Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Agricultura Joi 21 Ianuarie 2021 - 158 vizitatori azi
Se pot depune cererile de solicitare a ajutorului in sectorul agricultura ecologica. Plati pentru 211, 212 si 214.

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (A.P.I.A.) informeaza ca in perioada 01 septembrie - 15 octombrie 2013, inclusiv se pot depune cererile de solicitare a ajutorului specific acordat pentru imbunatatirea calitatii produselor agricole in sectorul agricultura ecologica. Pentru acest tip de ajutor specific, Romania beneficiaza de fonduri europene de 4.098.000 euro din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA).

Potrivit HG nr. 759/2010 cu modificarile si completarile ulterioare, ajutorul specific se acorda pentru exploatatiile din productia vegetala si animaliera, care sunt inregistrate in sistemul de agricultura ecologica si care se afla in perioada de conversie - trecerea de la agricultura conventionala la agricultura ecologica.

Beneficiarii ajutorului specific sunt persoane fizice, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale sau familiale constituite conform O.U.G. nr. 44/2008 sau persoane juridice care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

- sunt inregistrati  in fiecare an pentru care solicita ajutorul specific, in sistemul de agricultura ecologica, la Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (M.A.D.R.) prin Directiile Agricole de Dezvoltare Rurala judetene;

- detin un contract incheiat cu un organism de inspectie si certificare acreditat pe teritoriul Uniunii Europene, aprobat de catre MADR;

- detin un document justificativ/certificat de conformitate/master certificat/certificat de confirmare a conversiei, in care se mentioneaza statutul exploatatiei in conversie anul 1, anul 2, anul 3, cultura, suprafata, numarul de animale, numarul de familii de albine, emis de organismul de inspectie si certificare cu care a incheiat contractul; 

- se mentin in sistemul de agricultura ecologica pe o perioada de 5 ani;

- in cazul beneficiarilor din productia vegetala, suprafata agricola in folosinta trebuie sa fie de cel putin 0,30 ha, ocupata cu culturi anuale, culturi perene sau pasuni si fanete permanente;

- respecta normele de ecoconditionalitate care cuprind bunele conditii agricole si de mediu - GAEC si cerintele legale in materie de gestionare - SMR stabilite prin Ordinul M.A.D.R, M.M.P si al A.N.S.V.S.A. nr. 187/2.155/42/06.09.2011 pentru aprobarea cerintelor legale in materie de gestionare (SMR) privind mediul si identificarea si inregistrarea animalelor in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru agricultori in Romania), daca solicita si sprijin pentru suprafata.

Ajutorul specific nu se acorda in cazul repetarii anului de conversie/prelungirii perioadei de conversie.

 

 Beneficiarii ajutorului pot depune o singura cerere de solicitare a ajutorului specific, fie pentru o exploatatie din productia vegetala, fie numai pentru una din speciile din productia animaliera sau numai pentru o exploatatie din apicultura.

In cazul in care beneficiarul exploateaza mai multe terenuri aflate pe raza mai multor judete, cererea va fi depusa la centrul judetean A.P.I.A. pe raza caruia se afla suprafata mai mare pentru exploatatiile din domeniul vegetal. Pentru exploatatiile din domeniul cresterii animalelor, beneficiarul va depune cererea la centrul judetean A.P.I.A. pe raza caruia se afla inregistrat sediul social pentru persoane juridice/PFA/II/IF, respectiv domiciliul pentru persoane fizice.

Controlul la fata locului se efectueaza pentru minimum 5% din beneficiarii care au depus cererea pentru ajutor specific, incepand cu data de 1 noiembrie 2013.

Nerespectarea conditiilor de eligibilitate prevazute pentru acordarea ajutorului specific poate atrage, dupa caz, reducerea/excluderea de la plata, respectiv penalitati/sanctiuni multianuale in conformitate cu OMADR nr. 17/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.

Pentru mai multe informatii poate fi consultat site-ul A.P.I.A., www.apia.org.ro, unde se afla modelul de cerere si instructiunile de completare, ghidul solicitantului si toate formularele necesare.

 

 

SERVICIUL RELATII CU PUBLICUL SI COMUNICARE

 

 

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (A.P.I.A.) informeaza ca in conformitate cu prevederile art. 9, alin. (2) al Regulamentului (CE) nr. 65/2011, Statele Membre pot decide sa plateasca, in cadrul angajamentelor incheiate de beneficiarii masurilor Axei II din Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR), un avans in cuantum de pana la 75% din suma cuvenita fermierilor care au depus cereri de plata in cadrul Campaniei de sprijin pe suprafata 2013.

In acest context Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) impreuna cu APIA au decis ca, incepand cu data de 05 septembrie 2013, sa efectueze plata in avans pentru beneficiarii masurilor de dezvoltare rurala: 211 "Plati pentru zona montana defavorizata", 212 "Plati pentru zone defavorizate - altele decat cele montane" si 214 "Plati pentru agromediu",  din Axa II -  Campania 2013.

Acordarea platilor in avans este justificata de necesitatea pregatirii unor masuri administrative care sa asigure efectuarea platilor catre toti solicitantii, pana la finalul implementarii PNDR 2007 - 2013, dar si pentru a veni in sprijinul fermierilor in vederea acoperirii cheltuielor necesare pentru infiintarea culturilor de toamna si pentru a incuraja respectarea bunelor practici agricole si de mediu.

Precizam ca pentru aceste plati APIA a previzionat aproximativ 300 milioane euro.

 

SERVICIUL RELATII CU PUBLICUL SI COMUNICARE

 

 

0 comentarii4109 vizualizări03 septembrie 2013
rss 2.0
rss 2.0