Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Tineret Luni 13 Iulie 2020 - 388 vizitatori azi
Tabara Nationala de Arte Vizuale.

Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Bistrita - Nasaud, in colaborare Liceul de Arte Plastice "Corneliu Baba" - Bistrita organizeaza in perioada 24 - 30 iunie 2013 Tabara Nationala de Arte Vizuale -editia a II-a . Tabara nationala se va desfasura in Centrul de agrement Singeorz - Bai , jud. Bistrita - Nasaud.

             CRITERII DE ELIGIBILITATE

            CRITERII ELIMINATORII

            Aplicantii trebuie :

·        sa fie elevi/tineri cuprinsi intr-o forma de invatamant;

·        sa aiba varsta cuprinsa intre 14 si 35 de ani;

·        sa fie cetateni romani cu domiciliul in Romania;

·        sa fie apti din punct de vedere medical.

            CRITERII DE SELECTIE SI GRILA DE PUNCTARE

 

Nr.Crt.

Criterii de selectie

Punctaj maxim

Punctaj acordat

1

Criteriul participativ

-implicarea aplicantuluiin actiuni ce sunt cuprinse in tema proiectului sau similare - dovadita prin adeverinta, diplome, contracte de voluntariat;

-membru in organizatiineguvernamentale de tineret - dovada constand in declaratie a presedintelui organizatiei, cu semnatura si stampila

20 pct.

 

2

Criteriul social

-tineri din mediul rural - dovedit prin acte de identitate.

20 pct.

 

3

Criteriul motivational

-scrisoare de intentie (maxim 1 pagina)(Formular Anexat)

10 pct.

 

4

Criteriul performantelor scolare

-elevi participanti la olimpiadele scolare, clasati pe locurile I-III, la fazele nationale si internationale - dovada constand in diplome

20 pct.

 

5

Criteriul adecvarii la domeniu

-criteriul teoretic - dovezi ale cunostintelor si competentelor in domeniu

-criteriul aplicativ - dovezi ale abilitatilor si experientei in domeniu

 

30 pct.

 

 

TOTAL

100 pct.

 

 

 

             MODALITATI DE INSCRIERE:

            Inscrierea participantilor pentru tabara nationala se realizeaza in baza     urmatoarelor documente:

                        a)formular tip de inscriere (formuar anexat)

                        b)documentul de identitate - in copie

                        c)diplome/certificate/adeverinte/contracte de voluntariat/declaratii etc                 - in copie

                        d)curriculum - vitae

 

Aceste documente se vor transmite pana in data de 20 iunie 2013.

            REGULAMENT :

·        candidatii vor fi admisi in urma selectiei in limita locurilor disponibile.Vor fi selectati doar candidatii care cumuleaza minim 50 puncte conform grilei de punctare;

·        vor fi informati in legatura cu participarea numai candidatii admisi;

·        in cazul in care un beneficiar selectat isi anunta intentia de a renunta sa participe, acesta va fin inlocuit cu un alt beneficiar selectat, aflat pe listele de rezerva;

·        masa si cazarea participantilor asigurate de Directia Judeteana pentru Sport si Tineret, in cadrul Centrelor de agrement, iar transportul va fi asigurat de catre participanti.

·        Fiecare participant poate depune un singur formular de inscriere;

·        nu se iau in considerare formularele incomplete ( nu sunt validate).

 

 

Cu stima,

 Director executiv,                      Responsabil actiune

Florian Constantin                     Oana Partiu Vasilichi

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BISTRITA-NASAUD

 

 

TABARA NATIONALA de Arte Vizuale - Editia aII-a

24-30 iunie 2013 , Centrul de Agrement Singeorz - Bai

 

 

 

FORMULAR DE INSCRIERE

 

 

I.       Elemente de identitate ale solicitantului:

Numele si prenumele: ........................................................................................................

Varsta:…………………………Sex: ? M ? F…………...……………………………………..

Adresa completa …………………………………………………………………………………

Contact : Telefon/fax/e-mail): .........................;……………………..;…………………………

II.    Categorie beneficiari:

1 -tineri, elevi/studenti ?

2 -tineri absolventi ?

3 - tineri cu activitate recunoscuta si rezultate remarcabile raportate la tema proiectului ?

4 - fara venituri (someri) ?

5 - tineri din mediul rural ?

6 - tineri institulionalizati/postinstitutionalizati ?

7 - voluntari ONGT ?

8 - alta categorie ?

III. Declar pe propria raspundere ca datele din prezenta sunt in conformitate cu realitatea.

IV.  Sunt de acord cu prevederile Regulamentului intern al proiectului si cu Regulamentul de tabara aprobat de MTS.

V.     De ce vrei sa participi la aceasta tabara? (Raspunsul este sub forma de eseu/scrisoare de intentie - maxim 1 pagina )

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  

Data

                                                                                                                       Nume si prenume

                                                                                                                            Semnatura

 

 

0 comentarii2289 vizualizări12 iunie 2013
rss 2.0
rss 2.0