Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Agricultura Sambata 11 Iulie 2020 - 4344 vizitatori azi
Cererea de plata aferenta anului 2011, in cadrul Schemei de plata a ajutorului specific pentru producatorii de lapte de vaca din zonele defavorizate.

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) aminteste potentialilor beneficiari, precum si publicului interesat, ca pot depune, in decursul lunii august a.c., cererea de plata aferenta anului 2011, in cadrul "Schemei de plata a ajutorului specific pentru producatorii de lapte de vaca din zonele defavorizate", finantata din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA).

De acest sprijin comunitar pot beneficia crescatorii de vaci de lapte, persoane fizice, persoane juridice si/sau persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale sau familiale.

Solicitantii trebuie sa depuna cererea aferenta fiecarei exploatatii la centrul APIA judetean / local pe a carui raza teritoriala se afla exploatatia de vaci de lapte.

Conditiile de acordare sunt:

- detinerea unui efectiv cuprins intre 2 si 15 capete vaci de lapte, inclusiv, pe exploatatie (vaca de lapte se defineste ca fiind femela din categoria bovine care a fatat cel putin o data pana la data depunerii cererii, vitelul fiind identificat si inregistrat in Registrul National al Exploatatiilor - RNE);

- inregistrarea beneficiarului care solicita ajutorul in sistemul de administrare a cotelor de lapte, cu cota de lapte pentru livrari si/sau vanzari directe, la Serviciul de Administrare a Cotelor de Lapte (din cadrul Centrului judetean al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura);

- inscrierea in RNE a efectivului de vaci de lapte detinut in exploatatie;

- mentinerea in exploatatie a efectivului de vaci de lapte pentru care se solicita ajutor specific anual, pana la data efectuarii platii;

- permiterea efectuarii controalelor potrivit legii, efectuate de catre APIA sau de catre alte organisme abilitate in acest sens;

- situarea sediului exploatatiei in zonele defavorizate din Romania (identificate in Anexa 4A la Programul National de Dezvoltare Rurala - PNDR 2007 - 2013);

- comunicarea in scris, in termen de 7 zile lucratoare de la data aparitiei, a oricarei modificari a informatiilor declarate in cererea de plata, aparuta intre data depunerii si data finalizarii controlului la fata locului.

Nerespectarea conditiilor de eligibilitate mai sus mentionate poate atrage, dupa caz, reducerea / excluderea de la plata ajutorului specific, respectiv penalitati / sanctiuni multianuale.

Documentele justificative care se ataseaza la cerere sunt:

- copie a Certificatului de inregistrare de la Oficiul Registrului Comertului / a Certificatului de inregistrare fiscala / carte de identitate, dupa caz;

- copie de pe pasaportul fiecarei vaci de lapte, emis de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor - ANSVSA (pentru conformitate se va prezenta si originalul pasaportului);

- copie document coordonate bancare.

Cuantumul ajutorului specific pe cap de vaca de lapte este de cel mult 250 euro/cap de vaca si se calculeaza dupa finalizarea verificarilor, prin raportarea numarului de animale eligibile la plafonul de 22.447.205 euro aferent acestei scheme de plata.

Informatii suplimentare:

Cadrul legislativ:

a) legislatia comunitara:

- Regulamentul (CE) nr. 73/2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori in cadrul Politicii Agricole Comune si de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Reg. CE nr. 1290/2005, CE nr. 247/2006, CE nr. 378/2007 si de abrogare a Reg.CE nr. 1782/2003 cu modificarile si completarile ulterioare;

- Reg. (CE) nr. 1122/2009 din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Reg. (CE) nr. 73/2009 al Consiliului in ceea ce priveste ecoconditionalitatea, modularea si sistemul integrat de administrare si control in cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevazute de regulamentul respectiv, precum si de aplicare a Reg. (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului in ceea ce priveste ecoconditionalitatea in cadrul schemei de ajutoare prevazute pentru sectorul vitivinicol cu modificarile si completarile ulterioare.

b) legislatia nationala:

- HG 755/2010 privind schema de ajutor specific acordat producatorilor de lapte de vaca din zonele defavorizate cu modificarile si completarile ulterioare;

SERVICIUL RELATII CU PUBLICUL SI COMUNICARE

 

0 comentarii2800 vizualizări12 august 2011
rss 2.0
rss 2.0