Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Tineret Vineri 03 Iulie 2020 - 13958 vizitatori azi
Actiunile si rezultatele activitatilor sportive in anul 2018.

1. Informare asupra actiunilor si rezultatelor activitatilor sportive in anul 2018 Programe nationale de utilitate publica in domeniul sportului

 1. Programul "Promovarea sportului de performanta"

 

Scop: organizarea, administrarea si dezvoltarea unor activitati sportive in vederea cresterii nivelului de performanta.

Obiective fundamentale: asigurarea conditiilor de selectie si pregatire ale sportivilor, participarea la competitii interne si internationale si organizarea de actiuni si manifestari sportive, educarea permanenta in si prin sport.

Subprograme :

a) Subprogramul "Pregatire sportiva";

b) Subprogramul "Calendar sportiv national"

c) Subprogramul "Calendar sportiv international"

 

2. Programul "Sportul pentru toti"

Scop: cultivarea sportului pentru sanatate, educatie si recreere

Obiective fundamentale: cresterea gradului de participare a populatiei de toate categoriile in activitatile de practicare libera a exercitiului fizic intr-un mediu curat si sigur, individual sau in grup, organizat ori independent.

 

3. Programul "Intretinerea, functionarea si dezvoltarea bazei materiale sportive"

Scop: asigurarea conditiilor optime de desfasurare a activitatii de pregatire si competitionale, cu prioritate pentru loturile olimpice si nationale.

Obiective fundamentale: intretinerea si modernizarea bazei materiale sportive ce deserveste sportul sub toate aspectele lui si dezvoltarea acestuia prin constituirea unor baze sportive atat in mediul rural cat si in mediul urban.

 

4. Programul "Romania in miscare"

Programul a fost promovat in anul 2018 prin Ordinul Ministrului Tineretului si Sportului nr. 445/08.06.2018.

Scop: imbunatatirea accesul la sport organizat pentru cetatenii romani, indiferent de varsta, gen sau profil socio-economic.  

Obiective: cresterea numarului de participanti din randul populatiei generale la activitati sportive desfasurate in cadrul structurilor sportive din Romania; cresterea gradului de participare la activitati sportive desfasurate in cadrul structurilor sportive din Romania pentru persoanele din mediul rural, cu oportunitati reduse din punct de vedere socio-economic si cu dizabilitati; cresterea numarului de participanti din randul populatiei scolare din Romania la competitiile sportive destinate sistemului scolar; cresterea numarului de evenimente si actiuni cu caracter sportiv de nivel judetean; stimularea activitatilor de voluntariat ca instrument de sustinere si promovare a structurilor sportive de la nivel local; cresterea gradului de constientizare a populatiei cu privire la beneficiile si oportunitatile de practicare a sportului in cadrul structurilor sportive; intarirea capacitatii structurilor sportive de a selectiona sportivi din randul tuturor categoriilor de varsta incepand cu 6 ani; diversificarea surselor de finantare ale structurilor sportive din Romania.

Subprograme:

"Finantarea nerambursabila a structurilor sportive", prin care directiile judetene pentru  sport si tineret, respectiv directia pentru sport si tineret a Municipiului Bucuresti, vor putea oferi finantari nerambursabile structurilor sportive de pe raza judetului/Municipiului Bucuresti din care fac parte, prin organizarea de concursuri de proiecte sportive, la nivel local/judetean, respectiv la nivelul Municipiului Bucuresti;

"Calendar competitional", care consta in organizarea de competitii sportive, prin directiile judetene pentru sport si tineret, respectiv directia pentru sport si tineret a Municipiului Bucuresti, destinate elevilor din sistemul de invatamant pre-universitar, clasele I-VIII, nelegitimati in structuri sportive;

 "Sport pentru sanatate", care consta in organizarea de actiuni cu caracter sportiv, prin directiile pentru sport si tineret, respectiv directia pentru sport si tineret a Municipiului Bucuresti, in vederea cointeresarii cetatenilor de pe raza judetelor, respectiv a Municipiului Bucuresti de a participa in numar cat mai mare la evenimente cu caracter sportiv;

 

Rezultate

Rezultatele obtinute de sportul de performanta judetean in anul 2018 se inscriu in nota obisnuita, in care sportivii nostrii reprezentativi evolueaza in competitiile nationale si internationale la care participa. Pentru eficienta si simplitate am anexat rezultatele obtinute in anexa.

 

Preocupari

In strategia judeteana de dezvoltare a activitatilor sportive sunt prioritare 2 obiective:

- Realizarea unui Centru de Educatie Alternativa si Agrement la Colibita;

- Demararea in cadrul Centrului de Excelenta Bistrita a unui Centru de zi pentru prescolari si scolari de varsta mica.

 

Prin realizarea Centrului de Educatie Alternativa si Agrement la Colibita se creaza premisele exploatarii unui potential imens pentru sportul de performanta. In acelasi timp realizarea obiectivului este benefic si pentru sporturile extreme si pentru agrement in special pentru segmentul de varsta tineret. Nu in ultimul rand este vorba si de  realizarea unui plan de venituri consistent care ar diminua considerabil dependenta fata de subventii care sunt, parca, din ce in ce mai mici.

 

Centrul de zi pentru prescolari si scolari de varsta mica este un proiect mai vechi al Directiei Judetene pentru Sport si Tineret Bistrita-Nasaud. O parte din aparatura specifica a fost achizitionata in anul 2012. Este nevoie de aparatura specifica in valoare de aproximativ 90000-100000 lei si de 25000-30000 lei pentru sustinerea activitatilor pe primii 2 ani. Incepand cu anul 3 de functionare influentele asupre bugetului se estimeaza ca vor fi pozitive.

Activitatile din cadrul Centrului de zi pentru prescolari sunt asemanatoare cu cele desfasurate intr-o gradinita, spre exemplu, cu program sportiv. Aici se vor desfasura activitati de dezvoltare a calitatilor motrice, in special a calitatilor motrice coordinative atat de controversate in literatura de specialitate. Doar pentru acest motiv si proiectul nstru isi aduce o cotributie valoroasa la cercetarea in domeniul sportului. Pana la cercetare este vorba de sanatate si dezvoltare armonioasa, de dezvoltarea unor calitati motrice pe care profesorii/antrenorii din sportul de performanta nu mai au timp sa le abordeze sistematic. Vorbim deasemenea despre selectie in ramurile de sport in care selectia se face la varste mici (gimnastica artistica, gimnastica ritmica, natatie, etc.) si vorbim deasemenea de efecte benefice cumulative pe termen lung asupra beneficarilor directi ai programului. Spatiile Centrului poate gazdui si clasa 0 a Liceului cu Program Sportiv. 

 


2. Stadiul pregatirii taberelor de vara in judetul Bistrita-Nasaud pentru sezonul 2019

 Programele Ministerului Tineretului si Sportului in domeniul tineretului

 

1. Programul de centre de tineret - P1

 Scop: Dezvoltarea si diversificarea ofertei de servicii si programe pentru tineret.

 

 Obiectiv: Crearea infrastructurii specifice serviciilor si programelor pentru tineret.

Tipuri de proiecte: cursuri/stagii; seminarii; concursuri; cinemateci/ videoteci; banci de date; biblioteci electronice; pagini WEB; sesiuni/campanii informative; schimburi de experienta; servicii de consiliere; servicii de consultanta; expozitii; targuri;  activitati sportive, activitati culturale; mese rotunde; conferinte; ateliere de lucru, marcarea unor evenimente;  editari; tiparituri; multiplicari; inscriptionari etc.

 

2. Programul de sustinere a actiunilor de tineret - P2

 Scop: Realizarea  masurilor de sustinere in domeniul tineretului.

 Obiectiv: Dezvoltarea si diversificarea de actiuni de tineret.

Proiecte eligibile: stagii / cursuri;  concursuri; tabere; festivaluri; campanii; caravane; expozitii; targuri; manifestari sportive si  turistice; cluburi de tineret; seminarii; simpozioane; mese rotunde; dezbateri; conferinte; centre de resurse; banci de date; biblioteci electronice; conferinte de presa; pagini WEB; evenimente, intalniri de lucru; ateliere de lucru; schimburi internationale de tineret; reprezentari internationale  etc. 

 

Nota: Taberele nationale si tematice, proiecte proprii si /sau in parteneriat ale DJTS/DSTMB se deruleaza dupa o metodologie specifica.

 

3. Programul de cercetare sociala in domeniul tineretului - P3

 Scop: Cunoasterea tendintelor in evolutia sociala a tineretului, in vederea fundamentarii politicilor in domeniu.

 Obiectiv: Evaluarea relatiei dintre nevoile tinerilor si politicile de tineret.

Proiecte eligibile: lucrari de cercetare, proiecte de fundamentare, elaborare, implementare, monitorizare si evaluare a strategiilor, programelor si actiunilor de tineret; analiza documentara; analiza cantitativa (statistica); analiza calitativa; sondaj de opinie; focus-grup; interviu focalizat; studiu de caz etc.

 

4. Programul pentru dezvoltarea si diversificarea ofertei de servicii si programe pentru tineri, in special studenti - P4

 Scop: Dezvoltarea ofertei de servicii si programe pentru studenti.

 Obiectiv:Dezvoltarea si diversificarea de actiuni pentru studenti.

 

Proiecte eligibile: stagii / cursuri;  concursuri; tabere; festivaluri; cinemateci/ videoteci; campanii; caravane; expozitii; targuri; manifestari sportive si  turistice; cluburi de tineret; seminarii; simpozioane; mese rotunde; conferinte; centre de resurse; banci de date; biblioteci electronice; conferinte de presa; pagini WEB; evenimente etc. 

 

Pregatirea taberelor de vara 

 Fisa de prezentare si declaratie

 Date generale:

Denumirea unitatii: Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Bistrita-Nasaud, str.Parcului, nr.1, tel/fax:0236.231470; 

Amplasament: Centrul de Agrement Sangeorz-Bai, str.Lalelelor,nr.9 (accesul se face din DN 17 s, Nasaud - Sangeorz-Bai; 

Profilul de activitate: Cod CAEN - 5520; tabere - activitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata, agrement si alimentatie publica; 

Forma de proprietate: de stat - Ministerul Tineretului si Sportului, cu drept de administrare Directia Judeteana pentru Sport si Tineret  Bistrita-Nasaud; 

Regim de lucru: Permanent 24 ore/zi; 90 zile/an cazare si masa; 8 ore/zi; 365 zile/an pentru personal angajat; 

Functionare: functioneaza in baza H.G. 776 din 28.07.2010; 

 

 

 

Date specifice activitatii:

Activitatea desfasurata: activitati de cazare pentru grupuri in tranzit; activitati cultural recreative pentru tineri;

Dotari: cladire in regim de inaltime P+2 care cuprinde urmatoarele spatii :  

Sala de mese si bucataria - 104 mp; Magazii alimente si materiale - 80 mp; Club - 80 mp; Sala internet - 30 mp; Sala sedinte - 25 mp.

Dotari bloc alimentar:  Masina de gatit; Masina de spalat vase; Masina de curatat legume; Plita pentru friptura; Agregate frigorifice.

Dotari dormitoare: aparat TV in fiecare dormitor; Centrala termica plus 2 rezervoare cu capacitate 5000 l (amplasate suprateran imprejmuite cu tarc de protectie;

Mijloace de transport: 2 autoturisme; 1 microbus

Bilantul de  materiale: Gas propan (un consum de aproximativ 1500 l/ luna; aprovizionarea se face dupa necesitati, de regula in transe de 2000-3000 l); Alimente (aprovizionarea se face in ambalaj propriu de catre furnizori).

Utilitati: Servicii apa-canal (contract cu SC Aquabis SA - Bistrita); Servicii salubrizare (contract cu Primaria Sangeorz - Bai); Energie electrica (furnizor SC Electrica SA cu un consum estimat de 3500-4000 kw/ora/luna).

 

Surse de poluanti si protectia factorilor de mediu:

Protectia calitatii apelor:  Alimentarea cu apa se face de la reteaua orasului-consumul de apa fiind de aproximativ 350 - 400 mc / luna;

Sursele de ape uzate si compusii acestor ape: apa uzata provine de la bucatarie si grupurile sanitare evacuarea facandu-se la reteaua de         canalizare (conform buletinului de analize nr.243/30.04.2010 nu         sunt inregistrate depasiri la indicatorii determinanti, respectiv PH; suspensii; detergenti; substante extractibile).

Protectia atmosferei:

Sursele si poluantii pentru aer: centrala termica este prevazuta cu un cos care are o inaltime de 12 m, este autorizata si verificata ISCIR -   service pe baza de contract cu SC PROGAZ INSTAL SRL; Emanatii in urma arderilor: oxizi de sulf, monoxid de carbon, oxizi de azot in limitele acceptbile.

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:

Nivelul de zgomot si de vibratii produs - conform raportului de incercare nr.120/31.03.2010 nu s-au inregistrat depasiri ai parametrilor.

Gestiunea deseurilor:

Surse de deseuri, tipuri, compozitie si cantitati de deseuri rezultate - deseuri menajere provenite de la bucatarie, estimat la 150-180 kg/luna;

Modul de gospodarire a deseurilor - contract cu Primaria Sangeorz - Bai

Gestiunea ambalajelor:

Tipurile si cantitatile de ambalaje - ambalaj hartie si ambalaj mase plastice provenite de la aprovizionare estimate la 260-270 kg/an;

Modul de gospodarire a ambalajelor - se colecteaza separat dupa care sunt predate societatilor autorizate - SC Frattelo Pergroup SRL - masele plastice si SC Redivivus Prodcom SRL -hartie si carton.

Pentru sezonul taberelor de vara 2019 s-a realizat igienizarea camerelor, bailor, bucatariei, blocului alimentar si al magaziei  Centrului de Agrement Sangeorz-Bai.

S-au modernizat 8 camere (s-au instalat aparate de aer conditionat) si s-au modificat toate camerele (in sensul in care sunt camere cu maxim trei paturi in camera). Sunt in curs de amenajare inca 6 camere si spatiul administrativ, lucrari in urma carora capacitatea de cazare va ajunge la 126 de locuri.

Deasemenea, din sezonul 2018, tinerii care vor petrece vacanta la Centrul de Agrement de la Sangeorz Bai beneficiaza si de un teren multifunctional, cu suprafata sintetica, instalat in proximitatea Centrului. 

 

 Director executiv,

Florian Constantin

 

0 comentarii6216 vizualizări01 iunie 2019
rss 2.0
rss 2.0