Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Agricultura Miercuri 20 Ianuarie 2021 - 20066 vizitatori azi
Ajutor specific acordat producatorilor de lapte si de carne de vita .

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza potentialii beneficiari ca in perioada 10 iunie - 15 iulie 2013 se depun cererile de plata aferente anului 2013 in cadrul "Schemei de ajutor specific acordat producatorilor de lapte si de carne de vita din zonele defavorizate", finantata din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA).

 De acest sprijin comunitar pot beneficia crescatorii de vaci de lapte si/sau de bivolite de lapte si/sau de taurine din rase de carne si/sau metisii cu rase de carne.

 Solicitantii trebuie sa depuna o cerere per beneficiar pentru toate exploatatiile detinute (cu cod de exploatatie inregistrat in RNE al ANSVSA), la centrul judetean APIA pe a carui raza teritoriala se afla exploatatia cu cel mai mare numar de animale.

 

Conditii de acordare generale:

Ø         exploatatiile sunt localizate in zonele defavorizate din Romania, identificate in Anexa 4A la Programul National de Dezvoltare Rurala PNDR 2007 - 2013;

Ø         bovinele din exploatatiile pentru care beneficiarul solicita ajutor specific sunt identificate si inregistrate in Registrul National al Exploatatiilor - RNE;

Ø         detin registrul individual al exploatatiei, actualizat in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr.1760/2000;

Ø         bovinele din exploatatie sunt cuprinse in Programul actiunilor de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si inregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor si caprinelor, iar actiunile prevazute sunt efectuate la zi. 

 

Conditiile de acordare specifice fiecarei categorii de animale:

Pentru vacile de lapte:

Ø         beneficiarii sunt inregistrati in sistemul de administrare a cotelor de lapte al Serviciului de Administrare a Cotelor de Lapte din cadrul Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura cu cota de lapte pentru livrari si/sau vanzari directe;

Ø         solicita ajutor specific pentru un numar cuprins intre doua si 15 capete vaci de lapte inclusiv, pe beneficiar;

Ø         vacile de lapte pentru care se solicita ajutor specific trebuie mentinute pe o perioada de retinere de 6 luni de la data limita de depunere a cererilor (16.07.2013-15.01.2014), la adresa exploatatiei/locatiei mentionata in cerere;

 

Ø         vacile de lapte pentru care se va solicita ajutorul specific au cel putin un produs (vitel) identificat si  inregistrat in RNE pana la termenul limita de depunere al cererilor.

Ajutorul specific pentru vaci de lapte se acorda anual. 

 

Pentru bivolite de lapte:

Ø      solicita ajutor specific pentru un efectiv de maxim 50 capete bivolite de lapte, pe beneficiar;

Ø      bivolitele de lapte pentru care se solicita ajutor specific trebuie mentinute pe o perioada de retinere de 6 luni de la data limita de depunere a cererilor (16.07.2013-15.01.2014) la adresa exploatatiei/locatiei mentionata in cerere;

Ø      bivolitele de lapte pentru care se va solicita ajutorul specific au cel putin un produs (vitel) identificat si  inregistrat in RNE pana la termenul limita de depunere al cererilor.

Ajutorul specific pentru bivolite de lapte se acorda anual.

 

Pentru taurine din rase de carne:

Ø      solicita ajutor specific pentru un efectiv total de animale de maxim 90 capete pe beneficiar. Categoriile de taurine sunt:

-       vaci din rase de carne care nu au beneficiat de ajutor specific pentru categoria vaci de lapte;

-       vaci metise cu rase de carne care nu au beneficiat de ajutor specific pentru categoria vaci de lapte;

-       tineret mascul si/sau femel din rase de carne si/sau metisi cu rase de carne;

-       tauri din rasa de carne.

Ø      detin documente oficiale care atesta rasa de carne/metisii din rasele de carne;

Ø      detin documente care atesta  iesirile din efectiv, dupa caz;

Ø      animalele pentru care se solicita ajutor specific trebuie sa fie detinute de beneficiar cel putin o perioada de 8 luni de la data intrarii in exploatatia acestora si pana in momentul iesirii/ pana la data depunerii cererii, dupa caz (pentru taurinele de carne existente in exploatatie la data depunerii);

Ø      cererea va fi vizata de catre Agentia Nationala pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie, prin structurile sale teritoriale, pentru certificarea raselor de carne si metisii acestora, prin verificarea datelor din certificatele de origine, buletinele de insamantari artificiale/adeverintele de monta naturala. Verificarile vor fi facute conform manualului de procedura elaborat de Agentia Nationala pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie si aprobat de M.A.D.R.

Ajutorul specific pentru taurine din rase de carne se acorda:

-       o singura data pentru categoria de varsta a animalului, pentru tineretul mascul si/sau femel care are varsta de maximum 25 de luni la data iesirii din exploatatie cuprinsa in perioada 01 august a anului calendaristic precedent - 15 iulie a anului in care se solicita ajutorul specific, respectiv maxim 25 de luni la data de 15 iulie a anului in care se solicita ajutorul specific, pentru tineretul existent in exploatatie;

-       anual, pentru vaci din rase de carne si pentru vaci metise cu rase de carne;

-       o singura data in viata, pentru taurii din rase de carne din specia taurine.

 

 

Nerespectarea conditiilor de eligibilitate mai sus mentionate precum si nerespectarea cerintelor legale in materie de gestionare (SMR) privind mediul, identificarea si inregistrarea animalelor in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru agricultori in Romania poate atrage, dupa caz, reducerea/excluderea de la plata, respectiv penalitati/sanctiuni multianuale, in conformitate cu OMADR nr. 174/2013.

 

 

APIA pune la dispozitia beneficiarilor cereri pretiparite cu efectivul de animale pentru fiecare categorie inscris in RNE.

 

Cererea, pentru a putea fi depusa, trebuie insotita de urmatoarele documente:

Documente generale - indiferent de tipul schemei pentru care solicita ajutor specific:

a) copie a certificatului de inregistrare de la oficiul registrului si comertului/a certificatului de inregistrare fiscala/carte de identitate, dupa caz;

b) copie de pe pasaportul fiecarui animal care trebuie sa fie pe numele persoanei care solicita sprijinul, emis de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor;

c) dovada inregistrarii  in Registrul Unic de Identificare (RUI) al APIA (va fi eliberata de catre angajatii APIA odata cu cererea pretiparita);

d) adeverinta emisa prin proceduri SNIIA de catre medicul veterinar de libera practica imputernicit, care atesta ca bovinele detinute in exploatatie sunt cuprinse  in Programul actiunilor de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si inregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor si caprinelor, iar actiunile prevazute sunt efectuate la zi;

e) copie document coordonate bancare.

 

Documente specifice  in functie de schema de plata pentru care solicita ajutorul specific:

a) pentru vaci de lapte  va depune si dovada de inregistrare a beneficiarilor in sistemul de administrare a cotelor de lapte (va fi eliberata de catre angajatii APIA);

b)  pentru categoria taurine din rase de carne:                        

-    pentru vaca de carne si pentru taurul din rase de carne, copia certificatului de origine;

-    pentru vaca metisa cu rasa de carne nascuta in Romania, copia buletinului de insamantari artificiale al mamei/adeverinta de monta naturala autorizata a mamei, pe care sa se mentioneze codul tatalui, care trebuie sa fie din rasa de carne;

-    pentru vaca metisa cu rasa de carne provenita din import copia buletinului de insamantari artificiale/adeverintei de monta naturala a mamei, pe care sa se mentioneze codul tatalui, care trebuie sa fie din rasa de carne si/sau copia pasaportului, in care sa fie evidentiat codul tatalui, care trebuie sa fie din rasa de carne, dupa caz;

-    pentru tineretul din rase de carne - copia certificatului de origine;

-    pentru tineretul metis - copia documentului din  care sa reiasa faptul ca unul din parinti este rasa de carne, respectiv, copia certificatului de origine al mamei sau copia buletinului de insamantari artificiale/ adeverinta de monta naturala;

-    pentru categoria taurine din rase de carne, documentele care atesta iesirile animalelor din exploatatie.

 

SERVICIUL RELATII CU PUBLICUL SI COMUNICARE

 

 

 

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza beneficiari care au depus cereri de solicitare a ajutorului specific pentru imbunatatirea calitatii produselor agricole in sectorul de agricultura ecologica pentru anul 2012 ca plafonul total maxim alocat pentru platile anuale suplimentare in anul 2012 este de 7.050.000 euro (5.727.000 euro pentru productia vegetala si 1.323.000 euro pentru cresterea animalelor).

Cuantumul platii anuale suplimentare/exploatatie se calculeaza de catre APIA, dupa finalizarea tuturor verificarilor, prin raportarea plafonului alocat pentru fiecare sector la numarul exploatatiilor eligibile, avand in vedere plata anuala suplimentara maxima/exploatatie pentru fiecare categorie de dimensiune a exploatatiei. In cazul in care plafonul solicitat depaseste plafonul alocat pentru fiecare sector, plata anuala suplimentara maxima/exploatatie se diminueaza procentual cu aceeasi valoare pentru toate categoriile de dimensiune a exploatatiei ale sectorului respectiv.

Nerespectarea conditiilor de eligibilitate prevazute pentru acordarea ajutorului specific si/sau a cerintelor legale in materie de gestionare (SMR) privind mediul, identificarea si inregistrarea animalelor in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru agricultori in Romania poate atrage, dupa caz, reducerea/excluderea de la plata, respectiv penalitati/sanctiuni multianuale, in conformitate cu OMADR nr. 17/2011, cu modificarile si completarile ulterioare si OMADR nr. 161/2012.

De asemenea, APIA informeaza potentialii beneficiari ca cererile de solicitare a ajutorului specific pentru imbunatatirea calitatii produselor agricole in sectorul de agricultura ecologica pentru anul 2013, sprijin acordat din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA), se depun in perioada 01 septembrie - 15 octombrie 2013.

Ajutorul se acorda pentru exploatatiile din productia vegetala si animaliera care sunt inregistrate in perioada de conversie (de trecere de la agricultura conventionala la agricultura ecologica).

Pot beneficia de ajutorul specific persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale sau familiale constituite conform O.U.G. nr. 44/2008 sau persoanele juridice care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a)   sunt inregistrate in fiecare an pentru care solicita ajutorul specific, in sistemul de agricultura ecologica, la Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale - MADR, prin directiile agricole de dezvoltare rurala judetene - DADR;

b)   detin un contract incheiat cu un organism de inspectie si certificare acreditat pe teritoriul Uniunii Europene /aprobat de catre MADR;

c)   detin un document justificativ / certificat de conformitate / master certificat / certificat de confirmare a conversiei, in care se mentioneaza statutul exploatatiei in conversie (anul 1 / anul 2 / anul 3), cultura, suprafata, numarul de animale, numarul de familii de albine, emis de organismul de inspectie si certificare cu care a incheiat contractul;

d)   se mentin in sistemul de agricultura ecologica pe o perioada de 5 ani;

e)   in cazul beneficiarilor din productia vegetala, suprafata agricola in folosinta trebuie sa fie de cel putin 0,30 ha, ocupata cu culturi anuale, culturi perene sau pasuni si fanete permanente.

Beneficiarii ajutorului specific vor putea depune o singura cerere de solicitare a ajutorului specific, fie pentru o exploatatie din productia vegetala, fie numai pentru una din speciile din productia animaliera sau numai pentru o exploatatie din apicultura.

Beneficiarii completeaza si depun cererea de solicitare a ajutorului specific la centrul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura pe raza teritoriala unde se afla exploatatia, insotita de urmatoarele documente:

a) copie de pe buletinul/cartea de identitate a titularului, a administratorului sau a imputernicitului;

b) copie de pe certificatul de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului/certificatul de inregistrare fiscala, dupa caz;

c) copie de pe documentele care fac dovada folosintei terenului;

d) copie de pe fisa de inregistrare in agricultura ecologica a beneficiarului, pentru anul in care solicita ajutorul specific, aprobata de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;

e) copie de pe contractul incheiat intre beneficiar si un organism de inspectie si certificare, organism acreditat pe teritoriul Uniunii Europene, aprobat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;

f) copie de pe documentul justificativ, intocmit in conformitate cu art. 29 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007, al carui model este prevazut in anexa XII la Regulamentul (CE) nr. 889/2008, care poate fi denumit si certificat de conformitate/master certificat/certificat de confirmare a conversiei, in care sa se mentioneze statutul exploatatiei in conversie anul 1, anul 2, anul 3, cultura, suprafata, numarul de animale, numarul de familii de albine;

g) o notificare emisa beneficiarului de catre organismul de inspectie si certificare, care sa ateste urmatoarele:

h) nu a intervenit nicio cauza de incetare ori de desfiintare a contractului incheiat intre beneficiar si organismul de inspectie si certificare;

i) beneficiarul se afla in continuare integrat in sistemul de control al organismului respectiv;

j) angajamentul beneficiarului prin care acesta se obliga sa se mentina in sistemul de agricultura ecologica pe o perioada de 5 ani de la data solicitarii sprijinului specific si sa aplice in exploatatiile sale regulile si principiile agriculturii ecologice stabilite in Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului;

k) adeverinta emisa, prin proceduri SNIIA, de catre medicul veterinar de libera practica imputernicit, care atesta ca animalele din exploatatie sunt cuprinse in Programul actiunilor de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si inregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor si caprinelor, iar actiunile prevazute sunt efectuate la zi.

Beneficiarii care solicita ajutor specific pentru pasuni permanente (pasuni si fanete) si nu detin animale crescute in sistem ecologic trebuie sa depuna copii de pe facturile fiscale, din care sa rezulte ca livreaza furajele in conversie, recoltate de pe pasune, unui crescator de animale inregistrat in sistemul de agricultura ecologica, sau o copie de pe contractul incheiat cu un crescator de animale inregistrat in sistemul de agricultura ecologica pentru utilizarea pasunii respective. In acest sens beneficiarul depune si o copie de pe fisa de inregistrare a crescatorului de animale caruia ii livreaza furajele sau cu care a incheiat contractul.

 SERVICIUL RELATII CU PUBLICUL SI COMUNICARE

 

0 comentarii4193 vizualizări08 iunie 2013
rss 2.0
rss 2.0