Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Inst. Militarizate Vineri 23 Aprilie 2021 - 14587
O noua sesiune de recrutare pentru toti cei interesati sa devina jandarmi!

Scolile militare de invatamant au afisat numarul de locuri disponibile pentru sesiunea de admitere din perioada august-septembrie 2018. Tinerii care isi doresc o cariera militara pot acum sa se inscrie la una din institutiile de profil din tara.

La unitatile de invatamant care ii pregatesc pe viitorii jandarmi sunt scoase la concurs un numar de 50 de locuri la Facultatea de Jandarmi din cadrul Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza" Bucuresti, respectiv 700 de locuri la cele doua scoli de subofiteri. (Scoala Militara de Subofiteri de Jandarmi "Petru Rares" - Falticeni - 350 locuri, respectiv Scoala Militara de Subofiteri de Jandarmi "Grigore Alexandru Ghica" - Dragasani - 350 locuri), din care cate patru locuri pentru romi si doua pentru minoritati.

Probele eliminatorii sunt vizita medicala, testul psihologic si probele de aptitudini fizice. Perioada in care se va efectua vizita medicala si testul psihologic va fi stabilita dupa finalizarea perioadei de inscriere.

Tematica si bibliografia de concurs, etapele de inscriere a candidatilor si planificarea probelor de concurs se afiseaza pe site-ul oficial al fiecarei unitati de invatamant.

Cererile de inscriere se depun la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Bistrita-Nasaud pana la data de 25 mai 2018, pentru institutiile de invatamant superior, respectiv 15 iunie 2018, pentru scolile militare de subofiteri.

Dosarul complet va trebui depus pana la data de 15 iunie a.c. pentru institutiile de invatamant superior, respectiv 23 iulie a.c., pentru scolile de subofiteri.

Concursul se va desfasura pentru Facultatea de Jandarmi din cadrul Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza" Bucuresti in perioada 31 iulie-24 august 2018, iar pentru scolile de subofiteri in perioada 24 august-04 septembrie 2018.

 

Informatii suplimentare

Conditii generale

 • sa aiba cetatenie romana si domiciliul in Romania;

 • sa cunoasca limba romana, scris si vorbit;

 • sa aiba capacitate deplina de exercitiu;

 • sa fie apti din punct de vedere medical, fizic si psihologic;

 • sa aiba varsta de minimum 18 ani impliniti, iar in cazul candidatilor la examenele de admitere in institutiile de invatamant sau sa ii implineasca in cursul anului in care participa la concursul de admitere;

 • sa fie absolventi de liceu cu diploma de bacalaureat;

 • sa aiba un comportament corespunzator cerintelor de conduita admise si practicate in societate;

 • sa nu aiba antecedente penale, cu exceptia situatiei cand a intervenit reabilitarea;

 • sa nu fie in curs de urmarire penala ori de judecata pentru savarsirea de infractiuni;

 • sa nu fi fost destituiti dintr-o functie publica sau sa nu le fi incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;

 • sa nu fi desfasurat activitati de politie politica, astfel cum sunt definite prin lege;

 • sa indeplineasca conditiile de ocupare prevazute in fisa postului, pentru incadrarea in functii de cadre militare prin rechemare in activitate, incadrare directa sau transfer din cadrul institutiilor din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala.

 • sa aiba varsta de pana la 27 de ani, impliniti in anul participarii la concursul de admitere;

 • sa nu aiba semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentatie, in tinuta de vara;

 • sa fi obtinut la purtare, in perioada studiilor liceale, media de cel putin 9.00, cu exceptia candidatilor care au absolvit institutii de invatamant de nivel liceal in state membre ale Uniunii Europene in care nu se evalueaza prin nota/punctaj/calificativ purtarea elevului;

 • sa nu fi fost exmatriculati pentru abateri disciplinare dintr-o institutie de invatamant;

IN ATENTIA CANDIDATILOR!

 

Evaluarea psihologica se realizeaza in plan teritorial, potrivit planificarii temporale si in locatiile stabilite impreuna cu structurile beneficiare/unitatile de recrutare. Evaluarea psihologica este unica, indiferent de nivelul si forma de invatamant si se finalizeaza prin emiterea unui aviz psihologic de tipul "apt/inapt".

Locurile pentru cele doua institutii de invatamant sunt comune pentru femei si barbati.

Continutul dosarului de recrutare 

Pentru recrutare, fiecare candidat va depune la structura de resurse umane un dosar plic, care va cuprinde urmatoarele documente:

 1. Cerere de inscriere si curriculum vitae;

 2. Diploma de bacalaureat

 3. Foaia matricola

 4. Copii ale: actului de identitate (C.I./B.I.), livretului militar, carnetului de munca al candidatului

 5. Copii ale: certificatului de nastere al candidatului, sotului/sotiei si fiecarui copil, certificatului de casatorie, precum si dupa caz ale hotararilor judecatoresti privind starea civila.

 6. Autobiografia si Tabelul nominal cu rudele candidatului

 7. Cazierul judiciar

 8. O fotografie 9x12 cm

 9. Trei fotografii color 3x4 cm

 10. Fisa medicala - tip de incadrare in MAI

 11. Declaratia de confirmare a cunoasterii si de acceptare a conditiilor de recrutare

Compartiment Informare, Relatii Publice si cu Publicul

 

.


Foto - arhiva Bistritanews.ro 

 

0 comentarii2499 vizualizări04 mai 2018
[ Închide secţiunea de comentarii ]

Nu există comentarii

Adaugă un comentariu

rss 2.0
rss 2.0