Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Agricultura Miercuri 20 Ianuarie 2021 - 19880 vizitatori azi
Vizarea carnetelor de rentier agricol.

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) reaminteste ca pentru a intra in posesia rentei viagere cuvenite pentru anul 2012, rentierii trebuie sa se prezinte la centrele judetene ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, in perioada 01 martie - 30 august 2013 pentru vizarea carnetelor de rentier agricol.

Rentierii agricoli cu domiciliul in Bucuresti se pot prezenta atat la Centrul APIA al Municipiului Bucuresti din Piata Rosetti nr. 4, sector 2, cat si la Centrul judetean APIA Ilfov din str. Cernisoara, nr. 92 A, sector 6.

Pentru vizarea carnetului, rentierul agricol se poate prezenta personal sau prin mandatar /curator/tutore, in baza unei procuri autentice/curatela/hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila.

 

De asemenea, rentierul agricol trebuie sa prezinte urmatoarele documente:

-  carnetul de rentier agricol;

-  contractul de arendare;

-  actul de identitate in original;

- document coordonate bancare (optional);

- decizia de la comisia de expertiza medicala actualizata,  pentru gradele de invaliditate I si II (daca decizia nu prevede ca dosarul este nerevizuibil), in original si in copie.

Renta viagera agricola inceteaza la data decesului rentierului. In cazul decesului rentierului, renta datorata acestuia in anul respectiv poate fi incasata de mostenitorii sai, doar daca, in perioada de vizare, mostenitorii vor depune la oricare centru judetean al APIA,  respectiv al municipiului Bucuresti, carnetul de rentier al defunctului (se depune obligatoriu), certificatul de deces (original si copie), actul de succesiune (certificat de mostenitor, certificat de legatar, hotarare judecatoreasca de succesiune investita cu formula "definitiva si irevocabila", certificat de calitate de mostenitor) (original si copie), B.I/C.I. a mostenitorului (original si copie), imputernicire/declaratie notariala din care sa reiasa acordul celorlalti mostenitori privind solicitarea si incasarea rentei viagere agricole datorata rentierului (original).

Legislatie:

   Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 70/2010 privind unele masuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si a unor structuri aflate in subordinea acestuia cu modificarile ulterioare;

   Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, cu modificarile si completarile ulterioare;

   OMADR/OMF nr. 1272/26503/2005 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Titlului XI "Renta viagera agricola" Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 

SERVICIUL RELATII CU PUBLICUL SI COMUNICARE 

 

 

0 comentarii3409 vizualizări27 august 2013
rss 2.0
rss 2.0