Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Atitudine Marti 10 Decembrie 2019 - 1058 vizitatori azi
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR

In conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul adopta urmatoarea

 DECIZIE  Nr. 826/C8/434,519,520  Data: 27.02.2009.

        Prin contestatia nr. 784/06.02.2009, inregistrata la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor sub nr. 3148/09.02.2009, transmisa in original, formulata de catre S.C. "GRUP 4 INSTALATII" S.A., cu sediul in Cluj-Napoca, Str. Luncii, nr. 5A, judetul Cluj, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului sub nr. J12/24/1991, avand Cod Unic de Inregistrare 242403, impotriva deciziei comunicata prin adresa nr. 143/02.02.2009, emisa de catre COLEGIUL NATIONAL "LIVIU REBREANU", cu sediul in Bistrita, Str. Republicii, nr. 8, cod postal 420057, judetul Bistrita-Nasaud, in calitate de autoritate contractanta, in cadrul procedurii de "licitatie deschisa" pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari avand ca obiect "Edificare si construire campus scolar", cod CPV 45214200-2, s-a solicitat:

-        anularea actelor emise de autoritatea contractanta, prin care oferta asociatiei S.C. "GRUP 4 INSTALATII" S.A. & S.C. Trustul de Instalatii, Montaj si Constructii S.A. & S.C. Aci Bistrita S.A. a fost declarata neconforma si a fost desemnata castigatoare oferta depusa de asociatia S.C. Mis Group S.R.L. Anies & S.C. Taurus S.R.L. Crainimat;

-        obligarea autoritatii contractante sa emita un alt act prin care sa declare conforma si valabila oferta asociatiei S.C. "GRUP 4 INSTALATII" S.A. & S.C. Trustul de Instalatii, Montaj si Constructii S.A. & S.C. Aci Bistrita S.A. cu privire la procedura antementionata, precum si continuarea procedurii de achizitie publica in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, respectiv O.U.G. nr. 34/2006 si H.G. nr. 925/2006.

       Prin contestatia nr. 459/11.02.2009, inregistrata la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor sub nr. 3694/13.02.2009, transmisa in original, formulata de catre S.C. RECORD S.R.L., cu sediul in Bistrita, Str. Subcetate, nr. 10C, judetul Bistrita-Nasaud, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului sub nr. J06/105/1991, avand Cod Unic de Inregistrare 562467, impotriva rezultatului procedurii comunicat prin adresa nr. 146/02.02.2009, emisa de catre COLEGIUL NATIONAL "LIVIU REBREANU", cu sediul in Bistrita, Str. Republicii, nr. 8, cod postal 420057, judetul Bistrita-Nasaud, in calitate de autoritate contractanta, in cadrul procedurii de "licitatie deschisa" pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari avand ca obiect "Edificare si construire campus scolar", cod CPV 45214200-2, s-a solicitat reanalizarea documentelor depuse la dosarul ofertantului castigator - asociatia S.C. Mis Group S.R.L. Anies & S.C. Taurus S.R.L. Crainimat si descalificarea acestuia deoarece nu intruneste conditiile minime cerute in documentatia de atribuire a contractului de achizitie antementionat.

       Prin contestatia nr. 1220/11.02.2009, inregistrata la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor sub nr. 3695/13.02.2009, transmisa in original, formulata de catre S.C. ACI CLUJ S.A., cu sediul in Cluj-Napoca, Cal. Dorobantilor, nr. 70, judetul Cluj, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului sub nr. J12/200/1991, avand Cod Unic de Inregistrare 200513, impotriva deciziei comunicata prin adresa nr. 145/02.02.2009, emisa de catre COLEGIUL NATIONAL "LIVIU REBREANU", cu sediul in Bistrita, Str. Republicii, nr. 8, cod postal 420057, judetul Bistrita-Nasaud, in calitate de autoritate contractanta, in cadrul procedurii de "licitatie deschisa" pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari avand ca obiect "Edificare si construire campus scolar", cod CPV 45214200-2, s-a solicitat:

-        anularea actelor emise de autoritatea contractanta, prin care oferta S.C. ACI CLUJ S.A. a fost respinsa, iar contractul de achizitii in cauza a fost atribuit unei alte societati comerciale;

-        obligarea autoritatii contractante sa emita un alt act prin care oferta depusa de asociatia S.C. Mis Group S.R.L. Anies & S.C. Taurus S.R.L. Crainimat sa fie considerata neconforma;

-        obligarea autoritatii contractante sa emita un alt act prin care desemnarea castigatorului sa se faca cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 34/2006 si ale H.G. nr. 925/2006.

       In temeiul art. 273 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, cele trei contestatii au fost conexate.

 In baza documentelor depuse de parti,  CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR

  DECIDE:

 In temeiul art. 278 alin. (5) si (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru considerentele evocate in motivare, respinge ca nefondate, contestatiile formulate de S.C. "GRUP 4 INSTALATII" S.A., S.C. RECORD S.R.L., S.C. ACI CLUJ S.A. in contradictoriu cu COLEGIUL NATIONAL "LIVIU REBREANU".

In temeiul art. 278 alin. (6) din O.U.G. nr. 34/2006 dispune continuarea procedurii de atribuire in cauza.

Prezenta decizie este obligatorie pentru parti, in conformitate cu dispozitiile art. 280 alin. (3) din OUG nr. 34/2006, aprobata prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Impotriva prezentei decizii se poate formula plangere, in termen de 10 zile de la comunicare.

 

 

 

 

1) Reiese din Decizia Consiliului National pentru solutionarea Contestatiilor ca "licitatia deschisa" pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari avand ca obiect "Edificare si construire campus scolar" a fost adjudecata de ofertantul castigator asociatia S.C. Mis Group S.R.L. Anies & S.C. Taurus S.R.L. Crainimat

 Cat despre punctul 2 - e corect, in sensul ca nu mai administreaza statiunea dupa ce a intrat si acolo cu oistean gard. Se pare insa ca mai are de platit niste salarii restante.

Alexandru Toniuc.

 

http://www.firme.info/balneovita-tour-srl-crainimat-bistrita-nasaud-punct-de-lucru-vata-bai-cui27101333/

 http://www.ziaruldeinvestigatii.ro/administratie-publica/52-administraie-public/433-staiunea-vaa-bi-prsit-i-de-consiliera-elenei-udrea  "

 

 

0 comentarii2324 vizualizări15 octombrie 2011
rss 2.0
rss 2.0