Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Inst. Militarizate Duminica 12 Iulie 2020 - 17276 vizitatori azi
31 de tineri s-au inscris pana acum pentru admiterea la scolile militare de subofiteri de jandarmi.

Cei interesati mai au la dispozitie doar 6 saptamani pentru a-si depune cererile. Cererile de inscriere se depun la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Bistrita-Nasaud pana la data de 15 noiembrie 2019, pentru scolile militare de subofiteri la care examenul de admitere va fi organizat in ianuarie 2020.

Dosarul complet va trebui depus pana la data de 12 decembrie a.c..

Unitatile de invatamant care pregatesc viitorii subofiteri jandarmi au scos la concurs un numar de 360 de locuri la cele doua scoli de subofiteri. (Scoala Militara de Subofiteri de Jandarmi "Petru Rares" - Falticeni - 170  locuri Jandarmeria Romana -  din care 5 locuri IGAv si 15 locuri S.I.E., respectiv Scoala Militara de Subofiteri de Jandarmi "Grigore Alexandru Ghica" - Dragasani - 190 locuri Jandarmeria Romana - din care 5 locuri IGAv si 35 locuri S.I.E.).

La ambele unitati de invatamant postliceal cate 3 locuri sunt pentru romi, respectiv cate doua pentru minoritati. 

Probele eliminatorii sunt vizita medicala, testul psihologic si probele de aptitudini fizice. Perioada in care se va efectua vizita medicala si testul psihologic va fi stabilita dupa finalizarea perioadei de inscriere.

Tematica si bibliografia de concurs, etapele de inscriere a candidatilor si planificarea probelor de concurs se afiseaza pe site-ul oficial al fiecarei unitati de invatamant.

Examenul se va desfasura in perioada 10-23 ianuarie 2020 (seria de elevi februarie-decembrie 2020).

        Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Bistrita-Nasaud - Biroul Resurse Umane sau pe site-ul institutiei: www.jandarmeriabistrita.ro.

 

         Informatii suplimentare 

         Conditii generale

 • sa aiba cetatenie romana si domiciliul in Romania;
 • sa cunoasca limba romana, scris si vorbit;
 • sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
 • sa fie apti din punct de vedere medical, fizic si psihologic;
 • sa aiba varsta de minimum 18 ani impliniti, iar in cazul candidatilor la examenele de admitere in institutiile de invatamant sau sa ii implineasca in cursul anului in care participa la concursul de admitere;
 • sa fie absolventi de liceu cu diploma de bacalaureat;
 • sa aiba un comportament corespunzator cerintelor de conduita admise si practicate in societate;
 • sa nu aiba antecedente penale, cu exceptia situatiei cand a intervenit reabilitarea;
 • sa nu fie in curs de urmarire penala ori de judecata pentru savarsirea de infractiuni;
 • sa nu fi fost destituiti dintr-o functie publica sau sa nu le fi incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;
 • sa nu fi desfasurat activitati de politie politica, astfel cum sunt definite prin lege;
 • sa indeplineasca conditiile de ocupare prevazute in fisa postului, pentru incadrarea in functii de cadre militare prin rechemare in activitate, incadrare directa sau transfer din cadrul institutiilor din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala.
 • sa aiba varsta de pana la 27 de ani, impliniti in anul participarii la concurs, pentru candidatii pe locurile destinate formarii initiale a personalului militar si pe locurile MAI;
 • inexistenta tatuajelor ori a elementelor ornamentale, de orice natura, aplicate, inserate sau implantate, pe/ in corp, neacoperite de vestimentatie, in tinuta de vara, cu exceptia candidatilor la specialitatea pompieri;
 • sa fi obtinut la purtare, in perioada studiilor liceale, media de cel putin 9,00, cu exceptia candidatilor care au absolvit institutii de invatamant de nivel liceal in state membre ale Uniunii Europene in care nu se evalueaza prin nota/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 • sa nu fi fost exmatriculati pentru abateri disciplinare dintr-o institutie de invatamant.

            IN ATENTIA CANDIDATILOR!

 

            Evaluarea psihologica se realizeaza la unitatile teritoriale, de catre specialisti din cadrul Centrului de Psihosociologie al MAI, prin aplicarea de teste psihologice, potrivit planificarii intocmite impreuna cu inspectoratele generale/ judetene/ teritoriale.

            Candidatii recrutati se vor informa in privinta perioadei de examinare psihologica (data si ora la care au fost planificati pentru sustinerea evaluarii psihologice, documentele si materialele necesare, locul de desfasurare) telefonic si/sau pe site-urile structurilor care au efectuat recrutarea.

 

     Continutul dosarului de recrutare 

          Pentru recrutare, fiecare candidat va depune la structura de resurse umane un dosar plic, care va cuprinde urmatoarele documente:

 1. Cerere de inscriere si curriculum vitae;
 2. Diploma de bacalaureat
 3. Foaia matricola
 4. Copii ale: actului de identitate (C.I./B.I.), livretului militar, carnetului de munca al candidatului
 5. Copii ale: certificatului de nastere al candidatului, sotului/sotiei si fiecarui copil, certificatului de casatorie, precum si dupa caz ale hotararilor judecatoresti privind starea civila.
 6. Autobiografia si Tabelul nominal cu rudele candidatului
 7. Cazierul judiciar
 8. O fotografie 9x12 cm
 9. Trei fotografii color 3x4 cm
 10. Fisa medicala - tip de incadrare in MAI
 11. Declaratia de confirmare a cunoasterii si de acceptare a conditiilor de recrutare

 

 

           Compartiment Informare, Relatii Publice si cu Publicul

 

0 comentarii2611 vizualizări04 octombrie 2019
rss 2.0
rss 2.0