Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Tineret Duminica 29 Martie 2020 - 2908 vizitatori azi
OFERTELE TABERELOR NATIONALE ALE DIRECTIEI JUDETENE PENTRU SPORT SI TINERET BISTRITA-NASAUD.

Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Bistrita - Nasaud, in colaborare cu Liceul de Arte Plastice "Corneliu Baba" - Bistrita, Complexul Muzeal Bistrita Nasaud, Uniunea Artistilor Plastici - Bistrita , Linia Traditionala, Clubul Copiilor Nasaud, Muzeul de Arta Comparata Sangeorz-Bai,  Garnizoana Bistrita, Liceul cu Program sportiv -Bistrita, Directia de Sanatate Publica -Bistrita-Nasaud, CS Karate Club -Bistrita, CS Ilyo-Bistrita, CS judo si Arte Martiale -Bistrita, CS Schreiner -Bistrita si Serviciul Public Salvamont  organizeaza urmatoarele tabere nationale :

- in perioada 22 - 28 iunie 2015 Tabara Nationala de Arte Vizuale -editia a IV-a  - 40 locuri

- in perioada 01 -07 august 2015 Tabara Nationala Militara de Vara-editia a III-a  - 90 locuri

- in perioada 09 -15 august 2015 Tabara Nationala Militara de Vara-editia a III-a  - 80 locuri

 

Taberele  nationale se vor desfasura in Centrul de Agrement Singeorz - Bai , jud. Bistrita - Nasaud.

 

CRITERII DE ELIGIBILITATE

CRITERII ELIMINATORII

 

Aplicantii trebuie :

 • sa fie elevi/tineri cuprinsi intr-o forma de invatamant;
 • sa aiba varsta cuprinsa intre 10 si 35 de ani;
 • sa fie cetateni romani cu domiciliul in Romania;
 • sa fie apti din punct de vedere medical;
 • sa aiba acordul scris al parintilor, in vederea participarii la tabara.

 

            CRITERII DE SELECTIE SI GRILA DE PUNCTARE

 

Nr.Crt.

Criterii de selectie

Punctaj maxim

Punctaj acordat

1

Criteriul participativ

-implicarea aplicantului in actiuni ce sunt cuprinse in tema proiectului sau similare - dovadita prin adeverinta, diplome, contracte de voluntariat;

-membru in organizatii neguvernamentale de tineret - dovada constand in declaratie a presedintelui organizatiei, cu semnatura si stampila

30 pct.

 

2

Criteriul social

-tineri din mediul rural - dovedit prin acte de identitate.

10 pct.

 

3

Criteriul motivational

-scrisoare de intentie (maxim 1 pagina)(Formular Anexat)

20 pct.

 

4

Criteriul performantelor scolare

-elevi participanti la olimpiadele scolare, clasati pe locurile I-III, la fazele nationale si internationale - dovada constand in diplome

20 pct.

 

5

Criteriul adecvarii la domeniu

-criteriul teoretic - dovezi ale cunostintelor si competentelor in domeniu

-criteriul aplicativ - dovezi ale abilitatilor si experientei in domeniu

 

20 pct.

 

 

TOTAL

100 pct.

 

 

             MODALITATI DE INSCRIERE:

            Inscrierea participantilor pentru taberele  nationale se realizeaza incepand cu data de 22.05.2015 in baza             urmatoarelor documente:

                        a)formular tip de inscriere (formuar anexat)

                        b)documentul de identitate(CI) - in copie

                        c)diplome/certificate/adeverinte/contracte de voluntariat/declaratii etc - in copie

                        d) scrisoare de intentie;

                        e)acordul scris al parintilor, pentru elevii minori.

 

Nota:          - inscrierea participantilor pentru Tabara Nationala de Arte Vizuale -editia a IV-a  se face pana in data de 08 iunie 2015

                     - inscrierea participantilor pentru Tabara Nationala Militara de Vara-editia a III-a seria 01 -07 august 2015   se face pana in data de 17 iulie  2015

                     - inscrierea participantilor pentru Tabara Nationala Militara de Vara-editia a III-a seria 09 -15 august 2015   se face pana in data de 24 iulie  2015

                      - documentele justificative reprezentand dovezi ale criteriilor teoretice si aplicative vor fi scanate si transmise prin posta electronica impreuna cu celelalte documente sau direct la sediul directiei, strada Parcului nr.1.

             REGULAMENT :

 • candidatii vor fi admisi in urma selectiei in limita locurilor disponibile.Vor fi selectati doar candidatii care cumuleaza minim 50 puncte conform grilei de punctare;
 • rezultatele selectiei, ca va stabili participantii la taberele nationale, vor fi postate pe site-ul DJSTBN;
 • vor fi informati in legatura cu participarea numai candidatii admisi;
 • in cazul in care un beneficiar selectat isi anunta intentia de a renunta sa participe, acesta va fi inlocuit cu un alt beneficiar selectat, aflat pe listele de rezerva;
 • masa si cazarea participantilor sunt asigurate de Directia Judeteana pentru Sport si Tineret, iar transportul va fi asigurat de catre participanti.
 • fiecare participant poate depune un singur formular de inscriere;
 • nu se iau in considerare formularele incomplete ( nu sunt validate).

 

Cu stima,

 

                                    Director executiv,                                                      

                                    Florian Constantin                             

 

 

 

 

DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BISTRITA-NASAUD

TABARA NATIONALA de Arte Vizuale - Editia a IV-a

22-28 iunie 2015 , Centrul de Agrement Singeorz - Bai

 

FORMULAR DE INSCRIERE

 

Elemente de identitate ale solicitantului:

Numele si prenumele: ........................................................................................................

Varsta:…………………………Sex:   M   F…………...……………………………………..

Adresa completa …………………………………………………………………………………

Contact : Telefon/fax/e-mail): .........................;……………………..;…………………………

 1. Categorie beneficiari:

1 -tineri, elevi/studenti

2 -tineri absolventi

3 - tineri cu activitate recunoscuta si rezultate remarcabile raportate la tema proiectului

4 - fara venituri (someri)

5 - tineri din mediul rural

6 - tineri institulionalizati/postinstitutionalizati

7 - voluntari ONGT

8 - alta categorie  

Declar pe propria raspundere ca datele din prezenta sunt in conformitate cu realitatea.

 1. Sunt de acord cu prevederile Regulamentului intern al proiectului si cu Regulamentul de tabara aprobat de Ministerul Tineretului si Sportului.
 2. De ce vrei sa participi la aceasta tabara? (Raspunsul este sub forma de eseu/scrisoare de intentie - maxim 1 pagina )

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................................

 

 

Data                                              Nume si prenumele

                                                        Semnatura                                                                      

 

 

 

 

 

DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BISTRITA-NASAUD

TABARA NATIONALA Militara de Vara editia a-III-a

01-07 august  2015 , Centrul de Agrement Singeorz - Bai

 

FORMULAR DE INSCRIERE

 

Elemente de identitate ale solicitantului:

Numele si prenumele: ........................................................................................................

Varsta:…………………………Sex:   M   F…………...……………………………………..

Adresa completa …………………………………………………………………………………

Contact : Telefon/fax/e-mail): .........................;……………………..;…………………………

 1. Categorie beneficiari:

1 -tineri, elevi/studenti

2 -tineri absolventi

3 - tineri cu activitate recunoscuta si rezultate remarcabile raportate la tema proiectului

4 - fara venituri (someri)

5 - tineri din mediul rural

6 - tineri institulionalizati/postinstitutionalizati

7 - voluntari ONGT

8 - alta categorie  

Declar pe propria raspundere ca datele din prezenta sunt in conformitate cu realitatea.

 1. Sunt de acord cu prevederile Regulamentului intern al proiectului si cu Regulamentul de tabara aprobat de MTS.
 2. De ce vrei sa participi la aceasta tabara? (Raspunsul este sub forma de eseu/scrisoare de intentie - maxim 1 pagina )

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Data                                                            Nume si prenume

                                                                       Semnatura

 

 

 

 

 

 

DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BISTRITA-NASAUD

 TABARA NATIONALA Militara de Vara editia a-III-a

09-15 august  2015 , Centrul de Agrement Singeorz - Bai

 

FORMULAR DE INSCRIERE

Elemente de identitate ale solicitantului:

Numele si prenumele: ........................................................................................................

Varsta:…………………………Sex:  M   F…………...……………………………………..

Adresa completa …………………………………………………………………………………

Contact : Telefon/fax/e-mail): .........................;……………………..;…………………………

 1. Categorie beneficiari:

1 -tineri, elevi/studenti

2 -tineri absolventi

3 - tineri cu activitate recunoscuta si rezultate remarcabile raportate la tema proiectului

4 - fara venituri (someri)

5 - tineri din mediul rural

6 - tineri institulionalizati/postinstitutionalizati

7 - voluntari ONGT

8 - alta categorie

 1. Declar pe propria raspundere ca datele din prezenta sunt in conformitate cu realitatea.
 2. Sunt de acord cu prevederile Regulamentului intern al proiectului si cu Regulamentul de tabara aprobat de MTS.
 3. De ce vrei sa participi la aceasta tabara? (Raspunsul este sub forma de eseu/scrisoare de intentie - maxim 1 pagina )

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Data

                                                                                                                      Nume si prenume

                                                                                                                            Semnatura

0 comentarii2408 vizualizări18 mai 2015
rss 2.0
rss 2.0