utilizatori a prevederilor art. 67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel putin 3 ani a produselor de protectie a plantelor pe care le utilizeaza:

 

Nume si prenume fermier/soc. comerciala.......................                                                                          

Domiciliu fermier/sediul social al societatii ......................

(Comuna, judetul)  

Ferma (nume/numar, adresa)..............................................                                                                             

 

REGISTRU

de evidenta a tratamentelor cu produse de protectie a plantelor

Data efectua-rii

tratam

(ziua luna, anul)

Cultu-ra si

locul unde

este

situat

terenul

Tim-pul apli

carii

 

Tratamentul efectuat

Numele, pre-numele pers.

Responsabile  de efectuarea tratamentu-lui, semnatura

Data

inceperii recoltarii produsului

agricol

Nr. si data

document prin care s-a dat  in consum populatiei

Agentul de daunare:

boli/

daunatori/

buruieni

Denu-

mire

ppp

folosit

Doza

Omolo-

gata

/doza folosita

Supra-

fata,

ha

Cantitati

utilizate

(kg, l)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1)

Producatorul agricol numeroteaza paginile registrului.

Pe spatele registrului (pe ultima pagina) se mentioneaza cate pagini contine registrul,

purtand semnatura (si stampila, dupa caz) fermierului sau administratorului societatii.

 

                                                                                    INTOCMIT,

                                                                                ing. Dina VASILIU

 

0 comentarii924 vizualizări07 iulie 2020
rss 2.0
rss 2.0