Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Agricultura Sambata 26 Septembrie 2020 - 1770 vizitatori azi
ACTIVITATEA AGENTIEI DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA Centrul Judetean Bistrita Nasaud 2011.
Prezentarea A.P.I.A. Centrul Judetean Bistrita-Nasaud.Centrul Judetean Bistrita Nasaud raspunde de realizarea strategiei Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura in teritoriu, de aplicarea parghiilor si mecanismelor specifice platilor, in concordanta cu cerintele legislatiei in vigoare.Activitatea Centrului Judetean Bistrita Nasaud se desfasoara la nivel judetean si la nivel local, in cadrul celor sase Centre Locale: Bistrita, Coldau - Beclean, Teaca, Lechinta, Nasaud, Rodna.

A.P.I.A. Centrul Judetean Bistrita Nasaud are un numar de 62 comune arondate din care 33 se afla in zona montana defavorizata, 9 se afla in zona defavorizata de conditii naturale specifice si pentru 40 se pot solicita plati de agro-mediu, repartizarea acestora pe centre locale este urmatoarea:

 

Centrul Local Bistrita: - are un numar de 11 comune arondate din care 5 se afla in zona montana devaforizata si pentru 7 se pot solicita pachete de agro-mediu

                                     -  isi desfasoara activitatea cu un numar de  9 salariati: o functie publica de conducere si 8 functii publice de executie

                                     - incarcatura de dosare instrumentate de o persoana este de cca. 695 cereri de sprijin campanie/ persoana

UAT-uri arondate : Bistrita, Bistrita Bargaului, Budacu de Jos, Cetate, Dumitra, Dumitrita, Livezile, Josenii Bargaului, Prundu Bargaului, Sieu Magherus, Tiha Bargaului.

 

Centrul Local Coldau-Beclean: - are un numar de 15 comune arondate,  6 se afla in zona montana defavorizata si pentru 6 se pot solicita pachete de agro-mediu

                                                  -  isi desfasoara activitatea cu un numar de 14 salariati: o functie publica de conducere si 13 functii publice de executie

                                                      - incarcatura de dosare instrumentate de o persoana este de cca. 563 cereri de sprijin campanie/ persoana

UAT-uri arondate : Branistea, Caianu Mic,  Chiochis, Chiuza, Ciceu Giurgesti, Ciceu Mihaesti, Negrilesti, Nuseni, Oras Beclean, Petru Rares, Sieu Odorhei, Sintereag, Spermezeu, Tarlisua, Uriu.

 

Centrul Local Lechinta: - are un numar de 7 comune arondate, 6 se afla in zona defavorizata de conditii specifice

                                         -  isi desfasoara activitatea cu un numar de 8 salariati: o functie publica de conducere si 7 functii publice de executie

 

                                         - incarcatura de dosare instrumentate de o persoana este de cca. 569 cereri de sprijin campanie/ persoana

UAT-uri arondate : Budesti, Lechinta, Matei, Micestii de Campie, Sanmihaiu de Campie, Silivasu de Campie, Urmenis.

 

 

Centrul Local Nasaud: - are un numar de 18 comune arondate, 17 se afla in zona montana defavorizata si 18 sunt eligibile pentru pachetele de agro-mediu

                                     -  isi desfasoara activitatea cu un numar de 13 salariati: o functie publica de conducere si 12 functii publice de executie

                                     - incarcatura de dosare instrumentate de o persoana este de cca. 668 cereri de sprijin campanie/ persoana

UAT-uri arondate : Poiana Ilvei, Oras Nasaud, Runcu Salvei, Feldru, Ilva Mica, Salva, Parva, Rebra, Zagra, Magura Ilvei, Ilva Mare, Cosbuc, Romuli, Telciu, Rebrisoara, Lesu, Lunca Ilvei, Nimigea.

 

 

Centrul Local Rodna: - are un numar de 4 comune arondate toate se afla in zona montana defavorizata si sunt eligibile pentru pachetele de agro-mediu

                                     -  isi desfasoara activitatea cu un numar de 3 salariati: 3  functii publice de executie

                                     - incarcatura de dosare instrumentate de o persoana este foarte mare (cca. 1000 cereri sprijin campanie/persoana) peste media existenta in alte centre locale

UAT-uri arondate : Sant, Rodna, Maieru, Sangeorz-Bai.

 

Centrul Local Teaca: - are un numar de 7 comune arondate din care una in zona montana defavorizata, 3 in zona devaforizata de conditii specifice iar pentru 5 se pot solicita pachete de agro-mediu

                                     -  isi desfasoara activitatea cu un numar de 7 salariati: o functie publica de conducere si 6 functii publice de executie

                                     - incarcatura de dosare instrumentate de o persoana este de cca. 608 cereri de sprijin campanie/ persoana

UAT-uri arondate : Galatii Bistritei, Milas, Mariselu, Monor, Sieu, Sieut, Teaca.

 

Structura personalului: un total de 108 posturi aprobate in statul de functii din care: 108 functii publice - 96 functii publice de executie si 12 functii publice de conducere

 

Repartizarea personalului:

                   - 54  posturi nivel judetean

                   - 54  posturi nivel local

 

Media de varsta la nivelul centrului  judetean este de 50 - 60 ani.

 

Din punct de vedere al studiilor, situatia este urmatoarea: 101 persoane cu studii superioare si  6 persoane cu studii medii.

 

 

Potrivit bugetului comunicat de ordonatorul secundar de credite A.P.I.A. Centrul Judetean Bistrita Nasaud  a avut aprobate pentru anul 2011 urmatoarele prevederi bugetare:

 

Cheltuieli de personal - 5.262.690 lei, din care :

credite bugetare deschise -          5.262.672 lei

 

Bunuri si servicii  - 766.880 lei, din care:

credite bugetare deschise -             766.863 lei

 

Subventii - 1.932.650 lei, din care:

credite bugetare deschise -          1.932.634 lei

 

Active nefinanciare - 716.980 lei, din care :

credite bugetare deschise -            619.645 lei

 


Situatia comparativa a cheltuielilor pentru ultímele 3 exercitii financiare:

 

SPECIFICATIE

2009

2010

2011

CHELTUIELI DE PERSONAL

7,135,574.00

6,345,253.00

5,262,672.00

Cheltuieli salariale in bani

5,614,699.00

4,985,942.00

4,125,290.00

Salarii de baza

2,308,079.00

3,926,359.00

3,839,059.00

Salarii de merit

87,813.00

8,359.00

0.00

Indemnizatii de conducere

112,561.00

8,606.00

0.00

Spor de vechime

694,534.00

51,496.00

0.00

Sporuri pentru conditii de munca

 0.00

247,463.00

284,627.00

Alte sporuri

1,647,809.00

6,175.00

473.00

Ore suplimentare

260,883.00

0.00

0.00

Fond de premii

287,478.00

300,605.00

0.00

Prima de vacanta

214,554.00

436,112.00

0.00

Indemnizatii de delegare

988.00

767.00

1,131.00

Alte drepturi salariale in bani

 0.00

0.00

0.00

Contributii

1,520,875.00

1,359,311.00

1,137,382.00

Contributii de asigurari sociale de stat

1,141,495.00

1,026,342.00

861,077.00

Contributii de asigurari  de somaj

27,985.00

24,820.00

20,608.00

Contributii de asigurari sociale de sanatate

291,895.00

259,230.00

214,456.00

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

9,397.00

7,437.00

6,185.00

Contributii pentru concedii si indemnizatii

50,103.00

41,482.00

35,056.00

BUNURI SI SERVICII

827,743.00

719,086.00

766,863.00

Bunuri si servicii

492,846.15

455,835.95

478,132.50

Furnituri de birou

26,975.89

12,019.37

13,324.64

Incalzit, iluminat si forta motrica

65,866.18

56,543.92

67,931.08

Apa, canal si salubritate

6,188.46

5,710.23

6,978.86

Carburanti si lubrifianti

93,750.00

82,050.00

92,500.00

Piese de schimb

0.00

0.00

318.85

Posta, telecomunicatii, radio,tv,internet

8,388.80

32,283.34

62,876.69

Mat.si prest.de serv.cu caract.functional

146,121.78

87,406.87

86,791.60

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

145,555.04

179,822.22

147,410.78

Reparatii curente

75,298.68

23,185.00

0.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

7,994.43

5,806.29

22,374.67

Uniforme si echipamente

0.00

0.00

0.00

Alte obiecte de inventar

7,994.43

5,806.29

22,374.67

Deplasari, detasari, transferari

33,038.32

31,700.79

9,999.35

Deplasari interne, detasari, transferari

33,038.32

31,700.79

9,999.35

Carti, publicatii si materiale documentare

187.68

0.00

168.00

Pregatire profesionala

0.00

0.00

0.00

Protectia muncii

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli

218,377.74

202,557.97

256,188.48

Reclama si publicitate

0.00

0.00

470.02

Chirii

89,475.06

73,829.10

75,096.10

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

128,902.68

128,728.87

180,622.36

SUBVENTII

9,316,032.84

10,482,460.35

1,932,634.00

Actiuni de ecologizare

190,247.63

213,314.03

0.00 

Sprijinirea producatorilor agricoli

9,125,785.21

10,269,146.32

1,932,634.00

ACTIVE NEFINANCIARE

137,481.00

887,748.95

619,645.01

Active fixe

137,481.00

887,748.95

619,645.01

Constructii

137,481.00

851,379.21

601,495.03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

0.00 

36,369.74

18,149.98

TOTAL CHELTUIELI

17,416,830.84

18,434,548.30

8,581,814.01

 

 

 

 

Activitatea in domeniul Masurilor de Sprijin

 

Numar de cereri depuse pe campanii:

- campania 2007 - 32.844 cereri;

- campania 2008 - 30.199 cereri;

- campania 2009 - 31.516 cerer;

- campania 2010 - 34.219 cereri;

- campania 2011 - 35.055 cereri.

 

 

Suprafata totala pentru care s-a solicitat sprijin:

- campania 2007:  194,438.70 ha;

- campania 2008: 181,760.20 ha;

- campania 2009: 188,508.00 ha;

- campania 2010: 199,494.00 ha;

- campania 2011: 199,459.10 ha.

 

 

 

 Plati efectuate aferente FEGA pe scheme de sprijin SAPS:

          - campania 2007 : 22.841.671,69 lei;

          - campania 2008 : 37.703.237,49 lei;

          - campania 2009 : 50.748.222,99 lei;

          - campania 2010 : 60.857.312,92 lei ;

          - campania 2011: 75.189.559,80 lei, din total suma autorizata  75.466.607,32lei pentru un numar de 34.299 fermieri.

 

Plati efectuate aferente FEADR si BN (buget national) pentru masurile : PNDC, tutun, zahar, zona montana defavorizata - masura 211, zona defavorizata de conditii specifice - masura 212, pachetul 1 si 2 de agromediu, astfel:

- campania 2007:  12.063.951,65 lei;

- campania 2008:   61.595.082,01 lei;

- campania 2009:  95.835.288,45 lei;

- campania 2010: 94.530.374,22 lei din total suma autorizata de 94.987.960,03 lei, pentru un numar de 26.866 fermieri;

- campania 2011: 92.273.264,57 lei din total suma autorizata de 131.372.717,93 lei, pentru un numar de 21.663 fermieri.

 

 

Situatia cererilor SAPS pe campanii:

CL

campania 2007

campania 2008

campania 2009

campania 2010

campania 2011

cereri

supr. declarata

supr. eligibila

cereri

supr. declarata

supr. eligibila

cereri

supr. declarata

supr. eligibila

cereri

supr. declarata

supr. eligibila

cereri

supr. declarata

supr. eligibila

BISTRITA

4893

19,768.43

19,035.44

4695

19,286.41

18,885.04

5420

22,448.53

22,054.38

5995

23,551.69

23,420.25

6277

24,444.02

24,289.80

CJ BN

306

51,654.43

51,633.38

262

51,413.72

51,915.14

291

52,499.55

52,489.32

319

55,432.23

55,370.50

319

52,850.65

52,833.76

COLDAU

8140

33,409.33

32,673.94

6953

28,707.70

28,154.43

7883

33,044.19

32,513.56

7691

32,142.25

31,640.52

7879

32,548.84

32,036.99

LECHINTA

3987

18,414.79

17,837.96

3763

17,875.14

17,364.70

3789

18,347.46

17,818.60

3925

19,024.38

18,404.77

3985

18,862.33

18,300.26

NASAUD

9401

43,111.56

42,729.65

8659

37,955.79

37,862.92

8151

36,584.60

36,547.96

9784

42,083.68

41,977.26

10010

42,639.77

42,476.33

RODNA

2564

7,688.27

7,473.66

2476

6,654.74

6,535.30

2532

7,025.18

6,898.02

2931

7,976.26

7,842.66

3004

8,220.16

8,062.33

TEACA

3553

20,391.86

20,235.60

3390

19,866.71

19,815.03

3450

18,558.52

18,530.12

3600

19,283.48

19,255.05

3649

19,893.30

19,854.23

TOTAL

32844

194,438.70

191,619.60

30198

181,760.20

180,532.60

31516

188,508.00

186,852.00

34245

199,494.00

197,911.00

35123

199,459.10

197,853.70

 

 

Activitatea de Control pe Teren

 Centralizatorul activitatii desfasurate in cursul anului 2011:

Nr. crt.

Activitate

Exploatatii

Parcele

Dosare

1

Control teren clasic

2

12

 

2

Control  teren  Agromediu teledetectie 2010

897

5795

 

3

Control  teren  Agromediu teledetectie 2011

46

347

 

4

Control teren GAEC1 teledetectie 2010

580

1758

 

5

Control teren GAEC1 teledetectie 2011

1540

2695

 

6

Reconfigurare BF

549

782

 

7

Follow-up Campania 2010

2573

14102

 

8

Follow-up Campania 2011

5049

36687

 

9

Teren neintretinut

74

117

 

10

Editare si validare masuratori

 

 

3683

11

Operare si verificare rapoarte de control

 

 

3301

12

Arhivare rapoarte de control

 

 

3927

SUPRACONTROL

1

ZMD

12

68

 

2

ZDS

4

23

 

3

AGROMEDIU

14

102

 

4

Contestatii, suprapuneri, masuratori, etc

162

368

 

 

Repartizarea pe Centre Locale  a exploatatiilor verificate prin teledetectie in campania  2011:

Centru local/judetean

Exploatatii

Parcele

C.L. Bistrita

242

1758

C.L. Coldau

2732

19826

C.L. Lechinta

1926

13832

C.L. Nasaud

42

170

C.L. Teaca

25

103

Centru Judetean

82

998

TOTAL

5049

36687

 

 

 

Activitatea in domeniul masurilor de piata

 HG 1628/2008 Acordarea sprijinului comunitar pentru furnizarea laptelui in institutiile scolare, in judetul Bistrita Nasaud, au fost depuse un numar de 3 cereri din care doua au fost cereri de plata si o cerere de actualizare a datelor si anume:

Cererea de plata pe sem. I an scolar 2010/2011 in valoare de 481.914,24  lei suma ce a fost achitata integral;

Cererea de plata aferenta sem. II an scolar 2010/2011 in valoare de 496.263,84   lei, dosar finalizat si transmis la A.P.I.A. Central - Directia Masuri de Piata in vederea autorizarii la plata.

 

HG 905/2010 Ajutorul financiar comunitar pentru incurajarea consumului de fructe in scoli, au fost depuse 2 ceceri de plata de catre Consiliul Judetean Bistrita Nasaud dupa cum urmeaza:

Cererea de plata aferenta trim. I  an scolar 2010/2011  in valoare de 252.399,56 lei suma ce a fost achitata integral;

Cererea de plata aferenta trim. II an scolar 2010/2011 in valoare de 305.664,17 lei dosar finalizat si transmis la A.P.I.A. Central - Directia Masuri de Piata in vederea autorizarii la plata.

 

Reconversia si restructurarea plantatiilor viticole: in conformitate cu OMADR 247/2008 cu modificarile si completarile ulterioare, au fost inregistrate, verificate  si autorizate la plata urmatoarele dosare:

Nr.

Crt.

Perioada depunere

Numar cereri

Cereri finalizate

Suma solicitata (euro)

Suma autorizata (euro)

Observatii

1.

2008/2009

4

4

226.675,40

111.305,40

1 dosar neconform

2.

2010

6

1

969.915,50

88.646,40

Finalizare 2012/2013

3.

2011

4

0

193.900,00

 

Finalizare 2012/2013

 

HG 556/2008 cu modificarile si completarile ulterioare, HG 213/2010 - Sectorul apicol - combaterea varoozei, refacerea septelui, achizitionarea de familii de albine, matci sau roi pe faguri, a fost depus un singur dosar cu o valoare de 102.544,10 lei - suma ce a fost achitata integral.

 

 

Activitatea in domeniul inspectiilor

 

In cursul anului 2011 s-au efectuat urmatoarele actiuni :

 

MASURI DE PIATA

Restructurare/Reconversie plantatii viticole - 3 inspectii ;

Asigurarea productiei de struguri pentru vin - 1 inspectie ;

Ajutor comunitar acordat pentru furnizarea laptelui in institutiile scolare:

- 2 inspectii la Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud;

- 56 inspectii in institutii scolare ;

Ajutor comunitar acordat pentru furnizarea fructelor in institutiile scolare:

- 2 inspectii la Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud;

- 38 inspectii in institutii scolare;

Ajutoare alimentare acordate persoanelor defavorizate 2010 - 18 inspectii;

Ajutoare alimentare acordate persoanelor defavorizate 2011 - 57 inspectii;

Ajutor comunitar in sectorul apicol: 1 inspectie la solicitant cu 3 apicultori verificati;

Agricultura ecologica - 80 inspectii la solicitant;

Bunastare pasari - 1 inspectie ;

 

BUGET NATIONAL

PNDC  - ovine/caprine - 103 controale;

Control la fata locului - vaca de lapte din zona defavorizata - 230 controale la solicitant.

 

CONTROL COTA LAPTE - 470 controale la solicitant .

 

          
 

Subventii de la bugetul de stat

 HG 408/2010 - cu modificarile si completarile ulterioare, privind acordarea unui ajutor de stat pentru  motorina utilizata in agricultura, au fost depuse, inregistrate, verificate si emise acorduri  prealabile pentru un numar de 160 solicitanti, cu o cantitate de 518.889,46  litri motorina in sectorul vegetal si 681.087,134  litri in sectorul zootehnic, iar pentru rambursarea accizei la motorina au fost inregistrate, verificate si aprobate un numar de 336 cereri petru 505.857,307 litri motorina si o valoare de 606.562,66 lei aferente trimestrului IV 2010 si trimestrelor  I, II si III 2011.

HG 756/2010 - ajutorul specific pentru plata primelor de asigurare, in anul 2011 au fost depuse un numar de 14 cereri  cu o valoare de 58.200 lei.

 HG 838/2010 - pentru aprobarea normelor metodologice de acordare a ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate voluntar in favoarea bunastarii pasarilor, au fost depuse, inregistrate, verificate si autorizate la plata un numar de 7 cereri de sprijin cu o valoare de 1.154.974,71 lei.

Totodata la finalul anului 2011 au mai fost depuse un numar de 6  cereri pentru acord initial pentru anul 2012  pentru bunastare la pasari cu o valoare solicitata de 2.582.483,03 lei.

 

HG 839/2010 - pentru aprobarea normelor metodologice de acordare a ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate voluntar in favoarea bunastarii porcinelor a fost depusa la finalul anului 2011 o cerere pentru acord initial pentru anul 2012  pentru bunastare  la porcine cu o valoare de 693.431,50 lei.

 

OMADR 186/2011 - privind modul de implementare, conditiile specifice si criteriile  de eligibilitate, pentru aplicarea schemelor de plati directe complementare in sectorul zootehnic la specia bovine, in acord cu reglementarile comunitare in domeniu, au fost depuse si inregistrate un numar de 9.268 cereri cu un efectiv de 51.171 capete.

 

Nr. cereri depuse

Nr. animale solicitate

Nr. cereri eligibile

Nr. animale pentru care se acorda prima

Valoarea unitara a primei (lei/cap)

Valoarea totala de plata

(lei)

9.268

51.171

9.172

50.387

410

20.656.210,00

 

OMADR 108/2011 privind modul de implementare, conditiile specifice si criteriile  de eligibilitate, pentru aplicarea schemelor de plati directe complementare in sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, in acord cu reglementarile comunitare in domeniu, au fost depuse, inregistrate, verificate administrativ cu RNE un numar de 2144 cereri cu un efectiv de 247.080 capete. In urma verificarilor au fost aprobate un numar de 2.129 cereri dupa cum urmeaza:

 

PNDC 2011 - OVINE/CAPRINE

 

OVINE / CAPRINE

Nr. cereri depuse

Nr. animale solicitate

Nr. cereri eligibile

Nr. animale pentru care se acorda prima

Nr. animale cu nereguli/

penalizari

Val. unitara a primei (lei/cap)

Valoarea primei acordate

Val. totala penalizari

Valoarea totala de plata

(lei)

OVINE

1856

232.962

1843

230.008

1.672

40

9.200.320

43.300

9.157.020

CAPRINE

288

14.118

286

13.871

121

40

554.840

3.140

551.700

TOTAL

2.144

247.080

2.129

243.879

1.793

40

9.755.160

46.440

9.708.720

 

 

Conform procedurii pentru eliberarea Adeverintelor inregistrare beneficiar privind platile nationale directe complementare specia ovina/caprina si bovine in vederea accesarii "creditelor pentru finantarea capitalului de lucru" in luna decembrie au fost eliberate un numar de 252 adeverinte, dupa cum urmeaza:

Bovine - 131 adeverinte eliberate pentru un numar de 1.890 capete,

Ovine - 104  adeverinte eliberate pentru un numar de 25.002 capete,

Caprine - 17 adeverinte eliberate pentru un numar de 1.232 capete.

 

 

 

CERERI PRIMITE IN ANUL 2011:

 

CECERI PRIMITE IN ANUL 2011

VALOAREA APROBATA

Total

Buget National

Buget Comunitar

Buget National

(Lei)

Buget Comunitar (Lei)

Buget Comunitar (Euro)

28.178

11.936

16.242

35.507.021,90

11.439.899,91

1.390.490,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plati efectuate in cursul anului 2011 pentru subventii din buget national de catre Centrul judetean Bistrita Nasaud:

 

Masuri pentru care s-a acordat sprijin financiar

Plati 2011 (lei)

HG. Nr. 408/2010

Acciza motorina trim III si IV 2010

257,707.12

Acciza motorina trim I, II si III 2011

516,767.17

TOTAL H.G. Nr. 408/2010

774,474.29

HG. Nr. 756/2010

Prime asigurare

3,185.00

TOTAL H.G. Nr. 756/2010

3,185.00

HG Nr. 838/2010

Bunastare pasari

1,154,974.71

TOTAL H.G. Nr. 838/2010

1,154,974.71

TOTAL GENERAL

1,932,634.00

 

 

 

 

Alte forme de sprijin finantate din F.E.G.A

(Fondul European de Garantare in Agricultura)

 

 

HG 755/2010, cu modificarile si completarile ulterioare - privind  ajutorul specific acordat producatorilor de lapte de vaca din zona defavorizata, in anul 2011  s-au primit, inregistrat, verificat si autorizat la plata urmatoarele cereri:

 

Nr. Crt.

Nr. cereri depuse

Nr. cereri autorizate

Nr. capete solicitate

Nr. capete eligibile

Valoarea autorizata

(lei)

Observatii

2010/2011

2011

1.

6792

-

5760

20.493

18.614

7.772.730,65

339 cereri au fost supuse controlului la fata locului

2.

-

7.126

-

25.449

-

-

in curs de verificare si autorizare

13.918

TOTAL CERERI

 

Din totalul cererilor depuse in anul 2011 un numar de 2.832 cereri sunt aferente perioadei 3 de depunere a anului 2010. Din cele 6792 cereri depuse pentru anul 2011 au fost autorizate si platite un numar de 5760 cereri cu o valoare de 7.772.730,65 lei, diferenta de 1032 cereri se imparte astfel: 79 cereri cu sanctiuni anuale si multianuale si un numar de 953 cereri au fost retrase sau respinse deoarece nu figurau in Registrul Cotelor de Lapte.

 

 

HG 759/2010, cu modificarile si completarile ulterioare - pentru acordarea sprijinul financiar specific pentru imbunatatirea calitatii produselor agricole din sectorul de agricultura ecologica, in anul 2011  s-au primit, inregistrat, verificat si autorizat la plata urmatoarele cereri:

 

Nr. Crt.

Nr. cereri depuse

Nr. cereri autorizate

Valoarea autorizata

(lei)

Observatii

1.

174 pentru anul 2010

174

2.130.927,45

80 cereri control teren

2.

2.136 pentru anul 2011

-

in curs de autorizare - control teren la un numar de 321 cereri

2310

TOTAL CERERI

 

 

 

Administrare Cota de Lapte:

 

 

In cadrul compartimentului Cota de lapte in anul de cota 2011 s-au primit, inregistrat si verificat urmatoarele cereri:

 

Nr.

Crt.

SPECIFICARE

CERERI DEPUSE

INTRODUSE IN APLICATIE

IN LUCRU

APROBATE

1.

Transfer permanent

569

569

8

561

2.

Transfer temporar

0

0

0

0

3.

Conversie permanenta

180

180

7

173

4.

Conversie temporara

21

21

4

17

5.

Schimbare cumparator

332

315

35

297

6.

Mosteniri

28

28

0

28

7.

Inscrieri permanente

621

621

45

576

8.

Schimbarea formei de organizare

160

160

42

128

9.

Cedarea drepturilor

203

198

3

195

10.

Reactivari cota

11

9

1

8

Rezerva nationala

1.

Cota extinderi

7

7

0

7

2.

Fermieri noi

5

5

0

5

Total cereri primite:

2.137

 

 

 

A.P.I.A. Centrul Judetean Bistrita Nasaud a primit, inregistrat, operat, verificat si autorizat la plata in cursul anului 2011 cereri de sprijin atat din bugetul national cat si din bugetul comunitar in valoare totala de 211.883.367,25 lei din care pentru cererile de sprijin pe suprafata campania 2011 valoarea de 167.462.824,37 lei.

 

 

Director Executiv,

       Emil Scurtu

 

 

 

 

 

 

0 comentarii6132 vizualizări19 martie 2012
rss 2.0
rss 2.0