Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Atitudine Sambata 25 Septembrie 2021 - 14587
CATRE, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BISTRITA DOMNULUI PRESEDINTE AL SEDINTEI DIN 23 FEBRUARIE 2012.

Subsemnatul UNGUR LUCIAN ADRIAN, domiciliat in Bistrita, str. Axente Sever, nr.5, judetul Bistrita-Nasaud, prin prezenta solicit excluderea de pe Ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 23 februarie 2012, a Proiectului de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "PIATA DECEBAL" si a Regulamentului Local de Urbanism aferent, avand in vedere faptul ca nu sunt indeplinite conditiile obligatorii (si nu optionale), de informare si consultare a publicului in cadrul procesului de elaborare a planului de urbanism mai sus invocat.

Potrivit art. 39 alin.(2) din H.C.L. nr. 159/29.09.2011 privind aprobarea Regulamentului local referitor la implicarea publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului in municipiul Bistrita, "In cazul in care PUZ-ul este de importanta locala sau cu impact major asupra municipiului Bistrita, grupul-tinta se adreseaza tuturor cetatenilor sau unei categorii definite in etapa pregatitoare de anuntare a intentiei  de elaborare, mentionata prin certificatul de urbanism in baza avizului de oportunitate."

     Apreciez ca, intrucat nu s-a respectat procedura de informare si consultare a publicului prevazuta in Regulamentul local elaborat in baza Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, aprobarea PUZ-ului "PIATA DECEBAL"  si a Regulamentului Local de Urbanism aferent, aprobarea lor in aceasta sedinta face ca ele sa fie  nule de drept.  

 

 

UNGUR LUCIAN ADRIAN

 

2 commentarii3206 vizualizări23 februarie 2012
rss 2.0
rss 2.0