Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Tineret Vineri 03 Aprilie 2020 - 14686 vizitatori azi
OFERTELE TABERELOR NATIONALE ALE DIRECTIEI JUDETENE PENTRU SPORT SI TINERET B-N.

Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Bistrita - Nasaud, in colaborare cu Liceul de Arte Plastice "Corneliu Baba" - Bistrita, Complexul Muzeal Bistrita-Nasaud, Uniunea Artistilor Plastici - Bistrita , Linia Traditionala - Virginia Linul, Clubul Copiilor Nasaud, Muzeul de Arta Comparata Sangeorz-Bai,  Garnizoana Bistrita, Liceul cu Program sportiv -Bistrita, Directia de Sanatate Publica -Bistrita-Nasaud, CS Karate Club -Bistrita, CS Ilyo-Bistrita, CS judo si Arte Martiale -Bistrita, CS Schreiner -Bistrita si Serviciul Public Salvamont  organizeaza urmatoarele tabere nationale :

-         in perioada 27 iunie - 03 iulie 2017  Tabara Nationala de Arte Vizuale -editia a VI-a  - 100 locuri

-        in perioada 06 -12 august 2016 Tabara Nationala Militara de Vara-editia a V-a  - 100 locuri

Taberele  nationale se vor desfasura in Centrul de Agrement Sangeorz - Bai , jud. Bistrita - Nasaud.

 

 

CRITERII DE ELIGIBILITATE

CRITERII ELIMINATORII

 

Aplicantii trebuie :

 • sa fie elevi cuprinsi intr-o forma de invatamant, in clasele V-XII (inclusive)
 • pentru Tabara Nationala de Arte Vizuale sa aiba varsta intre 10-20 de ani iar pentru Tabara Nationala Militara de Vara sa aiba varsta intre 12-20 de ani
 • sa fie cetateni romani cu domiciliul in Romania;
 •           sa fie apti din punct de vedere medical;
 •          sa aiba acordul scris al parintilor, in vederea participarii la tabara (in cazul minorilor);
 •          sa nu mai fi participat in nicio alta tabara organizata de Ministerul Tineretului si Sportului sau de o directie din subordine in anul 2017.

 

 

            CRITERII DE SELECTIE SI GRILA DE PUNCTARE 

 

Nr. 

crt.

Criterii de selectie

Punctaj maxim

Punctaj 

acordat

1

 

Criteriul participativ 

implicarea aplicantului in actiuni ce sunt cuprinse in tema proiectului sau similare - dovedita prin adeverinte, diplome, contracte de voluntariat

 

20 pct. 

 

2

Criteriul social  

tineri din mediul rural - dovedit prin acte de identitate

20 pct.

 

3

Criteriul motivational 

scrisoare de intentie  (formular anexat)

20 pct.

 

4

Criteriul performantelor scolare  

elevi participanti la olimpiadele scolare, clasati pe locurile I - III, la fazele nationale si internationale - dovada constand in diplome

20 pct. 

 

5

Criteriul adecvarii la domeniu  

dovezi ale cunostintelor, abilitatilor si competentelor in domeniu *)

 

20 pct.

 

 

TOTAL

100 pct.

 

*)dovedit prin diplome/adeverinte privind participari la ateliere, seminarii, simpozioane, concursuri in domeniu/recomandare din partea profesorului de specialitate de la unitatea de invatamant de care apartine.

MODALITATEA DE INSCRIERE:

 

 MODALITATI DE INSCRIERE:

            Inscrierea participantilor pentru taberele  nationale se realizeaza incepand cu data de 06.06.2017   in baza   urmatoarelor documente:

                        a)formular tip de inscriere (formuar anexat)

                        b)documentul de identitate(CI sau CN) - in copie

                        c)diplome/certificate/adeverinte/contracte de voluntariat/declaratii/recomandari etc - in copie

                        d)acordul scris al parintilor.

 Se completeaza formularul de inscriere tipizat si se transmite catre directiile judetene pentru sport si tineret, insotit de documentele solicitate.

 

Nota:          - inscrierea participantilor pentru Tabara Nationala de Arte Vizuale -editia a VI-a  se face pana in data de 12.06.2017

                     - inscrierea participantilor pentru Tabara Nationala Militara de Vara-editia a V- a se face pana in data de 21.07.2017                   

- documentele justificative reprezentand dovezi ale criteriilor teoretice si aplicative vor fi scanate si transmise prin posta electronica impreuna cu celelalte documente sau direct la sediul directiei, strada Parcului nr.1.

 

 

PERIOADA DE INSCRIERE:

 

 

Inscrierile se termina cu doua saptamani inainte de inceperea taberei. 

 

 

REGULAMENT: 

 • candidatii vor fi admisi in urma selectiei in limita locurilor disponibile. Vor fi selectati doar candidatii care cumuleaza minimum 50 de puncte conform grilei de punctare. Directiile organizatoare pot stabili limitele de varsta ale candidatilor, in functie de specificul taberelor, cu conditia sa se incadreze in marja de 10-20 de ani;
 • rezultatele selectiei, ca va stabili participantii la taberele nationale, vor fi postate pe site-ul DJSTBN;
 • vor fi contactati doar candidatii admisi;
 • in cazul in care un beneficiar selectat isi anunta intentia de a renunta sa participe, acesta va fi inlocuit cu un alt beneficiar selectat, aflat pe listele de rezerva;
 • masa si cazarea participantilor va fi asigurata de catre directiile judetene pentru sport si tineret, in cadrul centrelor de agrement pe care le administreaza, iar transportul va fi asigurat de catre participanti;
 • fiecare participant poate depune un singur formular de inscriere;
 • nu se iau in considerare formularele incomplete.

 

 

 

 

 

            Director executiv,                                 Consilier,                  

            Constantin Florian                       Gavrilas Vasilichi Daria

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BISTRITA-NASAUD

 

TABARA NATIONALA de Arte Vizuale - Editia a VI-a

27 iunie -03  iulie 2017 , Centrul de Agrement Singeorz - Bai

 

FORMULAR DE INSCRIERE

 

I Elemente de identitate ale solicitantului:

Numele si prenumele: ........................................................................................................

Varsta:…………………………Sex: ? M ? F, unitatea de invatamant…………...................

Adresa completa …………………………………………………………………………………

Contact : Telefon/fax/e-mail): .........................;……………………..;…………………………

 1. Categorie beneficiari:

1 -tineri, elevi/studenti ?

2 -tineri absolventi ?

3 - tineri cu activitate recunoscuta si rezultate remarcabile raportate la tema proiectului ?

4 - fara venituri (someri) ?

5 - tineri din mediul rural ?

6 - tineri institulionalizati/postinstitutionalizati ?

7 - voluntari ONGT ?

8 - alta categorie ?

 1. Declar pe propria raspundere ca datele din prezenta sunt in conformitate cu realitatea.
 2. Sunt de acord cu prevederile Regulamentului intern al proiectului si cu Regulamentul de tabara aprobat de Ministerul Tineretului si Sportului

     V Declar ca nu am mai beneficiat de nicio alta tabara organizata prin Ministerul Tineretului si Sportului sau prin Directiile din subordine in anul 2017. 

 

 1. De ce vrei sa participi la aceasta tabara? (Raspunsul este sub forma de eseu/scrisoare de intentie - maxim 1 pagina )

………………………………………………………………………………..............................................

 

 

Data                                                                             Nume si prenumele

                                                                                                 Semnatura                                                                     

 

 

 

 

DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BISTRITA-NASAUD

 

TABARA NATIONALA Militara de Vara editia a V-a

06-12 august  2017 , Centrul de Agrement Singeorz - Bai

 

FORMULAR DE INSCRIERE

 

I Elemente de identitate ale solicitantului:

Numele si prenumele: ........................................................................................................

Varsta:…………………………Sex: ? M ? F, unitatea de invatamant.....................................

Adresa completa …………………………………………………………………………………

Contact : Telefon/fax/e-mail): .........................;……………………..;…………………………

II Categorie beneficiari:

1 -tineri, elevi/studenti ?

2 -tineri absolventi ?

3 - tineri cu activitate recunoscuta si rezultate remarcabile raportate la tema proiectului ?

4 - fara venituri (someri) ?

5 - tineri din mediul rural ?

6 - tineri institulionalizati/postinstitutionalizati ?

7 - voluntari ONGT ?

8       - alta categorie ?

      III Declar pe propria raspundere ca datele din prezenta sunt in conformitate cu realitatea.

IV Sunt de acord cu prevederile Regulamentului intern al proiectului si cu Regulamentul de tabara aprobat de MTS.

      V Declar ca nu am mai beneficiat de nicio alta tabara organizata prin Ministerul Tineretului si    Sportului sau prin Directiile din subordine in anul 2017.

 

 

 1. De ce vrei sa participi la aceasta tabara? (Raspunsul este sub forma de eseu/scrisoare de intentie - maxim 1 pagina )

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data

                                                                 Nume si prenume

                                                                        Semnatura

0 comentarii7189 vizualizări06 iunie 2017
rss 2.0
rss 2.0