Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Inst. Militarizate Joi 25 Februarie 2021 - 28826 vizitatori azi
ANALIZA ACTIVITATII DESFASURATE DE INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "Bistrita" AL JUDETULUI BISTRITA - NASAUD IN ANUL 2010.

I. EVALUARE GENERALA

I.1. CADRUL NORMATIV-JURIDIC PENTRU DESFASURAREA ACTIVITATILOR

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "BISTRITA" al judetului Bistrita-Nasaud functioneaza ca serviciu public deconcentrat in subordinea Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta in scopul asigurarii managementului situatiilor de urgenta pe tipurile de risc din competenta.

Activitatea s-a desfasurat in baza urmatoarelor acte normative:

-Ordonanta Guvernului nr. 88/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta, aprobata prin Legea nr. 363/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 15/2005;

-Hotararea Guvernului nr. 1492/2004 privind principiile de organizare, functionare si atributiile serviciilor de urgenta profesioniste;

-alte acte normative, ordine si dispozitii ale esaloanelor superioare.

 

I.2. OBIECTIVUL FUNDAMENTAL SI OBIECTIVELE GENERALE

 

            Obiectivul fundamental al intregii activitati desfasurate la nivelul institutiei in anul 2010 si care a capacitat resursele umane, materiale si financiare avute la dispozitie a fost asigurarea in zona de competenta, in mod unitar si profesionist, apararii vietii si sanatatii populatiei, a mediului inconjurator, a valorilor materiale si culturale pe timpul producerii unor incendii, accidente, fenomene meteo periculoase sau a altor situatii de urgenta.

            In vederea atingerii parametrilor obiectivului fundamental, eforturile au fost indreptate catre materializarea urmatoarelor obiective generale:

a)      pregatirea preventiva si protectia prioritara a populatiei;

b)      realizarea conditiilor necesare supravietuirii in situatii de urgenta;

c)      participarea la protectia valorilor culturale, precum si a mediului;

d)      desfasurarea pregatirii profesionale a  personalului organismelor specializate si serviciilor de urgenta;

e)      organizarea si executarea interventiei operative pentru limitarea si inlaturarea efectelor situatiilor de urgenta;

f)        constituirea rezervelor de resurse financiare si tehnico-materiale specifice.

 

II. EVALUAREA SECTORIALA

 

In etapa analizata, structurile inspectoratului au desfasurat activitati in concordanta cu prevederile legislative in domeniul privind atributiile si competentele stabilite in gestionarea situatiilor de urgenta.

 

II.1. ACTIVITATI DESFASURATE PE LINIA PREVENIRII SITUATIILOR DE URGENTA

 

In scopul eficientizarii activitatilor de prevenire, prin aplicarea ultimelor reglementari in domeniu, s-a implementat o abordare noua, profesionista a acestei activitati, bazata pe proceduri transparente si clare, cu accent pe acordarea unei largi initiative, dar si a unei responsabilitati sporite personalului din inspectia de prevenire, in functie de situatia operativa existenta.

 

Exercitarea autoritatii de stat in domeniul apararii impotriva incendiilor s-a realizat prin activitati de reglementare, autorizare, avizare, supraveghere a pietei, control, organizarea stingerii incendiilor si tragerea la raspundere juridica a persoanelor vinovate.

In anul 2010 au fost emise  - 85 de avize din care 84 avize securitate la incendiu si un aviz de protectie civila; 61 autorizatii de securitate la incendiu

Dupa verificarea de conformitate cu prevederile reglementarilor tehnice in vigoare a masurilor de aparare impotriva incendiilor, adoptate in documentatiile tehnice ale lucrarilor de constructii, pentru indeplinirea cerintei esentiale - securitate la incendiu - a constructiilor, instalatiilor si a altor amenajari precum si dupa verificarea de conformitate cu prevederile reglementarilor tehnice in vigoare a masurilor adoptate in documentatiile tehnice ale lucrarilor de constructii pentru realizarea adaposturilor de protectie civila au fost respinse 21  cereri  depuse in vederea obtinerii avizului din care 20 de securitate la incendiu si un aviz de protectie civila.

In urma verificarilor in teren si a documentelor privind realizarea masurilor de aparare impotriva incendiilor, indeplinirea cerintei esentiale - securitate la incendiu - la constructii, instalatii si alte amenajari au fost respinse 17 cereri de autorizare de securitate la incendiu.

Nu au existat cazuri de anulare a avizului sau autorizatiei de securitate la incendiu, care sa impuna sistarea lucrarilor de constructii sau/respectiv oprirea functionarii ori utilizarii constructiilor sau amenajarilor respective.

 

Controlul de stat in domeniul securitatii la incendiu s-a exercitat prin efectuarea de 866 controale la:

-        63 localitati;

-      162 institutii;

-      426 agenti economici;

-      203 obiective de investitii.

-           8 constructii hidrotehnice

-           3 Societati / institutii. de proiectare

-           1 obiective cu substante periculoase

 Comparativ cu anul 2009 numarul controalelor de prevenire a scazut cu 9,25%. Scadere determinata de fluctuatia personalului din Inspectia de Prevenire

Au fost constatate 4100 de deficiente, solutionate pe timpul controalelor 1991, au fost aplicate 461 sanctiuni. 27 amenzi contraventionale in cuantum de 69.200 lei.

 

Pe linia activitatii de informare preventiva au fost executate :

 •  126 exercitii de alarmare si evacuare in situatii de urgenta
 •    20 exercitii de alarmare publica cu implicarea comitetelor locale si serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta
 •  975 actiuni de informare preventiva in domeniul prevenirii incendiilor si protectiei civile la operatori economici, institutii si localitati
 •    au fost indrumate 41 de cercuri tehnico aplicative "Prietenii Pompierilor" si "Cu viata mea apar viata"

O directie prioritara a activitatii Inspectiei de Prevenire este cresterea operativitatii Serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta constituite la localitati.

Pe raza judetului Bistrita - Nasaud  personalul SVSU insumeaza  un numar total de 2012

 •  1950 - personal voluntar cu care s-au incheiat 1555 contracte de voluntariat (26 sefi S.V.S.U., 317 specialisti de prevenire, 48 soferi, 83 mecanici motopompe, 143 servanti, 1333 personal echipe specializate );
 • 62 - personal angajat ( 36 sefi S.V.S.U.,  2 specialisti de prevenire, 18 soferi,  6 mecanici motopompe).

In zona de competenta a judetului Bistrita - Nasaud sunt constituite 62 de servicii voluntare pentru situatii de urgenta (S.V.S.U.),  din care: 42 - categoria I, 13-categoria III, 7-categoria IV.

20 servicii voluntare pentru situatii de urgenta sunt dotate cu autospeciale de stins incendii, 12dintre acestea au organizat serviciul in ture (S.V.S.U. Maieru, Rodna, Feldru, Sant, Josenii Birgaului, Prundu Birgaului,  Ilva Mare, Singeorz Bai, Romuli, Spermezeu, Telciu si Livezile )

 

In anul 2010 au fost executate 26 activitati comune la care au participat institutiile publice din judet cu atributii in managementul situatiilor de urgenta (Institutia Prefectului, Consiliul Judetean, Inspectoratul in Constructii, Agentia de Protectie a Mediului, Comisariatul Judetean al Garzii Nationale de Mediu, Sistemul de Gospodarire a Apelor). Activitatile au fost executate in principal pentru evaluarea efectelor unor situatii de urgenta (alunecari de teren, inundatii ) precum si pentru inspectia obiectivelor cu risc de producere a accidentelor in care sunt implicate substante periculoase.

Coordonarea, controlul si acordarea asistentei tehnice de specialitate in domeniul pregatirii populatiei,  a constat in principal in urmatoarele activitati specifice (122  activitati de control):

 • 60 unitati de invatamant;
 • 58 servicii voluntare pentru situatii de urgenta;
 • 4 servicii private pentru situatii de urgenta.

Inspectia de prevenire a sprijinit comitetele locale pentru situatii de urgenta in activitatea de continuare a operationalizarii serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta, activitate care va constitui o prioritate si in anul 2010, inclusiv a componentei preventive, realizandu-se pana in prezent urmatoarele :

 • 3 convocare cu sefii serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta;
 • sprijinirea celor 62 de servicii voluntare pentru situatii de urgenta in vederea intocmirii actelor de autoritate publica prevazute de legislatia in vigoare;

Pregatirea autoritatilor administratiei publice locale, a membrilor comitetelor pentru situatii de urgenta, precum si a personalului de specialitate de la localitati, institutii publice si operatori economici s-a realizat prin cursuri, convocari si instructaje, astfel:

 • la Centrul Zonal de Perfectionare a Pregatirii Cluj-Napoca - 1 subprefect, 1 vicepresedinte al Consiliului Judetean, 1 administrator sef al Consiliului Judetean, 13 primari, 22 viceprimari, reprezentand 60 % din cei planificati;
 • 1 activitate de pregatire cu presedintii comitetelor locale pentru situatii de urgenta;
 • 3 convocari de pregatire cu sefii serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta;
 • 3 instructaje lunare cu inspectorii de protectie civila de la institutii si operatori economici.
 • 3 cursuri de pregatire a membrilor serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta din componenta preventiva acestora (cu participarea  a 76 de persoane din municipiul Bistrita, orasul Nasaud, comunele: Cosbuc, Salva, Runcu Salvei, Romuli, Telciu, Lechinta, Galatii Bistritei, Teaca, Milas, Micestii de Cimpie, Urmenis, Silivasu de Cimpie, Sinmihaiu de Cimpie, Matei, Budesti, Dumitra si Sieu Magherus)

Vom desfasura si in continuare actiuni de informare specifice tuturor situatiilor de urgenta ce pot aparea, atat in cadrul obligatiilor de serviciu cat si prin planurile de cooperare intre institutii sau pe baza de parteneriat, de catre reprezentantii administratiilor  publice locale, posturilor de politie si jandarmi, bisericilor, corpului didactic din scoli, factorilor care trebuie sa sensibilizeze populatia asupra problematicii prevenirii situatiilor de urgenta.

 

II.2. INDEPLINIREA ATRIBUTIILOR PE LINIA INTERVENTIILOR

Obiectivele, actiunile si indicatorii de performanta stabiliti au avut ca scop fundamental "Interventia operativa si tinerea sub control a situatiilor de urgenta produse din momentul ajungerii la locul evenimentului si pana la lichidarea urmarilor acestora", obiectiv pe care il consider indeplinit datorita asigurarii pregatirii efectivelor si a logisticii necesare.

In vederea desfasurarii unei activitati eficiente a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, s-a actionat in directia intaririi colaborarii cu institutiile cu functii de sprijin in cadrul managementului situatiilor de urgenta la nivel judetean, membrii acestuia fiind convocati in 4 sedinte, dintre care 2 ordinare, 2 extraordinare.

In scopul ridicarii capacitatii operative a inspectoratului judetean si a comitetelor locale pentru situatii de urgenta au fost pregatite si desfasurate o serie de actiuni, cele mai importante fiind:

 • exercitiul de alarmare publica a orasului Beclean, activitate la care au participat componentele sistemului local de management a situatiilor de urgenta;
 • au fost executate 90 exercitii de alarmare, evacuare si interventie la unitati de invatamant;
 • s-au organizat si desfasurat patru exercitii tactice de cooperare cu forte in teren la nivelul zonei de competenta:

1.   exercitiu tactic de cooperare cu forte in teren pentru gestionarea situatiilor de urgenta generate de incendii la cladiri inalte - la Directia Generala a Finantelor Publice din municipiul Bistrita;

2.    exercitiu tactic de cooperare cu forte in teren pentru gestionarea situatiilor de urgenta generate de incendii la fondul forestier - la Ocolul Silvic Dealu Negru;

3.   exercitiu tactic de cooperare cu forte in teren pentru gestionarea situatiilor de urgenta generate de incendii la obiective industriale - la S.C. DAN STEEL S.A. din orasul Beclean;

4.   exercitiul de cooperare cu forte in teren privind evacuarea personalului si stingerea unui incendiu - la Complexul turistic "Poiana Zinelor" din localitatea Sant;

 

In perioada 01.12.2009 - 30.11.2010 inspectoratul a intervenit la un numar de 3997 actiuni de interventie, fata de doar 1236 in perioada 01.12.2008 - 30.11.2009.

Aceasta crestere se datoreaza in principal tendintei si disponibilitatii fortelor specializate ale inspectoratului de diversificare a misiunilor specifice, dezideratului apararii vietii, bunurilor materiale si mediului, precum si increderii mari a populatiei in solicitarea institutiei noastre si in alte situatii, altele decat urgentele generate de incendii.

Astfel, daca in anul 2006 incendiile reprezentau 48,5%, in anul 2007, 46,64%, in anul 2008, 38,64%, in anul 2009, 15,15%, ponderea acestora a scazut in anul 2010 la 5%, din numarul total de interventii, la care au actionat fortele profesioniste ale inspectoratului.

 

Pe tipuri de urgenta, in perioada 01.12.2009 - 30.11.2010 situatia se prezinta astfel :

-          200 situatii de urgenta generate de incendii                                                             - 5%;

- (207 in perioada 01.12.2008 - 30.11.2009)

-          45 arderi necontrolate                                                                                               - 1,13%;

- (202 in perioada 01.12.2008 - 30.11.2009)

-          3455 cazuri de urgenta asistate de S.M.U.R.D.                                                       - 86,44%;

- (570 in perioada 01.12.2008 - 30.11.2009)

-          47 interventii pentru descarcerarea victimelor;

-          3267 interventii pentru acordarea primului ajutor calificat

-         141 interventii la asistenta persoanelor

-          150 alte situatii de urgenta                                                                            - 3,75%;

- (116 in perioada 01.12.2008 - 30.11.2009)

-         111 actiuni la inundatii si alte fenomene meteorologice periculoase;

-         19 misiuni pirotehnice;

-         15 evenimente publice de amploare care pot genera situatii de urgenta;

-         1 actiuni pentru distrugerea de zapoare;

-         4 alte situatii.

-          106 actiuni pentru protectia comunitatilor                                        - 2,65%;

- (99 in perioada 01.12.2008 - 30.11.2009)

-          41 cazuri de asistenta persoane aflate in pericol                                         - 1,03%;

- (42 in perioada 01.12.2008 - 30.11.2009)

In perioada 01.12.2009 - 30.11.2010 au avut loc:

-     130 deplasari fara interventie;

-     38 intors din drum;

-     29 alerte false;

-     30 asigurari/supravegheri.

 

Pe timpul interventiilor (cu exceptia celor S.M.U.R.D.) a fost salvata viata a 129 persoane (39 adulti si 90 copii) precum si protejarea unor bunuri in valoare de 23,5 milioane RON.

Rata incendiilor a fost de 62,76 la suta de mii de locuitori, respectiv 29,44 la mia de kilometri patrati.

Incendiile s-au produs astfel :

            (01.12.2009 - 30.11.2010)                                    (01.12.2008 - 30.11.2009)

                   - 143  (71,5%)                  la gospodarii cetatenesti            - 161 (77,78%);

                   - 18    (9%)                       la operatorii economici  - 13    (6,28%);

                   -  6     (3%)                       la comert si alte servicii - 7      (3,38%);

                   - 13   (6,5%)                     la institutii publice                      - 10    (4,83%);

                   - 12   (6%)                        la mijloace de transport - 13    (6,28%);

                   -  8     (4%)                       altele                                        - 3      (1,45%).

 

 

Ca si cauze probabile de incendiu au fost stabilite urmatoarele:

-          cos de fum defect sau necuratat                                                             = 59 (29,5)% ;

-          instalatii electrice defecte sau improvizate                                               = 54 (27%);

-          foc deschis                                                                                           = 20 (10%);

-          fumatul                                                                                                 = 17 (8,5%)

-          mijloace de incalzire defecte, improvizate sau nesupravegheate   = 17 (8,5%)

-          jocul copiilor cu focul                                                                = 8 (4%);

-          actiunea intentionata                                                                              = 5 (2,5%);

-          sudura                                                                                                  = 5 (2,5%);

-          trasnet                                                                                                  = 4 (2%);

-          nedeterminata                                                                                       = 3 (1,5%).

-          defectiuni de montaj                                                                              = 2 (1%);

-          autoaprindere                                                                                       = 2 (1%);

-          accident urmat de incendiu                                                                    = 2 (1%);

-          alte cauze                                                                                             = 2(1%)

 

LA MULTI ANI!

 

Ofiter cu Relatiile Publice

Mr.  Vasile Trifan  

 

0 comentarii3185 vizualizări16 decembrie 2010
rss 2.0
rss 2.0