Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Inst. Militarizate Luni 01 Martie 2021 - 14264 vizitatori azi
BILANTUL DE ACTIVITATE A PENITENCIARULUI BISTRITA PE ANUL 2011.

 In cursul anului trecut, personalul Penitenciarului Bistrita a actionat cu consecventa pentru realizarea sarcinilor prevazute in Strategia de dezvoltare a sistemului penitenciar national, a Programului de activitati al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, precum si a masurilor stabilite la nivel de unitate in baza Planurilor sectoriale de munca.

I. Analizand activitatea, prin prisma OBIECTIVELOR DE INDEPLINIT, rezultatele sunt urmatoarele:

 1. GARANTAREA SIGURANTEI LOCULUI DE DETENTIE

 1.1. TINEREA PERSOANELOR PRIVATE DE LIBERTATE IN CUSTODIE. ASIGURAREA LEGALITATII DETINERII

Realizari:

 • Indeplinirea actelor procedurale cu destinatarii de drept s-a realizat in mod cursiv astfel incat nu ne-am inregistrat cu depasiri ale termenelor de procedura sau neprezentari in fata organelor judiciare;
 • S-au operat modificarile in situatia juridica si calculul pedepselor pentru liberare conditionata, astfel incat nu ne-am inregistrat cu liberari eronate;
 • S-a tinut evidenta nominala si statistica a persoanelor private de libertate, conform legislatiei in vigoare;
 • S-au gestionat partile componente ale dosarelor de penitenciar, acestea s-au reunit ori de cate ori a fost necesar, nu s-au inregistrat pierderi de documente;
 • S-au verificat termenele de reanalizare a condamnatilor in comisia pentru individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate si schimbarea regimului de executare  in situatia in care se impunea. Comisia pentru individualizarea regimurilor de executare a pedepselor privative de libertate constituita la nivel de unitate, potrivit art. 14 din Lege, a analizat, reanalizat si clasificat un numar de 1061 persoane private de libertate, 93 din acestea facand plangere la judecatorul delegat, impotriva hotararii comisiei, iar in 152 de cazuri a fost sesizat judecatorul delegat pentru executarea pedepselor, in vederea schimbarii regimului, intr-unul superior sau inferior ca grad de severitate. In 72 cazuri s-a contestat la instanta de judecata;
 • Din punct de vedere al clasificarii persoanelor private de libertate pe regimuri, la 31.12.2011 situatia se prezenta astfel: 487 regim semideschis, 90 regim deschis, 1 regim inchis si 4 neinclusi;
 • Au fost analizati condamnatii in comisia pentru individualizarea regimului de executare a pedepselor care indeplinesc conditiile legale in vederea propunerii liberarii conditionate. Comisia de propuneri pentru liberare conditionata si-a desfasurat activitatea in 52 de sedinte, fiind discutate 667 persoane, din care 391 admise, 276 respinse: 246 din cele respinse au facut contestatie, instanta de judecata reducand termenul in 157 cazuri, iar in 10 cazuri dispunand liberarea conditionata;
 • Au fost luate masuri de transfer a persoanelor private de libertate in vederea prezentarii lor in fata organelor judiciare din tara. Pentru solutionarea afacerilor judiciare, un numar de  3676 persoane private de libertate au fost prezentate la instantele de judecata, parchetele de pe langa acestea si organele de politie. Comparativ cu anul 2010 cand au fost prezentate 3209 persoane private de libertate, numarul acestora a crescut cu 467. Totodata, au fost primite in tranzit in vederea prezentarii la instante de judecata un numar de 744 persoane private de libertate;
 • S-a colaborat cu judecatorului delegat in activitatea de supraveghere si control asupra legalitatii detinerii  persoanelor private de libertate  aflate in penitenciar, astfel incat nu ne-am inregistrat cu detineri ilegale;
 • S-au verificat dosarelor persoanelor private de libertate , care sunt propusi pentru invoire si tinerea evidentei privind revenirea acestora din invoire, astfel incat nu ne-am inregistrat cu evenimente negative sau intarzieri la intoarcerea din permisiunea de iesire din penitenciar;
 • In data de 10.12.2011 a fost organizat apelul general al persoanelor private de libertate, cu aceasta ocazie s-a raspuns solicitarilor adresate de persoanele private de libertate;
 • Schimbarile intervenite in executarea de catre persoanele private de libertate a sanctiunilor privative de libertate au fost consemnate in documentarul penal si inregistrate in aplicatia informatizata;
 • Date relevante cu privire la desfasurarea activitatii de evidenta statistica sunt cuprinse in anexa nr.1.

 

1.2.  CRESTEREA SIGURANTEI LOCULUI DE DETINERE, A MISIUNILOR SPECIFICE SI PREVENIREA EVENIMENTELOR NEGATIVE

Realizari:

 • S-au respectat reglementarile in vigoare in locul de detinere, astfel incat nu ne-am inregistrat cu evenimente negative grave;
 • Lunar si-a desfasurat activitatea Comisia pentru stabilirea locurilor si momentelor vulnerabile care, prin verificarile lunare efectuate, a analizat si dispus masurile cele mai eficiente de inlaturare a vulnerabilitatii unitatii si a misiunilor exterioare;
 • S-au desfasurat perchezitii generale lunare, precum si corporale asupra persoanelor private de libertate si tuturor locurilor unde acestea au acces ori desfasoara activitati. Cele constatate in cursul anului cu ocazia acestor actiuni, nu au facut obiectul periclitarii sigurantei detinerii, actiunile atingandu-si scopul. Rezultatul acestor actiuni a fost identificarea obiecte interzise astfel: 7 cartele SIM, 3 obiecte de valoare, 19,20 lei si 10 euro centi;
 • Nu s-au gasit telefoane mobile sau substante stupefiante. Acest lucru demonstreaza responsabilitatea cu care s-a efectuat perchezitie, corectitudinea si integritatea personalului unitatii;
 • Zilnic s-au desfasurat controalele zilnice cand persoanele private de libertate sunt scoase la plimbare, precum si inspectiile lunare generale;
 • In vederea pastrarii capacitatii de interventie s-au desfasurat a 4 exercitii de alarmare, acestea au fost dispuse de catre Administratia Nationala a Penitenciarelor si de catre directorul Penitenciarului Bistrita;
 • Planificarile in serviciul de escortare au fost facute zilnic in functie de necesarul de forte pentru indeplinirea misiunilor specifice, in conformitate cu prevederile Regulamentului privind siguranta locurilor de detinere din subordinea A.N.P.;
 • In vederea sporirii capacitatii prevenire de reactie la producerea incidentelor operationale, s-a intocmit Planul de prevenire si reactie la incidentele ce se pot produce la sediul institutiilor unde sunt prezentate persoanele private de libertate (organe judiciare, policlinici si spitale din reteaua Ministerului Sanatatii locuri unde se desfasoara in mod frecvent

activitati educative), insotit de realizarea unui CD cu rol de a vizualiza locurile unde persoanele private de libertate au acces cu ocazia desfasurarii acestor misiuni;

 • Au fost nominalizati membrii viitoarelor echipe operative, procedandu-se la achizitionarea in parte a dotarilor acestora;
 • S-a realizat nominalizat si instruit personalul cu roluri in gestionarea incidentelor operationale si critice;
 • S-au controlat mijlocele de comunicare, mijloacele de transport speciale, caile de acces la organele judiciare, mijloacele de imobilizare, siguranta camerelor de arest si a celorlalte locuri unde au acces persoanele private de libertate cu ocazia prezentarii lor la organele judiciare, nu s-au constat deficiente majore.  

 

1.3.  APLICAREA CORECTA A NORMELOR REGIMULUI PENITENCIAR SI IMBUNATATIREA CALITATII VIETII DE DETENTIE

Realizari:

 • S-au acordat toate drepturile persoanelor private de libertate la perioadele si in conditiile prevazute de lege;
 • Pentru realizarea acestui obiectiv, in baza art.38 din L.275/2006 s-au desfasurat proceduri de inregistrare si solutionare a plangerilor persoanelor private de libertate, impotriva masurilor luate de catre administratia locului de detinere, astfel:  5 plangeri  din care 2 retrase, iar 3 respinse de catre judecatorul delegat;
 • S-a urmarit si realizat asigurarea conditiilor de cazare si viata a persoanelor private de libertate la un nivel decent; la 31 decembrie 2011 in Penitenciarul Bistrita se aflau 582 persoane private de libertate, in totalitate barbati, la o capacitate de 582 paturi instalate (inclusiv camerele de izolator si infirmerie) si de 545 locuri, calculat la 6 m3 si 4 m2 (3 camere). S-a  asigurat, in toate cazurile, cate un pat individual pentru toate persoanele private de libertate;
 • S-a procedat la stabilirea locurilor din sectorul de detinere unde persoanele private de libertate carora li s-a stabilit regimul semideschis au posibilitatea de a se deplasa neinsotite, contribuind astfel la crearea unui climat si a unei stari de spirit corespunzatoare in randul acestora;
 • S-a asigurat posibilitatea de a face baie la camere de 3 ori pe saptamana;
 • S-a actionat pentru igienizarea tuturor camerelor de detinere, ceea ce a impus mutarea treptata dintr-o camera in alta a persoanelor private de libertate pe perioada desfasurarii acestor lucrari, in conditiile de crestere constanta a efectivului;
 • S-a asigurat folosirea continua a curtilor de plimbare inclusiv pe vreme nefavorabila, prin intocmirea graficului de folosire a acestor curtilor, astfel incat posibilitatea de petrecere a timpului in afara camerei de detinere sa fie 6 ore zilnic;
 • S-au respectat regulile de separatiune pentru toate categoriile de persoane private de libertate, inclusiv pentru persoanele private de libertate aflate in tranzit;
 • S-a pus in aplicare in continuare in anul 2011 modalitatea de acordare a dreptului la vizita si pachet in baza unei programari prealabile. In urma planificarii riguroase a seriilor de vizite s-a ajuns la cresterea timpului de acordare a vizitei, ajungandu-se la limita a 2 ore efective. Datele statistice privind activitatea sectorului vizite este prezentata in anexa nr. 2;
 • S-a actionat in mod constant, pentru mentinerea unei stari de spirit corespunzatoare, prin incurajarea conduitelor pozitive ale persoanelor private de libertate. In urma constatarii indeplinirii conditiilor pentru acordarea recompenselor persoanelor private de libertate, pe parcursul anului 2011, li s-au acordat recompense. Datele statistice privind recompensele acordate este prezentata in anexa nr. 3;
 • Incepand cu luna august, ca urmare a desemnarii unitatii noastre ca unitate pilot, a fost introdus cu succes, sistemul de creditare a persoanelor private de liberate in vederea obtinerii de recompense.
 • S-a desfasurat in mod sustinut procedura disciplinara in randul persoanelor private de libertate astfel, in anul 2011 au fost constatate 164 cazuri de abateri disciplinare (cu 46 mai putine decat in anul 2010) in randul persoanelor private de libertate, dintre acestea: - in 2 cazuri nu s-a dispus declansarea procedurii disciplinare, iar in 156 de cazuri a fost sesizata comisia de disciplina. Un numar de 6 rapoarte de incident intocmite persoanelor private de libertate aflate in tranzit au fost trimise dupa acestea la penitenciarul in a caror custodie se aflau;
 • Comisia de disciplina a analizat un numar de 156 rapoarte de incident (cu 32 de rapoarte mai putine decat in anul 2010), a aplicat 127 sanctiuni disciplinare (cu 30 mai putine decat in 2009), 28 rapoarte de incident nu s-au sanctionat, iar 1 au fost clasat din viciu de procedura. Structura abaterilor disciplinare si sanctiunilor disciplinare aplicate este prezentata in anexa nr. 4.

 

   2. EDUCATIE SI ASISTENTA PSIHOSOCIALA ADAPTATA NEVOILOR PERSOANELOR CUSTODIATE. 

Realizari:

 • In scopul reintegrarii sociale a persoanelor private de liberate in anul 2011 au fost derulate 19 programe educative, de interventie psihologica si de asistenta sociala diferentiate pe categorii de persoane private de libertate. La acestea au  participat un numar de 395 persoane private de libertate;
 • Cu persoanele private de libertate nestiutoare de carte au fost organizate cursuri pentru invatarea scrisului si cititului si efectuarea unor operatii simple de aritmetica in cadrul programului ALFAZ la care au participat un numar de 24 persoane private de libertate;
 • Pentru persoanele private de libertate care au absolvit o parte din invatamantul primar si gimnazial au fost organizate cursuri de completare a nivelului de scolarizare, in cadrul programului "A Doua Sansa", in colaborare cu Inspectoratul Scolar Judetean Bistrita-Nasaud. Astfel, in anul scolar 2011 - 2012 sunt inscrisi la programul de scolarizare un numar de 56 persoane private de libertate. Comparativ cu anul scolar care a trecut, numarul de persoane private de libertate scolarizate a crescut cu 15;
 • S-au desfasurat un numar de 4 cursuri de calificare in meseriile de tamplar, dulgher, parchetar, lucrator in tamplarie, lucrator in alimentatie si legumicultor si un curs de initiere in domeniul informaticii, la care au participat un numar total de 104 persoane private de libertate;
 • In cadrul manifestarilor prilejuite de "Festivalul MultiArt pentru Detinuti", organizat in perioada 9 - 10 noiembrie 2011 in Bucuresti, trupa de teatru "Anonimus", formata din zece persoane private de libertate din custodia Penitenciarului Bistrita, a sustinut in data de 9 noiembrie, pe scena Teatrului Nottara, spectacolul "Pe alocuri", dupa un scenariu realizat de Camelia Toma;
 • Echipa de fotbal, formata din persoane private de libertate din Penitenciarul Bistrita, a participat la competitiile sportive organizate de penitenciarele Gherla, Oradea Arad si Baia-Mare, obtinand rezultate remarcabile;
 • In anul care a  trecu s-au desfasurat activitati in colaborare cu 7 organizatii neguvernamentale si 5 guvernamentale. Aceste se regesc in anexa nr. 5;
 • In anul 2011 Penitenciarul Bistrita, in parteneriat cu Inspectoratul Scolar Judetean Bistrita-Nasaud, au finalizat scrierea proiectului  "O sansa la educatie pentru fiecare"  program integrat de stimulare a motivatiei persoanelor care au parasit de timpuriu scoala sau care nu au absolvit invatamantul obligatoriu, aflate in detentie (in prezent se asteapta depunerea in aplicatia Actionweb la deschiderea liniei de finantare).
 • In anul 2011, Penitenciarul Bistrita a desfasurat activitati in cadrul a 2 proiecte cu finantare europeana, in calitate de partener, prezentate tot in anexa nr. 5;
 • La apelul de proiecte lansat in perioada 16 septembrie - 15 octombrie 2011, de catre Asociatia Ateliere Fara Frontiere, in etapa a doua a programului de donatii de calculatoare, ca urmare a completarii si depunerii dosarului de candidatura, Penitenciarul Bistrita a primit 8 pack-uri informatice, destinate programului "O LUME DESCHISA" - program de initiere in utilizarea calculatorului de catre persoanele private de libertate;
 • In data de 27.07.2011 a avut loc, la Sala de conferinte a Hotelului Ozana din Bistrita, Seminarul cu tema Integrarea pe Piata Fortei de Munca a Fostilor Detinuti, desfasurat in colaborare cu Asociatia AS 2001 Alba Iulia, din cadrul Proiectului Integrarea pe Piata Fortei de Munca a Grupurilor Vulnerabile, ocazie cu care, in prezenta organizatilor guvernamentale, guvernamentale si a mass - mediei locale, s-au dezbatut problemele cu care se confrunta persoane private de libertate pe parcursul reintegrarii in societate, identificandu-se posibilitatile de colaborare viitoare;
 • In data de 27.04.2011, s-au desfasurat competitiile sportive regionale pentru persoanele private de libertate, la disciplinele Tenis de masa, Sah, Fotbal-tenis, Skandemberg. Activitatile au fost dedicate aniversarii a 20 de ani de la infiintarea Penitenciarului Bistrita, si au participat penitenciarele din regiunea de Nord - Vest (Gherla, Baia Mare, Satu Mare si Oradea);
 • Principalele activitati educative, sportive si moral religioase desfasurate in  cursul anului 2011, sunt prezentate in anexa nr. 6.

 

3. ASISTENTA MEDICALA DE CALITATE PENTRU PERSOANELE PRIVATE DE LIBERTATE, PROTEJAREA SI PROMOVAREA SANATATII, PRECUM  SI PREVENIREA IMBOLNAVIRILOR 

Realizari:

 • S-au acordat 6769 consultatii, ceea ce reprezinta un indice de consultatii/p.p.l. de 13,54 si 560 tratamente injectabile si de mica chirurgie, ceea ce reprezinta un indice de 1,12 tratamente/ persoana privata de libertate. Prin raportarea consultatiilor la numarul de zile lucratoare rezulta 63,26 consultatii pe zi;
 • S-au efectuat 247 analize si examene de specialitate din care 134 examene de specialitate si 113 investigatii paraclinice ;
 • Au fost internati 96  persoane private de libertate in spitalele din reteaua proprie, 5 persoane private de libertate in spitalele din reteaua civila, iar 104 persoane private de libertate au beneficiat de scutire medicala. In total au fost 205 persoane private de libertate care au totalizat 849 zile incapacitate temporara de munca. Internarile efectuate sunt prezentate in anexa nr. 7;
 • La cererea instantelor de judecata s-au efectuat 4 expertize medico-legale pentru cereri de intrerupere a pedepsei pe motive medicale;
 • In anul 2011 am avut in custodie 9 pacienti cu handicap, persoane care, pe langa tratamentul medicamentos aferent, au beneficiat si de insotitor conform legislatiei in vigoare;
  • Nu ne-am inregistrat nici un caz de deces in randul persoane private de libertate;
  • Asistenta medicala dentara este asigurata de un medic dentist angajat pe baza de contract. In perioada de referinta au fost acordate 418 de consultatii stomatologice (obturatii, extractii, tratamente,detartraje);
  • In ciuda problemelor financiare, nu au existat discontinuitati in aprovizionarea cu medicamente;
  • Au continuat, conform programului activitatile de educatie sanitara  in cadrul Proiectului U.I.P. T.B. - A.N.P.- Sesiuni de educatie  de educatie pentru persoane private de libertate finantat de catre Fondul Global de Lupta contra SIDA, TB si Malariei.

Dificultati intampinate:

 • In cursul trimestrului III s-au produs mici discontinuitati in asigurarea tratamentului cronic datorate lipsei formularelor pentru retete compensate. A existat, de asemenea, o intarziere de 6 luni a raportarii serviciilor de medicina primara cauzata de lipsa formularelor electronice elaborate de C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.;
 • Am avut dificultati in realizarea controalelor periodice in cazul persoanelor cu afectiuni psihice din cauza supraaglomerarii cabinetelor de pe plan local.

Nerealizari:

 • Nu am reusit obtinerea vaccinului gripal necesar persoanelor cu boli cronice si celor care isi desfasoara activitatea in deservire.

 

   4. TRANSPARENTA SI IMAGINE REALA A PENITENCIARULUI, LA NIVELUL SOCIETATII

Realizari:

 • Atragerea mass-media ca partener activ in constientizarea la nivelul societatii a rolului si misiunii penitenciarului, s-a realizat prin remiterea a 44 comunicate de presa, participarea reprezentantilor institutiei la 3 emisiuni TV, 17 interviuri televizate si 25 interviuri radio;
 • Numarul articolelor monitorizate in presa scrisa in 2011 este de 295, mai ridicat cu 14,58% decat cel inregistrat in cursul anului trecut (252);
 • Coeficientul de imagine pe anul 2011, la nivelul Penitenciarului Bistrita, are valoarea de +0,8, in crestere fata de anul 2010, cand a fost calculat la valoarea de +0,58;
 • In vederea informarii sistematice a societatii civile privind activitatile din penitenciar, in luna ianuarie a anului 2011, a fost organizata o conferinta de presa, cu ocazia prezentarii bilantului activitatii penitenciarului pe anul 2010. In luna iulie, bilantul activitatii unitatii in primul semestru al anului 2011 a fost prezentat in cadrul seminarului informativ "Integrarea pe piata fortei de munca a fostilor detinuti", eveniment desfasurat in cadrul unui proiect finantat din fonduri europene;
 • In 01.05.2011, cu ocazia implinirii a 20 de ani de la infiintarea unitatii, Penitenciarul Bistrita a organizat Ziua Portilor Deschise, o sedinta festiva si o conferinta de presa, in scopul asigurarii transparentei si deschiderii unitatii  fata de societatea civila;
 • Pentru evidentierea unor aspecte importante ale climatului organizational, a fost chestionat tot personalul unitatii, iar datele obtinute au fost interpretate, atat cantitativ, cat si calitativ, in primul semestru al anului 2011, fiind evaluate cu aceasta ocazie coordonatele  relationarii interpersonale, aspecte privind satisfactia in munca, nivelul de implicare in sarcini, identificarea cu valorile promovate de sistem.

 

    5. MANAGEMENT INSTITUTIONAL PERFORMANT 

 

        5.1.  DESFASURAREA    ACTIVITATII  PENITENCIARULUI  FOLOSIND CU MAXIMUM DE EFICIENTA RESURSELE  MATERIALE SI FINANCIARE

 

FINANCIAR

Realizari:

 • bugetul alocat unitatii noastre a fost constituit din 12.767.782 lei subventii de la bugetul de stat si 1.140.215 lei din venituri proprii, ceea ce reprezinta un total de 13.907.997 lei, cu 12,62% mai mult fata de cel alocat in anul 2010. Acesta crestere a fost determinata de majorarea cu 11,13% a alocatiilor bugetare si cu 32,47% a veniturilor proprii;
 • veniturile proprii incasate in anul 2011, au fost mai mari fata de 2010 cu suma de 267.598 lei, in procent de 31,19%;
 • executia bugetara s-a realizat prin utilizarea eficienta a fondurilor publice avute la dispozitie respectandu-se destinatiile din bugetul de venituri si cheltuieli alocat pentru 2011;
 • desi principala problema a bugetului alocat initial pentru anul 2011 a constituit-o subfinantarea titlului II "Bunuri si servicii", printr-o monitorizare permanenta si eficienta a alocatiilor bugetare aferente acestui titlu, a determinat ca  la finele anului 2011 unitatea sa nu inregistreze datorii catre furnizori, doar catre cei de utilitati, la fel ca la finele anului 2010.

Nerealizari:

 • rezilierea contractului cu S.C. Neramo S.R.L. Craiova a condus la restituirea sumei de 17.429 lei, reprezentand subventii de la bugetul de stat aferente titlului II "Bunuri si servicii", catre ordonatorul secundar de credite.

 

LOGISTICA

Realizari:

 • Desi nici in anul 2011  alocatiile bugetare nu au permis realizarea de lucrari ample, in cadrul reparatiilor curente s-a reusit totusi sa se mentina in stare buna toate cladirile din  patrimoniul unitatii. Principalele lucrari de reparatii curente efectuate  in cursul anului 2011, sunt prezentate in anexa nr. 8;
 • Pentru implementarea in unitate a Sistemului de acces si a Sistemului de paza si supraveghere electronica, s-au intocmit de catre firma S.C. Avitech Co S.R.L.  Documentatiile de avizare a lucrarilor de interventie pentru cele 2 sisteme, care s-au transmis la A.N.P. impreuna cu avizele solicitate in Certificatele de urbanism, pentru discutare in C.T.E. . Urmare a dispozitiei A.N.P. s-a solicitat prestatorului modificarea D.A.L.I.-urilor;
 • A crescut numarul  zilelor hrana pe anul 2011 - 214.052,  fata de 195.394 zile hrana in 2010, iar incepand cu august 2011 s-a implementat Lista zilnica de alimente, ca document justificativ privind hranirea persoanelor private de libertate in vederea eficientizarii monitorizarii cheltuielilor aferente;
 • Din mai 2011 bucataria de unitate functioneaza ca popota, cu evidenta  tehnico-operativa si contabila separata ;
 • Anul 2011 a fost un bun an agricol, reusindu-se realizarea si depasirea planului de productie la toate culturile agricole, procentul de realizare fiind cuprins intre 100-197% productia realizata fiind de 27.014,48 lei in 2011, fata de 25.685,25 lei in 2010;
 • In acest an s-au primit, in completare, de la BAGR, putine articole de echipament pentru personal, in valoare de  13.998 lei. De asemenea, s-a primit o parte din articolele de echipament necesare pentru cei 4 agenti nou incadrati, in valoare de 3.378,05 lei;
 • In  anul 2011,  s-au acordat drepturi restante la echipament in valoare de 311.759  lei;
 • Toate mijloacele de transport auto au fost in stare de functionare, bine intretinute, reparate la timp, prin interventii in unitate, 16 reparatii auto in afara unitatii si 13 inspectii  si revizii tehnice;
 • S-a reusit echiparea tuturor autovehiculelor cu anvelope de iarna, cu anvelope primite de la BAGR sau achizitionate pe plan local;
 • Nu ne-am inregistrat cu nici o contraventie la regimul circulatiei pe drumurile publice, dar unitatea s-a inregistrat cu un accident auto minor, la autospeciala BN05ANP, conducatorul auto al unitatii nefiind vinovat de producerea accidentului;
 • Ca si realizare deosebita, in acest an s-a reusit achizitionarea un autoturism operativ de teren, model Dacia Duster 4X4 , prin Programul de reinnoire a parcului auto national 2011, in valoare totala de 65.664,58 lei;
 • Au fost achizitionate o parte din articolele necesare pentru grupa de interventie, in valoare de 10.098,56  lei ( 1 portavoce, 5 detectoare portabile pentru metale, 3 dispozitive testare alcoolemie, 5 scuturi protectie,  20 casti cu vizor de  protectie, 50 catuse de unica folosinta, 5 clesti pentru taiat catuse, 5 lanterne, 2 reflectoare, 20 perechi manusi speciale);
 • Legaturile intre posturi, locurile de desfasurare a misiunilor si dispecerat s-au realizat in conditii bune;
 • In acest an s-au primit in custodie de la STS,  un terminal portabil TETRA si  2 terminale mobile cu GPS, care se folosesc in misiunile de transfer;
 • Pe parcursul anului 2011 s-au incheiat un numar de 7 de acorduri cadru de furnizare produse alimentare, aplicandu-se procedurile de atribuire Licitatie deschisa online - 6 si Cerere de oferta online - 1. De asemenea, s-au mai organizat 1 Cerere de oferta online, finalizata prin incheiere de contract de furnizare si 2 Negocieri fara publicarea prealabila a unui anunt de participare pentru furnizarea de produse alimentare pentru situatiile unde s-a impus aplicarea acestora;
 • Prin utilizarea site-ului dedicat, s-au efectuat proceduri si operatiuni de achizitie directa prin mijloace electronice, in procent de 70.63 % din valoarea totala a achizitiilor anului 2011, fata de procentul de 67.67 % efectuat anul precedent;
 • S-a reusit achizitionarea tuturor mijloacelor fixe din lista aprobata de dotari independente: un dulap frigorific pentru dotarea popotei unitatii si un autoturism de teren pentru actiuni operative.

Nerealizari:

 • Valoarea drepturilor de echipament pe anul 2011, neacordate la aceasta data  este de 415.640 lei;
 • Nu am reusit sa achizitionam integral de la S.C. Neramo Distribution articolele si echipamentele pentru dotarea grupelor de interventie , din alocatiile primite de 27.528 lei, achizitionandu-se echipamente doar in valoare de 10.098,56 lei. Aceasta nerealizare s-a datorat incapacitatii furnizorului de a onora contractul in termenii stabiliti, respectiv pana la 28.12.2011;
 • expertiza tehnica a Pavilionul administrativ de comanda - Corp A, nu a fost avizata in C.T.E., urmand sa fie rediscutata in alta sedinta, dupa completarea expertizei tehnice de catre prestator. Dupa avizarea expertizei modificate, vom face demersuri pentru aprobarea  intocmirii unui nou proiect, adaptat necesitatilor actuale si demararea lucrarilor de interventie pentru finalizarea cladirii.

 

Productie si venituri proprii

Realizari:

 • Comisia de selectionare, reselectionare si repartizare la munca s-a intrunit saptamanal, sau ori de cate ori a fost nevoie, analizand un numar de 2.366 persoane private de libertate acestia fiind repartizati la activitati productive, in functie de indeplinirea cumulativa a criteriilor de folosire la munca,
 • Selectionarea si repartizarea la munca a persoane private de libertate a fost necesara pentru onorarea a 42 contracte, in regim de prestari servicii si de voluntariat precum si asigurarea activitatilor cu caracter gospodaresc a unitatii, unde au fost repartizate 163 persoane private de libertate, din efectivul mediu de 571 persoane private de libertate (in procent de 29%), cu un nr. mediu de 24 persoane private de libertate mai mare fata de anul 2010;
 • Prin folosirea la munca a persoane private de libertate in regim de prestari servicii s-au obtinut venituri in valoare totala de 950.765 lei ( la nivelul anului 2008), iar in regim de voluntariat s-au prestat un numar de 11.033 ore, comparativ cu anul 2010 obtinandu-se venituri cu 265.545 lei mai mari;
 • Prin efectuarea lucrarilor contractate de calitate si in cantitatile cerute de catre beneficiari fortei de munca acestia au solicitat suplimentarea numarului de persoane private de libertate si in unele cazuri prelungirea contractelor pentru executia si a altor lucrari care nu au fost prevazute in contractul initial.

 

 

Dificultati intampinate:

 • Cele mai mici rezultate s-au obtinut in luna iulie 2011, chiar mai mici decat in anul 2010, datorita lipsei de beneficiari. Pentru remedierea acestei situatii s-a facut demersuri de ofertare a fortei de munca prin mas media, postarea pe site-ul penitenciarului de anunturi, contactarea in mod direct a posibililor beneficiari, a primariilor din judet, etc.

 

5.2. ACTIVITATEA PE LINIE DE SITUATII DE URGENTA

Realizari:

 • In conformitate cu reglementarile existente, s-au desfasurat masuri de organizare a activitatii de prevenire si stingere a incendiilor, instruirea personalului si a persoanelor private de libertate care lucreaza la deservire, care au condus la neinregistrarea de evenimente negative pe aceasta linie;
 • S-au realizat 12 exercitii aplicative privind alarmarea si stingerea incendiilor cu grupa P.S.I;
 • S-au completat dotarile P.S.I. prin achizitia a 5 lampi de siguranta pentru caile de evacuare, 3 role furtun, un robinet hidrant interior.

Nerealizari:

 • Nu s-a reusit, din cauza lipsei fondurilor financiare necesare, achizitionarea tuturor dotarilor propuse (lampi de siguranta, piese de schimb pentru mijloacele de stingere, role furtun hidrant, tevi de refulare) si verificarea tuturor stingatoarelor. Aceste achizitii de bunuri sau servicii au fost propuse si in fundamentarea bugetului pentru anul 2012.

 

5.3. ACTIVITATEA PE LINIE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA SI PROTECTIA MEDIULUI

Realizari:

 • In anul 2011, sarcinile prevazute in programul de activitate pe linie de securitate si sanatate in munca au fost stabilite si efectuate in conformitate cu prevederile legale existente;
 • Comitetul de securitate si sanatate in munca s-a intrunit cel putin o data pe trimestru, sau ori de cate ori a fost necesar, fiind intocmite procesele verbale cu ocazia acestor sedinte si au fost transmise structurii din ANP o copie a acestuia;
 • In luna octombrie personalul unitatii a efectuat controlul medical periodic, in baza contractului incheiat cu S.C. Alexis SRL Bucuresti, cu aceasta ocazie nu au fost identificate incompatibilitati majore intre starea de sanatate si aptitudinea fata de pozitiile profesionale pe care le ocupau in momentul examinarii. Nu au fost depistate cazuri de incapacitate de munca. Nu a fost depistat nici un caz de boala profesionala printre angajatii unitatii;
 • Dintre obiectivele propuse a se realiza in anul 2011, pentru inbunatatirea conditiilor de munca amintim finalizarea lucrarilor din post control nr.1, inlocuirea geamurilor existente cu geamuri termopan la birourile sefilor de sectie, supravegetorilor de pe sectiile de detinere, cabinetul stomatologic, foisoarele de paza perimetru, biroul post control nr.2, biroul juridic, sector PVC si o parte din geamurile pavilionului administrativ;
 • Pentru cresterea gradului de reciclare si valorificare a deseurilor colectate selectiv, Penitenciarul Bistrita a predat operatorilor economici autorizati urmatoarele cantitati de deseuri: - hartie si carton = 530kg;  materiale plastice = 2.689kg.; ambalaje metalice = 437kg.

Nerealizari:

 • Ne-am inregistrat cu 2 accidente de munca cu incapacitate temporara de munca in randul persoane private de libertate la beneficiari fortei de munca, ambele accidente producandu-se din vina exclusiva a acestora, prin nerespectarea instructiunilor proprii de S.S.M,  specifice locurilor de munca.

 

 

 

 

          5.4. CRESTEREA  GRADULUI  DE  INFORMATIZARE  A  PENITENCIARULUI

Realizari:

 • Instalarea  si configurarea noii aplicatii de evidenta a detinutilor PMSWEB v3.50 , care include si sistemul de creditare a persoanelor private de libertate;
 • S-a continuat migrarea modului de administrare a retelei din unitatile penitenciare pe  noua configuratie de servere in vederea cresterii gradului de asigurare a continuitatii functionarii serviciilor IT ;
 • S-a realizat intretinerea si configurarea platformei de eLearning a penitenciarului Bistrita ;
 • S-a implementat  un nou  program de salarizare conform modificarilor legislative;
 • S-a actualizat si intretinut permanent  site-ului Penitenciarului Bistrita;
 • S-a realizat depanarea si intretinerea  calculatoarele  " INFOCHIOSC " pentru toate sectiile de detinere;
 •   Extinderea, dezvoltarea si implementarea sistemului de supraveghere video , respectiv realizarea sistemului de supraveghere cu  camere mobile  IP  pe sectiile de detinere si Post Control nr. 1;
 • Refacerea topologiei retelei LAN respectiv reconfigurarea  folosind fibra optica si 6 media convertoare , pentru imbunatatirea considerabila  a vitezei de transmitere a pachetelor de date;
 • Instalarea si configurarea certificatelor digitale pentru semnatura electronica pentru compartimentele financiar si achizitii;
 • Instalarea si configurarea aplicatiei Revisal pentru biroul resurse umane;

 

5.5. activitatea de secretariat

Realizari:

 • Activitatile legate de compartimentul secretariat, s-au desfasurat cu respectarea stricta a normelor si instructiunilor in vigoare, fara  a ne inregistra cu probleme deosebite;
 • In anul 2011 au fost acordat concediu de odihna in procentul de 97 %. Comparativ, in anul 2010, procentul de efectuare a concediului de odihna, era de 87,51 %. Situatia cu celelalte raspandiri inregistrate in cursul anului 2011 este prezentata in anexa nr. 9;
 • Au fost primite si solutionate un numar de 186 petitii ( cu 112 mai putin decat anul trecut), astfel:de la  institutii - 85; de la persoane fizice -85, de la p.p.l. - 16. Petitiile au cuprins: 165 de cereri, 6 sesizari, 13 reclamatii si 2 propuneri. Cererile au fost solutionate conform prevederilor legale si la termen, iar reclamatiile nu s-au confirmat;
 • Audientele cu persoanele din afara, s-au desfasurat conform planificarii. Astfel, s-au primit in audienta 14 persoane (la fel ca si in anul trecut), solicitarile fiind de genul: folosirea la munca, liberarea conditionata, comportarea pe timpul detentiei, invoiri in familie, mutarea la alta camera, transfer la alt penitenciar, situatia disciplinara, situatia medicala);
 • Conform Planului de masuri privind optimizarea activitatii de arhiva, in unitatile  din sistemul administratiei penitenciare, in perioada mai-septembrie, s-a desfasurat activitatea de reevaluare a tuturor unitatilor arhivistice depuse in depozitul de arhiva al unitatii, de catre o comisie constituita prin D.Z.U., fara a se constata probleme.

Nerealizari:

 • Din cauza raspandirilor din compartimentul secretariat, nu s-au preluat la depozitul de arhiva, documentele neoperative constituite in anul 2009.

 

      5.6. ACTIVITATEA DE INFORMATII CLASIFICATE

Realizari:

 • S-au desfasurat activitatile specifice, inregistrandu-se in evidenta, un numar de 870 documente "secrete de serviciu" ;
 • Finalizarea si transmiterea spre avizare, de catre Serviciul Roman de Informatii, a "Programului de prevenire a scurgerii de informatii clasificate detinute de Penitenciarul Bistrita";
 • Derularea activitatilor privind inventarierea documentele clasificate, inregistrate in anul 2010. La finalul acestor activitati nu s-au constatat documente clasificate lipsa;
 • Emiterea unui numar de 8 autorizatii de acces la informatii clasificate, pentru nivelul "secret de serviciu", si a unui numar de 11 autorizatii de acces la informatii clasificate, pentru nivelul "secret de stat";
 • Nu s-au inregistrat alte evenimente negative care s-a puna in pericol siguranta informatiilor clasificate din unitate si nici a celor cu caracter personal.

Nerealizari:

 • Nu s-a reusit finalizarea activitatii de evaluare incepute, privind evaluarea/mentinerea/clasificarea si declasificarea fondului de documente existente la nivelul unitatii (atat la nivelul sectoarelor din unitate, cat si la nivelul arhivei).

 

5.7. ACTIVITATEA DE RESURSE UMANE SI FORMARE  PROFESIONALA

Realizari:

 • La data de 31.12.2011  procentul de incadrare a statului de organizare  este de 86,61%, ponderea  mai mare o reprezinta categoria  agentilor (92,04% procent de ocupare a posturilor);
 • Reincadrarea personalului cu functii de executie pe clase de salarizare, noile functii si gradatii prevazute de legea cadru de salarizare, incepand cu data de 01.01.2011;
 • Au fost avansati, in functia imediat superioara la aceiasi pozitie din statul de organizare, fara examen, 6 ofiteri (functii de executie) si 12  agenti;
 • Au fost avansati in gradul profesional urmator, inaintea implinirii stagiului minim in grad 1 agent, iar la implinirea  stagiul minim in grad 6 ofiteri si 34 agenti;
 • Incadrarea in functie a unui numar de 5 functionari publici cu statut special, un agent mutat, la cerere, de la Penitenciarul Targu Mures, si patru  functionari publici cu statut special - agenti, absolventi ai Scolii Nationale de Pregatire a Agentilor de Penitenciare Targu Ocna, seria 2010 - 2011;
 • Ca urmare a actiunii desfasurate, de prezentare pe plan local privind oferta educationala a institutiilor de invatamant care scolarizeaza personal pentru sistemul administratiei penitenciare, au fost selectionati un numar de 45 de candidati, din care au fost declarati "admis" 7 candidati;
 • S-a solutionat  intocmirea adeverintelor si au fost pregatite pentru export datele la un numar de 15  pensionari;
 • Au fost acordate 22 recompense constand in:1 avansare in gradul urmator inaintea implinirii stagiului minim   si decorarea Semnul Onorific "In Serviciul Patriei"- 21;
 • In cursul anului 2011 au fost efectuate un numar de  5.432 ore suplimentare, ore care au fost recompensate cu timp liber corespunzator. Comparativ cu anul 2010, cand s-a efectuat un numar de 3.797 ore suplimentare, in anul 2011 a crescut numarul orelor suplimentare cu 1.635, ceea ce reflecta efortul depus de personalul unitatii;
 • Activitatea de pregatire profesionala a personalului a fost organizata si orientata spre cresterea competentei, tematica de pregatire continua fiind corelata cu nevoile muncii, modificarile legislative si constatarile controalelor;
 • Rezultatele obtinute la examinarea anuala au fost de bun si de foarte bun;
 • Au  absolvit cursurile universitare cu diploma de licenta - 16 persoane;                         
 • In anul universitar de invatamant 2011 - 2012, urmeaza  cursurile invatamantului superior - 8  persoane;     
 • Au urmat cursurile de perfectionare organizate de catre A.N.P. 14 persoane, din care 7 ofiteri si 7 agenti;
 • Un numar de 14 persoane au urmat cursuri finantate prin programul operational POSDRU;
 • Au participat la intalniri de lucru si convocari organizare de catre A.N.P. 12 ofiteri si 15 agenti;
 • In comparatie cu anul 2010, participarea la cursuri de perfectionare, intalniri de lucru si convocari etc., procentul de participare a personalului a crescut cu 83%;
 • Au desfasurat stagii de practica in unitatea noastra un student, 3 elevi si 12  ofiteri de penitenciare din Irak ;
 • Pe parcursul anului unitatea a fost reprezentata la un numar de 6 competitii sportive organizate la nivel local si zonal (la toate cele organizate).

Alte aspecte:

 • In anul 2011 nu au fost organizate concursuri pentru ocuparea posturilor vacante din sursa externa sau interna;
 • In anul 2011 au fost inregistrate un numar de  2 pierderi de personal (2 agenti, mutati, la cerere, la alte unitati din sistemul penitenciar);
 • Pentru neglijenta si superficialitate manifestata in indeplinirea atributiunilor de serviciu, a dispozitiilor legale sau a celor primite de la sefii ierarhici si manifestari care aduc atingere prestigiului autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara activitatea, precum si  absenta nemotivata de la serviciu, in anul 2011 au fost aplicate 5 sanctiuni disciplinare unui numar de 4 agenti, 1 cu "amanarea avansarii in gradul profesional pe o perioada de 1 an", 1 cu "diminuarea drepturilor salariale pentru functia indeplinita cu 5 %  pentru o perioada de 1 (una) luna" si  3 cu "mustrare scrisa",  iar in scop preventiv s-au aplicat 12 atentionari scrise;
 • Datorita legislatiei in vigoare, nu a fost posibil acordarea sporului de fidelitate;
 • Datorita  lipsei de fonduri, nu a fost posibila efectuarea cursurilor de perfectionare cu furnizori externi;
 • S-a realizat doar o sedinta anuala de tragere cu armamentul din dotare, din cauza lipsei de munitie .

 

5.8. ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI JURIDIC

Realizari :

 • S-a asigurat apararea drepturilor si intereselor legitime ale institutiei in fata instantelor judecatoresti si a altor organe de jurisdictie in 20 de cauze ; 
  • S-a recuperat de la debitori, pe calea procedurilor amiabile respectiv judiciare, suma de 45.095,97 lei. Situatia defalcata pe debitori se regaseste in anexa nr. 10 ;
  • In cadrului grupului de lucru din cadrul unitatii au fost inaintate 3 propuneri/ observatii la proiectele de acte normative supuse analizei.  

Nerealizari :

 • Nerecuperarea in totalitate a debitelor datorate de catre beneficiarii fortei de munca speciale ;
 • Nefinalizarea documentatiei tehnice si neinscrierea in Cartea Funciara a localitatii Bistrita, a Pavilionului Administrativ de Comanda Corp A, la stadiul fizic existent.

 

5.9.           ACTIVITATEA ECHIPEI MANAGERIALE

Realizari:

 • Pentru conducerea, organizarea si coordonarea tuturor activitatilor din unitate un rol esential l-a avut Consiliul de conducere, in acest cadru au fost luate toate deciziile si hotararile ce tin de bunul mers al activitatii unitatii;
 • Analizele periodice ale muncii, pe compartimente si sectoare, s-au desfasurat cu regularitate, la termenele stabilite urmandu-se  realizarile, neimplinirile, cauzele si masurile de inlaturare, a neajunsurilor ori de rezolvare a unor probleme;
 • Activitatile de control, indrumare si coordonare  a muncii subordonatilor, au fost realizate  pe baza de obiective clare, si au surprins starile reale de lucruri, astfel ca s-a reusit sa se ia din  timp cele mai adecvate masuri pentru bunul mers al activitatii unitatii. Controale efectuate s-au facut cu exigenta dar si cu rol instructiv - formativ, de indrumare si  coordonare a activitatilor. In anul care a trecut, a fost analizat si refacut intregul sistem de control intern din unitate, in conformitate cu legislatia si cerintele actuale, au fost completate si modificate procedurile existente;
 • In anul 2011 unitatea a fost controlata de Directia Auditul Public Intern din A.N.P.,  ofiteri specialisti din A.N.P., toate deficientele constatate fiind remediate pe loc sau in termenele stabilite, in cursul anului;
 • Conducerea unitatii a incurajat si instituit un stil de munca participativ, bazat pe abilitate de comunicare si lucru in echipa;
 • Pentru imbunatatirea comunicarii interne, s-a continuat activitatea de concepere a buletinului informativ intern, sub titulatura de "Cronica de Bistrita", in paralele continuandu-se si competitia de "Angajatul lunii", respectiv "Angajatul anului";
  • S-a Implementarea proiectului CAF la nivel de unitate;
  • In privinta relatiei dintre Sindicat si Conducere, o apreciez, din nou, ca  fiind  foarte buna. Desi pe parcursul anului ce a trecut am avut chiar puncte de vedere total diferite in unele probleme ivite, printr-un  dialog  real si constructiv am reusit impreuna nu numai depasirea acestor probleme, ci si identificarea celor mai bune solutii atat pentru unitate dar si pentru personalul acesteia;
  • De asemenea, apreciez ca fiind foarte bune relatiile unitatii noastre cu toate organizatiile si institutiile locale, precum si cu celelalte unitati de penitenciare.

Nerealizari:

 • Nematerializarea unei cooperari cu penitenciare similare din Uniunea Europeana, capitol la care unitatea noastra este deficitara in continuare, in ciuda eforturilor depuse in acest sens.

 

DIFICULTATI MAJORE INTAMPINATE:

 • Scaderea considerabila, pe fondul crizei economice, a solicitarilor de folosire a fortei de munca speciale;
 • Scaderea considerabila a posibilitatilor de motivare a personalului unitatii;
 • Insuficienta personalului, precum si neincadrarea unor posturi vacante;
 • Bugetul alocat unitatii a fost sub necesarul solicitat;
 • Imposibilitatea achizitionarii unor bunuri necesare desfasurarii activitatii, de natura mijloacelor fixe si/sau  obiectelor de inventar;
 • Lipsa persoane private de libertate calificate in diverse meserii;
 • Cresterea numarului de persoane private de libertate custodiate;
 • Dotarea insuficienta cu mijloace specifice de imobilizare, interventie, legatura si alarmare, mijloace tehnice de paza, supraveghere si control, transport, strict necesare indeplinii la parametrii superiori a misiunilor operative;
 • Conditiile de cazare  a persoanelor private de liberate  aflate  pe  sectii de detinere IV si V care dateaza din anul 1981, sunt improprii, fata de exigentele actuale. De mentionat ca unitatea are demarata investitia "Pavilion detinere";
 • Gardul imprejmuitor al sectorului de detentie este si el necorespunzator, datorita atat dimensiunilor mici cat si a vechimii acestuia, acest aspect putand afecta  siguranta locului de  detinere. Mentionam ca si in acest caz unitatea are demarata investitia "Gard imprejmuitor";
 • Insuficienta spatiilor destinate personalului unitatii, in conditiile cresterii permanente a numarului acestuia, impune modificarea proiectului tehnic si continuarea investitiei la obiectivul Pavilion administrativ de comanda - corp "A’’. Datorita incetarii lucrarilor din anul 1997 aceste spatii se afla intr-o stare avansata de degradare;
 • Starea precara a parcului auto, precum si cresterea uzurii fizice si morale la celelalte mijloace de transport din compunere parcului auto;
 • Echiparea personalului cu tinuta noua, creeaza nemultumiri justificate in randul acestuia, deoarece tinuta nu corespunde calitativ;
 • Portincarcatoarele si mastile gaze  sunt foarte uzate; 
 • Insuficienta munitiei necesare pentru efectuarea sedintelor de tragere si a radio telefoanelor portabibile;
 • Desi mijloacele de transport ale  Ministerul Apararii Nationale si Ministerului Internelor si Reformei Administratiei beneficiaza de scutire pentru plata taxei de drum, mijloacele de transport ale A.N.P. nu beneficiaza, in continuare, de aceasta scutire cu toate ca in reglementarile initiale beneficia de aceasta, acest fapt avand repercusiunile  de rigoare asupra  bugetelor  unitatilor;
 • Lipsa echipamentului de protectie pentru personalul care executa misiuni de paza si escortare la punctele de lucru, ceea ce conduce la o uzura prematura a echipamentului de serviciu;
 • Pregatirea individuala a personalului care isi desfasoara activitatea in sectorul operativ nu se poate realiza in timpul orelor de program.

 

Pentru anul 2012, obiectivele generale si o parte dintre cele  specifice raman in linii mari aceleasi ca si anul precedent, respectiv:

 • Imbunatatirea in continuare a managementului situatiilor de criza conform noilor Manuale de gestionare a incidentelor;
 • Implementarea procedurilor standard pentru solutionarea situatiilor de criza;
 • Demararea a cel putin unui proiect cu finantare din fonduri nerambursabile, in care unitatea noastra sa aiba statutul de solicitant si intensificarea totodata a eforturilor pentru atragerea de noi parteneri in vederea accesarii fondurilor pentru derularea unor programe care sa faciliteze reintegrarea sociala a persoanelor private de libertate pe piata muncii;
 • Organizarea cel putin a unei intalniri cu reprezentantii comunitatii locale, organizatiile guvernamentale si nonguvernamentale, reprezentantii mass -  media, avand ca si scop intensificarea relatiilor cu institutiile locale in vederea imbunatatirii retelei de suport social, in vederea reintegrari a persoanelor private de libertate;
  • Identificarea noi parteneri din comunitatea civila, care sa se implice in diversificarea activitatilor derulate cu persoanele private de libertate, crescand astfel deschiderea catre societatea civila, in vederea asigurarii de faptul ca unitatea de detentie isi doreste confirmarea statutului de partener activ in cadrul comunitatii;
  • Continuarea demersurilor pentru intocmirea unui nou proiect si efectuarea de lucrari de interventie in vederea finalizarii Pavilionului administrativ de comanda-corp A;
  • Finalizarea documentatiei tehnice si inscrierea in Cartea funciara a localitatii Bistrita, a Pavilionului Administrativ de Comanda Corp A, la stadiul fizic existent;
  • Efectuarea demersurilor in vederea intocmirii proiectelor pentru Sistem control acces si Sistem de supraveghere electronica si implementarea acestora prin lucrarile de executie;
  • Efectuarea demersurilor pentru completarea parcului auto cu o autosanitara si doua  autoturisme de serviciu, utilizand programul "Rabla"; 
  • Dotarea personalului cu tinuta adecvata, in special cu cea de protectie;
  • Reamenajarea vestiarului pentru personal;
  • Dotarea personalului cu mijloace de legatura corespunzatoare cantitativ si calitativ;
  • Continuarea reparatiilor curente incepute, in special dotarea cu geamuri termopan a pavilionului de comanda;
  • Dotarea birourilor cu mobilier ergonomic si modern;
  • Cresterea veniturilor obtinute;
  • Intocmirea si actualizarea planurilor de protectie: planul de evacuare a persoanelor private de libertate si personalului unitatii, planul de  depozitare si de evacuare a materialelor periculoase si planul de interventie, in functie de diferitele situatii care se pot dezvolta;
  • Implementarea unor aplicatii electronice, de evidenta a raspandirilor personalului;
  • Asigurarea incadrarii statului de organizare al unitatii cu personalul necesar, conform criteriilor stabilite prin actele normative in vigoare, cerintelor posturilor si dinamicii de efective anuale, aprobate de ANP;
  • Cresterea motivatiei profesionale a personalului si a comunicarii interne;
  • Cresterea gradului de pregatire a personalului prin participarea la toate formele de pregatire disponibile;
  • Organizarea unor competitii sportive in care sa fie implicat cat mai mult personal precum si a unor evenimente  de destindere si socializare a acestuia;
  • Evaluarea obiectiv a gradului de perceptie a activitatii unitatii in societate, calitatea serviciilor prestate, satisfactia personalului in munca etc.;
  • Modernizarea retelei informative, a aplicatilor informatice si a dotarilor cu tehnica de calcul;
  • Continuarea activitatilor de inventariere si arhivare a documentelor clasificate - evaluarea documentelor clasificate existente la nivelul unitatii (declasificarea, mentinerea sau schimbarea clasei/nivelului de secretizare);
  • Mutarea arhivei in noul amplasament si dotarea acesteia conform standardelor in domeniu;
  • Continuarea proiectului CAF inceput;
  • Incheierea cel putin a unui parteneriat de colaborare cu o organizatie similara din strainatate.

 

In concluzie, prin masurile luate, au fost realizate majoritatea obiectivelor stabilite pentru anul 2011 cu rezultate bune si foarte bune. Pot considera, din punct de vedere profesional ca anul 2011, a fost unul  foarte bun, in ciuda problemelor cu care ne am confruntat. De asemenea, pot aprecia, fara teama de a gresi, ca s-au facut pasi importanti, in toate domeniile de activitate, in directia profesionalizari personalului, pasi care au inceput acum 20 de ani, odata cu infiintarea acestei unitati si care nu trebuie sa se  termine niciodata.

Atingerea obiectivelor fixate pentru anul 2012, precum si rezolvarea dificultatilor cu care ne -am confruntat anul trecut, o sa  asigure, in mod indubitabil,  cresterea performantei acestei organizatii, la parametrii doriti de catre toti  stakeholderi, interni si externi.

Aceasta trecere in revista a principalelor activitati derulate in penitenciar in decurs de un an, ofera o imagine suficient de sugestiva cu privire la diversitatea si complexitatea problemelor pe care personalul unitatii a trebuit sa le rezolve zi de zi, indiferent de conditii si posibilitati. In contextul dificil pe care l-am mentionat, acest lucru nu ar fi fost posibil fara profesionalismul, abnegatia, daruirea si atasamentul fata de unitate, intr-o masura mai mare sau mai mica, a intregului personal precum si al colaboratorilor.

Tuturor acestora le MULTUMESC si le urez multa sanatate, putere de munca si succese in noul an.

Pentru toate acestea, va multumeste

 

 

  Comisar de penitenciare -  Lucian SIMAN

     DIRECTORUL PENITENCIARULUI BISTRITA     

 

 

 

foto-arhiva Bistritanews.ro

0 comentarii4249 vizualizări24 ianuarie 2012
rss 2.0
rss 2.0