Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Agricultura Joi 24 Septembrie 2020 - 12898 vizitatori azi
Incepe primirea proiectelor pentru Implementarea strategiilor de dezvoltare locala.

Incepand cu 1 martie 2012, Grupurile de Actiune Locala (GAL) pot depune, la Oficiile Judetene ale Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (APDRP), cereri de finantare pentru "Implementarea strategiilor de dezvoltare locala" (Masura 41).

Acestea se primesc in cadrul unei sesiuni de primire a proiectelor care este deschisa pana la momentul epuizarii fondurilor nerambursabile alocate, respectiv 176.687.609 euro.

Proiectele se vor putea primi in fiecare zi, intre orele 09:00 - 14:00, astfel incat ultimul contract sa fie semnat nu mai tarziu de data de 31 decembrie 2013.

 Intr-o prima etapa, proiectele aferente Masurii 41 se depun la sediul GAL.

Aceste proiecte vor fi selectate de catre Comitetul de Selectie al GAL in baza criteriilor de selectie aferente masurilor in care se incadreaza obiectivele proiectelor la care se adauga criteriile de selectie locale preluate din strategia de dezvoltare locala.

Comitetul de selectie trebuie sa se asigure de faptul ca proiectul ce urmeaza a primi finantare se regaseste in obiectivele propuse in Planul de Dezvoltare Locala si ca se incadreaza in planul financiar al GAL si, de asemenea, de faptul ca implementarea acestuia reprezinta o prioritate in vederea realizarii strategiei de dezvoltare locala.

 In a doua etapa, in urma selectiei, GAL depun proiectele pentru a obtine finantare prin Masura 41 la sediile Oficiilor Judetene de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (OJPDRP) ale APDRP.

 La nivelul OJPDRP se va realiza o triere a Cererilor de Finantare, depuse de catre GAL, in functie de specificul proiectelor. Astfel, proiectele care se incadreaza in obiectivele Masurii 141 "Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenta" si ale Masurii 142 "Infiintarea grupurilor de producatori", vor fi transmise de catre OJPDRP la Compartimentul de Dezvoltare Rurala Judetean (CDRJ), in vederea verificarilor, iar celelalte Cereri de Finantare vor fi verificate la nivelul structurilor APDRP.

 Pentru a obtine finantare nerambursabila, solicitantul trebuie sa respecte cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate in cadrul Ghidului Solicitantului aferent masurii de finantare in care se incadreaza obiectivele proiectelor.

 Informatii detaliate privind accesarea si derularea Masurii 41 din cadrul PNDR sunt cuprinse in Ghidul Solicitantului, disponibil gratuit pe pagina de internet a APDRP, www.apdrp.ro, la sectiunea "Investitii prin PNDR".

 

 

INFORMATII SUPLIMENTARE

 Obiectivul Axei IV - LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l' Economie Rurale) este dezvoltarea comunitatilor rurale din Romania din cadrul PNDR.

 Abordarea LEADER - "de jos in sus" - reprezinta o modalitate ce permite Grupului de Actiune Locala sa isi aleaga un grup coerent de masuri adaptate prioritatilor identificate pe teritoriul sau, masuri transpuse in strategiile de dezvoltare locala, pentru a pune in valoare potentialul endogen al teritoriului.

Aria eligibila pentru implementarea Axei LEADER il constituie spatiul rural definit conform legislatiei din Romania la care se adauga un numar de 206 orase mici (care nu depasesc 20.000 locuitori).

Suprafata eligibila pentru implementarea Axei LEADER este de 227.000 km2 (207.000 km2 spatiul rural definit conform definitiei nationale, la care se adauga aproximativ 20.000 km2 suprafata detinuta de orasele cu pana la 20.000 locuitori).

Numarul de locuitori de la nivel national ce poate fi acoperit de GAL-uri se ridica la aproximativ 11,7 milioane, din care aproximativ 2 milioane provin din orase.

Comunitatile rurale pot primi, de la Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (APDRP), fonduri europene nerambursabile prin Axa IV (LEADER) a Programului National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2007 - 2013, pentru implementarea pe plan local a strategiilor elaborate de Grupurile de Actiune Locala (GAL).

 Conform prioritatilor descrise in strategie, GAL lanseaza apeluri de selectie a proiectelor din cadrul Masurii 4.1, pe plan local, cu sprijinul canalelor de mass-media locale.

Comitetul de Selectie din cadrul GAL stabileste metodologia de selectie si criteriile pe baza carora proiectele ce vor fi implementate in teritoriu, vor fi selectate si propuse spre finantare la Oficiile Judetene de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (OJPDRP).

 Proiectele care nu corespund obiectivelor si prioritatilor stabilite in Planul de Dezvoltare Locala pe baza caruia GAL a fost selectat, nu vor fi selectate in vederea depunerii la Oficiile Judetene ale APDRP sau la Compartimentele de Dezvoltare Rurala Judetene (CDRJ).

 Proiectele ce vor fi implementate prin Masura 4.1 "Implementarea strategiilor de dezvoltare locala" si Masura 421 "Implementarea proiectelor de cooperare", parte a Axei LEADER, vor fi proiecte mici care vor trebui sa respecte un plafon de maxim 200.000 de euro co-finantare publica, iar valoarea totala a investitiei nu va depasi 400.000 euro.

Solicitantii sunt actori locali, dar acestia pot fi si din afara teritoriului Grupului de Actiune Locala cu conditia ca proiectele sa corespunda obiectivelor strategiei si sa fie implementate pe teritoriul respectiv.

 

Proiectele selectate de GAL trebuie sa respecte criteriile de conformitate si eligibilitate, precum si intensitatea ajutorului conform Masurii de investitii in care se incadreaza ca obiective.

Un proiect poate cuprinde actiuni care se regasesc in una sau mai multe masuri ale PNDR. Costurile trebuie sa fie in acord cu specificul fiecarei masuri din PNDR in care actiunile proiectelor se regasesc.

Astfel, se va tine seama de faptul ca ajutorul public (FEADR si contributia nationala) in cadrul fiecarei Masuri este diferit in functie de tipul de beneficiar (public, ONG, privat).

Implicarea actorilor locali in dezvoltarea propriilor zone, va contribui la realizarea unei dezvoltari dinamice sprijinita de o strategie de dezvoltare locala elaborata si implementata local si administrata de reprezentanti ai GAL, care vor reprezenta interlocutorii populatiei din teritoriile respective in vederea imbunatatirii continue a strategiei si a actiunilor ce vor fi implementate.

Grupurile de Actiune Locala (GAL) vor putea implementa actiuni care sa atinga obiectivele tuturor masurilor propuse de Regulamentul (CE) nr. 1698, art. 20, 36 si 52, adaptate de Regulamentul (CE) nr. 1463/2006 si Decizia Consiliului din 19 iunie 2006, de modificare a Anexei VIII a Tratatului de Aderare a Bulgariei si Romaniei.

 · Pentru proiectele care se vor regasi in scopul uneia dintre masurile Regulamentului 1698/2005 se va respecta intensitatea ajutorului prevazuta pentru masura respectiva.

 · Actiunile din afara masurilor specificate in PNDR, dar existente in Regulamentul CE 1698/2005, pot fi sprijinite, daca acestea contribuie la obiectivele PNDR si ale strategiilor de dezvoltare locala. Obiectivele, scopul unor astfel de masuri, beneficiarii, actiunile si costurile eligibile, intensitatea ajutorului si criteriile de selectie a proiectelor trebuie prezentate in strategia de dezvoltare locala si aprobate de Autoritatea de Management.

  • · Prin Masura 41, Grupurile de Actiune Locala pot implementa si proiecte integrate de dezvoltare locala, ce pot acoperi mai multe axe. Implementarea acestor proiecte se va realiza conform descrierii din Planul de Dezvoltare Locala.

 Strategiile trebuie sa se materializeze in proiecte concrete, care urmaresc cresterea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier, imbunatatirii mediului si a spatiului rural, cresterii calitatii vietii si a diversificarii activitatilor economice din spatiul rural, elaborate de actorii locali, persoane fizice autorizate sau persoane juridice care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Grupului de Actiune Locala. Beneficiarii mentionati pot fi si din afara teritoriului Grupului de Actiune Locala cu conditia ca proiectele sa corespunda obiectivelor strategiei si sa fie implementate pe teritoriul respectiv.

 Actiunile care vor fi intreprinse in cadrul Axei IV sunt sintetizate in cadrul a 3 masuri, respectiv:

- Masura 41 - Implementarea strategiilor de dezvoltare locala;

- Masura 421 - Implementarea proiectelor de cooperare;

- Masura 431 - Functionarea Grupurilor de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului.

 

Masura 41 "Implementarea strategiilor de dezvoltare locala" ofera posibilitatea atingerii obiectivelor axelor 1, 2 si 3 din PNDR, prin:

 ? Sub-masura 411 - Cresterea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier

In aceasta sub-masura se vor incadra proiectele propuse in strategie care vizeaza obiectivele descrise in fisele tehnice ale masurilor din Axa 1.

? Sub-masura 412 - Imbunatatirea mediului si a spatiului rural

Prin aceasta sub-masura proiectele din strategie vor atinge obiectivele din fisele tehnice ale masurilor Axei 2.

? Sub-masura 413 - Calitatea vietii si diversificarea economiei rurale

Proiectele ce au acelasi scop ca masurile ce formeaza Axa 3, se vor incadra in aceasta sub-masura.

 Grupurile de Actiune Locala reprezinta parteneriate public-private alcatuite din reprezentanti ai sectoarelor:

 Public

Ø administratie publica (la nivel local si judetean - primarii, consilii locale, judetene etc.)

Ø servicii publice (servicii sociale, de sanatate si transport, scoli, universitati etc.)

 Privat

Ø sector comercial (societati pe actiuni, societati cu raspundere limitata etc.);

Ø sector financiar (banci, institutii de credit etc.);

Ø sector agricol (cooperative agricole, grupuri de producatori etc.);

Ø organizatii de intreprinzatori;

Ø societati de furnizare a serviciilor comunitare (culturale, radio, TV, servicii non-culturale etc.).

 Societate civila

Ø organizatii non-profit, asociatii, fundatii, federatii (asociatii de mediu, asociatii culturale, sociale, religioase, camere de comert, unitati de cult etc.);

Ø persoane fizice, grupuri de persoane neinregistrate oficial.

 

 

Serviciul Relatii Mass-media al APDRP

Tel: +4021 - 310.16.35; massmedia@apdrp.ro; www.apdrp.ro

 

0 comentarii3759 vizualizări02 martie 2012
rss 2.0
rss 2.0