Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Agricultura Joi 06 August 2020 - 23682 vizitatori azi
Sprijin pentru prima impadurire si crearea de suprafete impadurite", aferenta Masurii 8.

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza fermierii cu privire la publicareaGhidului solicitantului pentru accesarea schemei de ajutor de stat "Sprijin pentru prima impadurire si crearea de suprafete impadurite", aferenta Masurii 8 "Investitii in dezvoltarea zonelor impadurite si imbunatatirea viabilitatii padurilor", submasura 8.1 "Impaduriri si crearea de suprafete impadurite", din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014-2020, sesiunea 5/2020, editia I, cod DPD sv-SFEADRv/M8,aprobatprin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr.208/24.07.2020

 Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnica a potentialilor beneficiari ai Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR) si constituie un suport informativ complex pentru pregatirea, intocmirea si depunerea Cererii de Sprijin, precum si modalitatea de selectie, aprobare si implementare a angajamentului. De asemenea, contine lista documentelor, avizelor si acordurilor, modelul Cererii de Sprijin, al angajamentului, precum si alte informatii utile implementarii schemei de ajutor de stat "Sprijin pentru prima impadurire si crearea de suprafete impadurite", aferenta Masurii 8 "Investitii in dezvoltarea zonelor impadurite si imbunatatirea viabilitatii padurilor".

 Scopul ajutorului il reprezinta acordarea unui sprijin financiar detinatorilor publici si privati de terenuri agricole si neagricole si formelor asociative ale acestora pentru impadurirea si crearea de suprafete impadurite.

 

 Schema vizeaza infiintarea de plantatii forestiere, respectiv realizarea de:

 

a) trupuri de padure pe terenurile agricole si neagricole; 

b) perdele forestiere de protectie pe terenurile agricole si neagricole.

 

Beneficiarii schemei sunt detinatorii publici si privati de teren agricol si neagricol si formele asociative ale acestora.

 

Sprijinul financiar se acorda ca valoare fixa, reprezentata de costuri standard pe hectar pentru impadurire si compensarea pierderilor de venit agricol, dupa cum urmeaza:

-        Prima de infiintare a plantatiilor forestiere, care acopera si costurile cu elaborarea proiectului tehnic de impadurire si imprejmuire a plantatiei, denumita Prima 1;

-        Prima anuala acordata pe unitatea de suprafata, pentru acoperirea costurilor de intretinere (maximum 6 ani) si ingrijire a plantatiei forestiere (maximum 2 ani), precum si pentru compensarea pierderilor de venit agricol ca urmare a impaduririi, pentru o perioada de 12 ani, denumita Prima 2.

 Alocarea financiara pentru sesiunea 5/2020 a schemei de ajutor de stat "Sprijin pentru prima impadurire si crearea de suprafete impadurite", aferenta Masurii 8 "Investitii in dezvoltarea zonelor impadurite si imbunatatirea viabilitatii padurilor" este de 10.000.000 euro.

 Documentele aprobate pot fi consultate pe site-ul APIA la adresa: http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-sprijin-i-iasc/masuri-delegate-din-pndr/prima-impadurire-sesiunea-5.

 

 

 

 SERVICIUL RELATII CU PUBLICUL SI COMUNICARE

0 comentarii497 vizualizări28 iulie 2020
rss 2.0
rss 2.0