Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Tineret Duminica 29 Martie 2020 - 3600 vizitatori azi
OFERTELE TABERELOR NATIONALE ALE DIRECTIEI JUDETENE PENTRU SPORT SI TINERET BN.

Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Bistrita - Nasaud, in colaborare cu Liceul de Arte Plastice "Corneliu Baba" - Bistrita, Complexul Muzeal Bistrita-Nasaud, Uniunea Artistilor Plastici - Bistrita , Linia Traditionala - Virginia Linul, Clubul Copiilor Nasaud, Muzeul de Arta Comparata Sangeorz-Bai,  Garnizoana Bistrita, Liceul cu Program sportiv -Bistrita, Directia de Sanatate Publica -Bistrita-Nasaud, CS Karate Club -Bistrita, CS Ilyo-Bistrita, CS judo si Arte Martiale -Bistrita, CS Schreiner -Bistrita si Serviciul Public Salvamont  organizeaza urmatoarele tabere nationale :

-   in perioada 05 - 11 iulie 2016  Tabara Nationala de Arte Vizuale -editia a V-a  - 100 locuri

-   in perioada 06 -12 august 2016 Tabara Nationala Militara de Vara-editia a IV-a  - 100 locuri

Taberele  nationale se vor desfasura in Centrul de Agrement Sangeorz - Bai , jud. Bistrita - Nasaud.

 

CRITERII DE ELIGIBILITATE

CRITERII ELIMINATORII

 

Aplicantii trebuie :

 • sa fie elevi  cuprinsi intr-o forma de invatamant;
 • sa aiba varsta cuprinsa intre 10 si 18  ani;
 • sa fie cetateni romani cu domiciliul in Romania;
 • sa fie apti din punct de vedere medical;
 • sa aiba acordul scris al parintilor, in vederea participarii la tabara.

 

            CRITERII DE SELECTIE SI GRILA DE PUNCTARE

 

Nr.Crt.

Criterii de selectie

Punctaj maxim

Punctaj acordat

1

Criteriul participativ

-implicarea aplicantului in actiuni ce sunt cuprinse in tema proiectului sau similare - dovadita prin adeverinte, diplome, contracte de voluntariat;

20 pct.

 

2

Criteriul social

-tineri din mediul rural - dovedit prin acte de identitate.

20 pct.

 

3

Criteriul motivational

-scrisoare de intentie (Formular Anexat)

20 pct.

 

4

Criteriul performantelor scolare

-elevi participanti la olimpiadele scolare, clasati pe locurile I-III, la fazele nationale si internationale - dovada constand in diplome

20 pct.

 

5

Criteriul adecvarii la domeniu

- dovezi ale cunostintelor, abilitatilor si competentelor in domeniu - dovedit prin diplome/adeverinte privind participari la ateliere, seminarii, simpozioane, concursuri in domeniu/recomandare din partea profesorului de specialoitate de la unitatea de invatamant de care apartine

20 pct.

 

 

TOTAL

100 pct.

 

 

             MODALITATI DE INSCRIERE:

            Inscrierea participantilor pentru taberele  nationale se realizeaza incepand cu data de 22.06.2016 in baza urmatoarelor documente:

                        a)formular tip de inscriere (formuar anexat)

                        b)documentul de identitate(CI sau CN) - in copie

                        c)diplome/certificate/adeverinte/contracte de voluntariat/declaratii/recomandari etc - in copie

                        d)acordul scris al parintilor.

 

Nota:          - inscrierea participantilor pentru Tabara Nationala de Arte Vizuale -editia a V-a  se face pana in data de 29 iunie 2016

                     - inscrierea participantilor pentru Tabara Nationala Militara de Vara-editia a IV- a se face pana in data de 23 iulie  2016

                      - documentele justificative reprezentand dovezi ale criteriilor teoretice si aplicative vor fi scanate si transmise prin posta electronica impreuna cu celelalte documente sau direct la sediul directiei, strada Parcului nr.1.

            REGULAMENT :

 • candidatii vor fi admisi in urma selectiei in limita locurilor disponibile.Vor fi selectati doar candidatii care cumuleaza minim 50 puncte conform grilei de punctare;
 • rezultatele selectiei  vor fi postate pe site-ul DJSTBN;
 • vor fi informati in legatura cu participarea numai candidatii admisi;
 • in cazul in care un beneficiar selectat isi anunta intentia de a renunta sa participe, acesta va fi inlocuit cu un alt beneficiar selectat, aflat pe listele de rezerva;
 • masa si cazarea participantilor sunt asigurate de Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Bistrita-Nasaud, iar transportul va fi asigurat de catre participanti.
 • fiecare participant poate depune un singur formular de inscriere;
 • nu se iau in considerare formularele incomplete ( nu sunt validate).

 

 

 

                        Director executiv,                     Intocmit,                                              

                        Antal Annamaria                       Gavrilas Vasilichi Daria

 

 

 

 

DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BISTRITA-NASAUD

 TABARA NATIONALA de Arte Vizuale - Editia a V-a

05-11 iulie 2016 , Centrul de Agrement Sangeorz - Bai

 

FORMULAR DE INSCRIERE

 

Elemente de identitate ale solicitantului:

Numele si prenumele: ........................................................................................................

Varsta:…………………………Sex:  M   F, unitatea de invatamant…………...................

Adresa completa …………………………………………………………………………………

Contact : Telefon/fax/e-mail): .........................;……………………..;…………………………

 1. Categorie beneficiari:

1 -tineri, elevi/studenti

2 -tineri absolventi

3 - tineri cu activitate recunoscuta si rezultate remarcabile raportate la tema proiectului

4 - fara venituri (someri)

5 - tineri din mediul rural

6 - tineri institulionalizati/postinstitutionalizati

7 - voluntari ONGT

8 - alta categorie

 1. Declar pe propria raspundere ca datele din prezenta sunt in conformitate cu realitatea.
 2. Sunt de acord cu prevederile Regulamentului intern al proiectului si cu Regulamentul de tabara aprobat de Ministerul Tineretului si Sportului.
 3. De ce vrei sa participi la aceasta tabara? (Raspunsul este sub forma de eseu/scrisoare de intentie - maxim 1 pagina )

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................................

 

 

Data                                                                                                                    Nume si prenumele

                                                                                                 Semnatura                                                                      

 

 

 

 

 

DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BISTRITA-NASAUD

 

TABARA NATIONALA Militara de Vara editia aIV-a

06-12 august  2016 , Centrul de Agrement Sangeorz - Bai

 

FORMULAR DE INSCRIERE

 

Elemente de identitate ale solicitantului:

Numele si prenumele: ........................................................................................................

Varsta:…………………………Sex:  M  F, unitatea de invatamant.....................................

Adresa completa …………………………………………………………………………………

Contact : Telefon/fax/e-mail): .........................;……………………..;…………………………

 1. Categorie beneficiari:

1 -tineri, elevi/studenti

2 -tineri absolventi

3 - tineri cu activitate recunoscuta si rezultate remarcabile raportate la tema proiectului

4 - fara venituri (someri)

5 - tineri din mediul rural

6 - tineri institulionalizati/postinstitutionalizati

7 - voluntari ONGT

8 - alta categorie

 1. Declar pe propria raspundere ca datele din prezenta sunt in conformitate cu realitatea.
 2. Sunt de acord cu prevederile Regulamentului intern al proiectului si cu Regulamentul de tabara aprobat de MTS.
 3. De ce vrei sa participi la aceasta tabara? (Raspunsul este sub forma de eseu/scrisoare de intentie - maxim 1 pagina )

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Data

                                               Nume si prenume

                                                                  Semnatura

0 comentarii8470 vizualizări21 iunie 2016
rss 2.0
rss 2.0