Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Tineret Joi 21 Ianuarie 2021 - 14316 vizitatori azi
CONCURSUL LOCAL DE PROIECTE DE TINERET - 2017.

Ministerul Tineretului si Sportului-MTS organizeaza in perioada 15 mai - 07 iulie 2017, prin DJST BISTRITA- NASAUD , Concursul local de proiecte de tineret 2017. Tema concursurilor: Stimularea implicarii tinerilor la viata societatii.

Aplicantii eligibili pentru Concursul local de proiecte de tineret 2017  sunt organizatiile neguvernamentale nonprofit (ONG) infiintate legal si cu sediul in Romania, respectiv asociatii, fundatii si federatii, constituite si care functioneaza conform prevederilor O.G. nr. 26/2000 cu modificarile si completarile ulterioare si fundatiile judetene pentru tineret si a Municipiului Bucuresti si Fundatia Nationala pentru Tineret, care functioneaza conform Legii nr. 146/2002 cu modificarile si completarile in vigoare si au sediul social/filiala in judetul in care se organizeaza concursul local de proiecte.

Conform legii nr.350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general  art. 12 alin. 1 - Pentru aceeasi activitate nonprofit un beneficiar nu poate contracta decat o singura finantare nerambursabila de la aceeasi autoritate finantatoare in decursul unui an fiscal si alin. 2 - In cazul in care un beneficiar contracteaza, in cursul aceluiasi an calendaristic, mai mult de o finantare nerambursabila de la aceeasi autoritate finantatoare, nivelul finantarii nu poate depasi o treime din totalul fondurilor publice alocate programelor aprobate anual in bugetul autoritatii finantatoare respective.

Perioade:

·       depunerea proiectelor: 15 mai - 06 iunie 2017, intre orele 8.00-16.00 (cu exceptia zilelor nelucratoare), la secretariatul  Directiei Judetene pentru Sport si Tineret  Bistrita-Nasaud, Loc. Bistrita,  strada Parcului nr. 1  sau prin posta (nu se vor lua in considerare proiectele sosite la sediul DJST Bistrita-Nasaud, prin posta, inregistrate dupa data de 06 iunie 2017, ora 16.00 sau depuse la secretariatul DJST Bistrita-Nasaud dupa data de 06 iunie 2017, ora 16.00) ;

·       etapa de verificare administrativa si a eligibilitatii: 07 -12 iunie 2017;

·       afisarea rezultatelor preliminare ale etapei de verificare administrativa si a eligibilitatii: 12 iunie 2017;

·       depunerea modificarilor si a completarilor: 13 iunie - 19 iunie 2017;

·        reverificarea documentelor dupa modificari si completari: 20 iunie - 21 iunie 2017;

·        afisarea rezultatelor etapei de verificare administrativa si a eligibilitatii dupa modificari si completari: 21 iunie 2017;

·       etapa de evaluare tehnica pe baza de punctaj: 22 - 27 iunie 2017;

·        afisarea rezultatelor etapei de evaluare tehnica pe baza de punctaj: 28 iunie 2017;

·       depunerea contestatiilor: 28 - 30 iunie 2017;

·       analiza contestatiilor: 03 - 05 iulie 2017;

·       afisarea rezultatelor la contestatii: 06 iulie 2017 - la sediul MTS;

·       afisarea rezultatelor finale ale concursului: 07 iulie 2017 - la sediul DJST Bistrita-Nasaud;

·        perioada de derulare a proiectelor de tineret: 17 iulie - 01 noiembrie 2017.

Bugetul alocat Concursului local de proiecte de tineret 2017 la nivelul DJST  Bistrita- Nasaud este de 34.081 lei.

Prioritatile concursului: Cultura si educatie nonformala; Sanatate, sport si recreere; Participare si voluntariat; Munca si antreprenoriat. Pe langa cele patru domenii de interventie din Strategie, se vor avea in vedere si elemente privind contributia acesteia la incluziunea sociala a tinerilor.

Detalii suplimentare referitoare la concurs si metodologia, se pot obtine de pe site-ul Ministerului Tineretului si Sportului si de pe site-ul Directiei Judetene pentru Sport si Tineret Bistrita-Nasaud.

Informatii suplimentare cu privire la Concursul local de proiecte de tineret 2017 se pot solicita la adresa de mail djst.bistritanasaud@mts.ro

 

 

     DIRECTOR EXECUTIV,                 CONSILIER TINERET ,

       Constantin Florian                   Gavrilas- Vasilichi Daria

 

0 comentarii9156 vizualizări26 aprilie 2017
rss 2.0
rss 2.0