Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Sanatate Miercuri 01 Aprilie 2020 - 3146 vizitatori azi
Casa de Sanatate Bistrita Nasaud face urmatoarele precizari:

In conformitate cu reglementarile legale privind transparenta activitatii institutiilor publice si pentru o corecta informare a cetatenilor judetului Bistrita-Nasaud, urmare a unor informatii aparute in media in data de 23.02.2018 referitoare la "o groaza de nereguli" evidentiate in Raportul anual al Curtii de Conturi pe anul 2016, Casa de Sanatate Bistrita Nasaud face urmatoarele precizari:

 

1.Decontarea unor retete prescrise pentru asigurati care nu se incadrau la momentul prescrierii in categoriile pensionari cu pensia sub 700 de lei si fara alte venituri din pensii sau persoane cu certificat de handicap ,pentru care valoarea decontata este de 90%, respectiv 100% din pretul de referinta, sunt aspecte care se depisteaza de controalele Curtii de Conturi la toate casele de sanatate, ori de cate ori se auditeaza activitatea acestora, din urmatoarele motive:

 

     a)-Casele de Sanatate nu au posibilitatea verificarii in timp real, la data decontarii retetelor, a realitatii incadrarii asiguratilor in aceste categorii, dovada incadrarii existand doar la medicii de familie, pentru pensionari-cuponul de pensie si declaratia pe proprie raspundere ca nu realizeaza alte venituri, pentru persoane cu handicap-certificatul de handicap, aceste documente nu insotesc rapoartele medicilor sau farmaciilor pentru decontare si nici nu pot fi vizualizate in sistemul informatic. Depistarea cazurilor in care asiguratii nu se incadrau la data decontarii retetelor in aceste categorii se poate face doar cu ocazia actiunilor de control ale CAS la medicii prescriptori,actiuni care se desfasoara conform unei planificari aprobate de CNAS,de regula o data la doi ani la fiecare furnizor.

 

    b)-Curtea de Conturi utilizeaza o aplicatie informatica care ii permite sa efectueze suprapuneri ale bazelor de date de la institutiile publice implicate-Casa de Pensii, Primarii, ANAF, etc. din care poate extrage date privind calitatea de asigurat si categoria la momentul decontarii retetei.CAS nu detine o astfel de aplicatie si nici nu are acces la bazele de date ale altor institutii, cu exceptia informatiilor pe care acestea le transmit in baza protocoalelor incheiate cu CNAS.

 

2.Pe timpul spitalizarii, medici de familie pot elibera retete pentru pacientii inregistrati cu boli cronice (reglementare valabila din anul 2016) in baza unei adeverinte eliberate de spital din care sa rezulte ca pacientul este internat si are nevoie de medicamentatie pentru boala cronica pentru care spitalul nu este obligat sa achizitioneze si sa stocheze medicamente.

 

3.Sumele la care se face referire in articolul aparut in media sunt aferente controalelor efectuate de Curtea de Conturi in mai multe judete, asa cum rezulta din prezentarile raportului din paginile 214 si urmatoarele.

 

4.Cu ocazia actiunilor de audit,Curtea de Conturi efectueaza niste estimari ale sumelor care ar reprezenta prejudicii de recuperat, trasand ca masuri institutiilor publice obligatia de a verifica si stabili in mod real intinderea prejudiciului si recuperarea sumelor care s-au decontat fara indeplinirea tuturor conditiilor legale.

In Raportul anual insa, Curtea de Conturi nu prezinta si finalitatea aplicarii masurilor si realitatea sumelor constatate ca prejudiciu cert de catre institutiile publice, prezentand doar pe cele estimate.

 

5.In urma aplicarii masurilor dispuse de auditul Camerei de Conturi Bistrita-Nasaud prin Decizia nr.6/2017, precum si a verificarilor punctuale, pe fiecare asigurat evidentiat in Raportul de  Audit, CAS BN a stabilit urmatoarele sume reale ca fiind decontate fara indeplinirea conditiilor legale, recuperate de la furnizori sau asigurati pana la data de 30.11.2017:

 

 

 

Denumire abatere

Sume constatate in Raportul de audit

Sume constatate in urma verificarilor

Total sume recup.

la 13,11,2017

Servicii medicale raportate de medici de familie si medici specialisti pentru pacientii internati in aceasi perioada in spitale in regim de spitalizare continua

1008,85

609,4

609,4

Prescriptii medicale emise de medici de familie si medici specialisti pentru pacientii internati in aceasi perioada in spitale in regim de spitalizare continua

21831,65

403,86

403,86

 

22840,5

1013,26

1013,26

 

 

 

Denumire abatere

Sume constatate in Raportul de audit

Sume constatate in urma verificarilor

Total sume recup.

la 13,11,2017

Eliberarea de catre medicii de familie si medici specialisti de prescriptii medicale cu compensarea in procent de 90% in loc de 50% din pretul de referinta pentru pensionarii care au realizat si alte venituri decat cele din pensii

6920,15

2007,6

2007,6

 

6920,15

2007,6

2007,6

 

 

 

 

 

Denumire abatere

Sume constatate in Raportul de audit

Sume constatate in urma verificarilor

Sume recuperate  la data de 13,11,2017

la 13,11,2017

Eliberarea de catre medicii de familie si medici specialisti de prescriptii medicale cu compensare de 100% din pretul de referinta al medicamentelor cuprinse in sublista B, pentru asiguratii care nu se incadrau in categoria persoanelor cu handicap

24132

7811,62

7811,62

Eliberarea de catre medicii de familie si medici  specialisti de prescriptii medicale cu compensare de 100% din pretul de referinta al medicamentelor cuprinse in sublista B, pentru asiguratii care nu se incadrau in categoria persoanelor beneficiare de Legea 189/2000

1042,85

251,73

251,73

TOTAL

25174,85

8063,35

8063,35

 

6.In ceea ce priveste constatarea inscrisa in Raportul Curtii de Conturi referitoare la decontarea unor servicii medicale de spitalizare continua pentru care s-au identificat unele neconcordante intre Foile de observatie ale pacientilor si datele introduse in sistemul informatic si pentru care prin Raportul de Audit se solicita recuperarea sumei de 406 mii lei, CAS Bistrita-Nasaud a solicitat prin dosarul nr.4100/2017 aflat pe rol la Tribunalul Bistrita-Nasaud, anularea acestei masuri ca fiind nefondata si nelegala, CAS Bistrita-Nasaud indeplinind toate masurile legale de sanctionare a acestor abateri pe care le permit contractile incheiate cu furnizorii de servicii medcale spitalicesti.

Actiunea in anulare se afla in derulare, CAS BN urmand a face publica Solutia pe care o va emite instanta.

 

 

                                    Presedinte Director General CAS BN,

                                               Camelia  ILISUAN

 

0 comentarii3066 vizualizări27 februarie 2018
rss 2.0
rss 2.0